Tagarchief: Airmaster

Nieuwe ventilatie-installatie voor de Universiteit Twente: Goed ventileren = beter studeren

Naamloos-2
Lees het gehele artikel

High tech, human touch. De onderzoeksinstituten van de Universiteit Twente (UT) koppelen technologie aan menselijk gedrag en maatschappelijke relevantie. Op de campus in Enschede wordt een veilige, inspirerende, fijne én gezonde leer- en werkomgeving geboden aan zo’n 9.000 studenten en 3.300 personeelsleden. Nu én in de toekomst. De nieuwe ventilatie-units van Airmaster leveren hier een belangrijke bijdrage aan.

De Deense ventilatiefabrikant Airmaster zorgt al meer dan 30 jaar voor gezonde binnenlucht en een optimaal thermisch comfort in o.a. kantoren, kinderdagverblijven en scholen. “De ramen openzetten is natuurlijk de makkelijkste manier van ventileren”, benadrukt projectadviseur Jean-Paul Pil. “Om de ventilatie écht op orde te krijgen echter, in alle seizoenen, zijn structurele maatregelen nodig. De Universiteit Twente is zich hiervan bewust en heeft ons op eigen initiatief benaderd. Uit eigen onderzoek bleek namelijk dat de ventilatie in enkele collegezalen, een lees/studiezaal en enkele sportruimtes niet (meer) aan de huidige normen voldeed. Samen met de Universiteit Twente en uitvoerder EQUANS heb ik een rondje over de campus gelopen om de diverse ruimtes, klantwensen én technische mogelijkheden inzichtelijk te krijgen. Hoeveel personen zitten er maximaal in een ruimte? Waar kunnen de units worden aangesloten? En welke luchtvolumes zijn nodig? Wat betekent dit voor de voeding? Al gauw werd duidelijk dat de universiteit zich grondig had voorbereid. We hoefden slechts nog de puntjes op de ‘i’ te zetten en onze expertise m.b.t. plaatsing, gebouwbeheer en projectondersteuning toe te voegen.”

De universiteit heeft er heel bewust voor gekozen om de units in te schakelen zodra er beweging wordt gedetecteerd.

Voorstel op maat

“Uniek aan dit project is dat we voor elke unit verschillende specificaties moesten voorzien”, vertelt Pil. “Aan de basis lag natuurlijk een uitgekiende ventilatie. Bovendien moesten de units worden opgenomen in het bestaande BACnet gebouwbeheersysteem. Waar voor bepaalde units was gekozen voor naverwarming met water echter, werd voor andere units juist elektrische naverwarming gevraagd. Wij hebben hier een aanbieding op maat voor gemaakt en mochten kort daarna al de eerste units leveren.”

Slim ventileren met minder energie

In totaal zijn dertien ruimtes aangepakt, vertelt Pil. “Gekozen is voor de Airmaster AM1000 (960 m3/h), AM800 (725 m3/h) en AM500 (550 m3/h) units, waarmee een luchtverversing tot 30,6 m3/h per persoon gerealiseerd kan worden. Om zo energiezuinig mogelijk te ventileren, zijn alle toestellen voorzien van CO2-sensoren en bewegingsmelders. De universiteit heeft er heel bewust voor gekozen om de units in te schakelen zodra er beweging wordt gedetecteerd. Niet elke ruimte wordt namelijk dagelijks gebruikt. In combinatie met de CO2-sensoren wordt een gezond binnenklimaat in elke ruimte geborgd, terwijl het energieverbruik in de hand wordt gehouden.”

Personeel én studenten prijzen vooral het lage geluidsniveau van de units.

Fluisterstil

De Airmaster ventilatie-units voor de Universiteit Twente zijn just-in-time en plug-and-play in Enschede afgeleverd, inclusief duidelijke montagetekeningen. De montage van de systemen is verzorgd door EQUANS. “Het was de eerste keer dat deze tak van EQUANS met onze systemen werkte, tot volle tevredenheid van alle betrokken partijen”, aldus Pil. “De samenwerking en communicatie in dit project verliepen uitstekend. Onze meetings waren kort, bondig en heel duidelijk. Aanvankelijk gestart met één gebouw, werd al gauw opgeschaald naar vier gebouwen. En wie weet zijn we binnenkort weer in Enschede te vinden, want de reacties op het nieuwe systeem zijn zeer positief. Personeel én studenten prijzen vooral het lage geluidsniveau van de units. Bijvoorbeeld in de leeszaal hangen twee Airmaster AM1000 units die, met een geluidsniveau tot 33 dB(A), fluisterstil functioneren. Hierdoor kunnen de studenten zich nog beter focussen, wat hun studieresultaten ten goede komt.”      

Kinderopvang kiest voor decentraal ventileren

DSC_0042
Lees het gehele artikel

De Deense fabrikant Airmaster zorgt reeds meer dan 30 jaar voor gezonde binnenlucht én een optimaal thermisch comfort in o.a. kantoren, scholen en kinderdagverblijven. “De ramen openzetten is natuurlijk de makkelijkste manier van ventileren”, weet Jean-Paul Pil, projectadviseur bij Airmaster. “Om de ventilatie écht op orde te krijgen echter, in alle seizoenen, zijn structurele maatregelen nodig. Kinderdagverblijven zorgen hierbij voor een specifieke uitdaging, omdat bezettingen sterk verschillen. De kinderen worden op verschillende tijden gebracht en gehaald en brengen vaak een groot deel van de dag buiten door, afhankelijk van het seizoen en weer. Dit leidt tot uiteenlopende bezettingen én ventilatiebehoeften. Niet elke ruimte wordt immers even frequent gebruikt. Zo worden speelruimtes bijvoorbeeld actiever en door meer kinderen gebruikt dan slaap- en verschoonruimtes. Met onze decentrale ventilatie-units met warmteterugwinning bieden we voor al deze behoeften een passende, vraaggestuurde oplossing.”

De mechanische ventilatie-units van Airmaster zijn recent geïnstalleerd in het nieuwe Integraal Kind Centrum Berkelwijk in Leusden en in de kinderopvang van Korein aan de St. Adrianusstraat in Eindhoven. “Laatstgenoemde project betrof een flinke renovatie”, vertelt Pil. “Het kinderdagverblijf is van binnen volledig gestript: het werd voorzien van nieuwe elektrotechnische voorzieningen, nieuwe waterleidingen, een nieuwe verwarmingsinstallatie en een nieuw ventilatiesysteem om het bestaande gebouw weer toekomstbestendig te maken. Hierbij werd gezocht naar een eenvoudige en (kosten)efficiënte ventilatie-oplossing. Een belangrijke factor was ook om een systeem te selecteren dat de CO2-waarden in de ruimtes zo laag mogelijk houdt, om zo de verspreiding van het coronavirus te verminderen.”

Bewuste keuze voor decentraal ventileren

Voor het ventilatiesysteem koos huisinstallateur Van den Hoff Installatiebedrijf voor een samenwerking met Airmaster. “De installateur had alle mogelijke ventilatie-oplossingen al duidelijk in kaart gebracht en heeft heel bewust gekozen voor decentraal ventileren”, vertelt Pil “Deze vorm van ventileren is hét perfecte alternatief voor centraal ventileren. Niet alleen omdat in bestaande gebouwen de dakconstructie vaak niet stevig genoeg is om een ventilatie-unit op te zetten, maar ook omdat bouwkundige aanpassingen niet mogelijk of te duur zijn. Decentrale ventilatie-units kunnen heel eenvoudig aan het plafond worden opgehangen en vereisen geen complex kanalenwerk. De aanvoer van frisse buitenlucht en de afvoer van vervuilde binnenlucht gebeuren via de buitengevel of het dak.” 

De installateur had al een groot deel van het voorbereidend werk voor zijn rekening genomen en de gewenste debieten en ventilatie-units per ruimte bepaald. “Samen met een collega heb ik het ontwerp bekeken en ter plaatse een controle uitgevoerd”, vertelt Pil. “Welke systemen waren ingetekend in welke ruimtes? Kan hier een correcte en optimale worp worden geborgd? Waar kunnen de bedieningspanelen het best worden geplaatst? En welke dakkappen zijn aan te bevelen, om gebruikte binnenlucht efficiënt af te voeren? Maar ook: hoe hoog worden de stapelbedden in de slaapruimtes? En wat betekent dit voor de plaatsing van de units? Op basis van onze bevindingen hebben we slechts enkele verbetervoorstellen hoeven doen, om de best passende installatie voor het kinderdagverblijf te garanderen.”

In de slaapruimtes zijn AM 300 units gemonteerd.

Vraaggestuurd op basis van CO2 

Airmaster levert decentrale ventilatie-units voor plafond-, wand- en vloermontage, van 115 t/m 1.200 m3/h. “Aan de St. Adrianusstraat is gekozen voor drie modellen”, vertelt Pil. “In de grote ruimtes waar gespeeld en gegeten wordt, is gekozen voor onze AM 800 units. In de slaapruimtes zijn AM 300 units gemonteerd, terwijl voor de kantoorruimtes de AM 150 voldoende was.” Alle achttien units zijn voorzien van een CO2-sensor en functioneren volledig onafhankelijk. “De CO2-sensoren zorgen voor een vraaggestuurde ventilatie, op basis van het aantal aanwezige personen per ruimte. De CO2-waarden worden op het bedieningspaneel aangegeven met duidelijke kleurcodes en ppm-waarden.”

De units draaien standaard op 30% van hun vermogen, aldus Pil. “Wanneer ’s ochtends de eerste kinderen binnenkomen en de CO2-waarden stijgen, dan toert de ventilator in de unit direct en automatisch op. Via een warmtewisselaar wordt vers aangezogen buitenlucht efficiënt opgewarmd tot 19°C, alvorens deze de ruimte wordt ingeblazen.” De Airmaster units garanderen een hoge warmteterugwinning, wat betekent dat warmteverliezen tot een minimum beperkt worden. “Als het buiten warmer wordt, gaat de bypass automatisch open waardoor de buitenlucht rechtstreeks de ruimte in geblazen wordt. Bovendien bieden de units mogelijkheden voor nachtventilatie en is er een programmeerbare weekklok voorzien. Toch hebben de CO2-waarden altijd prioriteit.” Airmaster ventilatie-units kunnen ook aangesloten worden op alle gangbare gebouwbeheersystemen. “Daarnaast is het mogelijk om de units te sturen via onze internetgestuurde Airlinq® Online regeling.”

Begeleiding van A tot Z

Alle Airmaster ventilatie-units voor Korein zijn plug-and-play in de St. Adrianusstraat afgeleverd.  Airmaster hield continu een vinger aan de pols. Ook stond de ventilatiespecialist in voor de controle en inbedrijfstelling. Enkele maanden na de oplevering kijkt Pil terug op een goed en prettig verlopen project. De ruimtes worden goed geventileerd en de kinderen hebben ‘s winters geen rode schrale wangetjes meer door de droge lucht van de verwarming. Ramen hoeven niet meer open, wat belangrijk is voor de veiligheid van de kinderen. Dat de installateur en de eindgebruiken zeer tevreden zijn, bewijzen diverse mooie vervolgprojecten.   

Integraal Kind Centrum Berkelwijk:
 Bewust kiezen voor decentraal ventileren


Airmaster-2
Lees het gehele artikel

Medio vorig jaar was de sleuteloverdracht van het nieuwe Integraal Kind Centrum Berkelwijk in Leusden. Het duurzame gebouw in de lommerrijke omgeving huisvest twee basisscholen en een kinderdagverblijf, is all-electric gebouwd en voldoet aan Frisse Scholen klasse B. Bert Boeijink, directeur van Bloemendal Bouw rijdt er nog regelmatig langs – hij woont in de buurt. “Onze mensen komen hier sowieso nog op bezoek. Wij waren niet alleen verantwoordelijk voor de bouwkundige en installatietechnische realisatie maar verzorgen ook twintig jaar het onderhoud, al gebeurt de meeste monitoring op afstand.”

Het rechthoekige en met witte en lichtgroene tinten afgewerkte kindcentrum is nu een jaar in gebruik en functioneert naar volle tevredenheid, al kun je in coronatijd nog steeds niet helemaal van normale bedrijfsvoering spreken. Boeijink: “We kunnen al wel constateren dat de school beduidend minder energie verbruikt dan voorzien, en dan is het energiegebruik tijdens de bouw nog inbegrepen. Dat is onder meer bereikt met een luchtdichte schil, 308 zonnepanelen op het platte dak en 23 decentrale Airmaster ventilatie-units die in capaciteit variëren van 300 tot 1.000 m³ per uur.”

Het rechthoekige en met witte en lichtgroene tinten afgewerkte kindcentrum is nu een jaar in gebruik.

Geen koeling nodig

Belangrijk aspect van het ontwerp is de oriëntatie van het gebouw. “De m eeste lokalen liggen aan de zonnige zijden en profiteren van natuurlijke warmte”, legt Boeijink uit. “Alleen op de verdieping liggen enkele lokalen op het noordwesten. Koeling wordt geregeld met zonwering en ventileren, in de warmste perioden aangevuld met nachtspoeling. Bovendien zorgen bomen voor beschutting en houden de hoge isolatiewaarden van dak en gevel de temperatuur onder controle. De ventilatie-units zijn daarom niet uitgevoerd met koeling.”


Bewuste keuze voor decentraal

Voor IKC Berkelwijk is een bewuste keuze gemaakt voor decentrale ventilatie-units. Boeijink: “Centrale installaties vragen om veel grote kanalen en die worden steeds duurder. Liever hang ik de machines op de plek waar ze moeten werken, in de ruimtes, met alleen roosters in de gevel voor de aan- en afvoer van lucht. Een ander voordeel is dat we het dak vrij konden houden van grote installaties. Daar zie je nu alleen de lichthappers bovenuit steken en we konden het hele dakvlak gebruiken voor de PV-panelen.”

Airmaster 1000 in de centrale vide.


Open structuur

Bloemendal Bouw onderhoudt al lange tijd een samenwerking met Airmaster en voorloper Itho. Boeijnk: “Niet alleen omdat zij efficiënte, stille ventilatie-units leveren, maar ook omdat we met elkaar continu blijven nadenken over verbeteringen. IKC Berkelwijk heeft bijvoorbeeld niet de traditionele lokalenstructuur, maar is heel open. Je moet dus goed bedenken waar je units ophangt om menging tussen niveaus te beperken. Dat is van tevoren allemaal digitaal uitgedacht met Airmaster, waarbij met alle obstakels en plafondvormen rekening is gehouden. Er werden zo weinig mogelijk dingen aan het plafond opgehangen om een goede luchtverdeling te garanderen.”


Fluisterstille werking

In het gebouw zijn 23 decentrale ventilatie-units met warmteterugwinn ing gemonteerd. Kantoren en kleinere ruimtes kregen een Airmaster 300, voor middelgrote vertrekken als het kinderdagverblijf met slaapkamertjes werd de Airmaster 800 geïnstalleerd en in de grootste ruimten hangt een Airmaster 1000. Boeijink: “Ook die laatste voldoet nog ruimschoots aan de Frisse Scholen klasse B geluidsnorm. Daarvoor zorgen de ingebouwde luidsprekers en microfoons, die laagfrequente en irriterende geluiden wegnemen door tegengeluid te maken. Een grote geluidsisolerende omkasting is dan niet nodig. Tijdens de koudste dag in februari (-15°C; red.) hebben we kunnen constateren dat de temperatuur nog steeds de gewenste 21°C haalde. We kunnen dit allemaal monitoren via het GBS, dat via de schoolserver met ons verbonden is.”

Hoog rendement en energiezuinig – Veiligheid boven alles in klaslokalen!

IMG_0094-kopiëren
Lees het gehele artikel

“De vraagstelling rondom ventilatie in schoolgebouwen heeft door corona een extra dimensie gekregen”, vertelt hij. “Terecht! Je kunt niets aan het toeval overlaten. Veiligheid gaat boven alles in klaslokalen.”

Juist daarom vindt Eim het logisch dat er al vanuit het bestek was gekozen voor de ventilatiesystemen van de Deense fabrikant Airmaster. “We hebben 9 Airmaster 800 units met koelmodule geïnstalleerd. Wat ons betreft is deze oplossing het meest geschikt om bestaande schoolgebouwen coronaproof te maken en dus te zorgen dat er voldoende geventileerd wordt. De luchtstromen van aan – en afvoer blijven altijd gescheiden, dus het systeem maakt geen gebruik van recirculatie. Dankzij het hoge rendement van de warmtewisselaar is het bovendien een erg energiezuinige oplossing.

“Door corona wordt de vraag naar ventilatie actueler dan ooit”, vervolgt Eim. “Voorheen was de gedachtegang op scholen vooral: we moeten er misschien iets aan doen . Maar sinds de lockdown veranderde die mindset. Het werd toen: ‘Daar moeten we nu écht wat aan doen’.”

Eim vertelt dat er al meerdere jaren met Airmaster wordt gewerkt. “We kennen elkaar, maar het is fijn om elke keer te constateren dat de expertise die daar aanwezig is, ook goed wordt gedeeld. Als er vragen zijn, dan worden die beantwoord. Knelpunten of andere uitdagingen worden altijd goed opgelost en wat mij in dit specifieke project opviel was dat Rob de Haan ook persoonlijk op het project in Leerdam meerdere malen langskwam om vinger aan de pols te houden en waar nodig concreet meedacht. De lijnen zijn daardoor kort. Wij – als installateur – zijn daar blij mee. Maar feitelijk is natuurlijk ook de eindgebruiker daarbij gebaat. En, in dit geval de school in Leerdam, die nu ook in de eigen communicatie een goed verhaal naar de kinderen én de ouders heeft: het nieuwe ventilatiesysteem maakt de klaslokalen niet alleen coronaproof, maar zorgt tevens voor een goed binnenklimaat! Dat is in tijden van corona een mededeling die je graag wil doen.”    


Over Airmaster

Airmaster is een Deense fabrikant die al meer dan 25 jaar decentrale ventilatie-units met warmteterugwinning produceert. De voorbije 12 jaar werden de Airmaster ventilatiegroepen in Nederland verdeeld onder de naam Klasseventilatie door hun verdeler Itho Daalderop, maar sinds maart 2020 heeft Airmaster een Nederlandse vestiging in Schiedam.

Airmaster is marktleider op het gebied van decentrale ventilatie en kan dankzij het brede assortiment een oplossing bieden in vele situaties. De ventilatie-units zijn beschikbaar in luchtvolumes van 150 m³/u tot 1200 m³/u en kunnen dus zowel voor kleine directielokalen als voor grotere klaslokalen gebruikt worden.

De ventilatie-units zijn ontwikkeld om in de ruimte zelf geplaatst te worden en vereisen geen complex luchtkanalennetwerk. Dat maakt ze erg geschikt voor renovatieprojecten en uitbreidingen van schoolgebouwen. Dankzij de geïntegreerde CO2 sensor wordt er enkel geventileerd indien nodig en wordt er geen energie verspild.

Op de ventilatie-unit kan ook een koelmodule aangesloten worden, zoals ook het geval was in de Wilhelminaschool in Leerdam. Een goed binnenklimaat creëren betekent niet enkel het CO2 gehalte in de ruimte laag houden, maar ook zorgen voor een aangename kamertemperatuur.

Voor Airmaster is een goede luchtkwaliteit een prioriteit: elk kind verdient een gezonde en veilige leeromgeving zodat het zich ten volle kan ontwikkelen!

Een goede ventilatie is essentieel voor een gezond binnenklimaat

am1200_084-kopieren
Lees het gehele artikel

Decentraal ventileren in scholen

Airmaster is een efficiënte ventilatie-unit die in Nederland al vijftien jaar voornamelijk in scholen fluisterstil lokalen ventileert. De afgelopen jaren werd Airmaster onder de naam Klasse ventilatie door Itho Daalderop in Nederland gedistribueerd, maar enkele maanden geleden heeft Airmaster het stokje overgenomen. De Deense onderneming heeft meer dan 25 jaar ervaring in de ventilatiesector en heeft 5 eigen vestigingen in Scandinavië en in de Benelux.

Sinds 2005 werden ruim twaalfduizend Airmaster ventilatie-units geïnstalleerd in Nederlandse scholen, onder de naam Klasse ventilatie. Itho Daalderop is zich geleidelijk meer gaan richten op installaties voor de woningbouw en dat heeft op 17 april van dit jaar geleid tot de overdracht van alle commerciële activiteiten rond Klasse ventilatie aan Airmaster BV. Nathalie Duquesne, Benelux Country manager, richtte in 2015 al de Belgische vestiging van Airmaster op en heeft nu ook geholpen om een Nederlandse organisatie op te zetten. Samen met Rob de Haan, die voorheen bij Itho Daalderop de verkoop van Airmaster units verzorgde, zal zij vanuit Schiedam het advies en de verkoop van Airmaster ventilatie-units aan scholen én de volledige utiliteitssector verzorgen.

Makkelijke integratie in een bestaand gebouw

Er is één kwestie waar de mensen van Airmaster geen twijfel over hebben: met decentrale ventilatie creëer je het beste binnenklimaat. En dit is voor scholen heel belangrijk. In renovatieprojecten is het decentrale systeem van Airmaster de ideale oplossing omdat het geen complex kanalennetwerk vereist en dus ook geen dure aanpassingen vraagt. Centrale systemen zijn vaak moeilijk te integreren in een bestaand gebouw en vragen meer structurele aanpassingen en onderhoud. Bij een decentraal systeem hoeven alleen de filters tweemaal per jaar vervangen te worden.

airmaster 3 kopieren

Plafondmodel in een kinderdagverblijf.

Een ander voordeel is het geluidsniveau. Geluidsdempers zijn bij de Airmaster niet nodig, want de units zijn uitstekend geïsoleerd en slim opgebouwd. Het zijn dan ook geen kleine units die in de klaslokalen geplaatst worden. Het lage geluidsniveau bereiken de ventilatie-units met een techniek uit de vliegtuigindustrie, waarbij de geluidsbron wordt tegengewerkt door antigeluid.

Voor elke ruimte een oplossing

De Airmaster is leverbaar in verschillende luchtvolumes. Duquesne: “We leveren modellen met capaciteiten van 150 tot 1.200 m³ per uur, dus we kunnen voor om het even welk type ruimte een passende oplossing bieden. De ventilatie-units zijn voorzien van een tegenstroom warmtewisselaar met gescheiden luchtstromen, in coronatijden geen overbodige luxe. Een CO2-sensor is standaard voor scholen. De Airmaster kan via een bedieningspaneel, via het internet of via een gebouwenbeheersysteem worden aangestuurd. Het is bovendien mogelijk om de ventilatie-unit te voorzien van een koelmodule. Vermits het de laatste jaren ook in de lente en de herfst erg warm is geweest, hebben vele scholen te kampen met oververhitting van hun klaslokalen en neemt de vraag naar koelmodules toe.”

Venray en Limburg kiezen voor frisse lucht

Recentelijk zijn in de regio Venray zes scholen voorzien van Klasse B ventilatie-units. Een project dat twee jaar in beslag nam en waarin telkens in de vakanties een school werd aangepakt door Installatietechniek Keijsers-Martens, ondersteund door Rob de Haan. Jan Rijnbeek heeft de transitie van Itho Daalderop naar Airmaster in goede banen geleid en geeft een korte toelichting over het project: “Limburg is een provincie die zijn verantwoordelijkheid neemt en middelen ter beschikking stelt voor een beter leer- en werkklimaat in klaslokalen. Het probleem bij het basisonderwijs is dat de gemeente eigenaar is, terwijl de schoolstichtingen verantwoordelijk zijn voor het interne onderhoud. Over de renovatie van de installaties bestaat veel onduidelijkheid, waardoor er vaak niets gebeurt. De provincie Limburg geeft dan net dat zetje om projecten door te laten gaan. Daar profiteren de kinderen en leerkrachten in Venray nu mooi van!”