Tagarchief: TU/e

De Pen | Wim Zeiler, Professor Building Services, Eindhoven University of Technology (TU/e)

csm_e958c270-zeiler_wim_b_po_vh_4587_b8c87870d6-kopieren
Lees het gehele artikel

Geen woorden maar daden

De subsidie voor gebouwgebonden financiering en een verschuiving in de energiebelasting als onderdeel van het Klimaatakkoord zullen verduurzaming aantrekkelijker maken. De belasting op gas zal stapsgewijs omhoog gaan vanaf 2020, terwijl de elektriciteitsbelasting omlaag gaat. Dat bevordert de toepassing van duurzame energie met bijvoorbeeld warmtepompen en zonnepanelen. De afspraak is om 100.000 corporatiewoningen de komende jaren aardgasloos te maken, hiermee zal een schaalvergroting en prijserosie tot stand worden gebracht.

Tempo energietransitie

Op basis van de huidige voorstellen zal het Klimaatakkoord leiden tot een langzaam verlopende energietransitie. De hoge aanschafprijs en relatief lage gasprijs vormen voor veel mensen nog een drempel om op korte termijn over te stappen op een warmtepomp. Dit vertaalt zich in de verkoopcijfers. Het aantal verkochte cv-ketels is op dit moment nog vele malen hoger dan het aantal warmtepompen, circa 360.000 gasketels tegenover circa 60.000 warmtepompen.

Onvoldoende deskundigheid

Er is onvoldoende deskundig personeel voor het adviseren, installeren en inregelen van warmtepompen. Daarom hebben Techniek Nederland en OTIB in samenwerking met diverse partners een warmtepomp-opleiding leerlijn ontwikkeld. Maar het opleiden van voldoende vakbekwaam personeel duurt nog jaren.

De gebruiker centraal

Het gaat niet alleen om de techniek, maar ook om de gebruiker. Deze moet centraal worden genomen in de energietransitie. Zijn werkelijke behoefte en gedrag moeten leidend zijn. Dit kan bijvoorbeeld met individuele elektrische verwarming in plaats van traditionele ruimteverwarming. Dan komen hele nieuwe mogelijkheden van elektrische stralingsverwarming in beeld die wat betreft comfort en investering veel gunstiger zijn dan de toepassing van lawaai makende warmtepompen. Met duurzaam opgewekte stroom zullen ze ook energetisch en wat duurzaamheid betreft minstens gelijkwaardig zijn. Kortom: de techniek staat niet stil en zal steeds betere oplossingen aandragen om in de primaire behoefte van de mens te voorzien.

De overheid heeft de sleutel, maar begin ook zelf

De juiste stimulerende maatregelen van de overheid zijn de sleutel tot succes, niet alleen de techniek. Het komt nu aan op daden en niet alleen op woorden. Laten we ook onze eigen verantwoordelijkheid nemen en nu beginnen met goed isoleren, ventileren met warmteterugwinning en de installatie van pv-panelen op onze daken. Dat levert financieel meer op dan je geld op de bank te zetten.  

Honeywell en Technische Universiteit Eindhoven voltooien de transformatie van het Atlas gebouw tot een van de duurzaamste onderwijsgebouwen ter wereld

gebouw
Lees het gehele artikel

Verbeteringen zullen naar verwachting leiden tot een 80% lagere uitstoot van broeikasgassen en 60% aan energiebesparing voor de verlichting.

Honeywell en de Technische Universiteit Eindhoven hebben een reeks facilitaire verbeteringen in het universiteitsgebouw Atlas voltooid, die naar verwachting leiden tot een 80% lagere uitstoot van broeikasgassen en 60% energiebesparing voor de verlichting. Op klimaat, ontwerp, licht, luchtkwaliteit en akoestiek heeft het gebouw de hoogste BREEAM-score gekregen. Daarmee behoort het tot de duurzaamste onderwijsgebouwen ter wereld en tot de top drie van duurzaamste gebouwen van Nederland.

“We hebben samen met Honeywell gewerkt aan belangrijke verbeteringen in het gebouw, dat in de jaren zestig van de vorige eeuw is ontworpen. Zo kunnen we onze studenten, medewerkers en bezoekers de optimale omgeving bieden om hun beste werk te doen en tegelijkertijd zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de energiebronnen”, aldus Thijs Meulen, energiecoördinator en beleidsmedewerker duurzaamheid van de Technische Universiteit Eindhoven. “Bij de start van het project in 2014 hebben we duidelijke doelstellingen geformuleerd om aan de moderne veiligheidseisen te voldoen, het energieverbruik te verminderen en de algehele productiviteit van de gebruikers te bevorderen.”

Atlas als wetenschappelijke proeftuin met Honeywell-technologie

De geïnstalleerde Honeywell gebouwbeheertechnologie draagt bij aan de energiebesparingsdoelstellingen van de universiteit en de verandering van het Atlasgebouw tot een ‘living lab’, een wetenschappelijke proeftuin. Honeywell’s gebouwbeheersysteem biedt single-point monitoring en regeling van klimaat, verlichting en energiebeheer, en controle van koeling en warmteafvoer. Honeywell gebruikt het Business Intelligence Model om gegevens te verzamelen en bevindingen op een inzichtelijke manier via een app te presenteren aan de facilitair manager van de TU/e. Erik Wellemans, Regional General Manager Benelux van Honeywell Building Solutions, legt uit: “Wij maken het voor onze opdrachtgevers zo comfortabel en eenvoudig mogelijk om de temperatuur te regelen en vergaderzalen te boeken.” De basisstructuur is zo ingericht dat de TU/e voortdurend aanpassingen kan doorvoeren en de systemen minstens 20 jaar lang verder geoptimaliseerd kunnen worden.

Slim gebouw voor productievere gebruikers

Het gebouw biedt ruimte voor 4.000 studenten, studentenorganisaties en onderzoekslaboratoria, met werkplekken die multifunctioneel en flexibel te gebruiken zijn. Thijs Meulen: “We zijn op veel punten verder gegaan dan de arboregels en hebben verbeteringen doorgevoerd die bijdragen aan de gezondheid en de productiviteit. Hiermee baanden we de weg voor een norm die op dat moment nog nauwelijks ontwikkeld, laat staan toegepast was.”

Naar een energieneutrale campus

Het gebouw Atlas maakt deel uit van de ambities van de TU/e op het gebied van duurzaamheid voor de hele campus. Het doel van de universiteit is om in 2020 30% energie-efficiënter te zijn dan in 2005. Recentelijk voltooide Honeywell een energie-efficiëntieproject in het gebouw Helix van de TU/e, en het blijft actief in het innoveren en renoveren van gebouwen elders op de campus. In 2021 wordt het LaPlace gebouw op een soortgelijke manier gerenoveerd en in 2023 is het Geminigebouw aan de beurt. Het doel is de TU/e campus in 2030 voor 50% energieneutraal te maken, en gebruikers te helpen optimaal te profiteren van het comfort van de TU/e gebouwen.

Gebouw Atlas opgenomen in Honeywell’s wereldwijde ‘Iconische gebouwen’-campagne

Het gebouw Atlas is inmiddels een van de paradepaardjes in de ‘Iconic Buildings’ campagne van Honeywell, en vestigt daarmee extra aandacht op de TU/e als duurzame universiteit. De campagne belicht een aantal van de meest symbolische en beroemde gebouwen die voor het uitvoeren van essentiële dagelijkse taken vertrouwen op technologie van Honeywell.

Voor een impressie van het Atlas gebouw;