Tagarchief: Ijsselland Ziekenhuis

Nieuwe laagspanningsinstallatie voor IJsselland Ziekenhuis

vlnr-Ed-Daniel-Jan-1040 kopiëren
Lees het gehele artikel

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel heeft onlangs een nieuwe laagspanningsinstallatie gekregen. Bovendien is de opzet van de installatie tegen het licht gehouden, vereenvoudigd en geoptimaliseerd, met een focus op kwaliteit, toegankelijkheid en eenvoudig onderhoud in de toekomst. Dankzij de nieuwe opzet en inrichting kunnen de Technische Dienst van het IJsselland Ziekenhuis, uitvoerder Hager en alle bouwpartners garanderen dat de zorg 95% van de tijd geen hinder meer ondervindt van beheer en onderhoud. Bovendien worden stroomonderbrekingen onder alle omstandigheden zo kort mogelijk gehouden, waarmee de bedrijfscontinuïteit van het ziekenhuis wordt geborgd.

De Technische Dienst van het IJsselland Ziekenhuis is verantwoordelijk voor de gebouwgebonden installaties inclusief het MJOP, waarin stond dat de laagspanningsinstallatie uit 1991 vervangen moest worden. “In 2015 hebben Hager en Imtech al twee nieuwe sub-hoofdverdelers geplaatst, omdat de capaciteit van de noodstroominstallatie moest worden vergroot”, vertelt Jan de Boer, Hoofd Technische Dienst van het IJsselland Ziekenhuis. “Ook zijn toen enkele verdelers geleverd voor nieuwbouwdeel N, dat onderdak biedt aan maag-, darm- en leverzorg, diverse kantoren, een restaurant en een nieuwe huisartsenpost. Een tweede opdracht was om ook de rest van de installatie te vervangen, inclusief een uitbreiding uit 2004/2005.” In de voorbereidingsfase is nadrukkelijk gekeken naar hoe incidenten uit de afgelopen 15 jaar ondervangen konden worden, zoals oververhitting van de hoofdschakelaar. “Ook was de oude installatie onoverzichtelijk opgebouwd. In de nieuwe situatie is gekozen voor een logischere indeling en zijn systeemdelen geoptimaliseerd en geautomatiseerd.”

Om deze werkzaamheden opnieuw aan Hager te gunnen, was volgens De Boer een logische keuze. “Bijvoorbeeld Key Accountmanager Ed Kooijmans heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Hij stond altijd klaar voor vragen en zijn bereidheid om te helpen, was groot.” Kooijmans: “Voor deze ingrijpende werkzaamheden had het IJsselland Ziekenhuis een engineeringspartij ingeschakeld: Baars Elektro. Ik kwam al vroegtijdig in contact met directeur Jaap Baars en samen hebben we actief kennis en informatie uitgewisseld. Ook werd ik toegevoegd aan het bouwteam en mocht ik aanwezig zijn bij alle bouwvergaderingen, terwijl de keuze voor een fabrikant op dat moment nog niet was gemaakt.” De Boer: “In het bouwteam hebben we gezamenlijk een ‘elektrotechnische hartoperatie’ uitgevoerd, waarbij iedereen op het juiste moment zijn kennis en expertise inbracht. Ook Hager, dat tevens diverse productvoorbeelden liet zien. Gezamenlijk hebben we gewerkt aan een plan voor onderhoud en vervanging, met als belangrijkste uitgangspunt minimale overlast en onderbreking voor de zorg. In maart/april 2019 zijn de werkzaamheden opgestart.”

Dubbele beveiliging

De opdracht voor Hager bestond uit een uitbreiding van de twee bestaande hoofdverdelers uit 2015, evenals de levering en montage van een compleet nieuwe hoofdverdeler. “Ook hebben we railkokerverbindingen geleverd en aangelegd tussen de hoofdverdelers en nieuwe walaansluitkast”, vertelt Kooijmans. “Deze walaansluitkast betreft eigenlijk een dubbele beveiliging.” De Boer: “Als ziekenhuis zijn wij verplicht om binnen 15 seconden na stroomuitval de stroomvoorziening van alle ‘kritieke installaties’ te herstellen. Hiervoor beschikken we over een noodstroomvoorziening met twee generatoren, die technisch kunnen falen. In dit geval is een alternatieve oplossing noodzakelijk. Daarom hebben we een overeenkomst gesloten met Aggreko, die binnen vier uur een aggregaat kan leveren die de complete stroomvoorziening overneemt.” Kooijmans: “Dankzij speciale powerlocks kan de mobiele aggregaat plug-and-play op de walaansluitkast worden aangesloten en direct opstarten. Hierdoor wordt de stroomonderbreking onder alle omstandigheden zo kort mogelijk gehouden.”

Jan de Boer naast de nieuwe SCADA-verdeler, waarin de besturingscomponenten zijn geïntegreerd.

Inzicht in de actuele bedrijfssituatie

Ook heeft Hager een SCADA-verdeler geleverd en geïnstalleerd, waarin de besturingscomponenten zijn geïntegreerd. De SCADA-verdeler is direct naast de toegangsdeur gepositioneerd en beschikt over een groot scherm waarop (technisch) medewerkers eenvoudig de actuele bedrijfssituatie kunnen aflezen. Hierdoor kan direct worden ingegrepen bij calamiteiten. Alle panelen zijn gebouwd bij Hager in Coevorden. Ook dit projectteam, onder leiding van Daniel Leermann, heeft al in vroeg stadium zijn kennis en kunde ingebracht. “Omdat één van de bestaande verdelers uit 2015 tegen een kolom was geplaatst, leek uitbreiding aan deze kant niet mogelijk”, vertelt Leermann. “Om dit te ondervangen, hebben we de verdeler 15 centimeter naar voren geschoven. Een zeer uitdagende klus, want deze verdeler weegt zo’n 1.500 kilo!” Voor de uitbreidingsverdeler was Hager gebonden aan bepaalde afmetingen, wat tevens gold voor één van de nieuwe hoofdverdelers. “In totaal hebben we drie nieuwe verdelers van ruim 7 meter lengte geleverd, die gefaseerd zijn geplaatst en aangesloten. Immers kun je in een draaiend ziekenhuis niet zomaar de stroomvoorziening uitschakelen. De meeste werkzaamheden zijn uitgevoerd in de avonden en weekenden. Dit geldt tevens voor de inbedrijfstellingstests, die in oktober zijn uitgevoerd en succesvol zijn afgerond.” De Boer: “In de nazorg worden nog de laatste puntjes op de ‘i’ gezet en wordt een onderhoudsprogramma gemaakt, waarmee het onderhoud van de laagspanningsinstallatie voor de komende jaren wordt geborgd.”  

Betrokken partijen: 

• IJsselland Ziekenhuis: Jan de Boer
• CH Inspecties: Conno van der Heiden
• Boulder Engineering: Dennis van den Berg
• Baars Elektro: Jaap Baars
• Controlin: Rene Langereis, Ed Rijnhout
• Croonwolter&dros: Rien Boers
• Koninklijke van Twist (noodstroomaggeraat)
• Hager: Ed Kooijmans, Daniel Leermann

IJsselland Ziekenhuis | Capelle aan den IJssel

Lees het gehele artikel

Periodiek onderhoud houdt verdelerinstallatie IJsselland Ziekenhuis in topconditie

In het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is afgelopen november onderhoud uitgevoerd aan de ACB verdelerinstallatie. Conform de specificaties van leverancier Hager zijn alle vermogensautomaten in het ziekenhuis vrijgeschakeld, uit de verdeler gereden, grondig geïnspecteerd, onderhouden en getest, waarmee een correcte werking, veiligheid en betrouwbaarheid van de verdelerinstallatie voor de komende jaren wordt geborgd.

HAGER

De vermogensautomaat wordt zowel mechanisch als elektrisch nagekeken.

 

De verdeelinrichtingen in het IJsselland Ziekenhuis dateren uit 2013. De installatie omvat twee hoofdverdelers van 1.600 Ampère, met daarin zes vermogensautomaten en twee reserveschakelaars, vertelt Conno van der Heiden, inspecteur en eigenaar van CH Inspecties en gedelegeerd installatieverantwoordelijke van het IJsselland Ziekenhuis. Vanuit de hoofdverdelers worden alle gebouwgebonden installaties gevoed, van de verlichtings- en krachtstroominstallaties tot en met de klimaat- en medische installaties. “In opdracht van IJsselland-installatieverantwoordelijke Jan de Boer heb ik recent een bedrijfsvoering voor de elektrotechnische installaties in het ziekenhuis opgesteld, op basis van de NEN-norm 3140. Vervolgens is er een Risico Inventarisatie (RI&E) uitgevoerd. Uit deze RI&E is een inspectie- en onderhoudsplanning voortgekomen, waaruit bleek dat de hoofdverdeelinrichtingen aan inspectie en onderhoud toe waren. Om hier optimaal invulling aan te geven, heb ik in opdracht van het IJsselland ziekenhuis contact opgenomen met leverancier Hager, dat over de juiste expertise, certificeringen én eventuele vervangingsonderdelen beschikt.”

Gedegen voorbereiding en uitvoering

“Samen met Conno hebben wij de werkzaamheden en mogelijke uitvoeringstijden in kaart gebracht”, vertelt Martwin de Man, Service Manager bij Hager. “Vervolgens hebben we de benodigde gereedschappen, mensen, veiligheidsaspecten en eventuele risico’s geïnventariseerd, op basis waarvan we een werkplan hebben opgesteld.” Van der Heiden: “In de week voor de werkzaamheden zijn alvast de reserveschakelaars in onderhoud genomen. Vervolgens zijn op 24 november de overige vermogensautomaten uitvoerig geïnspecteerd, onderhouden en getest.”

“Voor aanvang van de werkzaamheden hebben we een kennismaking inclusief veiligheidsinstructie voor alle betrokkenen verzorgd”, vertelt De Man. “We hebben het werkplan doorgesproken, de werkplek voorbereid en een Last Minute Risk Analysis uitgevoerd. Nadat Conno alle schakelhandelingen voor het ziekenhuis had verricht, hebben wij de vermogensautomaten uit de verdelers gehaald.” Het onderhoud startte met een stuk inspectie van de mechaniek, bluskamers en schakelcontacten, vertelt hij. “Vervolgens hebben we het mechanische onderhoud uitgevoerd, waarbij onder andere de tandwielen, veren en spoelen zijn gesmeerd en getest. Tot slot hebben we (de instellingen van) de beveiligingsrelais gecontroleerd, die bij een te hoge belasting of kortsluiting de vermogensautomaat afschakelt. Al onze bevindingen én aanbevelingen zijn samengevat in een rapport.”

Continue stroomvoorziening, veilig onderhoud

HAGER

Conno van der Heiden (midden) en Martwin de Man (tweede van rechts) te midden van het onderhoudsteam.

 

Voorwaarde tijdens het onderhoud was dat alle installaties in het IJsselland Ziekenhuis onder spanning bleven. “Het onderhoud is uitgevoerd op een zaterdag, omdat de poliklinieken dan gesloten zijn en de bezetting minimaal is”, vertelt Van der Heiden. “In de wintermaanden is het gevraagd vermogen bovendien lager, omdat minder gekoeld hoeft te worden.” De Man: “De hoofdverdelers in het IJsselland Ziekenhuis worden ieder gevoed door één transformator. Bij spanningsuitval schakelt een noodstroomgenerator in. De hoofdverdelers zijn echter dusdanig opgebouwd, dat het ook mogelijk is om ze – middels schakelhandelingen – met één transformator en één noodstroomgenerator te voeden. Mits het gevraagd vermogen dit toelaat, natuurlijk. Dit bood de mogelijkheid om steeds één vermogensautomaat (kort) vrij te schakelen en uit te wisselen met de reserveschakelaars. Zodat we veilig onderhoud konden uitvoeren, zonder de stroomvoorziening in het ziekenhuis in gevaar te brengen.”

Enkele maanden na de werkzaamheden, kijkt Van der Heiden terug op een prettig en vlekkeloos verlopen project. “De gedegen voorbereiding en open communicatie hebben hier absoluut aan bijgedragen. Tussen 2013 en 2018 hebben we in het ziekenhuis behoorlijk wat schakelhandelingen uitgevoerd, om de installatie inzichtelijk te krijgen. Echter ondanks die handelingen verkeerden de hoofdverdelers nog in uitstekende conditie.” De Man beaamt dat. “Tijdens het onderhoud hebben we geen grote afwijkingen geconstateerd. We zijn er dan ook van overtuigd dat onze verdelerinstallatie – onder dit beheer en mits regelmatig onderhoud – nog jarenlang probleemloos vooruit kan.”