Tagarchief: UV-C-licht

Is UV-C een realistische optie om het coronavirus te bestrijden?

Lees het gehele artikel

Helaas zijn veel van deze oplossingen echter niet doeltreffend of zelfs gevaarlijk. Een uitzondering is Virobuster International GmbH. Het van origine Nederlands bedrijf biedt al sinds 2003 succesvol oplossingen aan op basis van UV-C.

Virussen zijn DNA/RNA-deeltjes die zich vermenigvuldigen door hun gastheercellen ‘over te nemen’. Ze hebben sterk variërende vormen en besmettingsgraden. De omgevingscondities bepalen of virussen als een druppel of aerosol door de lucht worden verspreid. Omdat virussen erg klein zijn en zich zowel biologisch als fysisch anders gedragen dan bijvoorbeeld bacteriën, zijn er ook andere maatregelen of hygiëneconcepten nodig om ze te beheersen. Bovendien veroorzaken virussen andere typen uitdagingen, zoals pandemieën en de eis van constante vaccinontwikkelingen wegens mutaties.

Omdat virussen – letterlijk en figuurlijk – jarenlang niet serieus werden genomen in bijvoorbeeld bouwbesluiten, is het de vraag of de huidige maatregelen voldoende voorzien in virusveilige gebouwen. De nieuwe aanpak vergt een andere denkwijze en moet er naast comfort en veiligheid ook de gezondheid van gebouwen mee worden genomen in de nieuwbouw c.q. aanpassing van gebouwen. Deze transitie vraagt om een stevige aanpak van zowel de installatie- als de bouwbranche.

Starten met ‘meer ventileren’ is fout

Het advies om ‘meer te ventileren’ veroorzaakt tevens hogere ‘windsnelheden’, waardoor het risico op het meedragen van aerosolen over grotere afstanden toeneemt. Ook kan meer ventileren de luchtbalansen tussen gebouwafdelingen verstoren en zo tot gevaarlijke interne stromingen leiden. Het is daarom veiliger om eerst de luchtstromen in goede banen te leiden, alvorens meer lucht toe te voeren.

Virobuster UVPE-modules in een luchtbehandelingskast.

Luchtrecirculatie als gevolg van energiebesparingen, is in de afgelopen decennia in onmin geraakt, maar de vraag is of dat terecht is. Als gevolg van directe luchtcirculatie stegen klachten rondom CO2 en VOC’s in gebouwen. Fysiek gescheiden toevoer- en afvoerluchtstromen met warmtewisselaars zoals een warmtewiel boden de vermeende oplossing. Virologisch gezien is het gebruik van bijvoorbeeld warmtewielen echter een schijnveiligheid, omdat warmtewielen een leklucht (‘carry-over-effect’) veroorzaken. Hierdoor kunnen virussen terug de ruimte in worden gestuurd. In de wintermaanden is ‘100% buitenluchtventilatie’ ecologisch en economisch ook niet te rechtvaardigen. Bovendien kan droge (winter)lucht de slijmvliezen uitdrogen en de vorming van virusdragende aerosolen weer stimuleren. De combinatie van een eenvoudiger en goedkoper ventilatiesysteem zonder warmtewisselaars, meer ventilatiecapaciteit om CO2- en VOC-accumulatie te voorkomen en het behandelen van gerecirculeerde lucht middels HEPA- of UV-C-systemen lijkt dé oplossing om comfort, veiligheid en gezondheid naar het hoogste niveau te tillen, waarbij UV-C-systemen enkele praktische voordelen bieden.

De voordelen van UV-C

Virussen kunnen nog altijd besmettelijk zijn nadat ze door een airconditioningsysteem zijn gegaan en omdat conventionele HVAC-filters niet in staat zijn om virussen tegen te houden, wordt het gebruik van UV-C- of HEPA-filters sterk aanbevolen. HEPA-filters kunnen vanwege de tegendruk en installatiegrootte slechts in beperkte mate (retrofit) worden toegepast. UV-C-systemen daarentegen kunnen volledig worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld om energie- en onderhoudsredenen, en geactiveerd worden naar risicobehoefte.

Geforceerde convectie kan aerosolen meedragen.

UV-C-licht van 254 nm is bekend als een biologisch zeer effectieve en schone technologie. Het heeft de potentie om het DNA/RNA van micro-organismen te blokkeren, waardoor zij niet meer infectieus zijn. Het coronavirus kan dus middels UV-C al in de lucht onschadelijk worden gemaakt. Naast open-UV-C uit de jaren ’70 en ’80 waarbij UV-straling vrij en zonder bescherming in de ruimte werd verspreid, werden in de jaren ’90 systemen voor inbouw in HVAC-systemen ontwikkeld. Deze zogenaamde Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI) systemen waren weliswaar veiliger dan open UV-C, maar helaas ook veel minder effectief. Bijvoorbeeld omdat de lucht met veel te grote snelheden voorbij schoot. 

Het probleem van de geringe effectiviteit werd in 2003 erkend en als gevolg van SARS1 en de opkomende vraag naar UV-C werd een nieuw type UV-C-toepassing ontwikkeld die wel genoeg dosis kon leveren. Door speciale Ultra Violet Pathogen Elimination (UVPE) modules te gebruiken, worden de micro-organismen in de lucht dicht langs de lampen gedwongen. Samen met het gebruik van virtuele lampen door reflectoren zorgt dat voor een maximale UV-C-intensiteit.

Bekend en bewezen

De werking van UV-C is al decennialang bekend en bewezen. Buiten de gezondheidszorg en de levensmiddelenindustrie heeft het echter nooit echt kunnen doordringen. Het coronavirus heeft daar verandering in gebracht. UVPE zal de komende jaren een goed alternatief zijn voor (HEPA-) filters, als het gaat om het onschadelijk maken van micro-organismen.

Over Virobuster International GmbH

Virobuster werd opgericht in 2002 en ontwikkelde aanvankelijk met succes oplossingen voor de medische markt, voordat het de voedingsindustrie en gebouwenmarkt betrad. Na de overname in 2007 worden de UVPE Steritubes vervaardigd door de Duitse JK Group.