Tagarchief: Groei

‘Stille warmtepomp met koudemiddel R454B biedt bewoners én installateurs ongekende voordelen’

db
Lees het gehele artikel

Het aantal warmtepompen in ons land groeit sterk. Niet verwonderlijk, want we willen steeds duurzamer werken én wonen. Bewoners gaan anno 2019 bewust van het gas af en installeren steeds vaker een warmtepomp, waarmee zeer efficiënt verwarmd en gekoeld kan worden. Dit heeft grote gevolgen voor de installatiepartijen. Want omdat de meeste warmtepompen gevuld zijn met een koudemiddel, is voor de aanschaf, installatie en inbedrijfstelling een F-gassencertificaat vereist. Echter niet bij de LWM Monobloc-warmtepomp, die leverancier van klimaatoplossingen STULZ in augustus in samenwerking met REMKO in de markt heeft geïntroduceerd. De lucht/water-warmtepomp wordt gekenmerkt door een compact ontwerp, een stille werking en een eenvoudige installatie. Het gesloten koelcircuit is in de buitenunit geïntegreerd. Bovendien wordt de warmtepomp in de fabriek afgevuld en getest, waardoor geen F-gassencertificaat meer nodig is.”   

De LWM Monobloc-warmtepomp is ontwikkeld voor woningen die na 2002 zijn gebouwd/gerenoveerd en die voldoen aan de huidige isolatienormen. “Bewoners hebben keuze uit drie kleurstellingen en drie bouwgroottes, met een nominaal verwarmingsvermogen van 6, 8 of 10 kW. Bovendien is montage in cascade mogelijk, waardoor een warmingsvermogen tot 20 kW geen problemen oplevert”, vertelt Dennis van der Blom, Product Manager Comfort bij STULZ Groep BV. “De installatie omvat slechts 

een buitendeel en eventueel een boilervat. Door zijn stille werking kan de buitenunit in vrijwel elk woongebied worden geplaatst. Zo wordt in de unit een grotere ventilator toegepast, die minder omwentelingen hoeft te maken om dezelfde hoeveelheid lucht te verplaatsen. Bovendien zijn speciale schotjes voor de ventilator gemonteerd, waardoor het geluid wordt gedempt en de warmtepomp esthetisch fraaier oogt.”

De LWM Monobloc-warmtepomp is verkrijgbaar in drie kleurstellingen en drie bouwgroottes, met een nominaal verwarmingsvermogen van 6, 8 of 10 kW.

 

Efficiënt bedrijf

Alle REMKO lucht/water-warmtepompen zijn standaard voorzien van inverter-plus technologie, waarbij het compressortoerental zich nauwkeurig en traploos aan de vereiste koel- en warmtebehoefte aanpast. “Dankzij deze precieze, vloeiende regeling worden – in vergelijking met niet-invertersystemen – een flinke energiereductie én een efficiënt bedrijf met een hoog jaarrendement bereikt”, aldus Van der Blom. “Dankzij het nieuwe koudemiddel R454B (Opteon XL41) is inschakelen van het elektrische back-upelement van 7,5 kW om een watertemperatuur van 60oC te bereiken (legionellapreventie), niet nodig. De relatief lage GWP-waarde van R454B (466) betekent dat het koudemiddel bij onverhoopte lekkage een kleiner broeikaseffect heeft dan overige in airco’s en warmtepompen toegepaste koudemiddelen (GWP R410A: 2.088, GWP R32: 675). Omdat het volledige koelcircuit zich in de buitenunit bevindt, zijn bij de installatie geen koeltechnische werkzaamheden benodigd. Dit beperkt de arbeidstijd en borgt een optimale montage- en functieveiligheid. Dankzij deze koudemiddeleigenschappen is de LWM Monobloc-warmtepomp uitstekend voorbereid op de F-gassenregels voor 2030. Bovendien voldoet de warmtepomp met een nominaal (op 5m) geluidsdrukniveau vanaf 32 dB(A) aan de aanstaande geluidswetgeving van 40 dB(A).”

Eenvoudige installatie

In het werk hoeven installateurs slechts twee waterleidingen aan te sluiten, vertelt hij. “Het mooie van deze warmtepomp is dat dit ondergronds kan gebeuren, waar men minder last heeft van vorst en waardoor hinderlijk leiding- en gootwerk wordt voorkomen. Maar ook installatie bovengronds is mogelijk, waarbij uiteraard meer maatregelen tegen leidingbevriezing genomen moeten worden. Naar wens kan bovendien een hybride aansluiting met een bestaande cv-ketel, zonneboiler of palletkachel worden gemaakt, waardoor ook oudere woningen zuiniger verwarmd kunnen worden.” De LWM Monobloc-warmtepomp heeft een A++ energielabel en een COP vanaf 5,1. “Dit betekent dat de warmtepomp met 1 kW elektrische energie 5,1 kW warmte kan leveren, bij een buitentemperatuur van 7°C. Maar ook bij -7°C haalt de warmtepomp nog een COP van circa 3,55.”   

De Nederlandse Vereniging Warmtepompen (DHPA)

plf28836-a4-srgb-kopieren
Lees het gehele artikel

De Nederlandse Vereniging Warmtepompen (DHPA) verenigt de 25 belangrijkste leveranciers – producenten en importeurs – van warmtepompen in Nederland. Gezamenlijk voorzien wij vrijwel de gehele Nederlandse vraag; van kleine warmtepompen voor woningen tot grote systemen voor bijvoorbeeld winkelcentra en appartementencomplexen.

Forse groei

In tegenstelling tot wat sommigen denken, zijn warmtepompen verre van nieuw. De eerste warmtepompen werden al eind jaren ’80 in Nederland geplaatst; de techniek zelf is al véél ouder en daarmee volwassen. Wél nieuw is de recent ingezette forse groei van de Nederlandse markt, ingegeven door het klimaatbeleid en financiële stimulering zoals de ISDE-regelingen. Het marktaandeel bedraagt inmiddels zo’n 10% en heeft een structurele ‘double-digit’ groei!

Duurzaam

Door warmte van buiten naar binnen een gebouw te ‘pompen’ kunnen warmtepompen verwarmen. ‘Buiten’ is bijvoorbeeld buitenlucht, de bodem, grond- of oppervlaktewater of een warmtenet. Warmtepompen kunnen als enige techniek ook koelen door warmte juist van binnen naar buiten te ‘pompen’. Inmiddels geen overbodige luxe meer, zo ervoeren we deze zomer. Warmte uit of naar de omgeving halen, is duurzaam: de duurzaamste thermische energie is immers die energie die je niet hoeft op te wekken!

Opschaling vraagt om goed beleid

Voor het doorzetten van de geambieerde grootschalige uitrol moeten, naast het klimaatbeleid, ook het milieu- en het bouwbeleid meewerken. (Volgens ‘Parijs’ moeten we in 2030 al de helft CO2 besparen en dus navenant bij het klimatiseren van gebouwen.) Dit beleid is uiteraard ingericht op basis van bestaande technieken en infrastructuur. Daarom is er discussie over bijvoorbeeld de impact op bodem en grondwater bij bodem-gebonden warmtepompen (bodemenergie) en over geluid van buitenunits bij lucht-warmtepompen. Er is een voorstel voor – terechte – geluidsnormering. De branche heeft zich kritisch getoond op de ons inziens onnodig strenge voorgestelde norm en de onuitvoerbaarheid van de voorgestelde meetvoorschriften. Evenals de geluidsnormering is de EPG (Energie Prestatie Gebouwen) onderdeel van een forse wijziging van het Bouwbesluit dat medio 2020 van kracht wordt. Nieuwe BENG-eisen voor de thermische eigenschappen van de gebouwschil en voor verwarming en koeling van een gebouw, worden in de loop van 2020 van kracht. En de vernieuwde rekenmethode NTA8800 schat de warmtepomp op zijn terechte toegevoegde waarde. Ook het in mei door het kabinet gepresenteerde klimaatakkoord is gericht op verdere opschaling, ook en vooral in de bestaande bouw. In de praktische uitvoering daarvan zal ook sterk aan verdere standaardisatie en inpassing in de gebouwen zelf maar ook in de elektriciteits-infrastructuur moeten worden gewerkt.

Ketenpartijen belangrijk

Deze voorbeelden geven aan dat de keten hier zijn werk moet doen. De ketenpartijen, dus Installatie & Bouw als opdrachtgever en klant van de warmtepompensector, moet zijn brugfunctie vervullen naar het vastgoed en naar gebiedsontwikkeling! Heeft u hier ideeën over? Neem contact met ons op. We gaan graag het gesprek met u aan!   


De Nederlandse Vereniging Warmtepompen (DHPA) is de brancheorganisatie voor fabrikanten en importeurs van warmtepompen in de woningbouw en utiliteit.

De DHPA draagt bij aan verduurzaming van de gebouwde omgeving en wil leidend zijn in het proces van energiebesparing, CO2-emissie reductie en het gebruik van hernieuwbare energie. Dit kan DHPA alleen binnen de keten in samenwerking met de installatie- en bouwbranche.

Dit bereiken we o.a. door:.

• Promotie van de warmtepomp toepassingen;

• Nauwe samenwerking met wet- en regelgevende instanties;

• Normeren en aanjagen innovatie van technieken en applicaties.

Meer info: www.dhpa-online.nl