Tagarchief: Elektro Internationaal

Uitbreiden en aanpassen van bestaande installaties

Elektro-Internationaal_uitbreiden-en-aanpassen-bestaande-instal
Lees het gehele artikel

Eerlijk advies bij energietransitie

De energietransitie veroorzaakt een grote omslag in het type aanvragen van klanten als het gaat om elektrotechnische installaties. Nu alles erop gericht is om het gasverbruik terug te dringen, is er niet alleen méér vraag naar verdeelpanelen, maar ook andere vraag. André de Widt, servicemanager bij Elektro Internationaal, ziet een exponentiële toename in het aantal gewenste aanpassingen en uitbreidingen van bestaande installaties met oog op elektrificering.

“Zo’n 50% van het werk van onze service-afdeling bestaat momenteel uit het opnemen en uitvoeren van werkzaamheden aan bestaande installaties”, begint De Widt zijn verhaal. “Er komt bij bedrijven en projectleiders allerlei input binnen van bijvoorbeeld partijen die laadpalen aanbieden of die een investeringsplan van zonnepanelen bij ze neerleggen. Tegelijkertijd worden er landelijk en regionaal allerlei eisen gesteld waar bedrijven aan moeten voldoen op het gebied van energieverbruik. Zo moet je boven een bepaald minimum vermogen al inzichtelijk maken waar je verbruik precies naartoe gaat en aantoonbaar besparende maatregelen nemen. Per 1 januari 2023 moeten alle kantoorpanden boven de 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Daarbovenop komen vaak aanvullende eisen zoals het verplicht plaatsen van laadpalen bij kantoorpanden, al dan niet met laadinfrastructuur. Er komt dus heel wat op ondernemers af om hun energiehuishouding op orde en ook nog eens toekomstbestendig te maken. Door al deze zaken krijgen we veel vragen binnen om bemetering, aanpassingen en uitbreidingen van bestaande installaties. Want alles komt uiteindelijk terug in de verdeelkast en daar ligt als paneelbouwer onze expertise.”

Optellen en verzwaren

Er ontstaat door alle regelgeving, eisen en plannen vaak een soort kettingreactie aan wensen voor aanpassing van een installatie, merkt De Widt op. “Maar vaak is de oorspronkelijke verdeler er niet op bedacht. Dan is het goed om in gesprek te gaan met een partij die alle onderdelen kan samenbrengen en een goed en eerlijk advies kan uitbrengen over wat de mogelijkheden, maar ook onmogelijkheden zijn. Door dat eerst helder te stellen, kunnen we in oplossingen gaan denken.” En die zijn er genoeg. “Zo lang we het niet hebben over het in één keer bijplaatsen van 1.000 zonnepanelen, kun je in gewone kantoorpanden met het op de juiste manier inkoppelen van eenvoudige componenten al heel veel bereiken. In sommige gevallen moeten bepaalde basisonderdelen van de installatie verzwaard worden. Denk aan railsystemen en verbindingen om te zorgen dat de opgetelde stromen niet te hoog worden. Als iemand bijvoorbeeld twintig laadpalen wil plaatsen, dan kunnen we wel twintig groepen maken, maar als iedereen dan ’s ochtends tegelijk z’n auto aan de stekker legt, dan moet je toch alles bij elkaar optellen. En daar kan je de basisinstallatie nooit op uitleggen.”

Meetgegevens als ijkpunt

“In dat geval zorgen we dat er een energiemanagementsysteem overheen komt te liggen, die een totaalmeting doet en ervoor zorgt dat er een verdeling wordt gemaakt in het ampèrage dat gaat lopen”, aldus De Widt. “Daarbij kunnen we ook nog een verdeling maken in tijd, door tijdstippen toe te wijzen waarop voluit geladen kan worden bij de laadpalen en een periode waarop dat wordt teruggeschroefd.” 

Ook op de ‘nieuwe vermogens’, ofwel de alternatieve energiebronnen die aan een originele installatie geknoopt worden, kan de verdeler niet zomaar uitgelegd worden. “De ingekoppelde installaties moeten dus zelf kunnen ‘bepalen’ wat ze mogen doen en wanneer. En dat doen ze aan de hand van de meetgegevens die uit de verdeler komen. Daarvoor bouwen wij de inkoppelgroepen, afgaande velden en metingen in die als ijkpunt worden gebruikt in het EMS.”

Goede vragen stellen

Wanneer het gaat over ineens wel duizend zonnepanelen bijplaatsen, is het toch een ander verhaal, volgens De Widt. “Dan brengen we de situatie in kaart door goede vragen te stellen. Waar staan de omvormers? Op het dak? Hoe maak je de aansluiting dan? Kies je voor kabels of is een busbar beter? En hoe brengen we de koppeling tot stand? Gaan we met tien omvormers terug naar de verdeler, waar we dan tien groepen bij moeten bijplaatsen en tien keer een kabeltracé moeten aanleggen? Dan is het bijvoorbeeld een beter plan om één grote groep te plaatsen en van daaruit naar een nieuwe verdeelkast op het dak te gaan waar we de omvormers op inkoppelen.”

De beste oplossing voor de beste prijs

De Widt merkt nogal eens dat de vraagstukken gaandeweg een uitbreidingstraject steeds complexer worden. “Klanten krijgt reclamefolders en ideeën uit de markt of krijgen van overheidswege aangedragen wat er gedaan moet worden. Aan de hand daarvan breiden ze hun wensenlijst uit. De installateur helpt hen daarbij op weg en wij proberen vanuit onze expertise een oplossing te bedenken die het best voldoet aan alle wensen en eisen én die kostentechnisch het meest interessant is. Daarbij staat een eerlijk advies voorop. Als de installatie niet meer voldoet om een aanpassing op te maken, dan melden we dat ook. Als het anders opgezet moet worden of opnieuw, dan geven we dat aan. We gaan op zoek naar de beste oplossing voor de beste prijs. Mijn collega Dirk Blom is daar een absolute ster in.”

Toekomstbestendige installatie

“Ikzelf kijk het liefst nog voorbij de oplossing van het moment”, bekent De Widt. “Ik kijk naar het creëren van extra ruimte, waarbij we in de toekomst nog wat armslag hebben om iets te doen met de installatie. Toekomstbestendigheid staat hoog op mijn lijst. Dat komt door de jarenlange ervaring met uitbreidingen en aanpassingen van bestaande installaties. Je gaat dan een gevoel ontwikkelen voor wat je ‘over moet houden’ om straks – als er nog meer verandert in de maatschappij – nog door te kunnen ontwikkelen. Mijn oplossingen zijn liefst iets ‘luxer’ dan precies pas. Op die manier vormen Dirk en ik een mooie aanvulling op elkaar en kan de klant bij ons elke kant op.”     

Slimme oplossingen bij netwerkcongestie

netwerkcongestie
Lees het gehele artikel

De tijden dat geen zee te hoog was als het ging om het verbruik van energie zijn voorbij. Minder verbruik, dat is waar je als onderneming goede sier mee kunt maken. Naar klanten én naar de omgeving. Energiemanagement speelt een steeds grotere rol, nu concrete klimaatdoelstellingen behaald moeten worden en verbruikers op hun energieconsumptie worden aangesproken. Maar het aantal verbruikers neemt nog steeds toe. Dat heeft tot gevolg dat een andere problematiek steeds zichtbaarder wordt: congestie van het energienetwerk. 

Dirk Blom, verkoopleider Utiliteit bij Elektro Internationaal.

Het net groeit op flink wat plekken in Nederland in capaciteit niet evenredig mee met de vraag. Dat betekent dat grootzakelijke verbruikers met een beperking in energieafname te maken kunnen krijgen. Zij worden bijvoorbeeld op hun nieuwbouwlocatie geconfronteerd met een maximale aansluitwaarde van 3 x 80 A. Wie meer verbruikt, kan een boete verwachten. Wie dit stelselmatig doet, kan zelfs afsluiting boven het hoofd hangen. Dirk Blom, verkoopleider Utiliteit bij Elektro Internationaal zit regelmatig aan tafel met verschillende partijen om bij beperkte netwerkcapaciteit toch een passende oplossing te vinden. “Als producent van schakel- en verdeelinrichtingen komen we steeds vaker tegen dat voor de invulling van de elektrotechnische installatie van een project op creatieve wijze voor de centrale energievoorziening gezorgd moet worden.” Hij benadrukt dat hoewel het beperkte energieaanbod van het net voor bedrijven vaak in eerste instantie tot hoofdbrekens leidt, er gelukkig nog steeds mogelijkheden zijn om de gewenste energievoorziening tot stand te brengen door de juiste partijen in te schakelen. “Er is voldoende kennis van zaken in de markt om tot een oplossing te komen. En welke oplossing dat precies moet zijn, is afhankelijk van het beschikbare budget en of men een alternatief zoekt voor de korte of lange termijn.”

Niet iedereen kan onder de snelweg door

Je hoort wel van extremen waarbij letterlijk onder de snelweg door gegraven wordt om aan te kunnen sluiten op het netwerk in een andere, minder belaste energieregio. “Maar een dergelijke kostbare oplossing is natuurlijk niet zomaar voor iedereen weggelegd”, weet Blom. “Wij denken daarom met de installateur en eindklant mee over een volledig uitgepuzzeld ‘eigen grid’, waarbij de verschillende onderdelen van de installatie op verschillende momenten en op uitgekiende preferentie energie leveren en verbruiken, al dan niet ondersteund met gasturbines om zelf energie op te wekken.”

Korte termijn, lange termijn of slim

Zo heeft Elektro Internationaal recent al verschillende projecten helpen opleveren met uiteenlopende invulling. Blom: “We hebben een verdeler uitgedacht en geleverd voor een project waarbij de aansluitwaarde van het net voor een periode van 4 tot 5 jaar wordt aangevuld met  de opbrengst van een PV-installatie en gasturbines waarmee zelf energie wordt opgewekt. Na die periode zijn de turbines afgeschreven en zegt de netbeheerder weer meer te kunnen leveren. Dit is dan ook een tijdelijke oplossing. Maar we hebben ook een project opgeleverd waarbij 500 A uit de zonnepanelen wordt ingezet om het tekort van het net aan te vullen. Deze investering is voor de lange termijn en rekent ook op teruglevering van een teveel aan PV-opbrengst aan het net. En dan hebben we ook nog klanten die een volledig slim systeem inzetten, waarbij intelligent geschakeld wordt tussen het net, de PV-installatie en accu’s. In deze installaties is precies uitgekiend wanneer er geladen moet worden en wanneer er gevraagd kan worden.”

Samenwerken aan een custom oplossing

De rol die de hoofdverdeler in deze kwestie speelt, is aanzienlijk. Blom: “De verdelers die Elektro Internationaal engineert en produceert zijn intelligent en voorzien van alle mogelijke verbruiksmetingen om de energiestroom inzichtelijk te maken en schakelingen om verbruik te reguleren. Omdat alle elementen van de installatie op elkaar moeten worden ingeregeld en er koppeling in de hoofdverdeler moet plaatsvinden, is het belangrijk om vanaf het allereerste moment goed uit te denken op welke wijze het doel van de klant het beste bereikt kan worden.” Hij benadrukt nog maar eens het belang om alle betrokken partijen op tijd bij elkaar te brengen. “Alleen zo kunnen we bedrijven die te maken hebben met netwerkcongestie operationeel krijgen met een goed uitgedachte, custom oplossing.”      

‘Lastminute’ oplossingen en maatwerk voor installateurs

Trafoaansluiting
Lees het gehele artikel

Een verdeelinrichting waarin de fasevolgorde gewijzigd moet worden? Of aansluitproblemen door gebrek aan ruimte? Het zijn kwesties die bij installateurs nog wel eens tot hoofdbrekens kunnen leiden. Alles staat op z’n plek, maar er is tóch nog een lastminute aanpassing nodig om de koppeling van installatieonderdelen mogelijk te maken en de installatie werkend te krijgen. Dan kan het ervaren en goed uitgeruste serviceteam van Elektro Internationaal uitkomst bieden. Bijvoorbeeld door koperwerk aan te passen op locatie.

Voor Elektro Internationaal heeft het grondproduct van de energieverdeling geen geheimen. Koperwerk ligt immers aan de basis van de verdeelkasten die de Woerdens paneelbouwer al ruim 40 jaar engineert, produceert en aansluit. Koperwerk aanpassen op locatie is een aanvullende expertise, waar nog niet veel installateurs weet van hebben.

Ook bij het aansluiten van transformatoren kan de installateur voor de nodige uitdagingen komen te staan.


Maatwerk bij grote vermogens

En dus verrassen de service engineers van Elektro Internationaal opdrachtgevers eens te meer als zij met de mobiele kopermachine een aanpassing komen maken om een probleem op te lossen. Om het even op welke plek er gewerkt moet worden, met deze machine knipt, ponst en buigt de servicemonteur koperen railen tot een maximum van 120 mm x 10 mm. Zo wordt waardevol maatwerk geleverd aan panelen met grote vermogens, waarbij losse singels niet afdoende zijn voor koppeling.


Verschillen overbruggen

Een geregeld voorkomende situatie tijdens het installeren van verdeelpanelen is dat men niet uitkomt met de hoogte van de locatie om de kabels met de juiste radius de kolom in te voeren. Dat lossen de service engineers van Elektro Internationaal op door een custom aansluit- of opzetbak te maken. Zij kunnen deze in elke gewenste afmeting fabriceren en ook nog lastminute veranderen om aan de eisen van de klant te voldoen. Het kan nu eenmaal op het allerlaatste moment blijken dat het handiger is om via de zijkant de aansluitbak te benaderen dan via de bovenkant van het paneel. 
Of wat als bestelde railelementen niet blijken te passen? Wanneer een order voor een nieuw element geplaatst wordt, gaan er vaak dagen en soms zelfs weken overheen voordat dit geleverd kan worden. Elektro Internationaal biedt in tijdkritische situaties ter plaatse een oplossing door met een aansluitbak het verschil tussen de elementen te overbruggen, zodat deze op elkaar kunnen worden aangesloten. Zo kan de deadline van het project toch worden gehaald.

De service engineers van Elektro Internationaal maken on site flexibele aansluitvlaggen die tussen de vaste aansluitstukken van de transformator en railkoker bevestigd kunnen worden.

Custom trafo-aansluitingen

Ook bij het aansluiten van transformatoren kan de installateur v oor de nodige uitdagingen komen te staan. Bij diverse projecten worden in plaats van kabels railkokersystemen toegepast (ook wel bekend onder de benamingen canalis systeem, flench of busbar). Tussen de transformator en het railkoker-aansluitelement moet een flexibele verbinding gemaakt worden. Maar al te vaak wordt ervoor gekozen om dit met losse singels op te lossen. Bij kleinere vermogens is dit vaak nog te realiseren, maar zodra de vermogens groter worden, stijgt het aantal benodigde singels en blijkt het aantal aansluitmogelijkheden bovendien onvoldoende voor het grote aantal singels dat daarvoor nodig is. Omdat kabels niet altijd kunnen worden ondersteund, laat de aansluiting visueel vaak flink te wensen over. De service engineers van Elektro Internationaal bieden ook hier uitkomst met koperwerk op maat. Zij maken on site flexibele aansluitvlaggen die tussen de vaste aansluitstukken van de transformator en railkoker bevestigd kunnen worden. Op deze manier is het mogelijk om voor elk vermogen een geschikte aansluiting te maken. 
Voor de aansluitingen die recht boven en onder elkaar zitten is vaak geen extra koperwerk nodig om een verbinding te maken. Maar het komt geregeld voor dat er ook een fasedraaiing nodig is of dat de nul verkeerd uitkomt. Ook daarvoor heeft het serviceteam een oplossing: een zelfgemaakt busbarsysteem om de gewenste aansluiting tot stand te brengen.

Uiteraard wordt al het custom aansluitwerk volgens de geldende normen en veiligheidsstandaarden ingericht, ondersteund en afgemonteerd. Een stuk vakmans chap op locatie, dat de installateur in uitdagende en tijdkritische situaties een oplossing biedt.

Direct energie uit de bron: Mobiele installatie versnelt geothermieproject

Eklektro Internationaal en GtS besturingstechniek(ENT_ID=104529 kopiëren
Lees het gehele artikel

Het ingenieursbureau ontwikkelde een mobiele geothermie-installatie. Met ondersteuning van het specialistenteam besturingstechniek van Elektro Internationaal werd een tijdelijke installatie ontworpen die tot permanente oplossingen leidt.

Dat sommige processen in het opstarten van een aardwarmteproject effectiever ingericht konden worden, dat had het ingenieursbureau uit Bergambacht al snel in de gaten. Het bureau kan bogen op jarenlange ervaring op het gebied van biogasbehandeling en geothermie. Daaruit kon zij dankbaar putten om een bijzondere variant van een geothermie-installatie te ontwerpen: de Mobile Geo Thermal Plant (MGTP).

Bron direct in gebruik

“Deze unieke mobiele geothermie-installatie is ontworpen om – zonder operator – 22 megawatt thermische energie te kunnen produceren, direct nadat de aardwarmtebron geboord is”, vertelt Mathieu de Bas, managing director van GtS. “De MGTP kan worden ingezet tijdens de testfase en vanaf het allereerste moment testwater verwerken én uitgebreide puttesten uitvoeren. Het realiseren van een geothermieproject kan met de MGTP met zes maanden worden verkort, doordat er van meet af aan warmte, elektriciteit, schoon water en zout wordt geproduceerd. Nadat de productieput en injectieputten zijn geboord, wordt het eerste geothermische water naar de oppervlakte gepompt. Dit water kan niet worden gebruikt voor verwarming en wordt daarom testwater genoemd en tijdelijk opgeslagen in een bassin. Van daaruit wordt het ontgast en verdampt in de MGTP, waarna een residu met zout en mineralen achterblijft. De voor dit proces benodigde warmte wordt met behulp van de MGTP gegenereerd. De aardwarmtebronnen kunnen direct in gebruik worden genomen, waardoor geen stilstand in het reservoir ontstaat, wat bezinksel en corrosie voorkomt.”

Artist impression MGTP.

Besturen en verzamelen

Tijdens de warmteproductie worden gegevens verzameld om de permanente geothermie-installatie beter en efficiënter te kunnen ontwerpen. In nauwe samenwerking met GtS software engineer Daan van Genderen ontwierp besturingsspecialist Hans Vulto van Elektro Internationaal de instrumentatie en elektrische aansturing van de MGTP. Het besturingsteam van Elektro Internationaal voerde het detailontwerp uit en bouwde de in totaal 17 panelen waarvoor GtS de hoofdcomponenten en besturing leverde. De verschillende panelen zijn bestemd voor de uiteenlopende processen die plaatsvinden in de MGTP. Te beginnen met de hoofdbesturing (PLC-kast), die fungeert als het hart van de gehele installatie. Van daaruit worden alle overige panelen en daaraan gekoppelde processen aangestuurd. Denk aan de energieverdeler, de besturing van de pompen, het ontgassen van opgepompt water, het affakkelen van het gas en de filtercontrole. De besturingsafdeling van Elektro Internationaal dacht vanuit haar expertise mee in de opzet en uitvoering van de procesbesturing.Hans Vulto: “We hebben meegeholpen een stuk besturingslogica uit te denken. In een uitgebreid netwerk als dat van de MGTP wil je uiteindelijk toch alles zo eenvoudig mogelijk houden.”

Definitief ontwerp

De hoofdbesturing bevindt zich samen met de verdeler in de zogenaamde controlekamer waar ook de patchkast staat. Voorendt: “Alle data vanuit het hele systeem wordt in deze kast bij elkaar gebracht op een procesbesturingsserver. De gegevens die in de loop van de testfase verzameld worden, dienen als leidraad bij het ontwerpen van de definitieve geothermie installatie. Als uit de verzamelde gegevens blijkt dat de opbrengst van de bron goed is, wordt overgegaan tot het ontwerpen en bouwen van de vaste installatie.” De MGTP is op dit moment nog onder constructie, maar zal op korte termijn voor het eerst worden ingezet bij een geothermie project in Nederland.


Mobile Geo Thermal Plant, de voordelen:

Tijds- en energiewinst: De MGTP kan direct energie betrekken uit de bron. Er wordt geen energie verspild tijdens de bouw van de definitieve installatie. Het totale project kan met 6 maanden worden verkort.

Geen aparte puttesten
: Er  zijn geen aparte puttesten nodig, omdat deze ook met de MGTP kunnen worden uitgevoerd.

Milieubesparing: Van het testwater worden zoutblokken gemaakt, die kunnen worden hergebruikt. De zoutblokken hebben minder volume dan het testwater waardoor minder vrachtwagens nodig zijn voor afvoer. Minder vrachtwagens over de weg = minder belasting voor het milieu.

Kostenbesparing: Met de MGTP kan nauwkeuriger worden bepaald wat de capaciteit van de definitieve geothermie installatie moet worden en dat scheelt in operationele kosten én investeringskosten.

We staan elke dag weer fris in de ring

Aakil-Abarkane-en-Tim-van-Eijk
Lees het gehele artikel

De huidige wereldperikelen maken het veel ondernemers lastig om aan alle vraag te kunnen voldoen en afspraken na te komen. Zeker wanneer zij afhankelijk zijn van toeleveringen van materialen. Eens te meer als die op verschillende continenten gemaakt worden en van over de hele wereld vandaan moeten komen. Dat weet John Mooij, commercieel directeur bij paneelbouwbedrijf Elektro Internationaal in Woerden, maar al te goed. “Wij staan voor tijdig leveren, daaraan willen we geen concessies doen”, voegt hij toe. “En dat is momenteel de grootste uitdaging.”

“De wereld kan – zoals we momenteel ervaren – dusdanig op zijn kop komen te staan, dat we onze  materialen en componenten niet altijd op tijd geleverd kunnen krijgen. Dan kun je als bedrijf de allerbeste bedoelingen hebben, maar kunnen het productieproces en daaraan gerelateerde levertijden toch onder druk komen te staan”, schetst Mooij een voor veel bedrijven herkenbaar beeld.

Één klein onderdeel kan cruciaal zijn

Gelukkig heeft Elektro Internationaal de vingers aan de juiste knoppen. Onder de huidige omstandigheden kan de bouwer van energiedistributie- en besturingspanelen zich bijzonder gelukkig prijzen met een gedreven en inventief team dat zich dag in dag uit inzet om de juiste onderdelen op de juiste tijd op de juiste plek te krijgen. Key daarin zijn planningsmanager Tim van Eijk en hoofd inkoper Aakil Abarkane. Samen met de chefs van de verschillende werkplaatsen zitten zij bovenop de projectplanning en de daaraan gerelateerde inkoop van componenten. Abarkane houdt dagelijks de overzichten bij van de vele onderdelen die nodig zijn voor het bouwen van een eindproduct. “Het niet aangeleverd krijgen van maar één klein onderdeel kan cruciaal zijn”, vertelt hij. “Het werkt precies als bij het maken van een personenauto: als je de versnellingspook niet hebt, dan kun je de auto niet afbouwen. We moeten dus continu zoeken naar de optimale besteltijd, eventuele oplossingen voor vertraagde producten of zelfs alternatieve componenten om vooral onze afspraken na te kunnen komen en op tijd te kunnen leveren.”

Tijdkritische leveringen

“In de huidige markt is het soms echt knokken”, vervolgt Abarkane. “We moeten zorgen dat we de lijnen kort houden met de leverancier en onze zaak goed onderbouwen. Op grote projecten hebben we bovendien te maken met de voortgang van de bouw van een project. Het komt voor dat de dag nadat de hoofdverdeler door een open zijwand in het pand geplaatst moet worden, de betreffende ontbrekende muur erin gezet wordt. De levering is daardoor ook nog eens extra tijdkritisch: een dag later kan zo’n enorm distributiepaneel gewoon op geen enkele manier meer het pand in. Als wij niet op tijd zijn met plaatsen, lopen de bouw en de rest van het project uit de planning. Dat willen we te allen tijde voorkomen.”

Control towers en opdrachten voor kritische processen

En dus werkt de inkoopafdeling van Elektro Internationaal nauw samen met projectplanners van installateurs enerzijds en de supply-chain managers van leveranciers anderzijds. Van Eijk: “De elektrotechnische onderdelen moeten we, ondanks alles, op tijd in huis te krijgen. Gelukkig hebben we in de loop der tijd een goede band opgebouwd met wereldspeler Schneider Electric, een multinational die de zaken bijzonder goed op orde heeft. Van onze ruim 40-jarige samenwerking kunnen wij in tijden als deze profiteren. Mede dankzij de zogenaamde ‘control towers’ die Schneider Electric op drie continenten heeft. Daar worden alle levertijden van elektrotechnische onderdelen vanuit hun eigen fabrieken nauwgezet bijgehouden én is men op de hoogte van de projecten in de landen waar de producten naartoe moeten. De voorraad die beschikbaar is, wordt uitgeleverd aan de hand van een aantal criteria, waarbij in de huidige wereldtoestand projecten voor kritische sectoren voorrang krijgen. Elektro Internationaal heeft in dit geval het ‘voordeel’ dat we aan kritische energiegebruikers leveren, zoals bedrijven in de voedselvoorziening, datacenters, telecommunicatie, farmacie, gezondheidszorg en luchtvaart. Bijna dagelijks leveren we een bijgewerkte lijst aan bij Schneider Electric van projecten in deze sectoren. We beseffen daarbij maar al te goed hoe mooi het is dat we een brede spreiding hebben in ons werk. Gelukkig zijn we niet van slechts één markt afhankelijk.”

Data met één muisklik beschikbaar

“Bovendien”, vervolgt Van Eijk, “plukken we nu de vruchten van onze jarenlange investeringen in digitalisering van informatiestromen. We hebben custom programmatuur gebouwd en ingericht met verschillende dashboards die met één muisklik het overzicht geven dat we nodig hebben. Bijvoorbeeld van wat er is ingekocht, wanneer goederen binnen gaan komen en voor welke projecten. Op die manier zitten we bovenop de leveringsinformatie en kunnen we projecten goed inplannen. Dat alles samen laat Elektro Internationaal goed draaien in deze lastige tijd. Zekerheden over hoe de zaken zich zullen ontwikkelen in de toekomst hebben we natuurlijk niet, maar de strijd voor die tijdige levering gaan we hoe dan ook aan. We staan elke dag weer fris in de ring.”

Verdelers die werken zoals het hoort

testen-paneel
Lees het gehele artikel

Het Woerdense Elektro Internationaal levert schakel- en besturingssystemen aan kritische eindgebruikers, zoals ziekenhuizen, luchthavens, datacenters en industrie. In deze branches, waar een ononderbroken stroomvoorziening (soms letterlijk) van levensbelang is, staat de paneelbouwer bekend om haar veilige en betrouwbare op maat gemaakte systemen die zorgen voor een probleemloze energievoorziening. Maar hoe overtuigt je als paneelbouwer installatiebedrijven en eindklanten nu van de betrouwbaarheid van je producten? 

Allereerst vaart Elektro Internationaal wel bij productbeleving: de kwaliteit van de distributie- en besturingssystemen in de praktijk spreekt luid en duidelijk voor zich. De systemen werken gewoon zoals het hoort. Maar het elektrotechnische bedrijf borgt de kwaliteit van haar producten én diensten ook door haar processen op orde te hebben en dat naar buiten toe uit te dragen met verschillende accreditaties. “We laten aan de hand van keurmerken niet alleen zien dat onze producten zijn gebouwd zoals het hoort, zoals we onder andere aantonen met het label Master Panel Builder van Schneider Electric en ons certificaat voor het systeem Okken. We tonen ook aan dat wij werken zoals het hoort”, vertelt Jeroen Dirkzwager, hoofd bedrijfsbureau bij Elektro Internationaal. Hij licht toe: ‘Met keurmerken laten we onze klanten zien dat wij het belangrijk vinden om volgens de wettelijke normen en regels te werken en kwaliteit te borgen in de organisatie. In 1992 waren we al de allereerste paneelbouwer in Nederland die het NEN-ISO 9001-certificaat behaalde. Sindsdien ‘bewijzen’ we al 27 jaar dat wij kwaliteitsmanagement en klanttevredenheid serieus nemen.”

Niet zomaar keurmerken verzamelen

“Inmiddels is gecertificeerd zijn in de installatiebranche en de bouw steeds vaker een must. Klanten eisen dat wij als paneelbouwer aantoonbaar volgens de regelgeving produceren én werken. Ze moeten niet alleen van ons product op aan kunnen, maar ook van onze manier van werken in huis en op locatie. Dat hebben we dan ook vastgelegd met de VCA*-certificering voor de werkplaats en alle servicemonteurs. Natuurlijk zijn er nog steeds ondernemers in de branche die het nut van een keurmerk of certificering in twijfel trekken en denken dat het proces dan belangrijker wordt dan het product. Maar het mag duidelijk zijn dat wij niet zomaar keurmerken verzamelen. Het moet wel écht iets toevoegen aan de vergroting van onze kwaliteit en klanttevredenheid.”

Directie keurt werktekening.

 

Kwaliteitslabel Federatie Paneelbouw

“Recent hebben wij – ondanks het feit dat het om een nieuw en nog betrekkelijk onbekend keurmerk gaat – gekozen om deel te nemen aan een audit voor het kwaliteitslabel van de Federatie Paneelbouw, waarbij wij zijn aangesloten. Een onafhankelijke auditor heeft getoetst op de inrichting van het ontwerpproces, het productieproces met gekalibreerde gereedschappen en het testproces van onze verdeelinrichtingen. Met het behalen van dit label hebben wij ook vanuit onze branchevereniging de bevestiging gekregen van het feit dat wij onze processen rond het produceren van verdeelsystemen en kwaliteitsborging op orde hebben. Mooi is dat het keurmerk ‘gecertificeerd paneelbouwer’ in het leven is geroepen om de positie van de Nederlandse paneelbouw verder te versterken. Daar werken wij natuurlijk graag aan mee. Het keurmerk hoort dan ook thuis tussen onze accreditaties.”     

 

Thermen Berendonck, Wijchen | Flexibele productie en probleemoplossend vermogen

dronebeeld-van-de-nieuwbouw-gemaakt-in-november-2018.-kopieren
Lees het gehele artikel

In opdracht van Linthorst Techniek verzorgde Elektro Internationaal het ontwerp en de montage van de distributiepanelen voor wellnessresort Thermen Berendonck. Al 40 jaar engineert, produceert en programmeert Elektro Internationaal distributiepanelen en besturingstechniek. Vanuit Linthorst is gekozen voor de Woerdense paneelbouwer vanwege de eerdere goede samenwerking, het kwalitatief hoogwaardige product en de vlotte werkwijze.

Het Utiliteitsteam van Elektro Internationaal leverde twee hoofdverdelers met ieder een eigen voeding in Prisma P van Schneider Electric, één van 2.500 A en één van 1.000 A. HVK1 levert de stroom voor alle inpandige voorzieningen op Berendonck, terwijl HVK2 energie distribueert ten behoeve van de voorzieningen op het buitenterrein. Ook de twee grotere onderverdelers zijn in Prisma P gebouwd. Dat betreft een paneel van 1.000 A op het dak van het complex, waar de grote door Linthorst Techniek ontwikkelde energie-efficiënte warmtepompen voor o.a. het zwembad op draaien. En dan is er nog een zware onderverdeler voor het horecagedeelte.

Schakelen en meten

Voor het saunagedeelte leverde Elektro Internationaal verschillende ‘saunaverdelers’, gebouwd in Prisma G en voorzien van de nodige KNX-media die zorgen voor de regulering van de verwarming en verlichting in de uiteenlopende typen sauna’s. Sauna’s met namen die tot de verbeelding spreken, waaronder een theatersauna en een meditatiesauna. Namen waaruit ook meteen klinkt dat een goed uitgedachte schakeling voorwaarde is voor de beleving van de saunabezoeker. De panelen zijn door Elektro Internationaal bovendien voorzien van Socomec sensoren en analysatoren die alle verbruiksinformatie naar één display op de kasten sturen. De schermen hebben een wisselbare weergave, waardoor het verbruik van verschillende componenten in visuals op hetzelfde scherm kunnen worden getoond.

Aansluiting ter plekke gemaakt

Het totaal is aangesloten met een railkoker van het fabricaat Legrand. Normaal gesproken maakt Elektro Internationaal de aansluiting voor de railkoker in de werkplaats. Vanwege een beperkte opening in de vloerconstructie is echter de aansluiting van de hoofdverdeler (HVK1) ter plekke gemaakt. Speciaal daarvoor maakte Elektro Internationaal de voorbereidingen in het koperwerk van de verdeler enkel en alleen gebaseerd op de doorgegeven specificaties. On site werd een automaat van ruim 150 kg door de servicemedewerkers van Elektro Internationaal uit de verdeler getild en met banden op hoogte gehouden, om de aansluiting alsnog passend te maken. “Dit soort probleemoplossend vermogen van Elektro Internationaal is één van de redenen dat wij graag met hen samenwerken. Daarnaast zijn zij flexibel in hun productie, waardoor we op dit tijdkritische project deadlines hebben kunnen halen”, aldus Rob Nab, projectmanager bij Linthorst Techniek.

Sterk in het hotelwezen

Rennaissance-visual-1-kopiëren
Lees het gehele artikel

Dat de aantrekkende economie een positieve weerslag heeft op de business van het Nederlandse hotelwezen, is een feit. Veel ketens richten zich op nieuwbouw of vernieuwen en upgraden, waardoor ook de elektrotechnische installaties opnieuw moeten worden uitgedacht en ingericht. Een kolfje naar de hand van SDR Elektrotechniek en Elektro Internationaal.

Een bewezen combinatie zijn zij inmiddels: installateur SDR Elektrotechniek en paneelbouwer Elektro Internationaal. Samen ontwierpen, bouwden en installeerden zij menig installatie in de hotelbranche. Een branche die volgens projectmanager Gijsbert Randeraad behoorlijk in beweging is en de nodige uitdagingen met zich meebrengt.

Rennaissance visual 2 kopiëren

Onzichtbaar en flexibel
“Wij zijn als installateur al zeker 30 jaar actief in de hotelwereld. Doordat wij het werk iedere keer weer naar tevredenheid van de klant opleveren, rollen we van het ene in het andere project in de branche. We hebben dan ook de nodige ervaring opgedaan die van belang is bij het werken in hotels”, vertelt Randeraad. “Met name het installeren in hotels die op het moment van de werkzaamheden in gebruik zijn, vereist een zekere manier van werken van onze medewerkers: het werk moet gedaan worden terwijl je zoveel mogelijk probeert onzichtbaar te zijn voor de gasten. Dat vereist het nodige overleg, een gedegen planning en zeker ook een stuk flexibiliteit. Wij weten daar uitstekend mee om te gaan.”

De taal van de hotelwereld
“Uiteraard werken we ook aan nieuwbouwprojecten in de accommodatiebusiness”, vertelt hij. “Dat vloeit voort uit de naam die wij hebben opgebouwd in renovatietrajecten. Wij spreken de taal van de hotelwereld, waardoor we weten wat klanten nodig hebben en hen daarin goed kunnen adviseren. Bovendien weten we wat er van ons wordt verwacht om hotels zo snel mogelijk geopend te krijgen voor het publiek. We kijken niet alleen meer met een technisch oog naar het werk, maar ook door de ogen van onze klanten.”

Helderheid over levertijden
Dat wat SDR haar klanten biedt aan ervaring en advies, is precies wat de installateur bij paneelbouwer Elektro Internationaal brengt. “Vanaf het allereerste moment denkt het projectteam van Dirk Blom met ons mee over de optimale uitvoering van de elektrotechnische installatie. Niet alleen de input die zij leveren is waardevol, maar ook hun helderheid over de levertijden. Ze leveren altijd op tijd. En als er een langere levertijd gehanteerd moet worden, dan zijn ze daar vanaf dag één duidelijk over”, aldus Randeraad. “Zo worden er geen valse verwachtingen gecreëerd en kunnen we allemaal sturen op een opleverdatum.”

Renaissance Amsterdam Schiphol Airport
Recent werkten beide partijen aan het nieuwe hotel, Renaissance Amsterdam Schiphol Airport van de Marriot-keten. Het door Mulderblauw ontworpen hotel beschikt over 250 kamers, verdeeld over 5 verdiepingen. Daarnaast zijn een bar, restaurant en diverse vergaderzalen gerealiseerd. SDR verzorgde behalve de elektrotechnische werkzaamheden ook de engineering (in samenwerking met Overdevest Adviseurs). Voor de centrale voorzieningen leverde Elektro Internationaal in opdracht van SDR een hoofdverdeler in het Prisma P-systeem van Schneider Electric en 18 onderverdelers in Prisma G. De HKL van 2.500 A/1.600 kVA wordt gevoed via een voedingsrailkoker waarvoor de aansluitstukken in de werkplaats van Elektro Internationaal werden ingekoppeld, om inbedrijfstelling op locatie te vereenvoudigen. De onderverdelers worden vanuit de HKL gevoed via kabels. Ook werd een NSA-inkoppelpunt aangebracht. Deze zorgt ervoor dat non-preferente groepen worden afgeschakeld en preferente worden aangezet. Daarnaast leverde Elektro Internationaal de terreinkast voor het laden van elektrische auto’s op de parkeerplaats.

Cityden Amstelveen
Momenteel ronden de installateur en paneelbouwer in het centrum van Amstelveen ook Cityden City Garden af. Het extended stay concept is onderdeel van het omvangrijk multifunctioneel gebouw The City Garden (eveneens van de hand van Mulderblauw), dat naast het vier sterren hotel 77 luxe koopappartementen bevat, evenals een restaurant, winkels, maatschappelijke voorzieningen en een ondergrondse parkeergarage. In het hart van het gebouw bevindt zich een onder architectuur aangelegde binnentuin. Voor dit nieuwbouwproject in Amstelveen verzorgt SDR de complete elektrotechnische installaties van 89 hotelkamers (long stay), 77 luxe appartementen, de parkeergarage en restaurant Amber Garden. Ten behoeve van de centrale voorzieningen wendde de installateur zich wederom tot Elektro Internationaal die de hoofdverdeler in Prisma P leverde met een vermogen van 1.600 A/1.000 kVA en 14 onderverdelers in Prisma G, die de individuele kastjes in de hotelkamers voeden.

Technisch en economisch resultaat
Dirk Blom, projecteider bij Elektro Internationaal: “De samenwerking tussen ons projectteam en SDR is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. We kennen elkaars sterke en zwakke kanten en vullen elkaar aan waar nodig. Afspraken worden altijd nagekomen. SDR levert ons soms een eenvoudige schets of een stuk platte tekst aan, waar wij vlot een eerste opzet van maken, waardoor we al vroeg in het traject een werkbaar vertrekpunt hebben voor het project. Dat is zeker prettig als het om een korte doorlooptijd gaat. En doordat zij ons vanaf de start mee laten denken, bereiken we samen het beste mogelijke eindresultaat. Zowel technisch als economisch.”

Tekst Linda van Doren    |    Beeld Vaes Visuals i.o.v. Mulderblauw