Tagarchief: Thermatras

Geld en energie besparen met afsluiterisolatie

thermatras-2-kopieren
Lees het gehele artikel

Nog veel scholen kampen met ‘warme techniekruimtes’

Er zijn heel wat maatregelen die scholen kunnen treffen om energiebesparing te realiseren op gebouwen en installaties. Zeker in gebouwen met cv-ketels en warmtapwatervoorzieningen. Onder het hoofdstuk isoleren denken de meeste schoolbeheerders aan gevels en daken en stopt het bij buisisolatie om de cv-leidingen. Wie een technische ruimte inloopt en een ‘warme muur’ tegenkomt, weet echter dat men daar nog iets is vergeten.

In Nederland zijn op alle onderwijsniveaus talloze schoolgebouwen te vinden met verwarmings- en warmtapwaterinstallaties waarvan de afsluiters en overige appendages niet geïsoleerd zijn, terwijl het leidingwerk wel netjes voorzien is van isolatiemateriaal. Dat leidt tot de bekende warme technische ruimtes, ongeacht of de verwarmingsinstallatie gevoed wordt door een gasgestookte (cascade) ketel, stadsverwarming, een WKK-installatie, warmtepompen of zonnepanelen. “Om dit aanmerkelijke warmteverlies aan te pakken, is maatwerk nodig”, stelt Alexander Norder, managing director van Thermatras uit Barendrecht.

Ervaren

Thermatras gebruikt isolatiematrassen voor het isoleren van installaties. Norder: “Isolatiematrassen werden in het verleden met name gebruikt in de scheepvaart. Geleidelijk kwam er een verschuiving naar de industrie en utiliteitsbouw bij cv- en stoominstallaties. De afgelopen dertig jaar heeft Thermatras zich toegelegd op thermisch isoleren middels het inmeten, produceren en monteren van isolatiematrassen. We hebben inmiddels duizenden installaties geïsoleerd in binnen- en buitenland. Daaronder zitten honderden zorginstellingen en ziekenhuizen en ook steeds meer schoolgebouwen. Toch zijn er nog heel veel gebouwen in het onderwijs die, mogelijk uit budgettaire overwegingen, nog niet aan deze aanpak zijn toegekomen.”

thermatras 1 kopieren

Warmteverlies

Een eenvoudige rekensom maakt duidelijk dat de scholen daarmee de plank misslaan. Norder: “Het warmteverlies van een flens is gelijk aan een halve meter leiding en bij een afsluiter is dat ongeveer anderhalve meter. Een cv-groep bestaat gemiddeld uit vier afsluiters, een driewegklep en een pomp. Dan heb je het over het equivalent van negen meter ongeïsoleerde leiding. Die warmte ben je kwijt. Met een isolatiematras op maat reduceer je dat warmteverlies tot bijna nul. Een bescheiden investering die een school betrekkelijk snel terugverdient.”

Erkende maatregel

In 2012 heeft de EU de Europese EED Richtlijn vastgesteld, ook wel bekend als de Energy Efficiency Directive. Norder: “In deze richtlijn staan verplichtingen die zowel voor lidstaten als organisaties gelden. Eén daarvan is het uitvoeren van een energie-audit. Wij zien een stijging van het aantal inventarisatieaanvragen in de sector onderwijs door het hele land, mede door de strenge handhaving van de omgevingsdiensten. Appendage-isolatie is opgenomen in de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing bedrijfstak Onderwijsinstellingen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en dient uitgevoerd te worden. Ik kan daaraan toevoegen dat het een maatregel is die zich snel terugbetaalt.”

Terugverdienen

Thermatras heeft inmiddels ruim 250 projecten uitgevoerd voor universiteiten en hogescholen, basisscholen, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, verspreid door heel Nederland. De werkwijze is eender. Norder: “Thermatras inspecteert direct of in opdracht van de huisinstallateur of adviseur de cv-installaties en voert een praktische inventarisatie uit. Wij maken een gedetailleerde specificatie van de te isoleren appendages, een fotorapportage en een concreet kostenvoorstel. Rekening houdend met de juiste bedrijfstijden en energieprijs kan vervolgens een terugverdientijd bepaald worden.”   

Afsluiter-isolatie met persoonlijke inventarisatie

geisoleerd
Lees het gehele artikel

Kantoorgebouwen, scholen, hotels, zwembaden, gemeentelijke gebouwen en zorgcentra met een verbruik van 25.000 m³ aardgas en/of meer dan 50.000 kWh elektriciteit hebben een informatieplicht energiebesparing bij de overheid. De beheerders en eigenaren moeten sinds 1 juli 2019 bij het eLoket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. 

Als uitgangspunt dient men de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML) voor de desbetreffende bedrijfstak te gebruiken (zie rechts). Eén van de erkende maatregelen is de isolatie van cv- en warmtapwaterafsluiters. “In het verleden werden alle leidingen van cv-installaties netjes geïsoleerd, maar vergat men vaak de afsluiters. Dit werd als te lastig of niet zinvol ervaren. Hierdoor zijn er nog veel gebouwen waarvan de verwarmingsinstallaties niet of onvoldoende zijn geïsoleerd”, zegt Alexander Norder, Managing Director bij Thermatras. Norder rekent voor wat dat betekent: “Het warmteverlies van een flens is gelijk aan 0,5 m¹ leiding. Bij een afsluiter staat dat gelijk aan ca. 1,5 m¹ leiding. Voor een kleine installatie, bestaande uit twee cv-ketels en een cv-verdeler met bijvoorbeeld 34 stuks appendages, is een te vermijden warmteverlies van circa 2.670 m³ aardgas bij volcontinu bedrijf geen uitzondering. Dit komt overeen met circa € 1.600,-.” 

Warmteverlies zonder appendage-isolatie.

 

Gedetailleerd voorstel

Afhankelijk van de bedrijfstijden zal de terugverdientijd tussen de 2 à 4 jaar bedragen. Thermatras® is gespecialiseerd in het inmeten, produceren en monteren van thermische isolatie in de vorm van isolatiematrassen. “Na 27 jaar heeft Thermatras® bij veel organisaties bewezen dat appendage-isolatie loont”, vervolgt Norder. “Een nauwkeurig werkje, dat onze medewerkers goed in de vingers hebben. We starten pas nadat we de betreffende installatie, direct of in opdracht van de huisinstallateur of adviseur, persoonlijk geïnventariseerd hebben. Zo komen we tot een gedetailleerde specificatie van de te isoleren
appendages, inclusief fotorapportage en een concreet kostenvoorstel. Daarbij bepalen we aan de hand van de juiste bedrijfstijden en energieprijs een terugverdientijd. Dat maakt voor onze klanten duidelijk waarom afsluiterisolatie loont. Uiteraard verzorgen we ook de productie en installatie van de op maat gemaakte thermatrassen.”

Erkende Maatregelen Lijst 

Het uitvoeren van energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen, is verplicht voor bedrijven met een hoog elektriciteits- en/of gasverbruik. In het Activiteitenbesluit zijn daarvoor criteria opgesteld. Bedrijven met een verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of meer dan 25.000 m³ gas zijn doorgaans verplicht. Een manier om hieraan te voldoen, is het volgen van de Erkende Maatregelen Lijst (EML), te vinden op www.rvo.nl. De erkende maatregelen systematiek is door de overheid ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen bij de informatieplicht, die per 1 juli 2019 is ingegaan. Zo is voor negentien bedrijfstakken onderzocht welke manieren er zijn om op een financieel rendabele manier energie te besparen. In het Activiteitenbesluit is per sector een EML vastgelegd. Het bevoegd gezag (gemeente of provincie) controleert bedrijven of aan deze verplichting is voldaan.