Platform over installatietechniek, klimaatbeheersing en elektriciteit
Rembrandt Park One, Amsterdam: ‘Een duurzaam nieuw leven, voor een gebouw met een verleden’

Rembrandt Park One, Amsterdam: ‘Een duurzaam nieuw leven, voor een gebouw met een verleden’

Tussen het Rembrandtpark en de ring A10 in Amsterdam-West vindt een unieke herontwikkeling plaats. In slechts zestien maanden bouwtijd wordt het anonieme en gesloten Ringpark-gebouw uit 1967 getransformeerd tot een open en transparant multi-tenant gebouw met hoogwaardige kantoorruimten en publieke functies, zoals een koffiebar, (bedrijfs)restaurant, sportschool en terras aan het water. Maar ook tot een zeer duurzaam gebouw, met BREEAM-NL-label ‘Excellent’. De installatietechnieken van Bosman Bedrijven leveren hier een belangrijke bijdrage aan.

Thomas Hercules, projectleider W bij Bosman Bedrijven.

In opdracht van vastgoedontwikkelaar Boelens de Gruyter en in een bouwteam met aannemer Dura Vermeer Renovatie Midden West realiseert Bosman Bedrijven de werktuigkundige, sanitaire en elektrotechnische installaties in Rembrandt Park One, inclusief de brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie en bijbehorende regeltechnieken. “Wij zijn een installateur met de focus op kennis en regie. We sturen op uitgangspunten en kaders en helpen om raakvlakken integraal af te stemmen”, vertelt Thomas Hercules, projectleider W bij Bosman Bedrijven. “Onze verantwoordelijkheid bij de transformatie van Rembrandt Park One is om, in samenwerking met onze co-makers, het volledige gebouw te voorzien van toekomstbestendige installaties. Het grootste deel van deze verantwoordelijkheid bestaat uit het inrichten van processen, de engineering van het ontwerp en het coördineren van de uitvoeringswerkzaamheden, met als ultieme doel om in het voorjaar van 2023 gezamenlijk een kwalitatief gebouw op te leveren.”

Nieuwe installaties en constructie.

Veldonderzoeken, nulmetingen en studies

Om de betonnen kolos van circa 24.000 m2 geschikt te maken voor zijn nieuwe functies, is niet eenvoudig, benadrukt Hercules. “In de voorbereidende fase hebben wij, in overleg met de installatie-adviseur, meerdere veldonderzoeken, nulmetingen en studies verricht om vast te stellen welke installaties hergebruikt konden worden. Immers is hergebruik duurzamer dan vervanging. Uit deze onderzoeken kwam echter naar voren dat de installaties te oud en onvoldoende toekomstbestendig waren. Daarom zijn we overgestapt op complete vernieuwing.” Nog belangrijker dan de technische staat van de installaties, was volgens hem de bouwkundige staat van het gebouw. Bood de constructie voldoende ruimte voor de nieuwe installaties? “Al tijdens de contactvorming hebben wij de ruimtereservering onderzocht. De bouwkundige constructie en bestaande sparingen zijn door de constructeur ingescand in een 3D-model. Dit model was een belangrijk vertrekpunt voor ontwerp en engineering. Groot risico in een gebouw als Rembrandt Park One is dat de routing voor o.a. kabeltracés, railkokers, leidingwerk en luchtkanalen aangepast moet worden na de contractvorming. Bijvoorbeeld omdat de hoge duurzaamheidseisen vragen om grotere luchthoeveelheden en dus om grotere luchtkanalen.”

Technische strook.

Duurzame klimaattechnieken

Tijdens de ontwerp- en engineeringsfase heeft Bosman Bedrijven alle bestaande en verouderde installaties buiten bedrijf gesteld, zodat de aannemer en sloper het gebouw konden strippen. Een interessant moment, volgens Hercules, omdat toen echt duidelijk werd met welke ruimtes gewerkt moest worden. Tijdens de stripsloop zijn alle niet-steenachtige materialen en installaties uit het gebouw verwijderd. Vervolgens is gestart met het hoogwaardig isoleren van de gebouwgevel, zodat warmte- en koudevraag flink gereduceerd worden. “De vraag die resteert, wordt zo duurzaam mogelijk opgewekt door een WKO-installatie met warmtepompen. Als afgiftesysteem is gekozen voor vloerverwarming en vloerkoeling. Maar ook voor klimaatplafonds met een homogene warmte- en koude-afgifte, waardoor een hoog comfort zonder tochtklachten gegarandeerd wordt. Dankzij deze lage temperatuur afgiftesystemen wordt temperatuuroverschrijding tot een minimum gereduceerd. Hiermee voldoen we aan een belangrijke BREEAM-eis.”

Voor de ventilatie van Rembrandt Park One worden in totaal vier luchtbehandelingskasten geplaatst, met een gezamenlijke maximale luchthoeveelheid van 133.500 m3/h. “Voor de afgifte worden invisible plafondroosters geplaatst bovenop de geperforeerde panelen van klimaatplafonds”, aldus Hercules. “Hierdoor komen een gladde plafonduitstraling én perfecte binnenklimaatcondities perfect samen. Ook wordt overal waterbesparend sanitair toegepast. De afsluiters van de watertoevoer in de toiletgroepen worden geregeld op aanwezigheid. Daarnaast worden watermeters toegevoegd in de tapwaterinstallatie, zodat de gebruiker in het gebouwbeheersysteem exact kan zien hoeveel water wordt verbruikt.” Op het dak komen 447 zonnepanelen. “De verlichting in Rembrandt Park One wordt uitgevoerd in LED en slim gestuurd op tijd en aanwezigheid. Alle installaties in de kantoren zijn bovendien uitgelegd in regelzones van max. 40 m2, waardoor een optimale gebouwflexibiliteit wordt geborgd. Ook dit levert kostbare BREEAM-credits op.”

Kansen en uitdagingen

“Het is super mooi om een oud pand op deze manier nieuw leven in te blazen”, benadrukt Hercules. “Maar ook geweldig om dit met zo’n grote club mensen te doen. Kijk maar eens hoeveel mensen er rondlopen op zo’n bouw en op kantoor. Met al die verschillende stakeholders en personen is communicatie een grote uitdaging. Complexiteit sluipt er soms sneller in dan je doorhebt. Bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen en andere zaken die vooraf niet te voorzien zijn, zoals de actuele prijsstijging van materialen. Communicatie en afstemming blijven in dat geval van groot belang, waarbij we wijzigingen en afwijkingen professioneel blijven managen. Zo lang we maar met elkaar blijven praten en verwachtingen naar elkaar uitspreken, komen we altijd tot een oplossing. Dat blijkt ook op dit project.” 

Bouwinfo
  • Opdrachtgever Round Hill Capital en Boelens de Gruyter
  • Directievoering Boelens de Gruyter
  • Architect HofmanDujardin
  • Ontwerp en realisatie Dura Vermeer Renovatie Midden West
  • Installaties Bosman Bedrijven (W, E en S)
  • WKO Roodenburg en Eteck

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.