Platform over installatietechniek, klimaatbeheersing en elektriciteit
Engineeringscenter biedt installatiemarkt volledige ondersteuning  
Cascadeopstelling van ketels, geëngineerd en geproduceerd door Schiedel.

Engineeringscenter biedt installatiemarkt volledige ondersteuning  

Rookgasafvoer: een sterk onderbelicht risico op het kritische projectpad

De productie van innovatieve rookgasafvoersystemen gaat bij Schiedel Benelux uit Middelburg gepaard met uitgebreide projectmatige ondersteuning in het veld. De basis daarvoor wordt gelegd binnen het Center of Engineering (CoE), een afdeling die sinds 2021 onderdeel vormt van het bedrijf. Dagelijks is hierbinnen een team van ingenieurs actief dat de gevarieerde klantenkring van Schiedel Benelux ondersteunt tijdens de realisatie van rookgasafvoer- en uitlaatsystemen. Van ontwerp, advies en projectcalculatie tot en met transport en optioneel ook de uiteindelijke installatie op de projectlocatie.

De komst van Schiedel CoE heeft ertoe geleid dat de decennialange expertise voortaan in de volle breedte aan de markt ter beschikking wordt gesteld. “De directie heeft specifiek Middelburg gekozen als expertisecentrum” vertelt Ruud de Voogd, accountmanager Industrial Sales & OEM. “Zo is er beslist om de expertise die Europa-breed binnen het gehele Schiedel-concern aanwezig is, te bundelen binnen het Schiedel Center of Engineering. Een centrale plek waar zowel onze klanten als collega-bedrijven terecht kunnen voor advies, technische informatie en projectondersteuning. En dat in de meest brede zin van het woord.”

Voorbeeld van een rookgasafvoerproject in de ontwerpfase: 3D-model van uitlaten en geluidsdemping.

Kritische pad

De ingenieursafdeling van Schiedel Benelux biedt een oplossing voor een probleem dat momenteel speelt op het vlak van technische kennis over rookgasafvoeren. De Voogd daarover: “Technici in opleiding leren vandaag de dag niets meer over rookgasafvoeren. Simpelweg omdat het binnen onderwijsinstellingen niet of nauwelijks nog op het lesprogramma staat. Een kwalijke ontwikkeling die ervoor zorgt dat de kennis in de markt langzaam verdwijnt. Vroeger was er binnen elk installatiebedrijf wel iemand die verstand had van rookgasafvoeren. Dat wordt steeds minder, terwijl rookgasafvoervoorzieningen broodnodig zijn. Daarnaast is een rookgasafvoerkanaal een component die men tegenkomt op het kritische pad van een project. Wanneer een rookgasafvoersysteem niet juist ontworpen, geproduceerd en geïnstalleerd is, kunnen de technische installaties niet in bedrijf gesteld worden. Dit resulteert in aanzienlijke vertragingen op het kritische projectpad met grote financiële gevolgen. Dergelijke ellende moet dus voorkomen worden. Daarom bieden onze engineeringservices wereldwijd veel toegevoegde waarde aan projectmanagers die verantwoordelijk zijn voor noodstroomvoorziening, thermische procesovens en opwekking van stoom en warmte.”

Compleet pakket

De diensten die Schiedel vanuit het acht ingenieurs tellend team aanbiedt, kunnen grofweg worden onderverdeeld in drie groepen. De klant kan in elke fase van een rookgasafvoerproject rekenen op complete ondersteuning: van ontwerp en een alomvattende projectcalculatie tot en met transport en installatie op de bouwplaats. Daarnaast verzorgt het CoE al het vereiste reken- en tekenwerk. “Om ervoor te zorgen dat de klant weet wat hij kan verwachten en de installatie aan de normen voldoet, voeren we vooraf alle benodigde calculaties uit”, aldus De Voogd. “Naast het in kaart brengen van de haalbaarheid van de statica berekenen we alles wat in verband staat met de door de opdrachtgever geformuleerde wensen en eisen. Zo geven we via berekeningen cijfermatig inzicht in geluidsemissies, geluidsdrukreductie, weerstand, windbelasting, sterkte en zelfs seismische krachten.” Tot slot levert het Center of Engineering via een strenge controle ook waarde op de bouwplaats. Zo verschaft het via een checklist inzicht in mogelijke systematische onvolkomenheden en schades die tijdens installatie kunnen ontstaan.   

Links: Ruud de Voogd, accountmanager Industrial Sales & OEM bij Schiedel Benelux. Rechts: Momentopname installatie Schiedel – uitlaten voor een noodstroomoplossing bij een datacenter.

Emissiereducerende technologie
Schiedel CoE werkt nauw samen met uiteenlopende OEM’ers, zoals fabrikanten van brandstofcellen, ketels, branders en ovens, die te kampen hebben met vraagstukken over de energietransitie en de plotse stijging in energiekosten. “We streven ernaar om de efficiëntie van installaties omhoog te krijgen”, zegt De Voogd. “Wij kijken onder meer naar de warmteterugwinning, de emissies en verbrandingseigenschappen van alternatieve brandstoffen en de invloed daarvan op de vereisten in rookgasafvoer. Bij innovatie- en verduurzamingsprojecten biedt Schiedel CoE een absolute meerwaarde.”

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.