Tagarchief: Hessenpoort

Distributiecentrum Wehkamp, Zwolle | ‘Een optimale luchtverdeling, zonder belemmeringen’

van-dalen-0502-498-kopieren
Lees het gehele artikel

Het nieuwe distributiecentrum van Wehkamp op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle wordt duurzaam verwarmd, gekoeld en geventileerd. De kanaalunits en VRF-systemen van merkonafhankelijk advies-, ontwerp- en installatiebureau Klimavisie spelen hierin een voorname rol.

“We zijn al in een vroeg stadium door Van Dalen Installatietechniek B.V. benaderd, om mee te denken over de airconditioning en verwarming in het distributiecentrum”, vertellen Maikel Willemsen en Martin Hulshof, directieleden van Klimavisie. “Op basis van het ontwerp en de warmteverliesberekeningen van HE Adviseurs hebben wij de juiste producten voor dit project geselecteerd. In totaal hebben we 48 kanaalunits geleverd en gemonteerd in het dc, evenals 32 kanaalunits in de shelving. In het kantoorgedeelte hebben we VRF R2-systemen van Mitsubishi Electric aangebracht, waarop vervolgens de vloerverwarming is aangesloten. Tot slot hebben we een aircosysteem gemonteerd in de chauffeursruimte. Aan de luchtbehandelingsunit op het dak zijn twee buitendelen gekoppeld. Deze buitendelen zijn zodanig gepositioneerd dat hun schaduwen de zonnepanelen niet hinderen.”

Uitgekiende positionering

In de ontwerp- en engineeringsfase is maximaal aandacht besteed aan de positionering van de kanaalunits, vertelt Willemsen. “Wij hebben al onze installatie-informatie toegevoegd aan het BIM-model, dat door Van Dalen Installatietechniek B.V. verder is uitgewerkt en gecontroleerd. Een optimale luchtverdeling in de nieuwbouw is het resultaat, zonder belemmeringen voor de stellingen van Wehkamp en/of voor de rijroutes van de heftrucks.”

Veilige montage op hoogte

Omdat in het gebouw een plafond ontbreekt, zijn alle kanaalunits tegen het dak gemonteerd. “Bepaald geen sinecure, omdat we te maken hadden met hoogtes tot twaalf (!) meter”, aldus Willemsen. “Om een optimale montage mogelijk te maken, hebben wij gebruik gemaakt van de hoogwerkers op de bouw. Dit vroeg niet alleen om een nauwe afstemming met onze nevenaannemers, maar ook om een goede instructie. Zodat het veilig werken op hoogte te allen tijde werd geborgd.” Zowel Klimavisie als haar monteurs zijn VCA-gecertificeerd, benadrukt Willemsen. “Onze werkzaamheden zijn dan ook gestructureerd en volgens de gestelde kwaliteits-, Arbo- en veiligheidsnormen uitgevoerd.”

Intelligente regeltechniek

Aan de kanaalunits zijn airsocks en luchtkanalen met roosters aangesloten. Alle units worden bediend vanuit een centrale regelaar, die gekoppeld is aan het Priva gebouwbeheersysteem. Bovendien zijn koppelingen gemaakt met de brandbeveiliging en sprinklerinstallaties. Op het moment dat in het distributiecentrum brand gedetecteerd wordt, schakelen de klimaatsystemen automatisch uit. Rookoverdracht door de luchtkanalen of airsocks is hierdoor niet aan de orde.  

Distributiecentrum Wehkamp, Zwolle | ‘Nieuw distributiecentrum Wehkamp is duurzaam en toekomstbestendig’

van-dalen-0910-421-kopieren
Lees het gehele artikel

Eind maart heeft Wehkamp haar tweede distributiecentrum op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle officieel geopend. Dankzij deze uitbreiding kan het online warenhuis haar huidige groei faciliteren en verder innoveren. De nieuwbouw (25.000 m²) van Wehkamp is direct naast het bestaande en volledig geautomatiseerde e-commerce centrum (35.000 m²) gerealiseerd, waarmee een multifunctioneel en flexibel distributiecentrum met een footprint van 60.000 m² en een vloeroppervlak van 110.000 m² is ontstaan.

Het nieuwe distributiecentrum is ontworpen door DENC architecten. VDR Bouwgroep was verantwoordelijk voor de bouwkundige werkzaamheden, terwijl Van Dalen Installatietechniek B.V. tekende voor de gebouwgebonden installaties. Van de klimaatinstallaties tot en met de sanitaire voorzieningen, (terrein)verlichting en energiedistributie. In aanvulling op deze opdracht kreeg de installateur uit Nijkerk bovendien de klantgebonden installaties gegund, waaronder de camera-, intercom- en data-installaties, evenals de E-voedingen voor de diverse procesinstallaties. Voor de datacommunicatie en muziek- en omroepinstallatie werd om praktische redenen een koppeling met de bestaande bouw gemaakt. Voor de rest zijn sec separate installaties ontworpen, geëngineerd en gemonteerd.

Van Dalen Distributiecentrum Wehkamp Artikel Vakblad Installatie Bouw Nederland

SER (Secondary Equipment Room) kast in het distributiecentrum van Wehkamp.

 

Duurzaam installatiepakket

“Wehkamp gaat net als wij voor duurzame oplossingen”, vertelt Michiel van Doornik, Projectleider Installatie bij Van Dalen Installatietechniek B.V.. “In de nieuwbouw wordt o.a. gebruik gemaakt van duurzame materialen, 100% LED-verlichting en een energievriendelijke warmtekoude-opwekking. Daarnaast zijn er laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst.” Voor de klimatisering van de nieuwbouw zijn warmtepompunits geïnstalleerd, waarmee zowel verwarmd als gekoeld kan worden. “Als afgiftesysteem is gekozen voor airsocks, die een tochtvrije en gelijkmatige luchtverdeling borgen. In het entreegebied en de kantine is aanvullende vloerverwarming gemonteerd die – middels een hydrobox en buffervat – tevens aan een warmtepomp is gekoppeld.”

Naast de klimaatinstallaties zelf geeft ook de meet- en regeltechniek invulling aan de duurzaamheidsambitie van Wehkamp. “De installaties worden zodanig ingeregeld, dat de nieuwbouw nog duurzamer wordt dan aanvankelijk gedacht”, vertelt Van Doornik. “Onder andere door het instellen van kloktijden per seizoen en door gelijktijdig verwarmen en koelen in één ruimte tegen te gaan, wordt energievernietiging voorkomen. De basis hiervoor is inmiddels gelegd. De komende maanden vindt – bij het wisselen van de seizoenen – nog de fijne afstemming van de installaties plaats.”

Van Dalen Distributiecentrum Wehkamp Artikel Vakblad Installatie Bouw Nederland

Van Dalen Installatietechniek B.V. tekende voor de gebouwgebonden installaties in het dc. Van de klimaatinstallaties tot en met de sanitaire voorzieningen, (terrein)verlichting en energiedistributie.

 

Compacte en flexibele energievoorziening

Voor de energievoorziening van dc 2 heeft Van Dalen Installatietechniek B.V. een eigen compactstation van 1.600 kVA en 2.500 Ampère geïnstalleerd. Een railkokersysteem zorgt voor de energiedistributie in het pand. “Vanaf dit railkokersysteem wordt afgetakt naar de diverse verbruikers en/of verdeelkasten, die op tactische en logische plekken zijn gemonteerd.” De keuze voor railkokers is volgens Van Doornik niet verwonderlijk. “Het distributiecentrum is 285 meter lang. Voor de energiedistributie moesten dan ook grote afstanden worden overbrugd. In plaats van grote hoeveelheden kabels konden wij volstaan met een compacte railkoker. Bijkomend voordeel is dat de energievoorziening eenvoudig kan worden uitgebreid of aangepast, wanneer behoeftes in het distributiecentrum wijzigen. Het plaatsen en koppelen van een extra aftakkast is hiervoor voldoende.”

Strakke planning

In de wereld van online retail is tijd een cruciale factor. Aan de bouw van het distributiecentrum lag dan ook een strakke planning ten grondslag. Van Doornik: “In maart 2018 kregen we de opdracht voor de basisinstallatie gegund. Op dat moment wisten we al dat op 1 oktober de hal zover gereed moest zijn, dat Wehkamp kon starten met hun inbouwpakket. Op 15 november moesten we het eerste deel bedrijfsklaar opleveren en op 21 december al stond de eindoplevering gepland. Omdat wij ook het inbouwpakket van Wehkamp gegund kregen, is deze datum opgeschoven naar begin 2019, maar nog steeds was de planning strak. Een nauwkeurige coördinatie met alle neven- en onderaannemers was dan ook onontbeerlijk. In het voortraject hebben we wekelijks bij elkaar gezeten, om alle installaties goed op elkaar af te stemmen en een soepele uitvoering mogelijk te maken. Bepaald geen sinecure, maar wel met een duurzaam en toekomstbestendig distributiecentrum als resultaat.”