Tagarchief: BRControls

Alleskunner voor de utiliteitsbouw

BR-Controls-1
Lees het gehele artikel

Flexibele en vrij programmeerbare ruimteregeling

Gebouwen worden complexer, installaties geavanceerder en slimmer en opdrachtgevers vragen vaker om flexibele indeelbaarheid, bijvoorbeeld om het vastgoed in de toekomst een andere bestemming of functie te kunnen geven. Een levensloopbestendig gebouw is immers meer waard. BRControls heeft voor deze vraag uit de markt modulaire ruimteregelingen ontwikkeld die de gebouwbeheerder en eindgebruiker de gewenste flexibiliteit bieden als het om installaties gaat. 

BRControls levert sinds 1999 webbased gebouwbeheersystemen. “We ontwikkelen en produceren onze hightech systemen zelf in Nederland”, vertelt Albertus Boonstra, Sales Manager en vestigingsmanager in Drachten. “De BRN-15 is ook weer een eigen ontwikkeling, die het resultaat is van vragen uit de markt om een multifunctionele, vrij programmeerbare naregeling voor de utiliteitsbouw. Er kunnen maximaal vier ruimtes op één naregeling worden aangesloten. Op zich scheelt dat alweer drie voedingen in vergelijking met een situatie waarin elke ruimte een eigen naregeling heeft.”

Albertus Boonstra, Sales Manager en vestigingsmanager in Drachten.

Alles mogelijk

Het grootste voordeel van de BRN-15 is de flexibiliteit die de naregeling biedt. Boonstra: “Op deze alleskunner is alles aan te sluiten. Verlichting al dan niet met DALI, koeling, verwarming, ventilatie en zonwering, het is allemaal via één modulaire naregeling te integreren. De installateur kan alle disciplines erop aansluiten en even gemakkelijk weer aanpassen. Nieuwe automatische zonwering? Die is eenvoudig in te pluggen in de aparte connectoren. Elke gewenste installatie is in principe op de BRN-15 aan te sluiten en dat geeft natuurlijk veel speelruimte voor de ontwerpers van gebouwinstallaties. De units zijn ook uitermate geschikt voor projecten die wisselende regel- en schakelstrategieën eisen of gebouwen waar de eigenaar of beheerder flexibiliteit wil behouden als het gaat om de indeling en functie.”

De modulaire ruimteregeling kan ook gekoppeld worden aan de BRT-35 plafondsensor, die ruimtetemperatuur, relatieve vochtigheid, luchtkwaliteit (CO2 en TVOC), gevoelstemperatuur, geluidsdruk en lichtsterkte kan meten en aanwezigheidsdetectie heeft.

Bediening en beheer

De modulaire naregeling wordt doorgaans door BRControls zelf geprogrammeerd op de aangesloten installaties. Boonstra: “De gebouwbeheerder kan uiteraard de instellingen nog aanpassen en ook in de individuele ruimtes bestaat nog steeds de mogelijkheid om de instellingen voor klimaat, verlichten of zonwering aan te passen. Dat kan met de uitgebreide App die we gratis meeleveren of via de BRT-24 bedienunit. Deze wandbediening kan ook standalone werken en heeft iets minder functionaliteiten dan de App.” 

De modulaire ruimteregeling kan ook gekoppeld worden aan de BRT-35 plafondsensor, die ruimtetemperatuur, relatieve vochtigheid, luchtkwaliteit (CO2 en TVOC), gevoelstemperatuur, geluidsdruk en lichtsterkte kan meten en ook aanwezigheidsdetectie heeft. “Met deze ruimteregellijn hebben we een uiterst flexibele, vrij programmeerbare en op internetprotocollen gebaseerde oplossing voorhanden die vanuit elke plek te bedienen en te beheren is, ook bijvoorbeeld voor de partij die het onderhoud verzorgt.”

Instellingen aanpassen gaat eenvoudig via de uitgebreide App of BRT-24 bedienunit.

De BRN-15 is een mooi voorbeeld van de manier waarop BRControls de markt benadert. “Wij werken oplossingsgericht en houden voeling met wat er in de markt speelt. De flexibilisering is een trend die onmiskenbaar zal doorzetten en met deze regelunits denken wij te voorzien in een vraag. Dat geldt evengoed voor de vraag om BREEAM-, LEED- en WELL-gecertificeerde oplossingen. Toekomstbestendige gebouwen horen daarbij. Maar ook het feit dat bij onze productie circulariteit en duurzaamheid belangrijke aspecten zijn. Wij letten sterk op hergebruik van materialen en terugname van producten voor een tweede leven.”     

Veelzijdige meet- en regeltechniek zorgt voor frisse scholen en kantoren

Lees het gehele artikel

Een goede luchtkwaliteit is van ontzettend groot belang, zeker anno nu. Het is echter niet zo eenvoudig om een optimaal binnenklimaat in onder meer scholen en kantoren, woonzorgcentra en/of andere gebouwen te bewerkstelligen. Want wat de één behaaglijk vindt, wordt door een ander al snel als te warm, te koud, te muf of te droog ervaren. Daar komt bij dat temperatuur maar één aspect vormt van onze klimaatbeleving. Ook de diverse luchtstromen, CO2- en VOS-waarden (Vluchtig Organische Stoffen) en relatieve vochtigheid zijn van invloed op ons comfort en welbevinden. Verder speelt stralingswarmte een belangrijke rol. Immers, wie dicht bij een raam zit, zal een andere temperatuurbeleving hebben dan een gebruiker elders in de ruimte. 

De BRT-35 Multisensor van BRControls.

De meet- en regeltechniek van BRControls maakt het mogelijk om het klimaat ook binnen scholen of kantoorgebouwen geheel geautomatiseerd, verantwoord en slim te laten regelen. Om voor elke situatie een optimale oplossing te genereren, denkt BRControls bovendien graag met de installateur of gebouwenbeheerder mee. Het resultaat? Op basis van het specifieke eisen- en wensenpakket wordt altijd voldaan aan de door de overheid gestelde voorwaarden. Ongeacht of het nu nieuwbouw, renovatie of een bestaand gebouw betreft.

Extra regels

Wanneer het gaat om regelgeving met betrekking tot ventilatie is in Nederland het Bouwbesluit leidend. Scholen zijn verplicht om conform de hierin gestelde eisen te ventileren. Onder ventileren wordt dan zowel de aanvoer van verse buitenlucht als de afvoer van vervuilde binnenlucht verstaan. Tegenwoordig gelden echter ook andere aanvullende regels dan sec de binnen het Bouwbesluit gedefinieerde voorschriften. Zo heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een nieuw Programma van Eisen (PvE) voor Frisse Scholen 2021 opgesteld. Dit programma gaat nog een stapje verder dan het

Bouwbesluit en beschouwt een frisse school als een gebouw waarbinnen de optelsom van energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht, geluid en kwaliteitsborging nadrukkelijk centraal staat. In dit kader komen de uitzonderlijke kwaliteiten van de BRT-35 Multisensor van BRControls méér dan van pas. De accountmanagers van BRControls geven iedereen graag nadere informatie over dit veelzijdige, in het plafond te monteren topproduct op het gebied van ruimteregeling.   

Nieuwe accountmanagers 

Jaap Landeweer en Richard Jepkes zijn sinds eind 2021 als accountmanager werkzaam binnen BRControls. Terwijl Landeweer actief is binnen de regio’s Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, is Jepkes verantwoordelijk voor de werkgebieden Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. “Het valt ons op dat onze gesprekspartners heel goed op de hoogte zijn van de technische ontwikkelingen en technische eigenschappen van regeltechniek”, zegt de laatste. “Dat maakt onze rol als accountmanager des te interessanter: hoe kan ik meedenken, zodat we met elkaar verder komen? Bij BRControls vinden we het belangrijk om daarbij gemaakte afspraken goed na te komen, maar vooral om proactief te handelen. Onder meer door samen met onze opdrachtgevers regelmatig de stand van zaken te bespreken omtrent hun offertes, opdrachten en/of projecten. Zodoende zijn we beter in staat om eventuele problemen vroegtijdig te tackelen en om de relatie soepeler te laten verlopen.”  

Slimme sensoren voor een gezond en comfortabel gebouw

Aeres_13-Photo-copy
Lees het gehele artikel

De Aeres Hogeschool in Almere wordt duurzaam, circulair, gezond en flexibel. Dit wordt deels mogelijk gemaakt door de slimme toepassingen van BRControls. Dit bedrijf werd door HOMIJ Technische Installaties gevraagd om de complete meet- en regelinstallatie te leveren met slimme plafondsensoren. Deze zorgen ervoor dat het binnenklimaat, de verlichting, de zonwering, energieprestaties en prestatieborging in één blik zichtbaar en aan te passen zijn.

Het gebouw van de Aeres Hogeschool wordt letterlijk en figuurlijk groen.

Bij de Aeres Hogeschool staan duurzaamheid en het welzijn van gebruikers voorop. Het doel is om een WELL-certificaat te behalen en daarom moet het gebouw voorzien worden van een smart gebouwbeheersysteem. De ruim tachtig BRControls plafondsensoren van het type BRT35 worden aangesloten op de IP/BRN20 naregellijn. Ze meten de ruimtetemperatuur, relatieve luchtvochtigheid, vluchtige organische stoffen (VOC) en CO2, lichtsterkte, bezettingsgraad en geluidsdruk per ruimte. Per verdieping wordt bovendien de fijnstof gemeten. Al deze variabelen kunnen gemonitord worden via een app en via het eenvoudig te bedienen webbased gebouwbeheersysteem. Een besparing op de energie- en beheerkosten wordt bereikt doordat enkel de ruimtes die in gebruik zijn worden gekoeld en verwarmd en doordat er behoefteafhankelijk geventileerd wordt. “Zitten er veel studenten in een ruimte, dan meten de sensoren dat en wordt er meer geventileerd. Ook de verlichting met daglichtregeling en de zonwering lopen hierin mee. Het webbased gebouwbeheersysteem geeft een totaalinzicht in de werking van alle installatiedelen en zorgt voor een optimaal werkend gebouw”, vertelt Harry Peters, senior accountmanager bij BRControls.

De BRT-35 multisensor.

Periodiek inzicht

“Een goede nazorg is van groot belang”, gaat Peters verder. “Het prestatieborgingssysteem ‘My Building’ slaat gebouwdata op en vergelijkt ze met de KPI’s. Rapportages van meetgegevens geven periodiek inzicht en er kan direct bijgestuurd worden.” Ook de energiestromen van het gebouw worden gemonitord en zichtbaar gemaakt op een energiespiegel; een groot tv-scherm waarop de levering van de PV-panelen, CO2-reductie en andere waarden zichtbaar zijn.

De installatie wordt gedaan door HOMIJ. Dit is een vaste relatie van BRControls. Peters: “We kennen deze installateur al jaar en dag en hebben er al vaker grote projecten mee gedaan. De onderlinge samenwerking verloopt goed. De Aeres Hogeschool is qua oppervlakte niet extreem groot, maar het is wel een bijzonder project omdat er volop ingezet wordt op het complete productenpallet dat wij als BRControls hebben. De slimme sensoren, metingen, energiespiegel en My Building prestatieborging inclusief My Energy energiemanagement: we halen alles uit de kast om een gezond gebouw neer te zetten.”

Technologie van vandaag en morgen

De bouw van de Aeres Hogeschool werd gestart in het derde kwartaal van 2020. Het hoogste punt werd half maart bereikt en naar verwachting wordt het pand vanaf het studiejaar 2021/2022 in gebruik genomen. De regeltechniek van BRControls wordt geïnstalleerd samen met de E- en W-installatie. De totale inbedrijfstelling volgt als alle componenten zijn aangesloten op het systeem. Het is altijd spannend of dit lukt binnen de gestelde tijd, vindt Peters. “Aan het eind van de rit willen we allemaal tegelijkertijd klaar zijn en een goed product opleveren. De technologie die men in dit gebouw stopt, is van vandaag en morgen. Het is met recht een smart building te noemen.”

Over BRControls

Wanneer je een gebouw smart uitvoert, kunnen energieverbruik, duurzaamheid, gebouwbeheer en exploitatie naar een hoger niveau getild worden. Gebruikers merken dit doordat de omgeving comfortabeler aanvoelt, gezonder is en doordat ze veiliger kunnen wonen en werken. BRControls voorziet gebouwen van gebouwgebonden hard- en software, waaronder multifunctionele sensoren, intelligente communicatiesystemen en data-analyses. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en installeert deze innovatieve automatiseringsoplossingen zelf, samen met partnerbedrijven.  

Depot Boijmans Van Beuningen: Een optimaal binnenklimaat, binnen zeer nauwe bandbreedtes

Lees het gehele artikel

Aan de binnenzijde worden nog de laatste afbouwwerkzaamheden verricht. Ook worden de klimaatinstallaties én bijbehorende regelingen uitvoerig getest, zodat tussen december en april ruim 151.000 unieke collectiestukken kunnen worden ingehuisd. Het museum zal vervolgens enige tijd gaan proefdraaien, waarna in het najaar van 2021 de Gouden Opening volgt.

Depot Boijmans Van Beuningen heeft een oppervlakte van 15.000 m², een hoogte van 39,5 meter en een footprint van Ø 40 meter die naar boven uitkraagt tot Ø 60 meter. De begane grond bestaat uit een uitnodigend entreegebied met museumshop en koffiecorner. Op deze verdieping zijn bovendien de ruimtes voor art handling (inpakken, klimatiseren, quarantaine, laden en lossen) ingericht. Alle depots, presentatieruimtes, het expertisecentrum en de filmzaal bevinden zich op de 1e tot en met 6e verdieping en liggen aan een centraal atrium met glazen dak. Hierdoor kan daglicht maximaal naar binnen stromen.

In dit project is gekozen voor de BRT-24 modulaire ruimtebediening inclusief touchscreen.

Vijf klimaatzones

Het opslaan en conserveren van de collectiestukken stelt specifieke eisen aan de installatietechnieken. Ieder risico op brand, inbraak en waterschade moet worden voorkomen en de luchtcondities moeten optimaal zijn. Omdat bijvoorbeeld (an)organische objecten, foto’s en metalen objecten andere klimatologische eisen stellen, is het depot ingedeeld in 5 klimaatzones. “In deze zones worden strikte bandbreedtes gehanteerd voor temperatuur en relatieve luchtvochtigheid, die ook aangetoond moeten worden”, vertelt Alexander Wassink, Manager Operations bij BRControls. Voor de ‘standaard’ depotruimtes geldt bijvoorbeeld een temperatuureis in de zomer van 18-22°C; de relatieve luchtvochtigheid mag fluctueren tussen de 52-55%. In de winter bedragen de eisen 16-20°C en 47-52%. “Ook zijn er ruimtes waarin de temperaturen max. 0,5-1°C en relatieve vochtigheid max. 2% mogen afwijken. Een uitgekiende en continue balansregeling van koude of warme lucht, vochtige lucht en droge lucht is nodig om deze condities te allen tijde te kunnen waarborgen; ook bij veel bezoekers en/of bij vochtige weersomstandigheden. Onze geavanceerde meet- en regeltechnieken leveren hier een belangrijke bijdrage aan.”

Real-time data

In dit project is gekozen voor de BRT-24 modulaire ruimtebediening inclusief touchscreen, vertelt Wassink. “Deze ruimtebediening is op de wanden van de diverse ruimtes gemonteerd en aangesloten op onze nieuwe BRN-15 ruimteregelingen. De data die door de ruimtesensoren wordt verzameld, wordt niet alleen 24/7 beschikbaar gemaakt en gemonitord in ons webbased gebouwbeheersysteem, maar ook real-time gedeeld op de touchscreens. Zodra de temperatuur of relatieve vochtigheid zich onverhoopt buiten de grenswaarden bevindt, volgt automatisch een alarm. Hierdoor kan direct passende actie worden genomen.”

Het depot is één van de eerste projecten waarin de BRN-15 ruimteregelingen van BRControls worden toegepast.

Nieuwste ruimteregelingen

“Het depot is één van de eerste projecten waarin onze BRN-15 ruimteregelingen worden toegepast”, vertelt Gert Balder, Senior Accountmanager bij BRControls. “De BRN-15 betreft een modulaire en vrij programmeerbare naregeling op basis van IP, waarmee ook de meest complexe ruimteregelingen uitgevoerd kunnen worden. Naast musea leent de BRN-15 zich uitstekend voor bijvoorbeeld cleanrooms, waar een juiste temperatuur en luchtvochtigheid van essentieel belang zijn.”

Depot Boijmans Van Beuningen is ontworpen door MVRDV. BAM Bouw en Techniek is verantwoordelijk voor realisatie van de iconische nieuwbouw. In hechte samenwerking met de aannemer én installatie-adviseur Royal HaskoningDHV heeft BRControls de best passende meet- en regeltechnieken voor de diverse ruimtes geselecteerd en geleverd.      

Een optimale, stabiele kweekwaterkwaliteit, tegen een minimaal energiegebruik

albertus-boonstra-kopieren
Lees het gehele artikel

‘Als een vis in het water, dankzij nieuwe klimaat- en regelsystemen’

Specialist in gebouwbeheer en prestatieborging BRControls heeft begin juni een nieuwe vestiging geopend in Drachten. Vanaf de Fahrenheitlaan 6B zullen onder meer de noordelijke provincies Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Flevoland worden bediend. “Het nieuwe verkoopkantoor geeft ons de mogelijkheid om nog dichter op onze klanten te zitten en onze relaties nog verder te versterken”, vertelt vestigingsleider, accountmanager en eerste aanspreekpunt voor klanten Albertus Boonstra. “Dat dit gewaardeerd wordt, bewijzen de aansprekende projecten die we inmiddels gegund hebben gekregen. Zoals diverse sportlocaties en utiliteitsprojecten in en rond Groningen en diverse utiliteitsprojecten in Assen. Op dit moment zijn we bovendien betrokken bij de renovatie en uitbreiding van meervalkwekerij Booijink in Tiendeveen, gemeente Hoogeveen, dat we in nauwe samenwerking met onze partner Installatie Expertise Nijboer uit Marum realiseren.”

“In de bestaande bouw van meervalkwekerij Booijink waren de conventionele installaties voor verwarming en ventilatie aan het eind van hun levensduur gekomen”, vertelt Durk Nijboer, directeur-eigenaar van Installatie Expertise Nijboer. “Daarom worden deze installaties één-op-één vervangen door vergelijkbare, moderne en zeer energetische systemen, waarbij optimalisatie, verduurzaming en automatisering centraal staan. De nieuwe systemen worden bovendien doorgezet naar de uitbreiding, waarvoor we tevens alle regeltechniek en de elektrische infrastructuur verzorgen.”

naamloos 2 kopieren 1

Met de BRT-35 multisensor biedt BRControls een totaalconcept voor ruimteregeling.

 

Automatische bewaking en beheer van de kweekwaterkwaliteit

Uniek aan dit project is dat niet alleen de klimaatinstallaties, maar ook de kwaliteit van het kweekwater voor de vissen volledig automatisch wordt bewaakt en beheerd, vertelt Nijboer. “De regeltechniek beheert niet alleen de temperaturen van het kweekwater, maar bijvoorbeeld ook de pH-waarde en waterniveaus in de circa 80 bassins. Aan deze techniek zijn bovendien alle alarmeringen gekoppeld. Afwijkende waardes automatisch doorgemeld naar de viskwekers, die direct passende actie kunnen ondernemen. Daarmee wordt een optimale waterstabiliteit geborgd.”

brc 46 zijaanzicht kopieren

Gekozen werd voor de flexibele en vrij programmeerbare BRC-46 centrale primaire systeemcontrollers en RIO I/O modules van BRControls, waarmee het kweekwater geïntegreerd wordt beheerd en beheerst.

 

Gelijkwaardige relatie

Voor de regeltechniek heeft Installatie Expertise Nijboer een beroep gedaan op BRControls, waarmee zeer regelmatig projecten worden uitgevoerd. “BRControls is een prettige partij om mee samen te werken”, benadrukt Nijboer. “Onze relatie is gelijkwaardig. De producten zijn bovendien van een zeer hoge kwaliteit en (grotendeels) universeel. Daarom lenen zij zich, naast kantoorgebouwen, scholen, sporthallen en zwembaden, ook uitstekend voor toepassing in een viskwekerij.”

Installatie Expertise Nijboer maakte een ontwerp voor de nieuwe installaties, op basis waarvan BRControls de best passende regeltechniek adviseerde. “Gekozen werd voor de flexibele en vrij programmeerbare BRC-46 centrale primaire systeemcontrollers en RIO I/O modules, waarmee het kweekwater geïntegreerd wordt beheerd en beheerst. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in diverse secties/bassins met vader- en moedervissen, viseieren, kraamdieren, et cetera, die uiteenlopende kweekwaterwaardes vereisen.”

Begin juni is Installatie Expertise Nijboer gestart met de engineering van de klimaatinstallaties en BRControls regeltechnieken. Vijf weken later al volgden de eerste werkzaamheden. Medio september moet het project worden opgeleverd. “Vanaf dat moment kunnen alle installaties ook op afstand (webbased) worden beheerd en beheerst”, aldus Nijboer. “Door meervalkwekerij Booijink zelf, maar ook op onze locatie in Marum, waar we de bewaking en fijne afstemming van de installaties verzorgen. Daarmee is de meervalkwekerij verzekerd van een duurzame en volledig geautomatiseerde installatie, die tegen een minimaal energiegebruik zorgt voor een uitstekende, stabiele kweekwaterkwaliteit.”  

Nieuwe vestiging voor BRControls in Zwolle

img_0383-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Begin mei 2020 zijn de vestigingen van BRControls Projects Zwolle en BRControls Products verhuisd naar een nieuwe locatie op de Branderweg in Zwolle. Terwijl de projectleiders, accountmanagers, service- en onderhoudstak, administratie, Research & Development en directie zijn geclusterd op de Branderweg 3, zijn de productie en logistiek ondergebracht op de Branderweg 1A.

Dankzij de nieuwe huisvesting kan nog efficiënter worden samengewerkt”, vertelt Specialist Gebouwbeheer & Prestatieborging Ivo Verbücheln. “De lijnen tussen onze projectafdeling en R&D zijn namelijk flink verkort. Grote kantoorruimtes met vaste en flexplekken stimuleren niet alleen de creativiteit van en samenwerking tussen onze medewerkers, maar bieden ook mogelijkheden om het Nieuwe Werken volgens de 1,5 meter-norm goed in te richten. Bovendien zijn er meer vergader- en stilteruimtes beschikbaar, waar medewerkers in alle rust kunnen vergaderen, overleggen, bellen of (flex)werken. Het nieuwe pand ligt zeer gunstig t.o.v. de uitvalswegen N331 en A28 en het openbaar vervoer, waardoor partners, klanten én stagiairs ons pand eenvoudig kunnen bereiken.”

de flexibel indeelbare brn20 ip ruimteregelingen kopieren

De flexibele, IP-gebaseerde BRN20-naregellijn maakt een optimale ruimteregeling mogelijk, met een maximaal werkcomfort én een gezond binnenklimaat als resultaat.

 

EIGEN HARD- EN SOFTWAREPRODUCTEN

De nieuwe vestiging is vanzelfsprekend voorzien van de innovatieve, gebouwgebonden en functionele hard- en softwareproducten van BRControls. “Alle klimaatinstallaties en verlichting kunnen eenvoudig per ruimte en/of zone worden ingesteld, bewaakt en beheerd, dankzij ons Smart Building concept”, vertelt Verbücheln. “Vanzelfsprekend is gekozen voor onze innovatieve BRT-35 multi-plafondsensoren, waarmee grootheden zoals ruimtetemperatuur, plafondtemperatuur, gevoelstemperatuur, luchtkwaliteit, relatieve luchtvochtigheid, aanwezigheid, licht­intensiteit, geluidsdruk én positiebepaling door één multisensor per ruimte/zone gemeten kunnen worden, op basis van een infrarood weerkaatsingsmethodiek. In plaats van sec de temperatuur naast de deur te meten, middelt de sensor continu de temperaturen van plafond, wanden, vloeren, meubilair én mensen in de ruimte. Tegelijkertijd worden relatieve vochtigheids-, CO2-, VOS- en lichtsterktemetingen uitgevoerd, op basis waarvan de ruimtes/zones automatisch worden geklimatiseerd en de verlichtingsarmaturen worden aangestuurd. Onze flexibele, IP-gebaseerde BRN20-naregellijn maakt een optimale ruimteregeling mogelijk, met een maximaal werkcomfort én een gezond binnenklimaat als resultaat.”

met de brt 35 multi plafondsensor biedt brcontrols een totaalco kopieren

Met de innovatieve BRT-35 multi-plafondsensor kunnen grootheden zoals ruimtetemperatuur, plafondtemperatuur, gevoelstemperatuur, luchtkwaliteit, relatieve luchtvochtigheid, aanwezigheid, licht­intensiteit, geluidsdruk én positiebepaling door één multisensor per ruimte/zone worden gemeten.

 

TOEKOMSTPLANNEN

Naar verwachting zal volgend jaar een volledige verdieping op de Branderweg 3 worden ingericht als Experience Center en showroom, vertelt Verbücheln. “In de test- en demoruimte van het Experience Center kunnen partners en (potentiële) klanten straks kennismaken met de nieuwste BRControls producten, terwijl zij in een nieuw trainings- en opleidingscentrum op dezelfde verdieping worden geschoold in de juiste montage en inregeling ervan.” Bovendien opende BRControls begin juni een nieuwe vestiging in Drachten. Onder andere vanwege het grote aantal projecten dat hier wordt uitgevoerd. “De nieuwe vestiging geeft ons de mogelijkheid om nog dichter op onze klanten te zitten en onze relaties nog verder te versterken. Accountmanager Albertus Boonstra is verantwoordelijk voor deze vestiging en zal voor klanten het eerste aanspreekpunt zijn.”  

Nieuwe kantoorlocatie Arcadis is Sustainable én Smart

arcadis-4955-kopieren
Lees het gehele artikel

Begin dit jaar heeft Arcadis zijn kantoor bij Kralingse Zoom verruild voor high-end kantorencomplex Delftse Poort, direct gelegen naast Station Rotterdam Centraal. De nieuwe locatie sluit perfect aan bij de duurzaamheidsgedachte van de ontwerp- en adviesorganisatie, vertelt Menno van der Ploeg, Senior Consultant bij Arcadis. “Door onze vestigingen strategisch te verdelen, in de directe nabijheid van grote treinstations, zijn we nog beter bereikbaar met het openbaar vervoer. Ook maken we maximaal gebruik van digitale (communicatie)middelen zoals Skype en Teams, waarmee we onze CO₂-voetafdruk zo klein mogelijk houden.”

De nieuwe locatie in Delftse Poort is zeer duurzaam en beschikt over goede faciliteiten zoals een gezamenlijke receptie, restaurant, gym, vergadercentrum en fietsenstalling. Arcadis huurt de 8e en 9e verdieping. “Beide bouwlagen zijn in look & feel volledig aangepast aan ons nieuwe, Open Up! werkconcept, met verschillende soorten werkplekken, aanlandplekken, skypeplekken, teamtafels, een huiskamer en loungeplekken waar medewerkers kunnen ontspannen. Voor de verwarming en koeling zijn nieuwe klimaatplafonds voorzien. Bovendien is duurzame, DALI-gestuurde LED-verlichting geïnstalleerd.”

Innovatieve multi-plafondsensoren

De klimaatinstallaties en verlichting kunnen eenvoudig per ruimte/zone worden ingesteld, bewaakt en beheerd dankzij het Smart Building concept van BRControls. “Gekozen is voor de innovatieve BRT-35 multi-plafondsensoren, waarmee grootheden zoals ruimtetemperatuur, plafondtemperatuur, gevoelstemperatuur, luchtkwaliteit, relatieve luchtvochtigheid, aanwezigheid, licht­intensiteit, geluidsdruk én positiebepaling door één multisensor per ruimte/zone gemeten kunnen worden”, aldus Van der Ploeg. Uniek aan de multi-plafondsensoren is dat de ruimtetemperaturen worden gemeten op basis van een infrarood weerkaatsingsmethodiek, vertelt René Zsom, Specialist Gebouwbeheer & Prestatieborging bij BRControls. “In plaats sec de temperatuur naast de deur te meten, middelt onze sensor continu de temperaturen van plafond, wanden, vloeren, meubilair én mensen in de ruimte. Tegelijkertijd worden relatieve vochtigheids-, CO2-, VOS- en lichtsterktemetingen uitgevoerd, op basis waarvan de ruimtes/zones van Arcadis worden geklimatiseerd en de verlichtingsarmaturen worden aangestuurd. Onze flexibele, IP-gebaseerde BRN20-naregellijn maakt een optimale ruimteregeling mogelijk, met een maximaal werkcomfort én een gezond binnenklimaat als resultaat.”

arcadis-5067-kopieren

De klimaatinstallaties en verlichting kunnen eenvoudig per ruimte/zone worden ingesteld, bewaakt en beheerd.

 

Digital twin

“De data die de BRT-35 multi-plafondsensoren verzamelen, slaan we automatisch op in een centraal systeem dat we vervolgens benutten voor gebouwanalyse”, vertelt Van der Ploeg. “Want hoe gedragen de kantoorverdiepingen zich? Welke data kunnen we verzamelen? En wat kunnen we hier vervolgens mee? Maar ook: wat betekent dit voor klanten? En hoe passen we onze advisering hierop aan, zodat klanten hun gebouwen nog energiezuiniger, efficiënter en beter inzichtelijk kunnen maken? Wij willen dit jaar al een digital twin van onze kantoorverdiepingen opzetten, waarop we alle data live kunnen inzien en waaruit we lessen kunnen trekken.” Voor de individuele focusplekken en vergaderruimtes wil Arcadis bovendien gebruik gaan maken van de BRControls app, waarmee medewerkers niet alleen de verlichting naar eigen behoefte kunnen dimmen of opschalen, maar ook de temperaturen -2 of +2°C kunnen bijstellen.

Energiespiegels

Via de Energiespiegels van MVComfort (Maatschappelijk Verantwoord Comfort) worden op beide verdiepingen de gebouwprestaties gedeeld. “Op een groot scherm kunnen onze medewerkers o.a. zonetemperaturen, CO2-waardes en geluidsdrukwaardes bekijken. Bovendien is een IoT-koppeling gemaakt met de aankomst- en vertrektijden van de treinen, trams, bussen en metro’s op station Rotterdam Centraal. Maar ook met Buienradar, zodat we medewerkers op wisselende (weers)omstandigheden kunnen attenderen.”
Er zijn heel veel spelers op de markt die Smart Building technieken leveren, benadrukt Van der Ploeg. “Echter waren wij op zoek naar een flexibel en interactief systeem waarmee we niet alleen grootheden kunnen meten, maar ook systemen kunnen aansturen. Bijvoorbeeld van de klimaat- en verlichtingsinstallaties. Deze oplossing vonden we in het Smart Building concept van BRControls. In ons project verloopt de samenwerking goed. De lijnen met de accountmanagers en mensen op de werkvloer zijn kort en duidelijk. Op dit moment wordt het Smart Building systeem ingeregeld en geconfigureerd en wij zijn uitermate tevreden over
hoe BRControls ons daarin ondersteunt.”   

Global Foods Innovation Center Unilever

schermafbeelding-2020-02-20-om-11.10-kopieren
Lees het gehele artikel

Projectvideo Unilever | Dura Vermeer | Hollander Techniek | BRControls

‘Een nieuwe, state-of-the-art faciliteit voor gezonde en duurzame innovaties in de voedingsmiddelenindustrie. Inspirerend, duurzaam en tegelijkertijd praktisch, zodat op innovatieve wijze kan worden samengewerkt’.

Dat was de wens van Unilever, waaraan o.a. architect Paul de Ruiter Architects, aannemer Dura Vermeer Bouw Hengelo, installatieadviseur DWA, installateur Hollander Techniek en meet- en regelpartner BRControls op verrassende wijze invulling aan hebben gegeven.

Meet en bewaak al uw ruimtecondities met één slimme multisensor

multisensor
Lees het gehele artikel

Anno 2019 groeit het aantal Smart Buildings, waarin talloze slimme, innovatieve technieken en sensoren worden geïntegreerd om de werk- en leefomgeving te optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan aanwezigheidssensoren, temperatuursensoren, CO₂-sensoren, luchtvochtigheidsensoren, geluidsensoren en daglichtsensoren, die allemaal hun plekje moeten krijgen. Met als resultaat lelijke gatenplafonds, die afbreuk doen aan de esthetiek van de ruimte. De nieuwe BRT-35 multisensor van BRControls biedt hiervoor een passende oplossing.

“Met de BRT-35 multisensor bieden wij een totaalconcept voor ruimteregeling”, vertelt Harrie Bouwhuis, algemeen directeur van BRControls. “Grootheden zoals de ruimtetemperatuur, plafondtemperatuur, gevoelstemperatuur, luchtkwaliteit (CO2 en TVOC), relatieve luchtvochtigheid, aanwezigheid, lichtintensiteit, geluidsdruk én positiebepaling worden door één multisensor in de ruimte gemeten. Dit is niet alleen esthetisch interessant, maar biedt ook financiële voordelen. Immers zijn er voor één sensor minder montage-uren en veel minder bekabeling benodigd.”

Infrarood weerkaatsingsmethodiek

Uniek aan de multisensor is dat ruimtetemperaturen worden gemeten op basis van een infrarood matrixmethodiek. “In plaats van sec de temperatuur naast de deur te meten – wat gangbaar is bij wandoplossingen – verzamelt en middelt onze multisensor continu de temperatuurwaarden van 128 ruimtevlakken”, vertelt Bouwhuis. “Van het plafond tot en met de wanden, vloeren, meubels én mensen in de ruimte. Tegelijkertijd worden relatieve vochtigheids-, CO2-, TVOC- (Total Volatile Organic Compounds) en lichtsterktemetingen uitgevoerd, op basis waarvan de ruimte wordt geklimatiseerd en (indien gewenst) de zonwering en verlichting worden aangestuurd. Efficiënt, doeltreffend, nauwkeurig en snel. Een plafondtemperatuurmeter borgt dat er niet teveel warme lucht in de ruimte wordt geblazen, waardoor gelaagdheid in de ruimte wordt voorkomen.”

Een geluidsdruksensor verzamelt continu data over de geluidsdruk in de ruimte, op basis waarvan – indien de geluidsdruk wordt overschreden – isolerende maatregelen getroffen kunnen worden. “Het resultaat zijn een maximaal werkcomfort en een gezond binnenklimaat, waarmee we tevens tegemoetkomen aan de LEED-, WELL- en BREEAM-NL-certificeringscriteria.”

Triplezone aanwezigheidsdetectiesensor

Een triplezone aanwezigheidsdetectiesensor meet continu de aanwezigheid in de ruimte. “Wanneer medewerkers of bezoekers een ruimte betreden, dan schakelt direct de verlichting in. De klimaatinstallaties volgen na enkele minuten, waarmee we voorkomen dat deze installaties onnodig opstarten. Bijvoorbeeld als mensen alleen iets willen pakken. Een aanzienlijke energiebesparing is het resultaat.” Doordat de sensor afwisselend in grote en kleine vlakken (triplezone) de aanwezigheid meet, wordt voorkomen dat medewerkers ‘over het hoofd’ worden gezien.

iBeacon (indoor) locatietechnologie

Alle communicatie geschiedt eenvoudig via Bluetooth Low Energy (BLE4), waarbij de Bluetooth sensor tevens functioneert als iBeacon (indoor) locatietechnologie. Vooral in grotere gebouwen biedt dit uitkomst, aldus Bouwhuis. “Gebruikers kunnen namelijk eenvoudig van sensor (locatie) naar sensor (locatie) worden geleid, bijvoorbeeld bij vergaderingen of presentaties of voor de dichtstbijzijnde AED of

BHV’er.” Dankzij de Bluetooth 4 BLE module en de voor Android en iOS geschikte BRControls-apps krijgen medewerkers de mogelijkheid om met hun smartphone of tablet de ruimtecondities te raadplegen en/of aan hun persoonlijke instellingen aan te passen. “In de app kunnen gebruikers bovendien middels emoticons aangeven hoe zij de klimaatcondities ervaren. Zodat, indien standaardtemperaturen regelmatig worden aangepast of een negatieve waardering krijgen, de facilitair manager hierop kan anticiperen.”

Prestatieborging en data-analyse

Alle data die door de BRT-35 multisensoren wordt verzameld, wordt automatisch opgeslagen in de cloud en gebruikt voor de prestatieborging. “In de toekomst willen we – in overleg met onze klanten – de data bovendien beschikbaar stellen voor data-analyse. Bijvoorbeeld om zaken als (ziekte)verzuim aan te pakken, maar ook om de effecten van verlichting en klimaatcondities op onze gezondheid en werkprestaties te onderzoeken. Zodat we nog beter invulling kunnen geven aan het comfort en de gezondheid van onze gebouwen.”

De nieuwe BRT-35 multisensor is eind juni in de markt geïntroduceerd. De eerste vijfhonderd sensoren zijn inmiddels geleverd en gemonteerd. Bijvoorbeeld in het Unilever Global Foods Innovation Centre in Wageningen en de eigen vestiging van Wassink Installatie in Doetinchem. 

Specialist in gebouwbeheer en prestatieborging breidt uit naar de Randstad

team-brcontrols-kopieren
Lees het gehele artikel

Begin april vierde BRControls haar 20-jarig jubileum. “Onze organisatie is in 1999 gestart als system integrator met systemen van derden”, vertelt Specialist Gebouwbeheer & Prestatieborging Ivo Verbücheln. “Al gauw echter volgden onze eigen productontwikkelingen. Zoals de innovatieve BRC150 systeemcontroller, die in 2002 voor het eerst werd geleverd en – als eerste systeem in de markt – volledig webbased functioneerde. Als organisatie zijn we altijd vooruitstrevend en innovatief geweest en inmiddels heeft BRControls zich ontwikkeld tot een gevestigde speler in de wereld van gebouwbeheer.”

BRControls

Al snel volgden eigen productontwikkelingen. Zoals de innovatieve BRC150 systeemcontroller die in 2002 voor het eerst werd geleverd en – als eerste systeem in de markt – volledig webbased functioneerde.

 

“In 2006 introduceerden we de BRC45-lijn en inmiddels staat met de BRC46-lijn de derde generatie systeemcontrollers in de markt, waarmee we de verwarming, koeling, ventilatie, zonwering en verlichting in een gebouw eenvoudig kunnen beheren en beheersen”, vertelt hij. “Enkele jaren geleden hebben we bovendien de BRT30 Multi-plafondsensor geïntroduceerd; een veelgevraagde oplossing voor smart buildings die dynamisch inspeelt op de klimaat- en indelingswensen van de toekomst. Met MyBuilding – een tool van zusterbedrijf MVComfort – biedt BRControls tevens een passende oplossing voor prestatieborging en energiemanagement. Zodat de gebouwinstallaties niet alleen bij oplevering, maar ook gedurende de exploitatie optimaal en conform de ontwerpeisen blijven presteren.”

Slimmer en eenvoudiger gebouwbeheer

“In Nederland dreigt een groot tekort aan technisch personeel. De komende jaren gaan veel technisch medewerkers met pensioen en de aanwas van nieuw (jong) talent is schaars. Intussen echter gaan de ontwikkelingen in de (complexe) gebouwtechniek onverminderd door, waardoor een tekort aan kennis ophanden is”, weet Alexander Wassink, Manager Operations bij BRControls. “Onze rol als meet- en regelspecialist én projectpartner wordt dan ook steeds belangrijker. Als organisatie zetten wij volop in op de scholing en ondersteuning van onze medewerkers. We faciliteren interne en externe opleidingen en vertalen onze kennis continu naar innovatieve en creatieve oplossingen, die het gebouwbeheer slimmer en eenvoudiger moeten maken. Met als doel om onze klanten maximaal te ontzorgen én om een correct werkende, comfortabele en duurzame installatie op te leveren.”

BRControls

Inmiddels staat met de BRC46-lijn de derde generatie systeemcontrollers in de markt. (Beeld: Studio24-7).

 

Meer dan 6.000 installaties

“Anno 2019 hebben we al meer dan 6.000 installaties opgeleverd. Zowel in kantoren, ziekenhuizen, hotels, scholen en sportaccommodaties als in opdracht van installateurs, system integrators en aannemers”, vertelt Wassink. “Denk bijvoorbeeld aan het NoMA House, het circulaire paviljoen van ABN AMRO en Bright Offices in Amsterdam, FIRST Rotterdam en de Hoge Raad in Den Haag. Op dit moment zijn we bovendien betrokken bij de nieuwbouw voor Hourglass in Amsterdam.” Verbücheln: “In de Randstad worden vele prestigieuze projecten uitgevoerd, waarbij BRControls regelmatig wordt betrokken. Voldoende reden voor ons om – naast onze vestigingen in Zwolle en ’s-Hertogenbosch – ook een vestiging in de Randstad te openen. Met lokale medewerkers, zodat de lijntjes naar onze opdrachtgevers zo kort mogelijk blijven, reistijd voor onze medewerkers tot een minimum wordt beperkt en onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk wordt gemaakt.”


Kom jij ons team versterken?

Voor onze nieuwe vestiging in de Randstad zijn wij op zoek naar Accountmanagers, Projectleiders, Field Service Engineers (inbedrijfstellers) en Field Service Mechanics (ombouwmonteurs) die samen met ons willen leren, innoveren en presteren. Ben jij woonachtig in de Randstad en wil jij werken in een jonge, dynamische organisatie, met volop groei- en ontwikkelmogelijkheden? Neem dan contact op met Ivo Verbücheln of Alexander Wassink via i.verbucheln@brcontrols.com , a.wassink@brcontrols.com of 038-3556640.

Stadion/Galgenwaard complex | Utrecht

IMG-20170614-WA0000-kopiëren
Lees het gehele artikel

Galgenwaard Onroerend Goed B.V. zet in op een duurzame toekomst

Eén van de grootste ‘zonneparken’ van Nederland bevindt zich op het dak van de tribunes van stadion Galgenwaard, een onderdeel van Galgenwaard Onroerend Goed B.V. en de thuisbasis van FC Utrecht. Hier realiseerde HOMIJ Technische Installaties recent de technische infrastructuur voor 3.380 zonnepanelen met een opbrengst van 817.000 kWh per jaar. De opbrengst is voldoende om niet alleen de voetbalgerelateerde ruimtes maar ook het sushirestaurant, de apotheek, hoekkantoor Zuid en het ROC Midden-Nederland energieneutraal te maken, evenals een gedeelte van de centrale hal van hoekkantoor Noord. Eventuele overschotten worden teruggeleverd aan het net.

Stadion/Galgenwaard complex UtrechtAlle meetresultaten van de kWH-meters worden inzichtelijk gemaakt op een groot scherm (Energiespiegel) in de centrale ontvangsthal van het hoofdgebouw van het stadion, waarop alle zonnepanelen én hun opbrengst duidelijk worden geprojecteerd.

Voor de 3.380 panelen waren in het gelijkstroomgedeelte 30 kilometer kabel en 23 omvormers nodig, die de zonne-energie omzetten van DC- naar AC-energie. In de wisselstroom voegde HOMIJ vestiging Vianen nog 2.635 meter kabels toe in vijf verschillende formaten, evenals een groot aantal kabelwegen en Busduct koperen zware vermogenscomponenten. “Om alle kabels te kunnen koppelen, is een hoofdverdeelkast omgebouwd en zijn er acht nieuwe schakel- en verdeelinrichtingen (onderverdelers) geplaatst”, vertelt Erik van Hal, Account Manager bij HOMIJ Technische Installaties. “Acht kWh-meters meten en registreren de energieopbrengst, spanning en vermogen van de zonnepanelen, evenals de hoeveelheid zonnestroom die elke huurder in het stadion/Galgenwaard complex verbruikt. Voor de schakel- en verdeelinrichtingen en kWh-meters hebben we een beroep gedaan op BRControls, waarmee we regelmatig projecten uitvoeren.”

Optimaal inzicht
“Vanwege de grote hoeveelheid stroom die door de zonnepanelen wordt opgewekt, hebben we 400 ampère schakel- en verdeelinrichtingen geëngineerd en geleverd met een afschakelvermogen van 15 KA (kiloampère). Volledig conform de IEC-EN61439 normeringen”, vertelt José Gomez, Accountmanager E-verdelers bij BRControls. “De kWH-meters in de verdeelkasten hebben wij in opdracht van HOMIJ gekoppeld met het bovenliggende gebouwbeheersysteem. Hiervoor hebben we gebruikgemaakt van onze krachtige BRC-45 regelaar. Alle meetresultaten van de kWH-meters worden inzichtelijk gemaakt op een groot scherm (Energiespiegel) in de centrale ontvangsthal van het hoofdgebouw van het stadion, waarop alle zonnepanelen én hun opbrengst duidelijk worden geprojecteerd. Dit zorgt niet alleen voor meer inzicht bij de medewerkers van de Galgenwaard, maar stimuleert ook het energiebewustzijn van de stadionbezoekers.”

Stadion/Galgenwaard complex Utrecht

Elke regelkast is voorzien een nieuwe BRC-46 centrale primaire systeemcontroller, inclusief snelle processor, UPS-ondersteunde control power down en intern SQLite databasemanagementsysteem voor dataopslag en data-analyse.

Stap-voor-stap verduurzaming
De zonnepaneleninstallatie maakt deel uit van een stap-voor-stap verduurzamingsslag van de Galgenwaard, dat tevens de installatie van energiezuinige LED-verlichting en vernieuwing van de brandmeldcentrale en regeltechniek omvat, vertelt John Koekoek, beheerder van het Galgenwaard complex. “Zowel de brandmeldinstallatie als de regeltechniek dateren uit 2001 en waren inmiddels zodanig verouderd, dat bij eventuele storingen vervanging van de componenten niet meer mogelijk is. Simpelweg omdat de componenten niet meer geproduceerd worden. Om de werking van de installaties in de toekomst te garanderen én het beheer ervan te vereenvoudigen, is vervanging dan ook onontbeerlijk. Om hier op de juiste manier invulling aan te geven, hebben we een beroep gedaan op HOMIJ, dat sinds 2006 verantwoordelijk is voor het onderhoud van onze technische installaties.”

Betrouwbaar en gebruiksvriendelijk regelsysteem
Om de verwarming, koeling, luchtbehandeling en verlichting in het stadion goed te kunnen regelen, zochten de Galgenwaard en HOMIJ naar een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk regelsysteem, dat de werking van de installaties eenvoudig inzichtelijk maakt. John Koekoek: “In de toekomst willen we in één oogopslag kunnen zien welke installaties draaien, op welk vermogen en waar zich eventueel problemen voordoen. Zodat we beheer en onderhoud op maat kunnen uitvoeren en lange termijn trending van alle belangrijke parameters en meetwaardes mogelijk wordt: hoe hebben processen zich door de jaren heen gehouden? Wanneer hebben zich storingen voorgedaan? En hoe functioneren de installaties, in vergelijking met dezelfde periode één, vijf of tien jaar eerder? Daarbij hebben we de wens om ook op afstand de installaties te beheren, waar de regeltechniek van BRControls optimaal in voorziet.”

Stadion/Galgenwaard complex UtrechtDe BRC-46 is honderd procent IP-gebaseerd en biedt de mogelijkheid om verbindingen over Ethernet te maken.

De komende maanden worden gefaseerd per tribunedeel de bestaande regelkasten omgebouwd, gefinetuned en weer in gebruik genomen. Erik van Hal: “In de verschillende ruimtes rondom het stadion staan 18 regelkasten met nu nog Priva en Siemens regeltechniek. Dit regelhart wordt vervangen door BRControls regeltechniek, waarbij we middels een busleiding alle relevante informatie van de installaties zichtbaar maken op grote schermen. Denk bijvoorbeeld aan de inregelkastprocessen van de verwarming, koeling en luchtbehandeling, het functioneren van de verwarmingspompen en bijbehorend energieverbruik, op basis waarvan de installaties en regeltechniek geoptimaliseerd kunnen worden.”

Modern en webbased
Waar HOMIJ alle bekabeling tussen de onderstations verzorgt en faciliteert bij de ombouw van de regelkasten, staat BRControls in voor de vervanging van de regeltechniek en installatie ter plaatse, vertelt Harry Peters, Salesmanager bij BRControls. “Het verouderde gebouwbeheersysteem, dat nu nog draait op een oud Windowsplatform, wordt hierbij vervangen door een modern, webbased regelsysteem van BRControls. Elke regelkast wordt door ons voorzien een nieuwe BRC-46 centrale primaire systeemcontroller, inclusief snelle processor, UPS-ondersteunde control power down en intern SQLite databasemanagementsysteem voor dataopslag en data-analyse. De BRC-46 is honderd procent IP-gebaseerd en biedt de mogelijkheid om verbindingen over Ethernet te maken. Hierdoor kan HOMIJ niet alleen flink besparen op de bekabeling (en montage-uren), maar wordt ook beheer en onderhoud op afstand mogelijk. De modulaire BRC-46 centrale primaire systeemcontroller is vrij programmeerbaar en voorzien van diverse web-visualisatiemogelijkheden. Hierdoor worden niet alleen alle aangesloten klimaatsystemen van het Galgenwaard complex eenvoudig zichtbaar gemaakt, maar leveren wij tevens een bijdrage aan een beter leefklimaat in het stadion en de overige kantoren, tegen een minimaal energieverbruik.” Met de vernieuwing loopt Galgenwaard Onroerend Goed B.V vooruit op ontwikkelingen in de toekomst alsmede de verduurzaming van het gehele complex. In februari/maart 2019 wordt de nieuwe regeltechniek opgeleverd.  

Tekst Lieke van Zuilekom    |    Beeld BRControls
Uitgelichte afbeelding: 
Eén van de grootste ‘zonneparken’ van Nederland bevindt zich op het dak van de tribunes van stadion Galgenwaard, een onderdeel van Galgenwaard Onroerend Goed B.V. en de thuisbasis van FC Utrecht.