Tagarchief: FuranFlex

Uw rookgasafvoer in één dag gerenoveerd

Lees het gehele artikel

Renovatie van deze kanalen is nodig, om een goede en veilige werking van het cv-systeem in de toekomst te garanderen. Met FuranFlex biedt F.F. Kanaalrenovatie niet alleen een hoogwaardige maar ook een zeer snelle oplossing. Zowel voor individuele kanalen als voor collectieve systemen.

“Wanneer een nieuwe ketel wordt geplaatst, moet gegarandeerd worden dat het rookgaskanaal nog een ketelleven meegaat”, weet Rudie Balink van F.F. Kanaalrenovatie. “Echter zijn er maar weinig inspecteurs die dit objectief kunnen beoordelen. Daarom wordt in de praktijk bij de montage van nieuwe ketels bijna altijd het rookgaskanaal gerenoveerd of vervangen.” Rookgaskanalen betreffen veelal aluminium kanalen waarin putcorrosie plaatsvindt, vertelt hij. “Daarnaast drogen de siliconen rubbers op de verbindingen uit, waardoor ze na verloop van tijd niet meer goed afdichten. Bij collectieve kanalen speelt bovendien het probleem van onderdruk.”

Onder- en overdruk

“De meeste oude(re) collectieve rookgaskanalen in Nederland zijn gebaseerd op onderdruk”, aldus Balink. “Niet verwonderlijk, want warmte lucht stijgt en creëert zo een natuurlijke trek in het kanaal. Echter zijn de rookgastemperaturen van de nieuwe type cv-ketels een stuk lager, waardoor deze thermische trek verdwijnt. Hierdoor blijven de rookgassen in het kanaal hangen of zakken zij zelfs naar beneden, waar zij in het luchtzijdige deel van de installatie terechtkomen. Hier worden de rookgassen aangezogen door de ketel, die als gevolg hiervan in storing gaat. Een overdrukkanaal gaat hiermee de strijd aan.”

Snel en met minimale bouwkundige ingrepen

Bij de renovatie van collectieve en individuele rookgaskanalen maakt F.F. Kanaalrenovatie gebruik van FuranFlex, dat snel en met slechts minimale bouwkundige ingrepen te installeren is. Bovendien wordt hiermee de volledige capaciteit van het bestaande kanaal benut. “FuranFlex is zowel geschikt voor vr- als hr-ketels en beschikbaar voor kanalen van 80 tot 800 mm. De oplossing betreft een innovatieve en flexibele schoorsteenvoering, die op maat vanuit de fabriek wordt aangeleverd en is opgebouwd uit drie lagen: een buitenlaag van kevlarversterkt glasvezel, een tussenlaag van composiet en glasvezel en een binnenfolie die na het uitharden uit de buis wordt verwijderd. Omdat we slechts een paar uur per woning bezig zijn, wordt overlast tot een minimum beperkt.”

Ook voor hoogbouwprojecten

FuranFlex is niet alleen geschikt voor laagbouw- maar ook voor hoogbouwprojecten. De grootste klus die F.F. Kanaalrenovatie heeft uitgevoerd, betreft de renovatie van de 60 meter hoge Skydome in Amsterdam. “Het rookgassysteem in deze woontoren bestond uit een vijftal aluminium CLV-kanalen, gebaseerd op onderdruk, die bij de bouw van 1995 in het gebouw zijn aangebracht”, vertelt Balink. “Sindsdien was er niet meer naar omgekeken. Tijdens de bouw zijn 20 vr-ketels geplaatst, die door de jaren heen op individuele basis zijn vervangen door (hoofdzakelijk) hr-ketels. Dit had slijtage in de rookgaskanalen tot gevolg. Daarom hebben wij in opdracht van beheerder Facilicom het complete systeem preventief gerenoveerd. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van een bijna 60 meter lange schoorsteenvoering, met een diameter van 400 mm.”

Voegloos, naadloos en luchtdicht

Voor de montage van FuranFlex wordt altijd een haalbaarheidsonderzoek op locatie uitgevoerd, benadrukt Balink. “Is renovatie technisch én financieel haalbaar? Of is complete vervanging aan te bevelen? De volgende stap bij collectieve kanalen is de montage van roestvrijstalen T-stukken. Immers kun je aftakkingen niet renoveren met een liner. Wanneer alle T-stukken op hun plaats zitten, dan wordt de FuranFlex in het kanaal aangebracht en plaatsen we speciale adapters op de twee uiteinden. Deze adapters worden aangesloten op een stoomgenerator, die buiten of op de galerij staat. Onder de stoomdruk zet de liner uit en na 2 uur beschikt men over een voegloze, naadloze en luchtdichte kanaalvoering die bestand is tegen hitte, corrosie en vocht. Per dag kunnen we tot 5 individuele kanalen renoveren; een collectief kanaal met 15 aansluitingen doen we in 2 dagen.”

De FuranFlex liner beschikt over een CE-markering en een gunstige KIWA Gastec-beoordeling.    

Renoveren van CLV-rookgasafvoersystemen: Rookgasrenovatie zonder hak- en breekwerk 

Easy-Liner 001 kopiëren
Lees het gehele artikel

Met een doordacht en inmiddels ruimschoots beproefd systeem blijven de horizontaal en verticaal geplaatste afvoerkanalen intact en krijgen deze aan de binnenkant een flexibele kous, FuranFlex genaamd.

Het jaarlijks laten nakijken van een cv-ketel is voor de meeste mensen haast vanzelfsprekend. Een rookgasafvoerkanaal daarentegen krijgt pas aandacht als zich problemen of zelfs calamiteiten voordoen. De negatieve gevolgen van het plaatsen van een nieuw systeem als muren openbreken, dagen zonder warm water zitten en de hoge kosten maken een renovatie niet aantrekkelijker. Michel Zilverschoon, eigenaar van Easy-Liner B.V.: “Met ons FuranFlex-systeem is dat geen probleem. Wij renoveren van binnenuit en pakken in korte tijd kanalen met verschillende aansluitingen aan tot in totaal een lengte van wel 70 meter. De flexibele kous laten we van bovenaf in het kanaal zakken en zetten deze met speciale afsluiters dicht. Vervolgens blazen we ze met stoom op tot een volwaardig nieuw rookgaskanaal dat weer 25 jaar meekan. Door het systeem te voorzien van een voering, repareert het alle rotte plekken, gaten en lekkages en het zorgt dat het systeem is voorbereid op de nieuwste generatie CV-toestellen. FuranFlex is een sterke warmte-isolator en dat verbetert ook de trek in het kanaal.”

Flexibele kous ligt klaar aan staaldraad om te worden opgetakeld.

Zilverschoon vervolgt: “De garantie op FuranFlex is 25 jaar. Dat is ruimschoots meer dan de levensduur van een verwarmingsketel. Overigens als je deze vervangt, dan is het een vereiste dat een kanaal nog minimaal aan de levensduur voldoet. Wij adviseren om het rookgasafvoerkanaal preventief te laten inspecteren. Het voorkomt de overlast van tijdelijke afsluiting van warm water. Na 25 jaar is vernieuwing geen probleem, omdat de voering van FuranFlex slechts twee tot drie millimeter dik is. Dat is voldoende, want na twee keer renoveren verlies je in de diameter ongeveer een centimeter. Dat vormt echter geen belemmering omdat het overdruksysteem van moderne ketels altijd een kleinere diameter vereist dan de oudere modellen met een onderdruksysteem. Er blijft voldoende ruimte over om in de toekomst nog een keer te renoveren, mocht dat nodig zijn.”

Gekoeld bewaren

FuranFlex is nu 15 jaar op de markt en het product is blijvend in ontwikkeling. “Wij zien de blijvende aandacht voor de consistentie en de kwaliteitswaarborging van het product. Het voldoet aan de technische eisen en de wettelijk gestelde normen. Met de beperkende maatregelen van het coronavirus hebben wij zelf geïnvesteerd in een koelcontainer. Het geeft ons meer bewegingsvrijheid in onze werkwijze, want gekoeld op een temperatuur tussen de 5 en 10 graden is het product ideaal toepasbaar en houdbaar tot ongeveer vier weken.”

Naar boven takelen van flexibele kous in verband met gewicht (300 kilogram).

Het team van Easy-Liner B.V. heeft inmiddels acht gecertificeerde monteurs in dienst, die grote en kleine installaties door heel Nederland verzorgen. “Wij werken voornamelijk in opdracht van bedrijven en VvE’s (Vereniging van Eigenaren). Het is raadzaam om bij hen te informeren naar hun Plan van Aanpak als het gaat om het renoveren van CLV-rookgasafvoersystemen. Voorkom problemen in de toekomst en denk tijdig aan renovatie, het gaat hier namelijk om de veiligheid van de bewoners”, besluit Zilverschoon.