Tagarchief: Homij Technische Installaties

Amare, Den Haag: Markant gebouw met een hoge duurzaamheidsambitie

HOMIJ-OCC-94-van-95
Lees het gehele artikel

In het centrum van Den Haag is eind juni het grootste onderwijs- en cultuurcomplex van Nederland opgeleverd. Amare – met een plattegrond van ca. 70x125x40 meter (lxbxh) – wordt hét nieuwe onderkomen van de stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag, het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium. Aan het ontwerp en de bouw van het markante gebouw lag een hoge duurzaamheidsambitie ten grondslag. Onder andere 4.000 m² zonnepanelen, een uitgebreid grijswatercircuit en een WKO-installatie dragen bij aan een BREEAM-NL ‘Excellent’ certificering.

Amare is in opdracht van de gemeente Den Haag en volgens een Design, Build & Maintain overeenkomst gerealiseerd door bouwcombinatie Cadanz (Boele & van Eesteren en Visser & Smit Bouw). HOMIJ Technische Installaties was verantwoordelijk voor de elektrotechnische, werktuigbouwkundige en sanitaire installaties. “Vanaf de ontwerpfase is nadrukkelijk aandacht besteed aan het energie- en waterverbruik, het welzijn van gebruikers en de omgeving”, vertelt projectmanager Tjerk Jan Zwerver. “Om verspilling van water tegen te gaan, hebben wij een uitgebreid grijswatersysteem geïnstalleerd. Een groot deel van het opgevangen hemelwater w ordt benut om de toiletten te spoelen. Het hemelwater dat resteert, wordt efficiënt afgevoerd naar infiltratiekratten buiten het gebouw. Vanuit deze kratten zakt het water vertraagd weg in de bodem, waardoor het gemeenteriool wordt ontlast.”

In diverse ruimte is aanvullend gekozen voor vloerverwarming c.q. vloerkoeling.

Duurzame opwekkingsinstallaties

Zonnepanelen voorzien in een duurzame energieopwekking, vertelt hij. Bovendien is overal in het gebouw energiezuinige LED-verlichting aangebracht, inclusief aanwezigheidsdetectie en daglichtregelingen en met een laag vermogen per vierkante meter. “Voor de verwarming en koeling van de nieuwbouw hebben wij met Dubotechniek een WKO-systeem met twee warme en twee koude bronnen gerealiseerd, in combinatie met drie warmtepompen. Extra warmtevraag op piekmomenten en de warmtapwaterbereiding worden opgevangen door de Haagse Stadsverwarming.” De afgiftesystemen zijn afhankelijk van de ruimtefuncties. “In basis is gekozen voor klimatisering vanuit de luchtbehandelingskasten, aangevuld met inductie/fancoilunits. Bovendien zijn op veel plekken energiebesparende CO2-regelingen toegepast”, vertelt Zwerver. “In diverse ruimte is aanvullend gekozen voor vloerverwarming c.q. vloerkoeling. Ook in de dansstudio’s en op het toneel, waar een uitgekiend binnenklimaat én comfort voor de dansers uitstekend samengaan. Om optimaal inzicht te krijgen in de energiestromen, is per bouwdeel en/of zone subbemetering voorzien.”

Een optimale akoestiek, zonder contactgeluid

Een grote uitdaging in dit project betrof volgens Zwerver de akoestiek. “We hebben te maken met een gebouw met vier grote zalen en diverse studio’s en leslokalen. Al deze ruimtes moeten onafhankelijk van elkaar gebruikt kunnen worden, zonder dat geluid van de ene naar de andere ruimte doordringt. Niet alleen op bouwkundig vlak, maar ook installatietechnisch zijn hier diverse voorzieningen voor aangebracht. Zo hebben wij nadrukkelijk aandacht besteed aan de ophanging en ondersteuning van de luchtkanalen en watervoerende leidingen. Ook zijn op diverse plekken flexibele koppelingen toegepast, waardoor contactgeluid wordt voorkomen.” Een tweede uitdaging betrof de luchtbehandeling in de grootste (concert)zaal, vertelt hij. “In deze ruimte was slechts beperkt ruimte voor inblaasvoorzieningen, terwijl toch een optimale luchtkwaliteit – zonder tochtklachten – geborgd moet worden. Om een goede doorspoeling van de ruimte te garanderen, hebben we specifieke roosters ontworpen met nozzles en wervelroosters, die in de balkonranden zijn weggewerkt. De maatwerk roosters worden slim gecombineerd met standaardroosters nabij bijvoorbeeld de stoelen. Alle gebouwgebonden installaties zijn in nauwe afstemming met de gebruikers én de bouwcombinatie ontworpen en geïnstalleerd.”

Slimme sensoren voor een gezond en comfortabel gebouw

Aeres_13-Photo-copy
Lees het gehele artikel

De Aeres Hogeschool in Almere wordt duurzaam, circulair, gezond en flexibel. Dit wordt deels mogelijk gemaakt door de slimme toepassingen van BRControls. Dit bedrijf werd door HOMIJ Technische Installaties gevraagd om de complete meet- en regelinstallatie te leveren met slimme plafondsensoren. Deze zorgen ervoor dat het binnenklimaat, de verlichting, de zonwering, energieprestaties en prestatieborging in één blik zichtbaar en aan te passen zijn.

Het gebouw van de Aeres Hogeschool wordt letterlijk en figuurlijk groen.

Bij de Aeres Hogeschool staan duurzaamheid en het welzijn van gebruikers voorop. Het doel is om een WELL-certificaat te behalen en daarom moet het gebouw voorzien worden van een smart gebouwbeheersysteem. De ruim tachtig BRControls plafondsensoren van het type BRT35 worden aangesloten op de IP/BRN20 naregellijn. Ze meten de ruimtetemperatuur, relatieve luchtvochtigheid, vluchtige organische stoffen (VOC) en CO2, lichtsterkte, bezettingsgraad en geluidsdruk per ruimte. Per verdieping wordt bovendien de fijnstof gemeten. Al deze variabelen kunnen gemonitord worden via een app en via het eenvoudig te bedienen webbased gebouwbeheersysteem. Een besparing op de energie- en beheerkosten wordt bereikt doordat enkel de ruimtes die in gebruik zijn worden gekoeld en verwarmd en doordat er behoefteafhankelijk geventileerd wordt. “Zitten er veel studenten in een ruimte, dan meten de sensoren dat en wordt er meer geventileerd. Ook de verlichting met daglichtregeling en de zonwering lopen hierin mee. Het webbased gebouwbeheersysteem geeft een totaalinzicht in de werking van alle installatiedelen en zorgt voor een optimaal werkend gebouw”, vertelt Harry Peters, senior accountmanager bij BRControls.

De BRT-35 multisensor.

Periodiek inzicht

“Een goede nazorg is van groot belang”, gaat Peters verder. “Het prestatieborgingssysteem ‘My Building’ slaat gebouwdata op en vergelijkt ze met de KPI’s. Rapportages van meetgegevens geven periodiek inzicht en er kan direct bijgestuurd worden.” Ook de energiestromen van het gebouw worden gemonitord en zichtbaar gemaakt op een energiespiegel; een groot tv-scherm waarop de levering van de PV-panelen, CO2-reductie en andere waarden zichtbaar zijn.

De installatie wordt gedaan door HOMIJ. Dit is een vaste relatie van BRControls. Peters: “We kennen deze installateur al jaar en dag en hebben er al vaker grote projecten mee gedaan. De onderlinge samenwerking verloopt goed. De Aeres Hogeschool is qua oppervlakte niet extreem groot, maar het is wel een bijzonder project omdat er volop ingezet wordt op het complete productenpallet dat wij als BRControls hebben. De slimme sensoren, metingen, energiespiegel en My Building prestatieborging inclusief My Energy energiemanagement: we halen alles uit de kast om een gezond gebouw neer te zetten.”

Technologie van vandaag en morgen

De bouw van de Aeres Hogeschool werd gestart in het derde kwartaal van 2020. Het hoogste punt werd half maart bereikt en naar verwachting wordt het pand vanaf het studiejaar 2021/2022 in gebruik genomen. De regeltechniek van BRControls wordt geïnstalleerd samen met de E- en W-installatie. De totale inbedrijfstelling volgt als alle componenten zijn aangesloten op het systeem. Het is altijd spannend of dit lukt binnen de gestelde tijd, vindt Peters. “Aan het eind van de rit willen we allemaal tegelijkertijd klaar zijn en een goed product opleveren. De technologie die men in dit gebouw stopt, is van vandaag en morgen. Het is met recht een smart building te noemen.”

Over BRControls

Wanneer je een gebouw smart uitvoert, kunnen energieverbruik, duurzaamheid, gebouwbeheer en exploitatie naar een hoger niveau getild worden. Gebruikers merken dit doordat de omgeving comfortabeler aanvoelt, gezonder is en doordat ze veiliger kunnen wonen en werken. BRControls voorziet gebouwen van gebouwgebonden hard- en software, waaronder multifunctionele sensoren, intelligente communicatiesystemen en data-analyses. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en installeert deze innovatieve automatiseringsoplossingen zelf, samen met partnerbedrijven.  

De eerste Cradle to Cradle werkomgeving van Nederland:
 SHARE eerst virtueel en daarna in werkelijkheid gebouwd 


Lees het gehele artikel

In Hoofddorp wordt park 20|20 gerealiseerd: de eerste Cradle to Cradle werkomgeving van Nederland. Met 89.000 m2 aan kantoorruimte en 3.700 m2 aan overige voorzieningen, zoals een supermarkt, sportgelegenheid en restaurants, is dit een waar park van de toekomst. In juli 2020 werd SHARE opgeleverd: een multi-tenant gebouw dat vooraf virtueel werd gebouwd en waar HOMIJ Technische Installaties alle gebouwgebonden installaties zo aanbracht dat ze demontabel en remontabel zijn.

Binnen SHARE vind je hightech kantoorruimtes, een bijeenkomstenruimte en een tweelaagse parkeerkelder. Vooraf werd SHARE volledig weergegeven binnen een BIM-model en virtueel gebouwd, waarna de installateurs alles exact in werkelijkheid moesten namaken. “We hebben gewerkt met een Design & Build contract, waarbij wij alle installaties hebben gedaan. Daaronder vallen de WKO-installatie, koeling, verwarming, ventilatie, brandmeldinstallatie en PV-panelen. Dat hebben we allemaal gerealiseerd volgens de gestelde kwaliteitseisen en binnen de planning”, vertelt Bayram Kirbiz, projectmanager installaties bij HOMIJ.Dit kon bereikt worden door het hele gebouw en de bijbehorende installaties vooraf uit te werken in een BIM-model en het vervolgens virtueel te bouwen. Zo kon gekeken worden hoe de installaties het best toegepast konden worden en op welk moment. Kirbiz: “De materiaalkeuze is een combinatie van high-end, duurzaam en Cradle to Cradle. Door alles eerst volledig uit te werken en vervolgens op een der gelijke manier te verwerken, is er een hoogwaardig, duurzaam pand ontstaan dat van de nieuwste technieken is voorzien. De installaties zijn bovendien volledig demontabel en remontabel.”

De PV-panelen werden in het dak van het atrium geïntegreerd.


WELL Gold en BREEAM-NL Excellent

HOMIJ voerde de werkzaamheden uit in bouwteamverband met IBB Kondor en Delta Development. Die samenwerking verliep soepel, ondanks de komst van corona, zegt Kirbiz. “Dat was de grootste uitdaging binnen het project. Veel mensen moesten thuis werken en kwamen alleen op de bouw wanneer dat noodzakelijk was. Desondanks hebben we een goede oplevering gehaald met de juiste kwaliteit.” Dit laatste blijkt uit de behaalde duurzaamheidscertificaten, waaronder WELL Gold en BREEAM-NL Excellent, en het feit dat HOMIJ ook in de toekomst weer installaties zal aanleggen voor andere gebouwen op park 20|20.

Ionisatieproces zorgt voor schone, hygiënische lucht in AFAS Experience Center

veritasnet
Lees het gehele artikel

In het AFAS Experience Center wordt de luchtbehandeling voor de diverse bouwdelen op maat geconfigureerd. In opdracht van hoofdinstallateur HOMIJ Technische Installaties voorziet ionair Benelux de luchtkanalen van hoogwaardige ionisatiesystemen, waarmee de hoogst haalbare luchtkwaliteit in onder andere de keukens, sportzalen, kantoren, auditoria en het theater wordt geborgd.

In de strijd tegen het coronavirus is hygiënische binnenlucht relevanter dan ooit. Ionisatie kan hierin van grote toegevoegde waarde zijn, meent Jeroen Posthumus van ionair Benelux. “Ionisatie is een natuurlijk proces waarbij luchtverontreinigingen zoals bacteriën, schimmels, pollen, virusdeeltjes, aerosolen, uitlaatgassen of fijnstoffen onder invloed van zon en wind gereduceerd worden. Op hooggelegen locaties zoals in de bergen, maar ook aan zee kan de natuurlijke concentratie van zuurstofionen oplopen tot wel 8.000 ionen per cm³. In de stad daarentegen varieert de dichtheid tussen de 20 en 200 ionen per cm³. Wanneer luchtbehandelingskasten deze buitenlucht aanzuigen, filteren en voorbehandelen, verdwijnt de ionisatiefase. Om dit te ondervangen, verrijken wij de aangezogen, verse buitenlucht vraaggestuurd met zuurstofionen, waardoor de lucht in het gebouw zijn natuurlijke, zelfreinigende eigenschappen terugkrijgt en luchtverontreinigingen rondom medewerkers en bezoekers doeltreffend worden afgebroken.”

Effectieve afbraak van organische stoffen en micro-organismen

Niet alleen mensen, maar ook processen en materialen scheiden continu stoffen uit die de binnenlucht kunnen verontreinigen, benadrukt Posthumus. “De positieve en negatieve zuurstofionen die wij aan de ruimtes toevoegen, gaan hiermee de strijd aan met als resultaat tot 50% minder vluchtige organische stoffen (VOS), geuren en fijnstoffen en tot 90% minder micro-organismen dan zonder ionisatie. Hierdoor worden klachten zoals hoofdpijn, een droge keel, droge ogen en vermoeidheid tot een minimum beperkt en kunnen mensen zich beter concentreren. Een zuiver binnenklimaat draagt zo bij aan een lager ziekteverzuim, een beter welbevinden en een hogere productiviteit.”

24/7 schone en hygiënische lucht

Het ionisatieproces vindt direct na de luchtbehandelingskasten en in de luchtkanalen plaats, vertelt Posthumus. “Speciale sensoren meten 24/7 de luchtkwaliteit in de verschillende ruimtes. En ook de kwaliteit van de aangezogen buitenlucht en afgeblazen binnenlucht wordt actief gemonitord. Op basis van de meetresultaten kunnen we per 2 seconden de ionisatiestrategie voor het betreffende bouwdeel aanpassen, waarmee medewerkers en bezoekers te allen tijde zijn verzekerd van schone, hygiënische lucht.”


Turnkey energievoorziening voor AFAS Experience Center:

Lees het gehele artikel

Om een betrouwbare en efficiënte energievoorziening in het AFAS Experience Center te borgen, is gekozen voor een uitgekiende combinatie van railkokers, hoofd- en onderverdelers en noodstroomvoorzieningen. De elektrische infrastructuur is turnkey geëngineerd, geleverd, gemonteerd en in bedrijf gesteld door Legrand Nederland BV, in opdracht van HOMIJ Technische Installaties en in nauwe samenwerking met projectpartners Eltechna en Cablespace.

“Voor HOMIJ is Legrand een betrokken projectpartner die in de volle breedte ondersteuning biedt. Bijvoorbeeld als het om energievraagstukken gaat”, vertelt Mark van der Pol, Accountmanager bij Legrand Nederland BV. “Dit betekent dat wij vanaf de transformator tot aan de wandcontactdozen in wanden of vloeren de volledige elektrische gebouwinfrastructuur kunnen verzorgen. Naast een uitgebreid productportfolio kunnen opdrachtgevers rekenen op een uitgebreide dienstverlening. Wij zijn transparant, realistisch en deskundig als het gaat om de mogelijkheden én onmogelijkheden van een project. Bovendien werken we nauw samen met onze paneelbouw- en montagepartners, waardoor we een optimale samenhang tussen de diverse installaties kunnen garanderen. Ook in het AFAS Experience Center heeft deze aanpak geleid tot een hoogwaardig opleverresultaat.”

Efficiënte en veilige energievoorziening

Het AFAS Experience Center betrof een zeer mooi, maar ook complex project, benadrukt Van der Pol. “Bijvoorbeeld als het om de installatietechnieken gaat. In de calculatiefase hebben onze productspecialisten actief gezocht naar oplossingen om de elektrische energie efficiënt en veilig door de nieuwbouw te distribueren. Al gauw bleek dat maatwerk hierbij onontbeerlijk was. We hebben een aanbieding gemaakt en onderbouwd met (spanningsverlies)berekeningen en certificeringen. Vervolgens hebben we de aanbieding met HOMIJ besproken en waar nodig geoptimaliseerd, waarna we op basis van prijs, kwaliteit én projectaanpak de turnkey opdracht gegund hebben gekregen.” In de kelder van het AFAS Experience Center zijn twee middenspanningstransformatoren geplaatst, vertelt hij. “Vanaf hier is met behulp van railkokers een trafo-bordverbinding aangelegd naar twee hoofdverdelers; één voor de kantoren en één voor het theater. Vanaf de hoofdverdelers vertrekken diverse railkokers naar de installatieschachten.”

Legrand staande schakel- en verdeelbehuizing.

Maatwerk oplossingen

Een uitdaging tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase was de beperkte beschikbare ruimte, vertelt John Veltrop, Projectleider bij Legrand Nederland BV. “In het kantoorgedeelte moesten we de modulaire, vierkante energietransportrails bovendien monteren in ronde schachten, rekening houdend met de leidingen en voorzieningen van de overige installatiepartijen. Daarbij moesten diverse aftakkasten aangebracht en geopend kunnen worden voor de gebruikers op de verdiepingen. Om dit mogelijk te maken, hebben we veel energie gestoken in de selectie van de juiste producten.” Ook in het theater moesten veel installaties in een relatief kleine ruimte worden ingepast, vertelt hij. “In het originele ontwerp van HOMIJ waren de railkokers daarom uitgevoerd met schuine kanten, afgeronde hoeken en andere voorzieningen. Echter is dit in de praktijk niet zomaar te realiseren. Onze engineer heeft actief gezocht naar alternatieve en maakbare oplossingen. In een 3D-model zijn bovendien verschillende oplossingen getoetst. Ook hebben we contact opgenomen met onze R&D-afdeling in Italië, om alle mogelijkheden te bespreken. Dit heeft binnen afzienbare tijd geleid tot een railkoker op maat die past als een handschoen én netjes in de schacht kon worden weggewerkt. HOMIJ was hier zeer enthousiast over.”

Naast de railkokers en hoofd- en onderverdelers heeft Legrand een UPS (Uninterruptible Power Supply) met batterij geleverd, die bij netuitval de stroomvoorziening overneemt. “Bovendien hebben we een railkoker aangelegd voor de elektrische laadvoorzieningen in de parkeergarage”, aldus Van der Pol. Veltrop: “Alle systemen van Legrand zijn opgeleverd conform de geldende normeringen en inclusief documentatie en opleverprotocollen.”

AFAS Experience Center, Leusden:

Lees het gehele artikel

Na een bouwtijd van 24 maanden is in september het AFAS Experience Center in Leusden bouwkundig opgeleverd. Het project omvat een ensemble gekoppelde gebouwen (totaal: 62.000 m²) in een glooiend landschap met waterpartij, bestaand uit een kantoordeel met een gekromde gevel en een uitnodigende entree, een koepelvormig theater en een restaurant met een gewelfd dak en imposante daglichtpartijen, uitgedrukt in omlopen en lichtstraten, op een ruim perceel van 4,5 hectare aan de Olmenlaan.

Een integraal bouwteam met Dura Vermeer, HOMIJ Technische Installaties en AFAS was verantwoordelijk voor de realisatie, inclusief de planning op dagbasis, doorontwikkeling tijdens de uitvoering én kwaliteitscontrole richting de oplevering. Op dit moment vindt de inhuizing plaats, waarna de nieuwbouw half december in gebruik wordt genomen.

De nieuwbouw functioneert zo goed als energieneutraal, dankzij de toepassing van bijvoorbeeld zonwerende beglazing, zeer energiezuinige en dimbare LED-verlichting en een duurzame en energiezuinige klimaatinstallatie.

Waar Dura Vermeer verantwoordelijk was voor de bouwkundige werkzaamheden, realiseerde HOMIJ Technische Installaties een grote diversiteit aan werktuigbouwkundige, sanitaire en elektrotechnische installaties, inclusief bijbehorende regeltechnieken. Duurzaamheid speelde hierin een sleutelrol, aldus Wouter Ruisch, Project Manager bij HOMIJ Technische Installaties. “De nieuwbouw functioneert zo goed als energieneutraal, dankzij de toepassing van bijvoorbeeld zonwerende beglazing, zeer energiezuinige en dimbare LED-verlichting en een duurzame en energiezuinige klimaatinstallatie.”

Plug-and-play WKO-installatie

Aan de basis van de klimaatinstallatie ligt een plug-and-play WKO-installatie van Dubotechniek, dat net als HOMIJ Technische Installaties deel uitmaakt van VolkerWessels, aldus Ruisch. “De zogenaamde MEGA ONE SKID heeft een totale opstelling van maar liefst 1.200 kW. In de installatie zijn twee warmtepompen geïntegreerd met een vermogen van 600 kW. Voor de piekvraag is bovendien een elektrische cv-ketel bijgeplaatst met een vermogen van 180 kW. De schakelvaten hebben een inhoud van 2.100 liter.” De WKO-installatie is gekoppeld aan een doublet (warme en koude bron), met een capaciteit van 136 m³/h, vertelt hij. “Vanaf de installatie is een warmte en koude distributiesysteem aangelegd naar het inpandige HOMIJ DLS gebouw-installatiesysteem; een integraal installatieconcept op basis van prefab installatiecomponenten. Voor de plafonds in de kantoren heeft AFAS gekozen voor een 100% recyclebaar vilt open plafondsysteem, met bovenliggend afgiftesysteem van meanders. De overige ruimtes zijn voorzien van geactiveerde klimaatplafonds, aangevuld met lage temperatuur vloerverwarming en vloerkoeling.”

Alle platte en hellende daken van het AFAS Experience Center zijn uitgerust met ultra-lichtgewicht polyester zonnepanelen.

Smart Buildingconcept met sensoren

Een Smart Buildingconcept met sensoren maakt een intelligente klimaat- en verlichtingssturing mogelijk. “In nauwe samenwerking met Celsius Benelux BV hebben wij een geïntegreerde Multi-Sensor ontwikkeld, die in bijna elke ruimte aan het plafond is bevestigd”, aldus Ruisch. “Hier meet de Multi-Sensor grootheden zoals ruimtetemperatuur, relatieve vochtigheid, lichtintensiteit, CO2- en geluidsniveau, op basis waarvan de ruimte wordt geklimatiseerd. Medewerkers die dit wensen, kunnen de basisinstellingen eenvoudig naar boven of beneden bijstellen en de verlichting controleren, middels een app op hun smartphone of tablet. Hierdoor wordt een optimaal werkklimaat voor iedere medewerker geborgd.”

Alle platte en hellende daken van het AFAS Experience Center zijn uitgerust met ultra-lichtgewicht polyester zonnepanelen en het glazen dak van het bedrijfsrestaurant is voorzien van geïntegreerde zonnecellen, waarvoor HOMIJ Technische Installaties alle aansluitingen heeft verzorgd. De overige daken zijn voorzien van groene sedum. De eigen opgewekte zonne-energie wordt opgeslagen in accu’s, voor gebruik tijdens bijvoorbeeld de avond- en nachtelijke uren.

Slimme en duurzame LED-verlichting voor nieuw hoofdkantoor ING

amsterdam-ing_49094347431_o-kopieren
Lees het gehele artikel

Het nieuwe hoofdkantoor van ING in Amsterdam-Zuidoost is duurzaam, energiezuinig, toekomstbestendig én technologisch vooraanstaand. Ook als het om de (LED) verlichting gaat. In opdracht van de HOMIJ-Bosman Combinatie (HBC) heeft TRILUX Benelux een verlichtingsplan op maat voor de nieuwbouw uitgewerkt. “Exact conform de uitgangspunten uit het bestek en nadrukkelijk rekening houdend met de BREEAM-NL ‘Outstanding’ criteria en NEN-EN 12464-eisen voor werkplekverlichting”, vertelt Kees van der Slik, Salesmanager bij TRILUX Benelux. Op basis van dit ontwerp kreeg de verlichtingsspecialist uit Amersfoort de productie, levering en montage van alle cascoverlichting gegund.

TRILUX Benelux heeft onder meer de LED downlighters voor alle verkeersruimtes van het nieuwe hoofdkantoor geleverd en geïnstalleerd, evenals de wandarmaturen voor de trappenhuizen en MER- en SER-ruimtes en de waterdichte armaturen voor de parkeergarage. Het grootste deel van de armaturen is gekoppeld aan het lichtmanagementsysteem van de nieuwbouw, waardoor een intelligente verlichtingsinstallatie ontstaat. “De lichtoutput, dimpercentages én brandtijden van de LED-armaturen kunnen flexibel worden aangepast”, vertelt Van der Slik. “Dankzij slimme sensoren stemmen de armaturen bovendien hun lichtoutput zelfstandig af op het aanwezige daglicht. In combinatie met bewegingssensoren wordt een aanzienlijke energiebesparing bereikt. Zodra de sensoren beweging in de verkeersruimtes, trappenhuizen, MER- en SER-ruimtes of parkeergarage detecteren, dan schakelen de LED-verlichtingsarmaturen automatisch en direct op tot een vooraf ingesteld lichtniveau, rekening houdend met het daglichtniveau. Wanneer medewerkers of bezoekers de ruimte verlaten, dan blijven de armaturen nog enkele minuten branden, waarna ze ook automatisch weer terugdimmen naar de gewenst backgroundlevel of uitschakelen.”    

Modulair gebouwinstallatiesysteem als basis voor nieuw ING hoofdkantoor

amsterdam-ing_49094348016_o-kopieren
Lees het gehele artikel

Met een spectaculaire lichtshow is begin dit jaar het nieuwe hoofdkantoor van ING in Amsterdam-Zuidoost officieel geopend. De nieuwbouw van circa 39.000 m² beschikt over vijf verdiepingen en omvat twee geschakelde gebouwen met twee atriums. Op de campus is bovendien een separaat paviljoen gerealiseerd, met een horecagelegenheid van 900 m². Als eerste gebouw in Amsterdam-Zuidoost heeft het ING hoofdkantoor een BREEAM-NL ‘Outstanding’ certificaat ontvangen. Deze beoordeling is mede behaald dankzij de toepassing van hoogwaardige isolatie, gerecycled beton, elektrische autolaadstations, circa 3.000 m² zonnepanelen, LED-verlichting met bewegingssensoren en daglichtregelingen, actieve warmteterugwinning, waterbesparend sanitair en een hemelwaterbuffer. In opdracht van ontwikkelaars OVG Real Estate en G&S Vastgoed heeft de HOMIJ-Bosman Combinatie (HBC) alle technische installaties voor het casco gerealiseerd. Aanvullend werd voor ING het complete inrichtingspakket verzorgd.

amsterdam ing 49093825878 o kopieren

Het dak van de nieuwbouw is voorzien van circa 3.000 m² zonnepanelen.

 

Tijdens de engineeringsfase heeft HOMIJ Technische Installaties de basisinstallatie in het bestek voor het casco omgebouwd naar het HOMIJ DLS gebouwinstallatiesysteem. “Het was erg fijn dat de opdrachtgevers hierin zijn meegegaan”, vertelt Wouter Ruisch, Project Manager bij HOMIJ Technische Installaties. “Dankzij het DLS-systeem konden we veel installatietechnische basisvoorzieningen namelijk volgens een stramienmaat van 2,40 meter en met behulp van prefab componenten aanbrengen. Zowel onder de verhoogde vloeren als boven de plafonds.” In de centrale schachten van beide gebouwen heeft HBC de installatie-backbone geïnstalleerd. Het prefab leidingwerk is per verdieping in elkaar gezet. “Vervolgens zijn de afgiftepunten en apparatuur plug-and-play aangesloten. Hierdoor kon zeer snel en zonder faalkosten worden gewerkt. Bovendien was het DLS-systeem de perfecte basis voor het inrichtingspakket van ING.”

amsterdam ing 49093827188 o kopieren

Als afgiftesysteem in de ruimtes is gekozen voor een combinatie van vloerverwarming, vloerkoeling en klimaatplafonds.

 

Duurzame technieken

Voor de koeling en verwarming is de nieuwbouw aan de Bijlmerdreef aangesloten op het stadsnet van Vattenfall, waardoor het gehele pand gasloos functioneert. Als afgiftesysteem in de ruimtes is gekozen voor een combinatie van vloerverwarming, vloerkoeling en klimaatplafonds, vertelt Ruisch. “Hierdoor wordt de temperatuur in de ruimtes optimaal gereguleerd. Voor de ventilatie van de nieuwbouw is gekozen voor een all-air systeem, waarbij verse, geconditioneerde lucht wordt aangevoerd via de klimaatplafonds in de kantoren. Vervolgens wordt deze lucht overgestort naar beide atriums, vanaf waar de lucht wordt afgezogen. Hierdoor wordt de geconditioneerde lucht dubbel benut. Een warmtewiel in de luchtbehandelingskasten zorgt voor een efficiënte energie-uitwisseling tussen de uit- en ingaande luchtstromen. Conform de BREEAM-NL-eisen zijn alle klimaatinstallaties per zone regelbaar.”

amsterdam ing 49094536507 o kopieren

Dankzij het DLS-systeem van HOMIJ Technische Installaties konden veel installatietechnische basisvoorzieningen volgens een stramienmaat van 2,40 meter en met behulp van prefab componenten worden aangebracht.

 

Betrouwbare energievoorziening

Om een betrouwbare energievoorziening te borgen, heeft netbeheerder Stedin buiten beide gebouwen een transformator geplaatst. “In de centrale schachten van beide gebouwen hebben wij een railkokersysteem geïnstalleerd. De distributie over de verdiepingen gaat middels een draadgoot, waarin alle elektrische en watervoerende leidingen zijn geïntegreerd”, aldus Ruisch. “Alle werkplek- en databekabelingen zijn onzichtbaar weggewerkt onder de verhoogde vloeren.”

Korte doorlooptijd

Het cascogebouw met de basisinstallaties was in maart 2019 gereed, vertelt hij. “Eind 2019 hebben we ook alle huurderswensen opgeleverd. Een harde deadline, want ING wilde het pand al in januari 2020 kunnen betrekken. We hadden dus slechts driekwart jaar de tijd om van het casco naar de eindoplevering toe te werken, inclusief de tests en commissioning van de installaties. Om dit mogelijk te maken, startten we ruim van tevoren met de uitwerking van ING’s inrichtingspakket, zodat alles goed op de modulaire installatie zou aansluiten. Dankzij een goede onderlinge planning en afstemming zijn we hier uitstekend in geslaagd.”

Geavanceerde energievoorziening houdt Saxenburgh Medisch Centrum onder spanning

Lees het gehele artikel

Eind maart is in Hardenberg het Saxenburgh Medisch Centrum opgeleverd. Het nieuwe ziekenhuis aan de Jan Weitkamplaan moet het huidige Röpcke-Zweers Ziekenhuis vervangen. Dit ziekenhuis is gebouwd in 1969 en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Opdrachtgever Saxenburgh Groep heeft ervoor gekozen om een compact en duurzaam gebouw te realiseren. Zo neemt het aantal bedden af van 176 naar 130. Bovendien is het nieuwe medisch centrum 30% kleiner in oppervlakte dan het oude ziekenhuis. Na de ingebruikname in mei wordt de oudbouw gesloopt en vervangen door parkeervoorzieningen. Wel blijft een deel van de poliklinieken bestaan, evenals de stalling voor de ambulances, het familiechalet, de psychiatrie en het energiehuis.

49621381901 9d50d05e9f o kopieren

Mocht onverhoopt de netspanning in het Saxenburgh Medisch Centrum uitvallen, dat zorgt de PLC-besturing van Hager dat de noodstroomaggregaat binnen 15 seconden opstart en dat alle cruciale installaties onder spanning blijven. (Beeld: Anton van Daal / HOMIJ Technische Installaties).

 

IAA Architecten uit Enschede heeft het nieuwe ziekenhuis ontworpen. Dura Vermeer en Goossen Te Pas Bouw tekenden voor de bouw, terwijl HOMIJ Technische Installaties verantwoordelijk is voor alle gebouwinstallaties. Van de klimaat-installaties tot en met de energievoorziening, toegangscontrole, data- en beveiligingsinstallaties en inclusief de meet- en regeltechniek. “Alle installaties in het gebouw zijn gericht op energiebesparing en hergebruik van energie”, vertelt Hennie van Hunen, technisch inspecteur bij HOMIJ Technische Installaties. “Voor de verwarming van het ziekenhuis hebben we een installatie aangelegd met radiatoren. Gekozen is voor een laag temperatuurtraject met temperaturen tot 55°C, waardoor de ruimtes gelijkmatiger, constanter en milieuvriendelijker geklimatiseerd kunnen worden dan met een ‘traditionele’ cv-installatie. Veertien luchtbehandelingskasten op het dak voorzien het ziekenhuis van voldoende verse lucht.”

20200220 140925670 ios kopieren

“Om een optimale verbinding tussen beide gebouwen te borgen, hebben wij Unimes hoofdverdelers met een geautomatiseerde en geïntegreerde PLC-besturing geadviseerd, die in eigen huis zijn gebouwd en geprogrammeerd.”

 

Optimale verbinding

Voor de energiedistributie is op het terrein een 10kV aansluiting gemaakt. “In de nieuwbouw hebben wij twee trafo’s geplaatst”, vertelt Van Hunen. “Daarnaast is een kabel gelegd naar het oude energiehuis, waar een derde trafo is geïnstalleerd. De bestaande noodstroomaggregaat in de energiecentrale is door ons losgekoppeld van de oudbouw, onderhouden, getest en verbonden met de nieuwe installatie. Een tijdelijke noodstroomaggregaat houdt de oudbouw in bedrijf.” Zowel in het energiehuis als in de nieuwbouw zijn hoofdverdelers van Hager geïnstalleerd, waarmee HOMIJ Technische Installaties regelmatig projecten uitvoert. Met name voor de grote projecten. “Uitdaging in dit project was met name de afstand tussen het bestaande energiehuis en de nieuwbouw, die ruim 300 meter uit elkaar liggen”, vertelt Daniel Leermann, projectleider bij Hager. “Om een optimale verbinding tussen beide gebouwen te borgen, hebben wij Unimes hoofdverdelers met een geautomatiseerde en geïntegreerde PLC-besturing geadviseerd, die in eigen huis zijn gebouwd en geprogrammeerd. De verdeelinrichtingen communiceren via een glasvezelkabel. Mocht deze kabel onverhoopt worden stukgetrokken, dan worden alle schakelingen automatisch ‘bevroren’, waardoor uitval niet aan de orde is.”

Preferente en niet-preferente schakelingen

“De PLC-besturing voorziet niet alleen in een optimale verbinding, maar ook in een uitstekende preferentieschakeling”, vertelt Van Hunen. “Mocht onverhoopt de netspanning in het Saxenburgh Medisch Centrum uitvallen, dat zorgt de PLC-besturing ervoor dat de noodstroomaggregaat binnen 15 seconden opstart en alle cruciale installaties onder spanning blijven. Denk bijvoorbeeld aan de OK-ruimtes, de toegangscontrolesystemen en de preferente, groene stopcontacten in de patiëntenkamers.”

49620866763 fe5c196d3f o kopieren

Alle installaties in het gebouw zijn gericht op energiebesparing en hergebruik van energie.
(Beeld: Anton van Daal / HOMIJ Technische Installaties).

 

KNX-besturing

De hoofdverdeler voor de nieuwbouw is geïnstalleerd in de technische ruimte op de begane grond. “Vanwege de beperkte ruimte hebben we deze hoofdverdeler ontworpen en uitgevoerd in een U-opstelling”, aldus Leermann. “Op de verdiepingen zijn 19 Univers onderverdelers van Hager geïnstalleerd, die gebouwd zijn door onze paneelbouwpartner PS Nederland. De onderverdelers zijn tevens voorzien van een preferent en niet-preferent deel en worden bestuurd vanuit de hoofdverdeler. Bovendien beschikken de onderverdelers over een Hager KNX-besturing, die door HOMIJ Technische Installaties is geconfigureerd. De KNX-besturing maakt niet alleen een uitstekende verlichtingssturing mogelijk, maar zorgt er ook voor dat bij het terugkomen van de netspanning de niet-preferentie installaties weer worden opgestart.”

Pluim

Voordat de hoofdverdelers het Service & Competence Center Verdelertechniek van Hager in Coevorden hebben verlaten, hebben zij een Factory Acceptance Test (FAT) ondergaan, waarbij ook HOMIJ Technische Installaties en de technische dienst van het Saxenburgh Medisch Centrum aanwezig waren. “Na installatie zijn bovendien een Site Acceptance Test (SAT) van de noodstroomaggregaat en een Integrale Site Acceptance Test (ISAT) van de complete energievoorziening uitgevoerd, waarbij alle mogelijke storingen zijn gesimuleerd en de werking van de preferente installaties is gecontroleerd”, vertelt Van Hunen. “Vervolgens zijn alle installaties in bedrijf gesteld.” Drie dagen voor de ISAT besloot HOMIJ Technische Installaties nog een stuk onderhoudsdata aan de besturingssoftware toe te voegen, waardoor met één druk op de knop alle trafo-installaties uitgeschakeld kunnen worden en het onderhoud kan worden uitgevoerd. “Hager heeft dit meerwerk zeer voortvarend opgepakt. Bovendien zijn alle tests zonder problemen uitgevoerd. Een uitstekende prestatie van het projectteam van Hager, dat hiervoor een grote pluim verdient.  

Stadion/Galgenwaard complex | Utrecht

IMG-20170614-WA0000-kopiëren
Lees het gehele artikel

Galgenwaard Onroerend Goed B.V. zet in op een duurzame toekomst

Eén van de grootste ‘zonneparken’ van Nederland bevindt zich op het dak van de tribunes van stadion Galgenwaard, een onderdeel van Galgenwaard Onroerend Goed B.V. en de thuisbasis van FC Utrecht. Hier realiseerde HOMIJ Technische Installaties recent de technische infrastructuur voor 3.380 zonnepanelen met een opbrengst van 817.000 kWh per jaar. De opbrengst is voldoende om niet alleen de voetbalgerelateerde ruimtes maar ook het sushirestaurant, de apotheek, hoekkantoor Zuid en het ROC Midden-Nederland energieneutraal te maken, evenals een gedeelte van de centrale hal van hoekkantoor Noord. Eventuele overschotten worden teruggeleverd aan het net.

Stadion/Galgenwaard complex UtrechtAlle meetresultaten van de kWH-meters worden inzichtelijk gemaakt op een groot scherm (Energiespiegel) in de centrale ontvangsthal van het hoofdgebouw van het stadion, waarop alle zonnepanelen én hun opbrengst duidelijk worden geprojecteerd.

Voor de 3.380 panelen waren in het gelijkstroomgedeelte 30 kilometer kabel en 23 omvormers nodig, die de zonne-energie omzetten van DC- naar AC-energie. In de wisselstroom voegde HOMIJ vestiging Vianen nog 2.635 meter kabels toe in vijf verschillende formaten, evenals een groot aantal kabelwegen en Busduct koperen zware vermogenscomponenten. “Om alle kabels te kunnen koppelen, is een hoofdverdeelkast omgebouwd en zijn er acht nieuwe schakel- en verdeelinrichtingen (onderverdelers) geplaatst”, vertelt Erik van Hal, Account Manager bij HOMIJ Technische Installaties. “Acht kWh-meters meten en registreren de energieopbrengst, spanning en vermogen van de zonnepanelen, evenals de hoeveelheid zonnestroom die elke huurder in het stadion/Galgenwaard complex verbruikt. Voor de schakel- en verdeelinrichtingen en kWh-meters hebben we een beroep gedaan op BRControls, waarmee we regelmatig projecten uitvoeren.”

Optimaal inzicht
“Vanwege de grote hoeveelheid stroom die door de zonnepanelen wordt opgewekt, hebben we 400 ampère schakel- en verdeelinrichtingen geëngineerd en geleverd met een afschakelvermogen van 15 KA (kiloampère). Volledig conform de IEC-EN61439 normeringen”, vertelt José Gomez, Accountmanager E-verdelers bij BRControls. “De kWH-meters in de verdeelkasten hebben wij in opdracht van HOMIJ gekoppeld met het bovenliggende gebouwbeheersysteem. Hiervoor hebben we gebruikgemaakt van onze krachtige BRC-45 regelaar. Alle meetresultaten van de kWH-meters worden inzichtelijk gemaakt op een groot scherm (Energiespiegel) in de centrale ontvangsthal van het hoofdgebouw van het stadion, waarop alle zonnepanelen én hun opbrengst duidelijk worden geprojecteerd. Dit zorgt niet alleen voor meer inzicht bij de medewerkers van de Galgenwaard, maar stimuleert ook het energiebewustzijn van de stadionbezoekers.”

Stadion/Galgenwaard complex Utrecht

Elke regelkast is voorzien een nieuwe BRC-46 centrale primaire systeemcontroller, inclusief snelle processor, UPS-ondersteunde control power down en intern SQLite databasemanagementsysteem voor dataopslag en data-analyse.

Stap-voor-stap verduurzaming
De zonnepaneleninstallatie maakt deel uit van een stap-voor-stap verduurzamingsslag van de Galgenwaard, dat tevens de installatie van energiezuinige LED-verlichting en vernieuwing van de brandmeldcentrale en regeltechniek omvat, vertelt John Koekoek, beheerder van het Galgenwaard complex. “Zowel de brandmeldinstallatie als de regeltechniek dateren uit 2001 en waren inmiddels zodanig verouderd, dat bij eventuele storingen vervanging van de componenten niet meer mogelijk is. Simpelweg omdat de componenten niet meer geproduceerd worden. Om de werking van de installaties in de toekomst te garanderen én het beheer ervan te vereenvoudigen, is vervanging dan ook onontbeerlijk. Om hier op de juiste manier invulling aan te geven, hebben we een beroep gedaan op HOMIJ, dat sinds 2006 verantwoordelijk is voor het onderhoud van onze technische installaties.”

Betrouwbaar en gebruiksvriendelijk regelsysteem
Om de verwarming, koeling, luchtbehandeling en verlichting in het stadion goed te kunnen regelen, zochten de Galgenwaard en HOMIJ naar een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk regelsysteem, dat de werking van de installaties eenvoudig inzichtelijk maakt. John Koekoek: “In de toekomst willen we in één oogopslag kunnen zien welke installaties draaien, op welk vermogen en waar zich eventueel problemen voordoen. Zodat we beheer en onderhoud op maat kunnen uitvoeren en lange termijn trending van alle belangrijke parameters en meetwaardes mogelijk wordt: hoe hebben processen zich door de jaren heen gehouden? Wanneer hebben zich storingen voorgedaan? En hoe functioneren de installaties, in vergelijking met dezelfde periode één, vijf of tien jaar eerder? Daarbij hebben we de wens om ook op afstand de installaties te beheren, waar de regeltechniek van BRControls optimaal in voorziet.”

Stadion/Galgenwaard complex UtrechtDe BRC-46 is honderd procent IP-gebaseerd en biedt de mogelijkheid om verbindingen over Ethernet te maken.

De komende maanden worden gefaseerd per tribunedeel de bestaande regelkasten omgebouwd, gefinetuned en weer in gebruik genomen. Erik van Hal: “In de verschillende ruimtes rondom het stadion staan 18 regelkasten met nu nog Priva en Siemens regeltechniek. Dit regelhart wordt vervangen door BRControls regeltechniek, waarbij we middels een busleiding alle relevante informatie van de installaties zichtbaar maken op grote schermen. Denk bijvoorbeeld aan de inregelkastprocessen van de verwarming, koeling en luchtbehandeling, het functioneren van de verwarmingspompen en bijbehorend energieverbruik, op basis waarvan de installaties en regeltechniek geoptimaliseerd kunnen worden.”

Modern en webbased
Waar HOMIJ alle bekabeling tussen de onderstations verzorgt en faciliteert bij de ombouw van de regelkasten, staat BRControls in voor de vervanging van de regeltechniek en installatie ter plaatse, vertelt Harry Peters, Salesmanager bij BRControls. “Het verouderde gebouwbeheersysteem, dat nu nog draait op een oud Windowsplatform, wordt hierbij vervangen door een modern, webbased regelsysteem van BRControls. Elke regelkast wordt door ons voorzien een nieuwe BRC-46 centrale primaire systeemcontroller, inclusief snelle processor, UPS-ondersteunde control power down en intern SQLite databasemanagementsysteem voor dataopslag en data-analyse. De BRC-46 is honderd procent IP-gebaseerd en biedt de mogelijkheid om verbindingen over Ethernet te maken. Hierdoor kan HOMIJ niet alleen flink besparen op de bekabeling (en montage-uren), maar wordt ook beheer en onderhoud op afstand mogelijk. De modulaire BRC-46 centrale primaire systeemcontroller is vrij programmeerbaar en voorzien van diverse web-visualisatiemogelijkheden. Hierdoor worden niet alleen alle aangesloten klimaatsystemen van het Galgenwaard complex eenvoudig zichtbaar gemaakt, maar leveren wij tevens een bijdrage aan een beter leefklimaat in het stadion en de overige kantoren, tegen een minimaal energieverbruik.” Met de vernieuwing loopt Galgenwaard Onroerend Goed B.V vooruit op ontwikkelingen in de toekomst alsmede de verduurzaming van het gehele complex. In februari/maart 2019 wordt de nieuwe regeltechniek opgeleverd.  

Tekst Lieke van Zuilekom    |    Beeld BRControls
Uitgelichte afbeelding: 
Eén van de grootste ‘zonneparken’ van Nederland bevindt zich op het dak van de tribunes van stadion Galgenwaard, een onderdeel van Galgenwaard Onroerend Goed B.V. en de thuisbasis van FC Utrecht.