Tagarchief: Gezonde leeromgeving

Schoolventilatie is broodnodig voor een gezonde leeromgeving

mh180418-b040-edit-2-kopieren
Lees het gehele artikel

In september 2015 is het door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) uitgebrachte Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen uitgebreid met het thema warmteterugwinning. Laat dat nu de corebusiness zijn van Ned Air. We spreken met algemeen directeur Wouter Wijma, over hoe scholen vragen om een niet-standaard aanpak.

“We zitten met Ned Air nu vier jaar in de markt voor schoolventilatie”, opent Wijma het gesprek. “Destijds zijn we er via de VLA ingerold toen een marktpartij met de witte vlag zwaaide op een project in Amsterdam. Er was maatwerk nodig, zo bleek.”

Expertise werpt vruchten af

Voor de betreffende school in Amsterdam ging Ned Air terug naar de tekentafel en ontwikkelde een prototype dat alle problemen moest oplossen. Wijma: “Het was een succesvolle ontwikkeling. We hebben van dat prototype toen 60 stuks mogen produceren, die met succes zorgen voor een gezond binnenklimaat. Inmiddels produceren wij meer dan 200 van deze installaties op jaarbasis.”

Stilte in de klas!

U hoort het de leerkracht zo zeggen. Toch geldt dit niet alleen voor de schoolgaande jeugd, ook de ventilatie moet stil zijn. Het PvE Frisse Scholen 2015 hanteert een indeling in de klassen A, B en C, waarbij voor klasse A-ventilatie de strengste geluidseisen gelden. “Het grootste verschil tussen schoolventilatie en reguliere ventilatie is het geluidsniveau. Dit moet volgens de klasse B-eisen uit het PvE Frisse Scholen onder de 33 dB(A) blijven. Deze klasse geldt voor het primair onderwijs, en onze EduComfort-installaties voldoen hieraan. Kijken we naar het voortgezet onderwijs en de universiteiten, dan komt klasse A in beeld en spreken we over 30 dB(A). Wij hebben in ons pakket de EduComfort 950 en de CM 1100 LN (low noise) die boven een verlaagd plafond kan werken. In beide gevallen hebben we het over decentrale units”, aldus Wijma.

Nedair Basisschool Twiske Amsterdam

Ned Air EduComfort 950 zorgt voor optimale prestaties in de klas.

 

Een schoolgebouw is dus onderhevig aan andere eisen dan een woning of een utiliteitsgebouw. “We zien duidelijk een trend ontstaan om boven het verlaagde plafond te installeren en te kiezen voor all-air oplossingen, waarin ook de volledige verwarming is inbegrepen. Wel adviseren wij om één of twee stralingsbronnen, radiatoren, te behouden, omdat de leerlingen die dicht bij het raam zitten anders een lagere gevoelstemperatuur ondervinden dan de leerlingen in de rest van het lokaal.”

Betere leerprestaties

Wijma is blij dat het onderwerp begint te leven, zij het dat er binnen Europa nog geen consensus is bereikt omtrent de eisen. “In Nederland rekenen we met 950 m3/h lucht voor klasse B. In Frankrijk is dat bijvoorbeeld tussen de 450 en 600 m3/h. In ieder geval begint dit thema overal te leven. De prestaties van leerlingen in Frisse Scholen gaan gemiddeld met 20% tot 25% omhoog. Het ziekteverzuim gaat met gemiddeld 20% omlaag. Ik herinner me de reactie nog van een schooldirectrice, die me dankbaar meedeelde dat sinds de installatie het ziekteverzuim onder leraren enorm was gedaald.”

Business for good

Ned Air wil graag verder kijken dan de units die zij levert. “We gunnen iedere leerling een gezond schoolgebouw. Daar hebben we een missie van gemaakt, die we met de hele organisatie dragen. We noemen het ‘Business for Good’ en dienen daarmee een doel dat veel verder strekt dan slechts geld verdienen. De winst is bijzaak, die komt vanzelf als beloning voor goed werk.”