Tagarchief: Spirotech

Installaties bij museumdepot werken optimaal dankzij goede waterkwaliteit

Lees het gehele artikel

Lage temperatuurverwarming vereist een goede waterkwaliteit, anders komt de bedrijfszekerheid van de installaties in gevaar. Bij musea zoals het Depot Boijmans van Beuningen in Rotterdam wordt het installatiewater daarom behandeld en gemonitord. Dat is een continu proces

Martijn Worst is Sales Manager Utiliteit & Industrie bij Spirotech. “Door de verduurzaming worden gebouwen op veel lagere temperaturen verwarmd. Vroeger was 80°C de standaard, tegenwoordig is bij systemen met een WKO en warmtepomp – zoals het Depot Boijmans van Beuningen – de aanvoertemperatuur voor cv minder dan 45°C”, zegt hij. “Die lage temperatuur heeft invloed op de waterkwaliteit. In water zit zuurstof. Met hoge temperaturen stook je dat zuurstof eruit, bij lage temperaturen niet. Het gevolg is corrosie. In eerste instantie worden de minst edele metalen zoals messing aangetast en komen regelventielen en -kleppen vast te zitten. Daardoor werkt de installatie niet optimaal en kan hij zelfs uitvallen. Dat moet voorkomen worden.”

naamloos 1 kopieren 2

De allerkleinste vuildeeltjes worden afgescheiden dankzij de SpiroTrap magnetische vuilafscheider.

 

Zuurstofarm

“Om het installatiewater van het depot zuurstofarm te maken, is in de retourleidingen van de verwarmingsinstallatie een volautomatische SpiroVent Superior vacuümontgasser geplaatst en in de koelinstallatie een geïsoleerde Superior vacuümontgasser. Worst: “De ontgassers verwijderen de 20 tot 30 procent zuurstof die gemiddeld in installatiesystemen aanwezig is. Zuurstofaantasting en magnetietvorming worden zo voorkomen en het rendement en de bedrijfszekerheid van de installatie verbeteren.”

De pomp van de SpiroVent Superior vacuümontgasser haalt steeds circa 10 liter water uit de verwarmings- c.q. koelinstallatie. Dit water wordt via een instroomventiel in een tank gestort. In de tank wordt de druk verlaagd tot een vacuümdruk van -0,8 Bar om de gassen efficiënt van het installatiewater te scheiden. Vervolgens worden de vrijgekomen gassen via een speciale techniek uit de tank verwijderd en het ontgaste water vloeit terug in het systeem. Dit proces gaat door tot de volledige installatie is ontgast.

spirovent superior s400 300dpi 200x300mm c nr 2865ent id74194 kopieren

De volautomatische SpiroVent Superior vacuümontgasser verwijdert volcontinu alle gassen uit het systeemwater.

 

Vuilvrij

Daarnaast zijn de verwarmings- en koelinstallaties voorzien van SpiroTrap vuilafscheiders met magneet. “Zelfs de kleinste vuildeeltjes (tot 5 μm) worden uit de installaties verwijderd. Zowel zwevende als circulerend deeltjes.” Deze microdeeltjes blijven vaak in leidingen achter na de montage. De vraag aan Worst is: helpt het spoelen van het systeem voor ingebruikname om vuilresten tegen te gaan? “Dat levert zeker een bijdrage, maar de praktijk wijst uit dat spoelen te weinig gebeurt. Het is ook niet voldoende. Spoelen voor ingebruikname is een momentopname en je wilt altijd een goede waterkwaliteit hebben.” Bijkomstig voordeel van een vuilvrije en zuurstofarme installatie is de energiebesparing tot zo’n 13%.

Monitoring

Omdat water dat niet wordt ververst na verloop van tijd vervuilt, wordt de waterkwaliteit bij Depot Boijmans van Beuningen regelmatig gecontroleerd. “Het vulwater is in ons laboratorium getest, waarna een rapport met aanbevelingen naar de klant is gezonden. Aan het installatiewater is bovendien SpiroPlus Protector toegevoegd. Ook monitoren we de komende jaren de waterkwaliteit. Ieder jaar nemen we monsters en onderzoeken we in ons laboratorium in België het water op basis van zo’n 40 parameters, zoals ijzer, hardheid, pH en biologische verontreiniging. En natuurlijk op de aanwezigheid van SpiroPlus Protector.”

In de basis bestaat SpiroPlus Protector uit stabilisatie- en kristalstructuurvernietigende polymeren, organische roestremmers en een penetreermiddel. Het product breekt de kristalstructuur van minerale zouten op in zwevende deeltjes die vervolgens door de SpiroTrap vuilafscheider opgevangen worden. Voor een optimale werking is het van belang dat de concentratie SpiroPlus Protector 1% v/v bedraagt.     

Spirotech introduceert SpiroCross XC-M

naamloos-1
Lees het gehele artikel

Spirotech introduceert de SpiroCross XC-M, een nieuwe generatie oplossing voor hydraulische balancering, automatische luchtverwijdering en magnetische vuilafscheiding. Deze 3-in-1 oplossing helpt de systeemwaterkwaliteit in verwarming- en koelsystemen te optimaliseren tegen lagere kosten. Door de toegevoegde magneet werkt de nieuwe SpiroCross effectiever en efficiënter.

Corrosie en oxidatie voorkomen

Voor het rendement van moderne energie-efficiënte verwarmings- en koelsystemen is een optimale hydraulische balancering vereist. Deze systemen presteren namelijk alleen optimaal als lucht en vuil uit het systeemwater worden verwijderd. Circulerende lucht en luchtbellen veroorzaken na verloop van tijd corrosie en oxidatie, terwijl vuil en andere verontreinigingen de doorstroming verstoren. Als gevolg hiervan gaan verwarming- en koelsystemen minder efficiënt werken en neemt het energieverbruik toe.

Automatische lucht- en vuilverwijdering

De nieuwe SpiroCross XC-M van Spirotech is een kosteneffectieve oplossing voor het efficiënt hydraulisch balanceren en het effectief verwijderen van lucht, vuil en magnetische deeltjes uit systeemwater. Ontworpen met behulp van ‘Computational Fluid Dynamics’ analyses en voorzien van een robuuste stalen behuizing, kan de SpiroCross XC-M gedurende lange tijd de installatieprestaties optimaliseren. De vuilafscheider heeft een 360-graden draaibare aftap om vuil en magnetiet eenvoudig te verwijderen, zonder dat de unit hoeft te worden geïsoleerd, of de watertoevoer hoeft te worden afgesloten.

Sensoren voor temperatuurmeting

Het SpiroCross-assortiment van Spirotech bestaat uit diverse modellen voor hydraulische balancering en de verwijdering van lucht en vuil uit systeemwater in verschillende soorten installaties. Nu zijn deze drie functies op een innovatieve wijze gecombineerd in de SpiroCross XC-M. Tevens heeft deze nieuwe SpiroCross vier montagepunten voor sensoren, om temperatuurmetingen uit te voeren in verwarmings- en koelsysteem die met een onafhankelijk regelsysteem zijn uitgerust.

Installatiepositie

De SpiroCross XC-M wordt tussen het primaire en secundaire circuit geïnstalleerd, voor een optimale balancering van het verwarmings- of koelsysteem. De efficiëntie van gecombineerde lucht- en vuilafscheiding is afhankelijk van de positie in het systeem. Luchtafscheiders presteren het beste op het hoogste punt in de aanvoerlijn van de ketel. Vuilafscheiders bieden juist optimale bescherming wanneer ze in de retourleiding van het systeem worden geplaatst, net vóór de pomp. De SpiroCross XC-M combineert de voordelen van beide posities voor optimale verwijdering van lucht en (magnetisch) vuil.

Bespaar energie met kwaliteitsverbeteringen installatiewater

spirotech_1807190182-kopieren
Lees het gehele artikel

Schoon water is van levensbelang. Niet alleen voor de mensen en dieren die het drinken, maar ook voor het rendement van cv- en koelinstallaties. Volgens internationale richtlijnen van fabrikanten moeten de zuurgraad, hardheid, geleidbaarheid, alkaliniteit en ATP van het installatiewater aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Afwijkende waardes leiden zowel tot een hoger energieverbruik als de kans dat een garantieclaim wordt afgewezen. Bespaar daarom energie en voorkom storingen door de systeemwaterkwaliteit te verbeteren.

Vergelijkbaar met het water en bloed in ons lichaam beïnvloedt de waterkwaliteit ook de prestaties van cv- en koelinstallaties. Veel mensen zijn zich daarvan niet bewust en worden er pas mee geconfronteerd bij een storing of slecht werkende installatie. Hoog rendementketels en onderdelen die met een laag temperatuurverschil werken, zoals vloerverwarming en warmtepompen, zijn extra gevoelig voor veranderingen van de systeemwaterkwaliteit.

spirotechcombi uc125wj 1 hr kopieren

De SpiroCombi MB3 automatische lucht- en vuilafscheider voorkomt corrosie en oxidatie als gevolg van in het water aanwezige lucht.

 

Oplossingen die de waterkwaliteit verbeteren

Spirotech levert vanuit Helmond en Tessenderlo al ruim 50 jaar oplossingen die de waterkwaliteit van installaties verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan vul- en reinigingssystemen die de waterkwaliteit op peil houden, oplossingen die automatisch lucht en vuil verwijderen en speciaal ontwikkelde additieven. Verder kan Spirotech in een eigen laboratorium watermonsters op microscopisch niveau analyseren voor het verbeteren van bestaande installaties. 

SpiroPure en SpiroCombi

SpiroPure vul- en reinigingssystemen stabiliseren voor langere termijn de systeemwaterkwaliteit in installaties. Verder voorkomt een SpiroCombi MB3 automatische lucht- en vuilafscheider corrosie en oxidatie als gevolg van in het water aanwezige lucht. Hierdoor ontstaan bovendien geen vuilophopingen meer die de doorstroming verminderen en schadelijk zijn voor radiatoren, kranen, warmtemeters, warmtepompen en warmtewisselaars.   

Een optimaal comfort én rendement in nieuw ING hoofdkantoor Amsterdam

naamloos-2-kopieren-6
Lees het gehele artikel

Begin dit jaar is het nieuwe ING hoofdkantoor aan de Bijlmerdreef in Amsterdam-Zuidoost officieel geopend. Het kantoor van 39.000 m² omvat vijf verdiepingen en is opgebouwd uit twee onderling verbonden gebouwen, met ieder hun eigen atrium. Het nieuwe kantoorgebouw vormt een functionele werkruimte voor ING-medewerkers, met flexibele werplekken voor ongeveer 2.800 mensen. Bovendien is een apart paviljoen gerealiseerd met een horecagelegenheid van 900 m². De nieuwbouw is ontworpen en gebouwd conform de BREEAM-NL ‘Outstanding’ criteria. Ook is het pand volgens de ontwikkelaars energiepositief dankzij een uitmuntende isolatie, 3.000 m² zonnepanelen en diverse slimme technologieën.

spirotrap be100fm 2 hr kopieren

Om ook de kleinste vuildeeltjes (tot 5 μm) uit de installaties te verwijderen, heeft de HOMIJ-Bosman Combinatie een SpiroTrap vuilafscheider met magneet in de centrale retourleiding van de verwarmings- en koelinstallaties geplaatst.

 

De nieuwbouw is ontworpen door Benthem Crouwel Architects en HofmanDujardin. G&S Bouw was verantwoordelijk voor de bouw, terwijl de HOMIJ-Bosman Combinatie (HBC) de technische installaties verzorgde. In opdracht van deze installatiecombinatie engineerde en leverde Spirotech diverse geavanceerde vuilafscheiders, vacuümontgassers en expansieautomaten, die gezamenlijk zorgen voor een lucht- en storingsvrije verwarmings- en koelinstallatie, een optimaal rendement én een maximaal comfort op alle kantoorverdiepingen. Bovendien heeft de marktleider in systeemwaterkwaliteit de controle, inregeling en inbedrijfstelling van de installaties verzorgd.

img 5760 geel kopieren

Om drukverschillen efficiënt op te vangen, zijn aan de verwarmings- en koelinstallaties in het ING hoofdkantoor twee SpiroPress Multicontrol Modular expansieautomaten gekoppeld.

 

Een optimale vuilafscheiding

“Verwarmings- en koelinstallaties kunnen alleen een optimaal rendement bieden, wanneer het installatiewater volledig vrij is van vuil”, weet Martijn Worst, Sales Manager Utiliteit & Industrie bij Spirotech. “Om ook de kleinste vuildeeltjes (tot 5 μm) uit de installaties te verwijderen, heeft de HOMIJ-Bosman Combinatie een SpiroTrap vuilafscheider met magneet in de centrale retourleiding van de verwarmings- en koelinstallaties geplaatst. Deze stalen vuilafscheider zorgt voor een efficiënte afscheiding en verwijdering van het zwevende en circulerend vuil dat bijvoorbeeld tijdens de montage is achtergebleven. Hierdoor zijn obstructies en verstoppingen niet aan de orde, waardoor het installatiewater optimaal kan doorstromen. Een speciale magneet vangt ook het ijzerhoudend vuil (magnetiet) af, dat enorm schadelijk kan zijn voor onder andere transportpompen, warmtepompen en koelmachines.”

img 5767 geel kopieren

De expansievaten zijn geïnstalleerd aan de zuigzijde van de circulatiepompen, dat in dit project ook de centrale retourleidingen betreft.

 

Volledige ontgassing

Om het installatiewater volledig te ontgassen, is in de retourleiding van de verwarmings- en koelinstallaties tevens een volautomatische SpiroVent Superior vacuümontgasser geplaatst. “In het installatiewater van verwarmings- en koelsystemen is gemiddeld circa 20-30% zuurstof aanwezig, dat zo snel mogelijk uit het water verwijderd moet worden”, vertelt Worst. “Omdat bijvoorbeeld zuurstofaantasting en magnetietvorming in zorgvuldig ontgast water nauwelijks aan de orde zijn, verhoogt het rendement van de installatie aanzienlijk en wordt voorkomen dat belangrijke installatiecomponenten vroegtijdig defect raken. De pomp van de SpiroVent Superior vacuümontgasser haalt steeds circa 10 liter water uit de verwarmings- en koelinstallatie, die via een instroomventiel in een tank wordt gestort. Hier wordt de druk verlaagd tot een vacuümdruk van -0,8 Bar, waardoor de gassen efficiënt van het installatiewater worden gescheiden. Vrijgekomen gassen worden via een speciale techniek uit de tank verwijderd, waarna het ontgaste water terug in het systeem wordt gebracht. Dit proces gaat door tot de volledige installatie is ontgast. Doordat de vacuümontgasser vóór de cruciale componenten wordt geplaatst, worden deze componenten optimaal beschermd.”

Opvangen van drukverschillen

Wanneer het installatiewater wordt verwarmd of afkoelt, kunnen drukverschillen in de gesloten installatie ontstaan. Om deze drukverschillen efficiënt op te vangen, zijn aan de verwarmings- en koelinstallaties in het ING hoofdkantoor twee SpiroPress Multicontrol Modular expansieautomaten gekoppeld. “De expansievaten zijn geïnstalleerd aan de zuigzijde van de circulatiepompen, dat in dit project ook de centrale retourleidingen betreft”, vertelt Worst. “Uniek aan de Modular uitvoering is dat meerdere vaten eenvoudig gekoppeld kunnen worden, waardoor verschillende installatievarianten mogelijk zijn, afgestemd op de beschikbare ruimte of benodigde uitbreiding van het systeem in de toekomst. Bovendien is de expansieautomaat voorzien van automatische suppletie, waardoor storingen door bijvullen tot het verleden behoren.”    

Installatieprestaties maximaliseren voor duurzamere gebouwen

spiropure-vul-en-reinigingssystemen
Lees het gehele artikel

Technische installaties hebben een grote invloed op de duurzaamheid en gezondheid van gebouwen. Zonder preventief onderhoud en conditionering van de systeemvloeistof bijvoorbeeld nemen de prestaties van gebouwinstallaties geleidelijk af, terwijl het energieverbruik stijgt. Hoe is dat te voorkomen?

Gebouwinstallaties zijn de afgelopen jaren technisch gezien ingrijpend veranderd. Zowel met betrekking tot de gebruikte componenten en materialen, als wat betreft de gebruikscondities. In plaats van robuuste metalen onderdelen wordt tegenwoordig niet alleen een grotere diversiteit aan materialen in installaties verwerkt, maar draaien ze ook onder grotere verschillen in temperatuur en systeemdruk. Hoewel fabrikanten de prestaties van hun installaties en componenten in de fabriek al optimaliseren, wordt het uiteindelijke rendement nog altijd door de praktijkomstandigheden beïnvloed.  

De SpiroVent Superior vacuümontgasser.

 

Maximale operationele levensduur

Tijdens VSK 2020 laat Spirotech zien hoe installateurs de prestaties van verwarming- en koelinstallaties tijdens de operationele levensduur kunnen maximaliseren. Omdat de zwakste schakel bepalend is voor het rendement en alle andere installatieprestaties, adviseert Spirotech vooral meer aandacht te besteden aan de kwaliteit van het systeemwater. De daarin aanwezige lucht en verontreinigingen veroorzaken na verloop van tijd namelijk onverwachte en ongewenste rendementsverliezen.

Luchtbellen en vuildeeltjes in het installatiewater verlagen geleidelijk het rendement van koel- en verwarmingsinstallaties, met als gevolgen een hoger energieverbruik en grotere kans op storingen. Hoog rendementsketels en onderdelen die met een vrij laag temperatuurverschil werken, waaronder vloerverwarming en de steeds vaker gebruikte warmtepompen, zijn daar extra gevoelig voor. Wie tijdens het bedenken van verduurzamingsinvesteringen geen rekening houdt met deze onopvallende oorzaken van rendementsverliezen krijgt te maken met een langere terugverdientijd.

De SpiroCombi gecombineerde lucht- en vuilafscheider.

 

Samen werken aan een optimale systeemwaterkwaliteit

Spirotech is al ruim 50 jaar gespecialiseerd in het ontwerpen en leveren van innovatieve oplossingen voor de vloeistofconditionering in verwarmings- en koelinstallaties. In de afgelopen 50 jaar zijn er tientallen innovaties op de markt gebracht zoals lucht- en vuilafscheiders, vacuüm­ontgassers, drukbehoudsystemen, vul- en reinigingssystemen en bijbehorende additieven. Dit alles om installateurs en adviseurs in binnen- en buitenland te ondersteunen bij hun werkzaamheden op het gebied van systeemwaterkwaliteit. 

Het hoofdkantoor en de productiefaciliteit zijn gevestigd in Helmond, terwijl het bedrijf ook eigen verkoopvestigingen heeft in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en China. De Noord-Amerikaanse en Canadese markten worden geleverd via zusteronderneming Spirotherm Inc., vanuit Chicago. Verder werkt Spirotech in ruim 70 landen nauw samen met een uitgebreid netwerk van importeurs.

Spirotech breidt SpiroCombi-aanbod uit met grotere modellen

spirocombi
Lees het gehele artikel

Energie-efficiënte verwarmings- en koelinstallaties kunnen alleen optimaal functioneren als het installatiewater vrij is van lucht, circulerende microbellen en vervuiling. Zonder preventieve maatregelen daarvoor ontstaan er na verloop van tijd rendementsverliezen (met als gevolg hogere energiekosten), storingen, reparatie(kosten) en zelfs stilstand. De SpiroCombi MB3 is een bewezen effectieve oplossing om de risico’s van lucht- en vuilproblemen te minimaliseren en de levensduur te optimaliseren, met één makkelijk te installeren product. Om deze gecombineerde lucht- en vuilafscheider in meer installaties te kunnen toepassen en het aanbod te complementeren, introduceert Spirotech drie nieuwe maatvoeringen: UC125WJ (1 ¼”), UC150WJ  (1 ½”) en UC200WJ (2”).

 

Effectief, veilig, compact en gebruiksvriendelijk

De SpiroCombi MB3 zorgt voor het constant verwijderen van lucht, microbellen en vuildeeltjes, die schade kunnen aanrichten in een installatie. Het is een oplossing voor toepassing in zowel warmte (110  ̊C) – als koelsystemen en systemen met warmtepompen.

Elk type is gemaakt van hoogwaardig messing en biedt onderstaande functionaliteit:

 • Optimale afvoer van magnetische vuildeeltjes door de uitwendige magneet met veldversterkende werking
 • Afsluiting of bypass niet nodig, afvoer van schadelijke lucht en vuil gebeurt automatisch bij een in gebruik zijnde installatie
 • Constante lage drukval
 • Installatie- en onderhoudsgemak; snel, eenvoudig en geschikt voor horizontale, verticale en diagonale installatie
 • Betrouwbare werking met een garantie van 20 jaar

 

Over Spirotech

Spirotech is marktleider in het ontwerpen en leveren van innovatieve systeemoplossingen voor vloeistofconditionering in verwarmings-, koel- en industriële installaties. Het hoofdkantoor en de productie zijn gevestigd in Helmond, terwijl Spirotech tevens eigen verkoopvestigingen heeft in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, India en China. In Noord-Amerika en Canada levert het zusteronderneming Spirotherm Inc., gevestigd in Chicago. Tenslotte wordt Spirotech in ruim 65 landen vertegenwoordigd door een uitgebreid netwerk van importeurs. Meer informatie en andere oplossingen voor het optimaliseren van de systeemwaterkwaliteit zijn te vinden op: www.spirotech.nl.

Breng uw cv-installaties eenvoudig in topconditie!

spiropure
Lees het gehele artikel

Centrale verwarmingsinstallaties zijn complexe systemen, met veel componenten en verschillende materialen, zoals staal, koper, messing, aluminium, RVS en diverse kunststoffen en rubbers. De beheersing van de waterkwaliteit in de cv-installatie is cruciaal om corrosie van deze componenten en materialen te voorkomen. Goed en schoon installatiewater zorgt bovendien voor een optimale warmteoverdracht en draagt bij aan een hoog rendement, een reductie van het energieverbruik en een aanzienlijke verlenging van de levensduur van de installatie(componenten).

Demineralisatie van verwarmingswater voorkomt niet alleen verhardende afzettingen in de installatie, maar heeft ook een positief effect op het corrosiegedrag. In de markt wordt echter nog te vaak onderschat dat ongunstige pH-veranderingen kunnen optreden na ingebruikname van een installatie. Vooral als de pH binnen een nauw bereik ligt, zoals bij aluminiummaterialen (8,2 – 8,5). Binnen de productgroep SpiroPure biedt Spirotech diverse vul- en reinigingssystemen aan die het (bij)vulwater voor de centrale verwarmingsinstallatie demineraliseren. Een speciale mengbedhars elimineert niet alleen de resterende hardheid en opgeloste zouten (ionen) uit het verwarmingswater, maar stabiliseert ook de pH-waarde. Hierdoor voldoet het systeemwater aan alle richtlijnen van de VDI, ISSO en WTCB én aan de eisen van ketelfabrikanten.

SpiroTEch

Het SpiroPure ProFill-assortiment omvat drie professionele mobiele vulsystemen, waarmee u systemen van iedere omvang kunt vullen met geconditioneerd, ontzilt water in een bypass-opstelling. (Beeld: @ www.konturlicht.de)

Huishoudelijke installaties

Het SpiroPure HomeFill-assortiment bestaat uit drie aanvulsystemen voor kleine, middelgrote en grote huishoudelijke installaties. Na installatie zorgt het systeem voor een constante toevoer van suppletiewater en een consistente waterkwaliteit binnen het verwarmingssysteem. De geïntegreerde harscartridge bevat niet alleen een demineralisatiehars, maar ook een indicator die aangeeft wanneer de cartridge moet worden vervangen.

Professionele systemen

Het SpiroPure ProFill-assortiment omvat drie professionele mobiele vulsystemen, waarmee u systemen van iedere omvang kunt vullen met geconditioneerd, ontzilt water in een bypass-opstelling. De ProFill producten zijn gemonteerd op een robuuste en gemakkelijk te verplaatsen trolley en beschikken over een ingebouwde magnetische vuilafscheider, een zeeffilter en een pomp. De ProFill pH Control ontziltingshars betreft een speciale hars die het systeemwater ontzilt tot waarden onder de 100 μS/cm en die de pH-waarden aanpast naar het gewenste niveau.


De Spirotech vul- en reinigingssystemen kenmerken zich door:

 • Maximaal rendement: de systemen verwijderen alle hardheid (calcium, magnesium)
 • uit het water, waardoor ketelsteen en kalkafzettingen worden voorkomen.
 • Optimale bescherming: door het verwijderen van alle zouten uit het verwarmingswater
 • zal de corrosiedruk verminderen.
 • pH gestabiliseerd: elke liter vulwater wordt gestabiliseerd naar de zuurtegraad (pH),
 • voor een langdurig probleemloze werking van de installatie.

‘Ontgassen maakt systemen betrouwbaarder’

masp0919-spirovent-rv2-kopieren
Lees het gehele artikel

Als er één plaats is waar lucht een ongewenste bezoeker is, dan is het in een gesloten leidingsysteem. Lucht veroorzaakt vervuiling in de installatie en neemt een aanzienlijk deel van de efficiëntie weg. Op de stand van Spirotech op de ISH wordt duidelijk welke oplossingen er zijn om te ontgassen.

We spreken met Paul de Bruin, CCO van Spirotech. “Eind vorig jaar introduceerden we de SpiroVent Superior S400 en S600 vacuümontgassers op de Nederlandse markt. Daarmee haal je zonder zorgen lucht uit elke verwarmings- en koelinstallatie. Dat verhoogt de efficiëntie en dringt corrosie terug”, vertelt hij.

Systemen worden steeds gevoeliger

“Ontgassen maakt het systeem betrouwbaarder. Dat is hard nodig, want systemen worden steeds gevoeliger. Ontgassen staat in de utiliteitssector hoog op de lijst, naast goed onderhoud van het systeem. Uiteindelijk scheelt dit een boel defecten. Kijken we naar ziekenhuizen of datacentra, dan moet men 100% kunnen vertrouwen op koeling. Betrouwbaarheid is dan geen luxe, maar noodzaak.”

ISH Spirotech Artikel vakblad Installatie bouw Nederland

SpiroVent Superior S600 vacuümontgasser.

ISH Spirotech Artikel vakblad Installatie bouw Nederland

Spirotech PicoControl.

 

Hoe zit het met de messing ontluchters van Spirotech? De Bruin: “Die werken ook, maar vangen vrije lucht en microbellen. Met SpiroVent Superior haal je de gassen weg die je niet ziet.” Voor de Duitse markt toont Spirotech op de ISH voor het eerst de SpiroPress PicoControl Kompakt. “Dit is een drukbehoudsysteem voor de kleine utiliteit. De kwaliteit van het water is corebusiness inzake betrouwbaarheid. Je begint allereerst met drukbehoud. Daarna haal je de lucht uit het systeem, middels ontluchten en vacuüm ontgassen. Om het systeem verder te beschermen, haal je vervolgens met behulp van vuilafscheiders deeltjes en (magnetisch) vuil uit het systeemwater. De waterkwaliteit optimaliseer je met SpiroPure, geschikt voor zowel residentieel als utiliteitsgebruik. Vooral in Duitsland verwijzen fabrikanten van systemen steeds meer naar normen, om zich in te dekken bij calamiteiten. Is de pH-waarde te hoog, dan heb je een probleem als het niet werkt. Zekerheid voor alles dus! In het geval van een onoplosbaar geschil wordt Spirotech weleens ingeschakeld, omdat we in ons laboratorium in België op 32 parameters kunnen testen. Bij een claim leveren we dan niet alleen de analyse af, maar bieden er meteen een oplossing bij aan.”   

ISH Spirotech Artikel vakblad Installatie bouw Nederland

SpiroVent Superior S400 vacuümontgasser.

 

Tot slot zegt De Bruin: “Fabrikanten schrijven steeds vaker voor dat er ontlucht en ontgast moet worden. Ook het topic van waterkwaliteit begint nu echt te leven. Men wil af van reinigingschemicaliën en additieven om het water zuiver te krijgen en te houden. Met onze oplossingen kan dat probleemloos.” 

Spirotech demonstreert op ISH 2019 luchtafscheiding met nieuwe vacuümontgassers SpiroVent Superior S400 en S600

SpiroVent-Superior-S600-_-S400-group-shot_96dpi_1772x1181px_J_NR-2869
Lees het gehele artikel

Spirotech demonstreert op ISH 2019, van 11-15 maart in Frankfurt, de mogelijke rendementsverbeteringen in technische installaties als gevolg van luchtafscheiding. Daarvoor zijn een aantal modelinstallaties uitgerust met de nieuwe vacuümontgassers SpiroVent Superior S400 en S600 en de microbellenafscheider RV2. Verder zijn op de Spirotech-stand B06 in hal 9.0 de voordelen van drukbeheersing en vuilafscheiding te zien. 

Lucht moet eruit
Het centrale beursthema van Spirotech voor de ISH 2019 is: ‘de lucht moet eruit’. Lucht is namelijk een belangrijke oorzaak van rendementsverliezen in verwarming- en koelinstallaties, met als gevolg een hoger energieverbruik. Achtergebleven na de ingebruikname en deels ook de altijd in een vloeistof aanwezige lucht. Om installateurs en consumenten hiervan bewuster te maken, legt Spirotech de nadruk op lucht als ‘verstorende factor’ in vloeistofsystemen.

Energie- en onderhoudskosten verlagen
Op de beursstand van Spirotech zijn ook nieuwe ontwikkelingen en oplossingen te zien voor een betere drukbeheersing en vuilafscheiding. Daarmee draagt het bedrijf bij aan een effectievere bescherming van installaties, behoud van efficiency en verlaging van de energie- en onderhoudskosten. Zowel ontwerpers en installateurs als gebruikers zijn welkom voor advies, een demonstratie en meer informatie.

Over Spirotech
Spirotech is marktleider in het ontwerpen en leveren van innovatieve systeemoplossingen voor vloeistofconditionering in verwarmings-, koel- en industriële installaties. Het hoofdkantoor en de productie zijn gevestigd in Helmond, terwijl Spirotech tevens eigen verkoopvestigingen heeft in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, India en China. In Noord-Amerika en Canada levert het zusteronderneming Spirotherm Inc., gevestigd in Chicago. Tenslotte wordt Spirotech in ruim 65 landen vertegenwoordigd door een uitgebreid network van importeurs.

Meer informatie is te vinden op: www.spirotech.nl