Tagarchief: Trimble

De digitale transformatie in de bouwsector: een stapsgewijs proces

Connect-Shutterstock-1141301996-iPad-2-3200×1800
Lees het gehele artikel

Bouwsoftwarespecialist Trimble onderscheidt zich met Trimble Connect, een open platform dat zowel voor kleine zelfstandigen als grote internationale bedrijven zijn vruchten afwerpt. Het platform zet de verschillende partners aan tot samenwerking en neemt drempels voor een efficiënte data-uitwisseling weg.

Samenwerking en data-uitwisseling zijn cruciale termen in de bouwsector, waarin de verant­woordelijk­heid voor een geslaagd project door­gaans gedeeld is. Daarom spreekt Trimble van ‘connected construction’. En dat is niet zo vanzelf­sprekend, zegt Yves Vael, Sales Manager bij Trimble: “Er zijn altijd ver­schillende partijen betrokken bij een project. Het volstaat dan niet om zomaar even de informatie en data ‘over het muurtje’ te gooien en je er verder niets meer van aan te trekken. Het is echter niet eenvoudig om die samen­werking vlot te laten verlopen, om een gezamen­lijke aanpak op poten te zetten en te ver­mijden dat iedereen vanuit zijn eigen hokje denkt.”

Trimble ziet dat BIM en 3D-tekeningen aan belang en populariteit winnen, maar ziet tegelijkertijd op werven nog véél mensen rondlopen met papieren plannen en een markeerstift.

Datacultuur

Gelukkig biedt de digitalisering ook in de bouw sleutels om de samenwerking te bevorderen. Op dat vlak is er bijvoorbeeld in de Belgische bouwsector nog heel wat werk aan de winkel. “We zien dat BIM en 3D-tekeningen wel aan belang en populariteit winnen. Tegelijkertijd zie ik op werven nog altijd véél mensen rondlopen met papieren plannen en een markeerstift”, gaat Vael verder. Het beeld dat de werknemers op de werf niet klaar zouden zijn voor een digitale werkwijze, is volgens hem echter een misvatting. “Ik zie net het tegenovergestelde: arbeiders die een leiding moeten leggen die met hun eigen smartphone een foto nemen van een papieren plan.”

Waar knelt de schoen? “In heel wat (bouw)bedrijven is er nog geen ‘datacultuur’”, volgens Vael. “Processen, mensen en technologie zijn aspecten die alle drie van even groot belang zijn. Enkel en alleen softwarepakketten aankopen, zal niet volstaan – dan investeer je enkel in technologie, niet in de processen en mensen. De digitalisering moet worden geïntegreerd in de werkwijze. Neem nu BIM: een 3D-model is mooi, maar de meerwaarde ervan is beperkt als de mensen op de werf nog altijd met een papieren plan rondlopen.” 

De digitale transformatie is dan ook een proces dat stap voor stap verloopt, zegt Vael: “Digitalisering omhelst een bepaalde mindset. Mensen veranderen heeft tijd nodig – je moet er samen, in onderling vertrouwen, aan bouwen. In kleine stapjes, zodat iedereen mee is. Dat gaat met ups en downs.”

Met Trimble Connect biedt Trimble een configuratietool dat bouwbedrijven toelaat om projecten digitaal te beheren en om de samenwerking met andere partners te vergemakkelijken.

Open platform

Met Trimble Connect biedt Trimble een confi­guratie­­tool dat bouwbedrijven toelaat om projecten digitaal te beheren en om de samen­werking met andere partners te ver­gemakkelijken. Transparante workflows geven de betrokken partijen een heldere blik op de stand van zaken van elk project. “Trimble Connect is flexibel en overal inzetbaar, en is bovenal open: elke partner behoudt zijn ‘eigenheid’ en je kunt een­voudig verbinding maken met ERP-systemen of platformen van andere bedrijven”, zegt Vael. Met Trimble Connect wil Trimble bedrijven op de goede weg helpen in het digitaliseringsproces. “Het is een journey die we samen met onze klanten aangaan. We stippelen samen een traject uit en integreren de digitale mindset stapsgewijs in de werkwijze van de organisatie.”    

Roadmap naar digitale transformatie in de bouw

IMG_3328-(1)
Lees het gehele artikel

Om de digitale transformatie in de bouw te laten slagen, is het essentieel dat mensen, processen én technologieën worden verbonden. Bovendien moet nóg sterker worden ingezet op samenwerking. Dat is de conclusie van de roundtable Connected Construction van Trimble op 16 november jl. De sessie werd gepresenteerd door Celina van den Bank, Business Developer bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). In centrum voor digitaal bouwen DigiBase, een onderneming van VolkerWessels, spraken René de Groot (directeur van DigiBase), Ruud Kats (directeur Construction Benelux bij Trimble) en Maurice van Sante (Senior Econoom Bouw bij ING Research) uitgebreid over de digitale transformatie in de bouw. Aanleiding was onder andere het rapport ‘Digitalisering in de bouw’, geschreven door Van Sante, waarin geconcludeerd wordt dat het tempo van digitalisering flink is gedaald. Maar ook dat voor het zetten van eventuele volgende stappen strategische keuzes gemaakt moeten worden.

In zijn rapport noemt Van Sante drie redenen waarom de grote groei van digitalisering in de bouw afneemt: “Omstreeks 2010 brak in ons land het mobiel internet door, waarvan de bouw tot 2015 enorm geprofiteerd heeft. Vanaf 2016 echter groeit de waarde van gebruikte software en databanken minder hard. Ook neemt de groei van ICT-investeringen af. Niet alleen omdat het laaghangende fruit is geplukt, maar vooral ook omdat de directe noodzaak voor veel bedrijven lijkt verdwenen. Rond 2015 begint de bouw op te klimmen uit de crisis. Orderboeken stromen vol, de prijsdruk neemt af en bouwbedrijven zijn naarstig op zoek naar voldoende mensen, waarmee de focus is verlegd.”


Met de grote groei van de afgelopen jaren heeft de bouw een enorme digitale inhaalslag gemaakt, in vergelijking met andere sectoren. Ten opzichte van andere landen scoort de Belgische én Nederlandse bouw bovendien zeer hoog. Toch is er nog veel te winnen, meent Van Sante, die onderscheid maakt in de drie fasen digitisering, digitalisering en digitale transformatie. “Inmiddels hebben we de stap van papier naar de computer gemaakt. Voor alle afdelingen is software aangeschaft, die processen sneller, eenvoudiger en/of goedkoper maakt. De volgende stap is om deze software te laten ‘praten’. Dit is een lastige stap, omdat hiervoor bewustwording én een juiste mindset van alle betrokken partijen nodig is. Maar heb je eenmaal deze stap gezet, dan kun je pas écht van de voordelen van digitalisering profiteren.”

Wat weerhoudt bedrijven ervan om deze stap te zetten?

“Behalve dat de urgentie ontbreekt, heeft dit ook met de mensen te maken. Digitalisering vraagt om andere skills, waardoor soms ook ander personeel nodig is”, aldus Van Sante. “Met het chronisch tekort aan ICT-personeel is het niet makkelijk om de juiste mensen te vinden. Daarnaast zien we dat met name oudere werknemers het vaak lastig vinden om de digitale stap te zetten.” Volgens De Groot is het belangrijk om in de mensen te investeren. “De digitale transformatie gaat slechts voor 25% over techniek en tools. De overige 75% gaat over aanpak, processen én de mensen die met de producten moeten werken. De innovaties en investeringen die wij bij VolkerWessels doen, zijn dan ook met name gericht op het gebruiksvriendelijker maken van de werkmethodes. Ons voornaamste doel is dat medewerkers de tools hierdoor gaan zien als gereedschap en niet als iets engs, duurs of tijdrovends.” Dit lijkt soms dubbel, vindt hij. “Niemand heeft mij in het verleden een cursus gegeven over het gebruik van Google Search of Google Maps en toch werk ik er dagelijks mee. Om de transformatie en adoptiesnelheid van digitalisatie in de bouw te vergroten, moet er meer vanuit de gebruiker gekeken worden.”

VolkerWessels heeft de eerste stappen in digitalisering inmiddels gezet. Wat heeft gezorgd voor een gevoel van urgentie, zodat processen en toepassingen ook breed gedragen worden?

“Onze urgentie is door de tijd ontstaan”, aldus De Groot. “Door de jaren heen hebben wij steeds gekeken naar hoe we het digitaal bouwen, ontwikkelen en beheren van bouwwerken gemeengoed kunnen maken. Welke voordelen biedt digitalisering als het gaat om efficiency, korte doorlooptijden en/of het oplossen van maatschappelijke issues zoals woningnood, schaarste van grondstoffen en schaarste op de arbeidsmarkt? Dit zijn allemaal kapstokken om invulling te geven aan de urgentie. En daar geloven wij heilig in. Innovaties en digitalisatie-initiatieven zijn pas iets waard als je ze schaalbaar weet te maken. Zowel binnen je eigen organisatie als in de keten. Immers: bouwen doe je samen. In iedere fase van het ontwerp- en bouwproces schuiven andere partijen aan tafel, met andere belangen, doelen en behoeften. Toch leveren al deze partijen – met hun eigen kennis en expertise – belangrijke input en data die op een bepaald moment moet worden samengebracht tot één compleet bouwwerk. Juist dat maakt dit proces zo omvangrijk en complex.”

Daarom adviseert De Groot om het proces stap voor stap te bekijken. Of, zoals hij het zelf zegt: “Een olifant eet je ook in mootjes. Als je praat over BIM, dan is zeker in de ontwerp- en engineeringsfase al een enorme digitalisatieslag gemaakt. Op het gebied van ontwikkeling, (pre)fabricage, uitvoering en het daadwerkelijke gebruik van bouwwerken liggen er nog grote kansen, wat tevens geldt voor het aansturen van machines en beheren van logistieke processen.” Samen met Van Sante gaat hij specifiek in op het onderdeel industrialisering. “Ieder bouwwerk is uniek, maar toch is ook 70% hetzelfde. Zeker als je het hebt over deelproducten zoals vloeren, deuren of andere elementen. Digitalisering kan hier van grote toegevoegde waarde zijn. Door het digitale projectdossier centraal (in de cloud) op te slaan, zijn er al diverse projecten waar we spreken van een papierloze bouw. Door de uitvoerders en monteurs op de bouw een tablet te geven, kunnen zij tekeningen, modellen en andere projectinformatie altijd en overal bekijken.” Van Sante: “Wat daarbij heel belangrijk is, is dat zij deze data dankzij de tablet ook realtime kunnen inzien. Wanneer alle partijen kijken naar dezelfde waarheid (‘Single Source of Truth’), worden processen efficiënter.” De Groot: “De tools en datamodellen hiervoor zijn reeds beschikbaar. Nu moeten de mensen de mogelijkheden gaan ontdekken en ermee leren werken.”

Welke winst levert dit op voor de bouwbedrijven?

“Door standaard te werken in datamodellen in plaats van met papieren of AutoCAD tekeningen, kunnen we tijd, geld én resources besparen”, aldus De Groot. “Bovendien worden knelpunten sneller zichtbaar. We bouwen eerst digitaal voordat we écht gaan bouwen. De oplossing voor de toekomst is vooral om slimmer (samen) te werken. Het is belangrijk dat het management/de directie in deze ontwikkeling meegaat. Ook de directeur moet snappen hoe de toekomst van zijn bouwbedrijf eruit ziet.”

VolkerWessels heeft hiervoor zijn eigen Academy opgericht, met een uitgebreid programma webinars, seminars en opleidingen. “Sinds 2017 bieden wij met DigiBase bovendien een ‘clubhuis’, waar medewerkers die wíllen veranderen ook kúnnen veranderen en de nieuwste tools en werkmethodes kunnen ontdekken.”

Onbekend maakt onbemind, ook als het om digitalisering gaat. Wiens taak is het eigenlijk om medewerkers de nieuwe tools en werkmethodes uit te leggen?

“Die vraag hebben wij onszelf ook gesteld”, aldus De Groot. “In het verleden kochten wij sec de software en gaven de softwareleveranciers ons een knoppencursus. Nu leggen wij meer de nadruk op het proces en het werk dat je moet uitvoeren en daar hebben we gereedschap (hard- en software) bij nodig. Om dit gereedschap zo goed en gebruiksvriendelijk mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk, hebben wij er ook voor gekozen om niet alleen softwarelicenties te kopen, maar juist om meer samen te werken met de softwareleveranciers. De softwarebranche biedt ontzettend veel kansen, maar om deze succesvol te implementeren, is aansluiting met de praktijk onmisbaar.” Kats beaamt dit. “Wat wij als organisatie belangrijk vinden, is Connected Construction. Vanuit Trimble proberen we op tal van manieren de keten te verbinden. In plaats van losse datasilo’s streven wij naar een toekomst waarin data van álle disciplines efficiënt samenkomt, hergebruikt wordt én over elkaar wordt gelegd, op basis waarvan de beste beslissingen worden genomen. Voor deze ‘common data environment’ is samenwerking met en input van grote bedrijven als VolkerWessels essentieel. Niet voor niets hebben we recent onze handen ineen geslagen. Als softwareontwikkelaar kunnen wij nog zulke mooie producten bedenken, zoals onze XR10 voor HoloLens 2 en onze autonome scanoplossing op basis van de Spot robot, maar het zijn de mensen die ermee moeten werken. Door middel van onze e-learning initiatieven en het open data-platform Trimble Connect proberen wij de digitale transformatie voor iedereen toegankelijk te maken. De IT-evolutie is niet langer een toekomstverhaal, maar ligt voor iedereen binnen handbereik. We kunnen samen doorpakken van 3D naar 4D en zelfs 5D. Onze bouw is erbij gebaat.”

Stap voor stap naar een volledig digitale bedrijfsvoering

Michael-kantoor3
Lees het gehele artikel

Slimmer en efficiënter installeren en altijd up-to-date informatie. Volgens die ambitie schakelt Vleugels Beveiliging stap voor stap over naar een volledig digitale bedrijfsvoering. De softwareprogramma’s van Trimble leveren hier een belangrijke bijdrage aan.

Vleugels Beveiliging ontwikkelt, realiseert en onderhoudt duurzame beveiligingsoplossingen voor particulieren, bedrijven en instellingen. Van brandmeldinstallaties, alarminstallaties, mistmachines en toegangscontrole tot en met cameraobservatiesystemen. “Uit ervaring weten wij dat iedere beveiligingsoplossing nauwkeurigheid en maatwerk vereist”, vertelt projectleider Michael Vleugels. “Ter plaatse bekijken we graag de situatie, waarbij we op basis van de klantwensen én eisen van de verzekeraar een inventarisatie van de mogelijkheden maken. In andere gevallen werken we op basis van een bestek, waarbij we suggesties voor verbetering aandragen. Bijvoorbeeld met oog voor een efficiënter, veiliger of praktischer installatieontwerp. Ook verzorgen we bijbehorende (brandmeld)berekeningen en calculaties. Een mooi referentieproject is het nieuwe warehouse van Toolnation, dat wij volledig met Stabicad hebben ontworpen en getekend. Als leverancier van elektrische gereedschappen is Toolnation gebaat bij een goed beveiligde opslag. Dankzij Stabicad konden we hier uitstekend invulling aan geven. Door exact de juiste symbolen voor het beveiligingssysteem aan onze tekening toe te voegen, weten alle betrokken partijen straks precies welke installaties waar moeten komen en is communicatieruis niet aan de orde.”

Flinke tijdsbesparing

Voor haar installatieontwerpen maakte Vleugels Beveiliging jarenlang gebruik van AutoCAD, en later Stabicad LT, dat specifiek is ontwikkeld voor de E- en W-installateur. Bijvoorbeeld omdat met deze software enorm veel tijd kan worden bespaard. “Het programma berekent volledig automatisch hoeveel stuks van een bepaald component in een ontwerp zijn opgenomen”, vertelt Vleugels. “Een uitkomst, omdat het plotten (printen) van technische tekeningen en zelf tellen hierdoor niet meer nodig zijn. Daarnaast zorgt de software voor inzicht. Bijvoorbeeld wanneer wij werken in opdracht van een E-installateur, voert deze installateur in veel gevallen zelf het bekabelingswerk uit. Wij maken hiervoor het ontwerp, waarna de installateur met behulp van onze tekeningen én de automatisch gegenereerde installatieschema’s de juiste bekabeling op de juiste plekken kan monteren. Op basis van de tekeningen kan de eindklant bovendien exact zien wat er voor zijn investering geleverd wordt en hoe de installaties worden opgebouwd. Daarin zijn we volledig transparant.”

Jan en Michael Vleugels in het magazijn van Toolnation.

Nieuwe (teken)behoeftes

“Als organisatie hebben wij heel bewust gekozen voor Stabicad LT, omdat dit een uitstekend instap-tekenpakket betreft. Bovendien hadden we de meeste functionaliteiten uit Stabicad for AutoCAD nog niet nodig”, benadrukt Vleugels. “Inmiddels is hier verandering in gekomen en gaan wij de stap maken naar Stabicad for AutoCAD. Met name vanwege de coderingsfunctie. De afgelopen jaren heeft onze organisatie een enorme groei doorgemaakt, waardoor nieuwe (teken)behoeftes zijn ontstaan.” Als voorbeeld van een tijdsbesparende functionaliteit noemt hij het automatisch nummeren van componenten. “Sinds kort worden alle nieuwe projecten door ons getekend in Stabicad. Bovendien hebben we de eerste stappen gezet in Trimble Connect; een cloudplatform voor samenwerking en het delen van informatie in met name BIM-projecten.”

Up-to-date projectinformatie

Tijdens bouwprojecten staat Vleugels Beveiliging vaak ook in voor een stukje projectbegeleiding, waarbij gecontroleerd wordt of de bekabelingen van de E-installateur conform de tekeningen zijn uitgevoerd. Bij ontwerpwijzigingen wordt bovendien naar passende oplossingen gezocht. “Om dit goed te kunnen organiseren, is up-to-date projectinformatie onontbeerlijk”, aldus Vleugels. “Op dit moment worden de installatietekeningen nog geplot. Als projectleider neem ik de projecttekeningen nog hardcopy mee naar de projecten. Daarom moeten bij ontwerpwijzigingen nog altijd nieuwe tekeningen worden geplot, opgehaald en toegevoegd. Trimble Connect biedt hier op korte termijn een oplossing voor. Doordat het Trimble Connect cloudplatform rechtstreeks in verbinding staat met onze StabiBASE documentbeheertool, hebben we namelijk altijd up-to-date tekeningen en informatie voorhanden. Een volgende stap is om ook de monteurs op de bouw een tablet aan te bieden, waardoor een volledig papierloze bouwplaats ontstaat.” Volgens Vleugels Beveiliging is digitalisering dé toekomst van de bouw. “Deze digitalisering gaat veel verder dan bijvoorbeeld digitale werkbonnen en planningen. Naast digitaal ontwerpen en controleren zien we bijvoorbeeld mogelijkheden voor digitale logboeken. Bovendien willen we de samenwerking met partners op dit vlak de komende anderhalf jaar optimaliseren. Veel van onze ketenpartners werken al met Stabicad for AutoCAD of Stabicad for Revit. Hierdoor kunnen we in de toekomst mooie samenwerkingen opstarten en informatie uitwisselen in Trimble Connect. In dit geval hoeven geen tekeningen meer rondgemaild te worden. Bovendien ontvangen alle relevante partijen automatisch een notificatie, waarin wijzigingen in de tekeningen zijn doorgevoerd. Zo behoudt iedereen het overzicht, worden clashes en faalkosten voorkomen en wordt het eindresultaat naar het allerhoogste niveau getild.”

Prefabricage staat of valt met een goede voorbereiding

Lees het gehele artikel

Ook voor Nijhof Installatietechniek is prefab inmiddels een essentiële schakel in het installatieproces.

Om een snelle, efficiënte en foutloze montage in het werk te borgen, heeft Nijhof Installatietechniek een prefab bord met een buffervat, pomp en vloerverwarmingsverdeler ontwikkeld, waarop alle leidingwerk eenvoudig en plug-and-play kan worden aangesloten.

Nijhof Installatietechniek is een vooraanstaand totaalinstallateur, met de focus op de (seriematige) woning- en appartementenbouw in met name de regio Oost- en Midden-Nederland. De firma, die net als Willemsen Installatie, Habel Installatie en Salland Installatieservice onderdeel uitmaakt van de Nijhof groep, excelleert in duurzame technieken. “Wij zijn continu op zoek naar kansrijke initiatieven en oplossingen om zo duurzaam en energie-efficiënt mogelijk te bouwen”, vertelt Technisch Directeur Rutger Beeuwkes. “Alle mogelijkheden op dit vlak worden bovendien met trots gepresenteerd in ons Duurzaamheid Inspiratie Centrum. Hier kunnen aannemers, woningcorporaties én (particuliere) bewoners kennismaken met en inspiratie opdoen op het vlak van energie, verwarming, koeling en ventilatie. Want: wat zijn nu opties? In ons Duurzaamheid Inspiratie Centrum demonstreren we tal van klimaatinstallaties, inclusief een aardwarmtepomp, luchtwarmtepomp en bijbehorende regeltechnieken. Ook hebben we een stuk dak opgebouwd, waarop het verschil tussen opbouw PV-panelen en indaksystemen duidelijk wordt. Daarnaast tonen we diverse aanverwante producten, zoals isolatiematerialen en gevelroosters. Uniek is onze aansluitset voor warmtepompen. Om een snelle, efficiënte en foutloze montage in het werk te borgen, hebben wij een prefab bord met een buffervat, pomp en vloerverwarmingsverdeler ontwikkeld, waarop alle leidingwerk eenvoudig en plug-and-play kan worden aangesloten. De prefab module wordt volledig voorbereid in onze prefab werkplaats, waar ook de rioleringen en ventilatiekanalen voorgefabriceerd worden.”

Prefabricage

De seriematige woning- en appartementenbouw leent zich bij uitstek voor prefabricage, benadrukt Beeuwkes. “Om hier nog beter invulling aan te geven, hebben we vorig jaar onze werkplaats geüpdatet naar een prefabhal, met in eigen beheer ontwikkelde lijmtafels voor riolerings- en ventilatieleidingen, een semiautomatische zaagmachine en diverse zaagkarren voor buismaterialen. Daarnaast hebben we onze ontwerpsoftware geoptimaliseerd. Door te prefabriceren, kunnen we een constante, hoge kwaliteit garanderen. De producten worden onder de beste (klimaat)condities voorgefabriceerd, onder ideale arbeidsomstandigheden en met alle benodigde gereedschappen binnen handbereik. Dankzij het gebruik van speciale transportbakken hoeven monteurs de materialen bovendien nog maar één keer in de handen te pakken.”

Van 2D naar 3D

Essentieel bij prefabricage is een goede voorbereiding, vertelt hij. “In de meeste gevallen ontvangen wij van de aannemer de verkooptekeningen inclusief gekozen opties, die wij in eigen beheer omzetten naar maakbare prefab producttekeningen. Voorheen gebeurde dit vooral in 2D/AutoCAD, maar inmiddels is een verschuiving ingezet naar 3D/Revit. Als organisatie gaan we hier graag in mee. We zitten volop in de transitie naar 3D/Revit, dat diverse voordelen biedt. Zo geeft een 3D-ontwerp nog meer inzicht, waardoor onze monteurs nog beter weten wat er gemaakt moet worden.” 

In het Duurzaamheid Inspiratie Centrum worden tal van klimaatinstallaties gedemonstreerd, inclusief een aardwarmtepomp, luchtwarmtepomp en bijbehorende regeltechnieken.

In navolging van Stabicad for Autocad, maakt Nijhof Installatietechniek sinds enige tijd gebruik van Stabicad for Revit. Met name dit laatste softwareprogramma van Trimble is ontwikkeld om eenvoudig én snel installaties te ontwerpen, beheren en controleren. In de software is een prefab module opgenomen, met handige tools voor het snel en goed aanmaken van prefab sets. Beeuwkes is zeer te spreken over deze module én de uitgebreide Mechanical, Electrical & Plumbing (MEP) contentbibliotheek. Actuele en betrouwbare productgegevens zijn bij prefabricage onontbeerlijk, vertelt hij. “Dankzij de MEP-contentbibliotheek is een Revit-expert die de productfamilies aanmaakt en bijhoudt, niet nodig. Daarmee worden wij flink ontzorgd. Bovendien biedt de Trimble-software tal van handige functies. In de software tekenen wij onze leidingen en installaties. Ook schonen we de bouwkundige tekeningen op, stellen we prefab sets samen en genereren we materiaallijsten, die via ons Gilde softwareprogramma automatisch worden doorgestuurd naar de kunststof leidingleverancier. Samen met Trimble-accountmanager Leo van der Kolk hebben we de Revit-templates recent geoptimaliseerd van generiek naar bedrijfsspecifiek. Nu is het tijd om te schaven: welke stappen kunnen in de toekomst nog verder geoptimaliseerd worden? Leo kijkt hierin actief met ons mee. Deze betrokkenheid stellen wij zeer op prijs en brengt onze (prefab) dienstverlening naar een nog hoger niveau.”   

In een handomdraai een maakbaar, transporteerbaar en efficiënt verwerkbaar product: Prefab sets in Revit dankzij BIM consultancy


Stefan_Consultancy_Prefab_InstallatieBouw_0321
Lees het gehele artikel

Het prefabriceren van leidingwerk, meterkasten en andere installatieonderdelen is niet nieuw, maar wel (kosten)efficiënter dan ooit tevoren. Onder andere omdat de kloof tussen visueel ontwerp en fysiek project steeds kleiner wordt. “Om er zeker van te zijn dat de prefab elementen passen, gelden nauwe tolerantiegrenzen”, weten BIM-consultants Stefan Jansen en Laurens Duijm van Trimble. “Actuele en betrouwbare productgegevens zijn onontbeerlijk, waarin de Trimble MEP-contentbibliotheek perfect voorziet. Bovendien biedt Trimble tal van software- en hardware-oplossingen én aanvullende diensten om de ontwerpkwaliteit te verhogen, de communicatie te verbeteren, processen te versnellen én tijd en (faal)kosten te beperken.”​

Trimble is een beursgenoteerde Amerikaanse ICT-leverancier, met als doel om fysieke en digitale werelden te verbinden. Met technologieën op het gebied van positionering, modellering, connectiviteit en data-analyse ondersteunt ze klanten om hun productiviteit, kwaliteit, veiligheid én duurzaamheid te verbeteren. Trimble is actief in meer dan 150 landen, waaronder Nederland. Met de overname van Stabiplan in 2018, heeft ze haar marktaandeel in de Nederlandse Mechanical, Electrical & Plumbing (MEP) industrie flink vergroot. Onder andere door de toevoeging van Stabicad for Autocad, Stabicad LT en natuurlijk Stabicad for Revit.


Van generiek naar (bedrijf)specifiek

“Met Stabicad for Revit bieden wij een krachtig en compleet softwarepakket voor de MEP-installateur”, aldus Jansen. “In de Revit template zijn alle werktuigbouwkundige en elektradisciplines standaard aanwezig, zodat elke MEP-installateur ermee kan werken. Echter heeft niet iedereen alle functionaliteiten ook nodig. Daarom passen wij de templates op maat aan, van generiek naar (bedrijf)specifiek. Hierbij wordt niet alleen de ontwerpafdeling betrokken, maar ook de werkplaats: welke data is nodig om een prefab ontwerp maakbaar te maken?” Duijm: “Naast softwareontwikkelaar en softwareverkoper zijn wij dus ook softwareconsultant. We ondersteunen graag bij de opstart van een project, maar ook bij procesmatige zaken. Bijvoorbeeld op het gebied van prefab. Ook organiseren we regelmatig trainingen om klanten bekend én vertrouwd te maken met onze software. Voorheen deden we dit klassikaal, maar dat is op dit moment helaas niet mogelijk. Met een uitgebreid Virtual Instructor Led Training (VILT) programma zetten we de begeleiding daarom online voort. Persoonlijk, met individuele opdrachten en met constante feedback van onze trainers. Daarnaast bieden we diverse interessante E-learnings.”


BIM-consultant Laurens Duijm.

Prefab module

Om hun prefab processen te optimaliseren, stappen steeds meer installateurs én producenten over van AutoCAD naar Stabicad for Revit, merkt Duijm. “Niet verwonderlijk, want dankzij de Revit-software kan veel efficiënter én sneller worden gewerkt. Bovendien beschik je direct over een volledig BIM-model.” Jansen: “Stabicad for Revit is ontwikkeld om eenvoudig en snel installaties te ontwerpen, beheren en controleren. In de software is bovendien een prefab module opgenomen, met handige tools voor het snel en goed aanmaken van prefab sets. Naast een handmatige selectie kunnen klanten gebruikmaken van zogenaamde model lines. Hierbij wordt een raster over het installatiemodel geplaatst, met bijvoorbeeld de afmetingen van de vrachtwagen, op basis waarvan automatisch de juiste prefab maatvoering wordt bepaald. In de prefab setbenaming kunnen bijvoorbeeld kavelnummers of andere (bedrijf)specifieke coderingen worden toegevoegd. Zo ontstaat tevens een transporteerbare én efficiënt verwerkbare prefab set.”


Welke views en data zijn wenselijk?

In navolging van de templates wordt ook de lay-out va n de prefab-/werktekeningen op maat door de Trimble-consultants aangepast. Welke views zijn wenselijk? Is het vooraanzicht van de prefab set voldoende, of wenst men ook een zijaanzicht, bovenaanzicht en/of 3D-aanzicht? Inclusief of exclusief parameters, automatisch gegenereerde materiaallijsten en annotaties? “Door hier in de voorfase over na te denken, kunnen in één keer de prefab tekeningen van grote aantallen sets gegenereerd worden”, aldus Duijm. “Van concept tot installatie biedt Stabicad voor Revit geïntegreerde berekeningen, OpenDATA BIM-content en uitgebreide productiviteitstools die de modelleur ondersteunen bij het snel produceren van het hoogste detailniveau in het 3D-ontwerp.” Op dit moment is Duijm onder andere betrokken bij de procesoptimalisatie van Post Luchtkanalen in Rosmalen. De producent van luchtkanalen en appendages krijgt vaak installatieontwerpen aangeleverd, die in eigen beheer worden omgezet naar maakbare prefab producten. Voorheen gebeurde dit in AutoCAD, maar nu steeds meer klanten overstappen naar Revit gaat Post Luchtkanalen hier graag in mee. “Dankzij de uitgebreide functionaliteiten van Stabicad for Revit kunnen alle prefab ontwerpen – ook vanuit Stabicad for Autocad – voortaan eenvoudig in Revit worden uitgewerkt. Bovendien kan direc t de juiste output voor de werkplaats gegenereerd worden”, vertelt hij. “Op dit moment worden hiervoor de template en een eigen maatbibliotheek ingericht. Daarnaast wordt het complete werkproces gedocumenteerd en zichtbaar gemaakt in handige instructievideo’s, zodat ook toekomstige medewerkers snel vertrouwd raken met de nieuwe processen.”

Structuur in het BIM proces

itemeditorimage_604b27c27f7ab
Lees het gehele artikel

Toenemende BIM-adoptie en een groeiende behoefte aan uniformiteit binnen de bouwsector over de hele wereld hebben geleid tot diverse publieke en particuliere initiatieven. Bijvoorbeeld om bouwbedrijven op één lijn te krijgen bij het beheren van digitale bouwinformatieprocessen. 

De voordelen zijn duidelijk: door ervoor te zorgen dat BIM-objecten in 3D-modellen aan bepaalde standaarden voldoen, kunnen bestanden snel en duidelijk door alle partijen worden geïnterpreteerd. Iedereen weet wat er van henzelf én van de andere partijen binnen de keten verwacht mag worden. Bekende normen in Nederland zijn bijvoorbeeld ETIM en ETIM MC (ketenstandaard) en de uniforme GTIN-code, ook wel bekend onder de naam EAN/UPC en uitgegeven door GS1. 

Naast geometrische en maatvoeringsgegevens zijn ook de handelsgegevens gestandaardiseerd. Maar daar stopt het niet: het BIM-proces is non-stop in ontwikkeling. Maandelijks en zelfs wekelijks worden er nieuwe gegevens toegevoegd, gevraagd en/of ziet men nieuwe mogelijkheden en toepassingen voor BIM. Niet alleen tijdens de opzet- en ontwerpfase, maar ook in de uitvoering, zoals in de prefab en logistiek. Het BIM-proces blijkt bij uitstek geschikt om gegevens op een gestructureerde manier met elkaar uit te wisselen. Echter, met de populariteit ligt ook wildgroei op de loer. En waar afkortingen een eigen leven zijn gaan leiden, zoals in het geval van Level of Information (LOI) en Level of Detail (LOD), zijn duidelijkheid en het maken van afspraken weer noodzaak. Ook Trimble ziet deze vraag naar duidelijkheid en voert in haar workflow algemeen geaccepteerde standaarden door, zoals de eerder genoemde ETIM-standaard.

Content is ‘key’

Bij de samenwerking in BIM-projecten is een centrale rol weggelegd voor content. Content bevat immers de ‘I’ in BIM: Informatie. BIM-content is een digitale 3D-weergave van een product, de ‘digital twin’, verrijkt met data zoals grootte, lengte, gewicht en artikelnummer. BIM-content verhoogt daarmee de waarde van een BIM-model in alle projectfasen: het is nuttig voor het ontwerpen, berekenen, bestellen én bouwen van een project. Om er zeker van te zijn dat de content waardevol is voor alle projectpartners, zijn uniformiteit en kwaliteit van groot belang. Vandaar ook het belang van standaardisatie.

Werkprocessen lopen steeds vaker over de landsgrenzen heen en ook BIM stopt niet bij de grens. Immers: door de toenemende globalisering neemt het aantal internationale projecten en teams toe. Bovendien kunnen BIM-objecten en BIM-ervaringen uit het ene land perfect bruikbaar zijn in een ander land. Het feit dat elk land naast de internationaal gemaakte afspraken ook zijn eigen normen en voorschriften heeft, maakt het echter lastig om tot Europese of zelfs wereldwijde BIM-normen te komen. Om BIM internationaal echt succesvol te laten zijn, moeten er dus afspraken worden gemaakt in een taal die iedereen begrijpt. Een uitdaging die verder versneld wordt door de vergaande digitalisering, de groeiende acceptatie van werken in de Cloud en de groeiende mogelijkheden die BIM ons biedt. Ondanks deze uitdagingen worden gelukkig flinke vorderingen gemaakt door de internationale instituten, zoals ISO (International Organization for Standardization), met de normen EN ISO 19650, EN ISO 12006-3:2016 en EN ISO 16757.

BIM over grenzen heen

Door het adopteren van internationale standaarden (van o.a. ISO, CEN en ETIM) is de content van bijvoorbeeld MEPcontent.com universeel toepasbaar in alle BIM-ontwerpen. Bovendien is door het toepassen van standaarden de uitwisselbaarheid geborgd. Inmiddels omvat de bibliotheek meer dan 8 miljoen componenten van meer dan 5.000 fabrikanten. Waar MEPcontent.com de toegang biedt voor de engineer die content nodig heeft voor zijn of haar ontwerpen, is er ook heel veel content beschikbaar in de ‘standaard’ Trimble software, zoals Stabicad for Revit of Trimble Nova. De content die wordt aangeboden via het Trimble platform (voor SysQue, Tekla, SketchUp, Stabicad en Nova, maar ook voor het verdere proces) staat garant voor content van hoge kwaliteit. Data zoals parametrische gegevens, handelsdata, gebruiksvoorschriften, installatiehandleidingen en natuurlijk geometrische informatie vormen gezamenlijk de ‘Informatie’. Zowel fabrikanten als engineers kunnen hiervan profiteren, wat leidt tot een zo goed mogelijke samenwerking. De ‘I’ van BIM komt hiermee in theorie volledig tot zijn recht.

Door aan te sluiten bij internationale, platformonafhankelijke standaarden die voldoen aan de behoefte aan hoge kwaliteit en uniforme content, zoals ETIM, ISO, VDI en COBie en door tegelijkertijd adaptief te zijn voor nationale of zelfs lokale normen, zoals de Duitse VDI 3805 en Italiaanse UNI 11337, faciliteert Trimble een flexibele en gegarandeerde uitwisseling van gegevens. Voor het interne proces en om te kunnen voldoen aan de ISO 9001 gebruikt Trimble onder andere de Extended MEPcontent Standard (EMCS). Niet alleen omdat deze standaard beschrijft hóe de BIM-objecten zijn opgebouwd, maar ook omdat dit document in projecten over de hele wereld gebruikt kan worden. MEP-engineers hebben zo toegang tot hoogwaardige én uniforme content, waardoor efficiënt samengewerkt kan worden in wereldwijde BIM-projecten.

Winst = opbrengst minus kosten 

Het woord ‘ketenstandaard’ zegt het al: standaardisatie heeft zijn optimale effect als de hele keten meewerkt. Een ketting is echter slechts zo sterk als zijn zwakste schakel. De vraag rijst dan ook hoe de hele keten – zeker op internationale schaal – meegenomen kan worden. Want hier is nog een wereld te winnen, zeker met het oog op de toekomst. Een van de sleutels tot succes is het feit dat uitwisselbaarheid en standaardisatie kostenbesparend werken. Standaarden kunnen absoluut helpen om fouten en (faal)kosten te voorkomen. Neem als voorbeeld het order- en bestelproces: nadat de calculatie een opgave heeft gemaakt en het werk is gegund, begint het werkelijke proces. Hoe efficiënt kunnen we de opmaak doen? Welke producten zijn nodig? En hoe loopt het bestelproces? Door hier afspraken over te maken en door standaarden toe te passen, zal het proces efficiënter verlopen. Er ontstaat meer duidelijkheid, mits iedereen meedoet. Inclusief de fabrikant en groothandel. Een voorbeeld: wanneer er een kabel met een kabeldraagsysteem wordt uitgezet door de engineering, met een totale benodigde kabellengte van 500 meter, dan is de vraag: hoe bestellen we bij een bepaalde fabrikant de benodigde kabellengte? Is de levereenheid standaard 1 x 500 meter op rol of moet je 500 x 1 meter bestellen. Bij een luchtverdeelunit zijn met restrictieringen de benodigde debieten in te stellen. Maar zijn deze ringen standaard onderdeel van de unit of moeten deze los worden besteld? Bestel- en levereenheden moeten goed zijn afgestemd. Fabrikanten kunnen niet langer leunen op hun groothandels en vice versa, als het gaat om het uniform presenteren van producten en bestelinformatie in catalogi en op portals.

Controle blijft nodig

Zolang niet de hele keten hetzelfde denkt over standaardisatie en standaarden, is er (te)veel ruimte voor miscommunicatie. En dat terwijl iedereen uiteindelijk hetzelfde wil: een optimale afstemming om kosten te besparen en zeker faalkosten te vermijden. Maar ook: een efficiënter werkproces. Daarom wordt al jaren ingezet op een verdergaande automatisering binnen het gehele bouwproces. En dat kan ook, want zodra de engineer de wensen en eisen eenmaal goed in het systeem heeft gezet, is er veel voordeel te behalen. Bijvoorbeeld door het automatisch genereren van bestellijsten op basis van het ontwerp en door elektronisch te bestellen. Betekent dit dan dat de mens buitenspel wordt gezet? Zeker niet. Want een menselijke controle van de ontworpen en bestelde componenten blijft (voorlopig) wenselijk. Sterker nog: hoe meer er gestandaardiseerd wordt, hoe meer de creativiteit van de mens nodig is.

Pompen toegevoegd aan de Trimble MEP Apps serie

mep
Lees het gehele artikel

Pompen, Afsluiters en Leidingsystemen voor een naadloze MEP-workflow

MEPcontent, onderdeel van Trimble, lanceert een nieuwe App om fabrikant specifieke pompen in Revit projecten te plaatsen. Installateurs en andere MEP specialisten over de gehele wereld kunnen hierdoor tijd besparen en werken met gedetailleerde producten van hoge kwaliteit op basis van de data verstrekt door fabrikanten.

De Product Line Placer for Pumps App voor Revit geeft MEP engineers wereldwijd de mogelijkheid om eenvoudig pompen te plaatsen van diverse fabrikanten.

Bespaar tijd door het zoeken van pompen op diverse criteria of door het filteren op basis van technische eigenschappen. Vind zo de pomp in enkele seconden die voldoet aan uw vereisten.

Bovendien biedt de App toegang tot 100% betrouwbare, fabrikant-specifieke Revit Pomp Families, gelokaliseerd en up-to-date. Alles rechtstreeks vanuit uw projectomgeving.

Download de App, installeer deze op uw pc en ervaar zelf hoe handig het is wanneer u werkt aan W-projecten in Revit.

4 bekende fabrikanten, 30+ product lines inclusief dubbelpompen

KSB, Biral, Grundfos en Wilo zijn allemaal aanwezig in deze plugin

De MEPcontent Product Line Placer for Pumps voor Revit plugin kan een week gratis worden geprobeerd via store.mepcontent.com. De Applicatie heeft gelokaliseerde content for Nederland, België, Italië, Frankrijk, Duitsland en de UK en kan ook worden gebruikt in alle andere landen. Ondersteunde talen voor deze plugin zijn: English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Romana en Nederlands.

 

Ontwerp MEP sanitairsystemen met hoogwaardige, fabrikant-specifieke content

screenshot-2-kopieren
Lees het gehele artikel

DYKA, Marley, Ostendorf Kunststoffe, POLOPLAST, Wavin, Aco, Akatherm, Blücher en Nicoll in één App for Revit

MEPcontent, onderdeel van Trimble, heeft een Product Line Placer Add-on voor Sanitary Systems in Revit ontwikkeld. Dus als u in Revit werkt aan afvalwater-, riool- of sanitaire projecten, dan is dit wat u nodig heeft.

De Product Line Placer for Sanitary Systems App voor Revit stelt MEP engineers en modelleurs over de hele wereld in staat om een verscheidenheid aan fabrikant-specifieke producten te gebruiken.

Verhoog uw modelleer snelheid door het modelleren met de autorouting functionaliteit. Deze plaatst automatisch de benodigde fabrikant-specifieke fittingen tijdens het modelleren. De innovatieve optimalisatie functie stelt u in staat het gehele systeem in een klik te optimaliseren aan de hand van vooraf bepaalde voorkeuren.

Klaar met ontwerpen? Met één druk op de knop maakt u eenvoudig een materiaallijst aan met actuele content. Gebruik de schema’s voorgedefinieerd in de App en bestel uw artikelen rechtstreeks vanuit de artikellijsten met gegarandeerd up-to-date content.

10 fabrikanten, 36 Productlijnen voor regenwater, riolering, bodem- en afvoerwater

Nieuwe Applicatie voor Revit: MEPcontent Product Line Placer for Sanitary Systems

Veel sneller werken

Geïnteresseerd? U kunt binnen 2 minuten de App downloaden vanaf store.mepcontent.com en ervaar zelf de tijd die deze App u kan besparen. Probeer de App een week gratis en upgrade naar de volledige versie om gebruik te maken van alle functionaliteiten van de App.

De Applicatie heeft gelokaliseerde content voor Nederland, Italië, Frankrijk, België, Duitsland, Roemenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, maar kan ook in alle andere landen worden gebruikt.

Ondersteunde talen voor deze plugin zijn Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Frans, Italiaans en Roemeens.