Platform over installatietechniek, klimaatbeheersing en elektriciteit
Afsluiter-isolatie met persoonlijke inventarisatie

Afsluiter-isolatie met persoonlijke inventarisatie

Kantoorgebouwen, scholen, hotels, zwembaden, gemeentelijke gebouwen en zorgcentra met een verbruik van 25.000 m³ aardgas en/of meer dan 50.000 kWh elektriciteit hebben een informatieplicht energiebesparing bij de overheid. De beheerders en eigenaren moeten sinds 1 juli 2019 bij het eLoket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. 

Als uitgangspunt dient men de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML) voor de desbetreffende bedrijfstak te gebruiken (zie rechts). Eén van de erkende maatregelen is de isolatie van cv- en warmtapwaterafsluiters. “In het verleden werden alle leidingen van cv-installaties netjes geïsoleerd, maar vergat men vaak de afsluiters. Dit werd als te lastig of niet zinvol ervaren. Hierdoor zijn er nog veel gebouwen waarvan de verwarmingsinstallaties niet of onvoldoende zijn geïsoleerd”, zegt Alexander Norder, Managing Director bij Thermatras. Norder rekent voor wat dat betekent: “Het warmteverlies van een flens is gelijk aan 0,5 m¹ leiding. Bij een afsluiter staat dat gelijk aan ca. 1,5 m¹ leiding. Voor een kleine installatie, bestaande uit twee cv-ketels en een cv-verdeler met bijvoorbeeld 34 stuks appendages, is een te vermijden warmteverlies van circa 2.670 m³ aardgas bij volcontinu bedrijf geen uitzondering. Dit komt overeen met circa € 1.600,-.” 

Warmteverlies zonder appendage-isolatie.

 

Gedetailleerd voorstel

Afhankelijk van de bedrijfstijden zal de terugverdientijd tussen de 2 à 4 jaar bedragen. Thermatras® is gespecialiseerd in het inmeten, produceren en monteren van thermische isolatie in de vorm van isolatiematrassen. “Na 27 jaar heeft Thermatras® bij veel organisaties bewezen dat appendage-isolatie loont”, vervolgt Norder. “Een nauwkeurig werkje, dat onze medewerkers goed in de vingers hebben. We starten pas nadat we de betreffende installatie, direct of in opdracht van de huisinstallateur of adviseur, persoonlijk geïnventariseerd hebben. Zo komen we tot een gedetailleerde specificatie van de te isoleren
appendages, inclusief fotorapportage en een concreet kostenvoorstel. Daarbij bepalen we aan de hand van de juiste bedrijfstijden en energieprijs een terugverdientijd. Dat maakt voor onze klanten duidelijk waarom afsluiterisolatie loont. Uiteraard verzorgen we ook de productie en installatie van de op maat gemaakte thermatrassen.”

Erkende Maatregelen Lijst 

Het uitvoeren van energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen, is verplicht voor bedrijven met een hoog elektriciteits- en/of gasverbruik. In het Activiteitenbesluit zijn daarvoor criteria opgesteld. Bedrijven met een verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of meer dan 25.000 m³ gas zijn doorgaans verplicht. Een manier om hieraan te voldoen, is het volgen van de Erkende Maatregelen Lijst (EML), te vinden op www.rvo.nl. De erkende maatregelen systematiek is door de overheid ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen bij de informatieplicht, die per 1 juli 2019 is ingegaan. Zo is voor negentien bedrijfstakken onderzocht welke manieren er zijn om op een financieel rendabele manier energie te besparen. In het Activiteitenbesluit is per sector een EML vastgelegd. Het bevoegd gezag (gemeente of provincie) controleert bedrijven of aan deze verplichting is voldaan.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.