Platform over installatietechniek, klimaatbeheersing en elektriciteit
Parkeergarageventilatie is specialistenwerk
Aan de plafonds boven de rijbanen heeftSystemair drie stuwdrukventilatoren opgehangen, die de ruimtelucht geforceerd opmengen en transporteren richting de afvoerventilatoren.

Parkeergarageventilatie is specialistenwerk

Stuwdruk ventilatiesysteem voorziet in een optimale afvoer van uitlaatgassen, rook en warmte

Rosmalen is een schitterende groene woonbuurt rijker: De Hoef. Op de voormalige voetbalvelden van O.J.C. Rosmalen zijn gefaseerd 62 bijna energieneutrale appartementen en 26 woningen met een tuin gerealiseerd. Onder de appartementen en op circa 2 meter onder maaiveldniveau is bovendien een enkellaagse parkeergarage van 2.560 m2 en met 92 parkeerplaatsen voorzien. De bouw is uitgevoerd door Van Santvoort Bouw, terwijl Sankomij Installatietechniek verantwoordelijk was voor de werktuigbouwkundige installaties. Van loodgieterswerk t/m verwarming en ventilatie en van advies t/m realisatie en onderhoud. Voor de rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA) en brandventilatie van de parkeergarage nam de Veldhovense installateur contact op met Systemair.

Onder de appartementen en op circa 2 meter onder maaiveldniveau is een enkellaagse parkeergarage van 2.560 m2 en met 92 parkeerplaatsen voorzien.

De keuze voor Systemair was een logische, volgens Leon van Zomeren, Projectmanager bij Sankomij Installatietechniek. “We hebben samen al meerdere succesvolle projecten uitgevoerd. Wat wij vooral waarderen aan Systemair, is de oplossingsgerichte houding. Al in het voortraject wordt niet alleen meegedacht in systemen, maar worden ook suggesties voor optimalisatie gedaan. De parkeergarage aan De Hoef is hier een uitstekend voorbeeld van.”

Gelijkwaardigheid

“Zodra wij een aanvraag voor parkeergarageventilatie ontvangen, stellen wij altijd een belangrijke wedervraag”, vertelt Niels de Harder, Industrial Account Manager bij Systemair. “Is de mechanische ventilatie alleen bestemd om de concentraties gevaarlijke gassen zoals koolmonoxide (CO) zo laag mogelijk te houden? Of moet het systeem ook ingezet kunnen worden voor brandbestrijding? Op basis van het Bouwbesluit 2012 moet namelijk gelijkwaardigheid worden aangetoond voor ruimtes groter dan 1.000 m2.”

Minimale overschrijding

Voor de brandbestrijding in de parkeergarage aan De Hoef was nog geen oplossing uitgewerkt, aldus De Harder. “Eén van de gedachten van de adviseur was om brandventilatie toe te passen. De parkeergarage in Rosmalen heeft echter een oppervlakte van 2.560 m2, wat brandventilatie complexer maakte. Conform de brandventilatienorm (NEN 6098) mag voor ruimtes tot 2.500 m2 worden volstaan met F300 gekeurde axiaalventilatoren, waarmee 140.000 m3/h lucht kan worden afgezogen. Voor ruimtes groter dan 2.500 m2 echter moet de brandventilatie door middel van een Computational Fluid Dynamics (CFD) simulatie gedimensioneerd worden en zijn grotere, zwaardere en duurdere ventilatoren noodzakelijk. Omdat de compartimentsgrootte in de parkeergarage slechts minimaal werd overschreden, hebben wij geadviseerd om enkele bergingen, een extra ruimte of scheidingswanden toe te voegen, zodat de te ventileren ruimte binnen de 2.500 m2 grens zou blijven.”

Op de plek waar de lucht naar buiten wordt afgevoerd, zijn drie AXC 900 medium druk axiaalventilatoren gemonteerd.

Werkbare, kostenefficiënte en veilige oplossing 

“Samen met Systemair, de installatie-adviseur en het bevoegd gezag (de brandweer) zijn we tot een werkbare, kostenefficiënte en veilige oplossing voor de parkeergarage gekomen”, vertelt Van Zomeren. “Op het verzoek van Systemair en Sankomij heeft de opdrachtgever een CFD gemaakt, waarin is aangetoond én onderbouwd dat de rookontwikkeling bij brand binnen de gevraagde tijd uit de parkeergarage kan worden afgevoerd. Op basis hiervan hebben wij akkoord gekregen om de parkeergarage van 2.560 m2 als een garage van 2.500 m2 te beschouwen. Dit is ook bevestigd in het uitgangspuntendocument brandbeveiliging, waardoor alsnog met een vast debiet van 140.000 m3/h en zonder brandschermen gewerkt kon worden.” 

Uitgekiende ventilatie en rook- en warmteafvoer

In het dagelijks gebruik wordt de parkeergarage via roosters bij de in- en uitritten natuurlijk geventileerd. Bij een verhoogde CO-concentratie echter worden de stuwdrukventilatoren van Systemair geactiveerd. “Aan de plafonds boven de rijbanen hebben wij drie stuwdrukventilatoren opgehangen, die de ruimtelucht geforceerd opmengen en transporteren richting de afvoerventilatoren”, aldus De Harder. “Op de plek waar de lucht naar buiten wordt afgevoerd, hebben wij bovendien drie AXC 900 medium druk axiaalventilatoren gemonteerd. Twee ventilatoren hiervan draaien in dagelijks bedrijf op 20% van hun vermogen. In geval van een calamiteit schakelen zij automatisch op naar 100%. Bovendien wordt in dit geval de derde ventilator bijgeschakeld.”

De ventilatoren van Systemair worden aangestuurd door een maatwerk regelkast, die in een brandwerend afgescheiden technische ruimte staat opgesteld.

Drie minuten wachttijd

De ventilatoren van Systemair worden aangestuurd door een maatwerk regelkast, die in een brandwerend afgescheiden technische ruimte staat opgesteld. “De regelkast is voorzien van zowel optische signalering (lampje) als akoestische signalering en staat continu in verbinding met de brandmeldinstallatie”, aldus De Harder. “Wanneer een calamiteit wordt gedetecteerd, dan wacht de regelkast drie minuten. Zouden de ventilatoren gelijk inschakelen namelijk, dan wordt het zicht van bewoners en bezoekers in de parkeergarage belemmerd door de vermenging van rook en ruimtelucht. In de eerste drie minuten zal de rook zich als een deken tegen het plafond verspreiden. In die periode kunnen bewoners en bezoekers veilig de parkeergarage verlaten, waarna de ventilatoren alle rook en warmte geforceerd naar buiten duwen. Hierdoor kan ook de brandweer veilig zijn werk doen.”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.