Tagarchief: TVVL

Binnenklimaattechniek maakt officiële start als stichting

Oprichting-Stichting-Binnenklimaattechniek
Lees het gehele artikel

Binnenklimaattechniek is opgericht om de gefragmenteerde technische kennis en informatie die nodig is voor het realiseren van een gezond binnenklimaat online te bundelen. Toegetreden tot het bestuur van de stichting zijn Remi Hompe, directeur Binnenklimaat Nederland en John Lens, directeur TVVL. Met de toetreding van het derde en laatste bestuurslid Wietse Walinga, directeur Smart Workplace, is vanaf nu ook kennisplatform Smart Workplace verbonden aan deze samenwerking.

Binnenklimaattechniek biedt professionals in de utiliteitssector alle benodigde hulpmiddelen om op duurzame wijze gezonde gebouwen tot stand te brengen. Door deze bundeling ontstaat hét kennisplatform voor het ontwerpen, installeren en onderhouden van binnenklimaatinstallaties. Een gezond binnenklimaat gaat over licht, geluid, ventilatie en klimaat. Deze vier aspecten moeten voor de gebruiker optimaal zijn, willen we het binnen als prettig ervaren. Bovendien zijn goed onderhouden en ingeregelde installaties noodzakelijk om het comfort én de gezondheid van eindgebruikers blijvend te garanderen.

Prestaties waarborgen

Voor al deze onderwerpen biedt Binnenklimaattechniek tools en informatie; kennis die de professional kan gebruiken om de prestaties van klimaatinstallaties te waarborgen. Zo bevat het kennisplatform handige publicaties, instrumenten, checklists en kwaliteitstandaarden, waaronder de nieuwe update van het Programma van Eisen Gezonde Kantoren. Ook is het platform de centrale vraagbaak voor alle professionals in de utiliteitssector; ontwerpers, vastgoedbeheerders, woningcorporaties, adviseurs, onderhoudstechnici, facilitair managers, toezichthouders en vertegenwoordigers van de overheid kunnen hier met hun informatiebehoefte terecht.

Volgende stap in samenwerking

“Als stichting zetten we een volgende stap. We willen meer zijn dan enkel een website. We breiden uit naar een écht platform, waarop meer partijen kunnen aanhaken, kennis kunnen ontwikkelen, webinars organiseren en opleidingen verzorgen.” zegt Remi Hompe. John Lens vult aan: “Er is meer en meer aandacht voor ventilatie en gezondheid in gebouwen. Om hier maximaal in te faciliteren bundelen Binnenklimaat Nederland, Smart Workplace en TVVL hun kennis en tools. Een unieke samenwerking met als doel om iedereen die hier mee bezig gaat te faciliteren vanuit één platform”. “Een gezond binnenklimaat is een recht voor iedereen waar we de komende jaren flink mee aan de slag moeten. De stichting zal hier de komende jaren een grote bijdrage aan leveren in bewustwording, kennisdeling en tooling”, aldus Wietse Walinga.

Bekijk het platform op: www.binnenklimaattechniek.nl.

Orange Climate verlengt het kennispartnerschap bij TVVL

ondertekening-orange-climate-tvvl-kennispartner-kopieren
Lees het gehele artikel

TVVL kan met trots bekend maken dat ook Orange Climate vandaag hun overeenkomst als kennispartner van TVVL met 3 jaar heeft verlengd. In deze onzekere tijd is het extra waardevol dat de kennispartners vertrouwen in TVVL tonen en het belang van verbinding binnen de branche onderstrepen. Met het kennispartnerschap draagt Orange Climate bij aan kennisontwikkeling op hun eigen expertisegebied. TVVL draagt als kennisknooppunt, bij aan oplossingen voor de technische uitdagingen van de toekomst. Door het delen van kennis ondersteunen de partners TVVL in haar missie.

Orange Climate heeft zich 6 jaar geleden als een van de eerste kennispartners aan TVVL verbonden. Sindsdien is het aantal TVVL kennispartners uitgegroeid tot 10. We zien graag dat de kennispartners de komende jaren een actieve rol pakken, om zo richting te kunnen geven aan hun vakgebied. Als aanvulling op het kennispartner netwerk sparren ook de marketeers van de kennispartners op regelmatige basis met elkaar in gezamenlijke meetings. Zo kan nog meer lering getrokken worden uit best practices en uitdagingen.

Orange Climate

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en samen nieuwe concepten ontwikkelen, is waar het continu om draait bij Orange Climate. “Kennispartnerschap van TVVL is hier een vanzelfsprekend onderdeel van”, geeft directeur William Baars aan. “Door samen te werken met belangrijke Nederlandse bedrijven in de branche en kennis te blijven delen, maken we er iets moois van. Ondanks de bijzondere omstandigheden waarin we ons op dit moment in bevinden”.

De bijdrage van TVVL Kennispartners wordt onder andere zichtbaar in kennisdeling tijdens lezingen, cursussen, het TVVL Magazine en onderzoek.

Ontwerpstrategie circulaire installaties

overhandiging-stappenmodel-thomas-rau2-kopieren
Lees het gehele artikel

De hoeveelheid grondstoffen op onze planeet is eindig. Om niet eindig te zijn in wat wij produceren of in de toekomst installeren, werken wij met zijn allen zoveel mogelijk toe naar een gesloten systeem waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen en hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt (circulaire economie). Vanuit de markt is er al veel aandacht voor circulaire bouwmaterialen, maar over circulaire gebouwinstallaties is nog weinig bekend. Dit ondanks dat een aanzienlijk percentage van het materiaalgebruik bij een gemiddeld nieuwbouwproject bestaat uit het materiaalgebruik voor gebouwinstallaties.

Aan de hand van 3 ontwikkelsessies heeft TVVL Community Circulaire Installaties een strategie ontwikkeld, waarmee circulaire gebouwinstallaties ontworpen kunnen worden. Het eindproduct is een praktisch stappenmodel (zoals een trias energetica) dat experts helpt met het stellen van de juiste vragen en op zoek te gaan naar oplossingen. “Het stappenmodel is een combinatie van twee bestaande methoden, vertelt Esther Gerritsen, voorzitter TVVL Community Circulaire Installaties in TVVL Magazine nummer 7 2019. “Eerst het 10 R-model, dat we hebben gereduceerd tot een 4 R-model – Rethink, Reuse, Remanufacture en Recycle, waarmee getoetst kan worden op herkomst van installatieonderdelen. Daarnaast zijn er 8 parameters, die ook gebruikt worden door GPR, BCI en Madaster, die de installatie(-onderdelen) beoordelen op toekomstwaarde. Dit zijn herindeelbaarheid, aanpasbaarheid, verbindingsmethodiek, vervangbaarheid, losmaakbaarheid, herkomst, levensduur en onderhoud. Door je bij je keuzes door deze ontwerpstrategie te laten leiden heb je een goede onderbouwing.”

Tijdens de TVVL Techniekdag op woensdag 13 november werd dit praktisch stappenmodel voor het ontwerpen van een circulaire gebouwinstallatie officieel overhandigd aan keynote spreker Thomas Rau, ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair. De Community Circulaire Installaties roept de markt nu op de strategie te toetsen in de praktijk. Op donderdag 13 februari 2020 vindt een 4e ontwikkelsessie plaats, waarin ervaringen kunnen worden uitgewisseld en kennis kan worden gedeeld. Deze input wordt vervolgens gebruikt om verder te werken aan een nog betere en gedragen nieuwe versie.

Kijk voor meer informatie of het aanvragen van dit stappenmodel op www.tvvlconnect.nl