Tagarchief: Flow Care Installatietechniek

Renovatie van de luchtbehandelingskast: een slimme investering

Lees het gehele artikel

Huisartsen, (welzijns)coaches, sociaal werkers en bezoekers van Huis van de Wijk Oud-Charlois in Rotterdam kunnen sinds kort profiteren van meer comfort en gezonde(re) binnenlucht. In navolging van het verwarmingssysteem is de luchttechnische installatie van het wijkcentrum namelijk grondig gereinigd en gerenoveerd. “De installatie was aan het eind van zijn technische levensduur gekomen”, vertelt Ewald Baars, Directeur/Eigenaar van Flow Care Installatietechniek. “Bovendien was verduurzaming gewenst. In nauwe samenwerking met Systemair heb ik een oplossing op maat uitgeëngineerd en gerealiseerd, die tevens het energieverbruik flink omlaag brengt.”

Systemair DVC dakventilator.

De klimaatinstallaties in het wijkcentrum worden in opdracht van de gemeente Rotterdam beheerd en onderhouden door A. de Jong Installatietechniek. Voor de renovatie van het luchtbehandelingssysteem nam deze installateur contact op met Flow Care Installatietechniek. “Ik heb een aanbieding voor de vernieuwing gemaakt, rekening houdend met de duurzaamheidsambitie van de gemeente Rotterdam én met de (bouw)technische (on)mogelijkheden”, vertelt Baars. “Hierbij heb ik ook Systemair betrokken, waarmee ik een lange en goede relatie heb. Systemair staat voor kwaliteit, een hoog kennisniveau, betrokkenheid en inleving. Ook in dit project hebben we heel prettig samengewerkt.”

Energiezuinige dakventilatoren

“We werden in eerste instantie benaderd voor de levering van de dakventilatoren”, vertelt Derrick Echteld, Accountmanager bij Systemair. “Voor dit project hebben we 8 energiezuinige DVC dakventilatoren geleverd. Op dat moment kwam ook de luchtbehandelingsunit ter sprake. Systemair is al meer dan 40 jaar hét adres voor de ontwikkeling, productie en levering van duurzame en energiezuinige ventilatoren, luchtverdelingsproducten, WTW-units en standaard en modulaire luchtbehandelingsunits. Daarnaast kunnen klanten bij ons terecht voor het onderhoud en de renovatie van bestaande luchtbehandelingsunits. Ongeacht of het om onze eigen luchtbehandelingsunits gaat of om units van derden, zoals in het geval van Huis van de Wijk Oud-Charlois in Rotterdam.” 

In Huis van de Wijk Oud-Charlois was renovatie tevens gewenst, omdat een nieuwe kast niet zou passen.

Renoveren van de luchtbehandelingsunit

“Door de bestaande luchtbehandelingsunit inwendig te reinigen, coaten en waar nodig te optimaliseren kunnen klanten profiteren van (1) een hoger rendement, (2) een verbeterde luchtkwaliteit en (3) een aanzienlijke technische levensduurverlenging”, benadrukt Marijn Bergmans, Specialist Renovatie & Upgrading bij Systemair. “Bovendien is renovatie (prijs)technisch interessant. Onder andere omdat het bestaande kanaalwerk en de regeltechniek behouden blijven.” In Huis van de Wijk Oud-Charlois was renovatie tevens gewenst, omdat een nieuwe kast niet zou passen, aldus Baars. “Als gevolg van de nieuwe normeringen en WTW-technieken worden luchtbehandelingsunits steeds groter en breder. Het wijkcentrum bood hier onvoldoende ruimte voor.”

Om te kijken welke renovatiewerkzaamheden nodig zijn, wordt meestal een opname ter plaatse gedaan. Bergmans: “Samen met Flow Care Installatietechniek hebben wij de algehele conditie van de luchtbehandelingsunit uit 1995, de mate van vervuiling en mogelijke verbeteropties in kaart gebracht. Hoe is de unit destijds ontworpen? En welke hedendaagse aanpassingen zijn mogelijk, zoals de integratie van lage temperatuur verwarmers, hoge temperatuur koelers en EC-plugfans, die het energieverbruik van de unit flink omlaag brengen?”

Na de reiniging glimt de unit weer als nieuw.

Gestript, gereinigd, gecoat

“Eind november hebben we de luchtbehandelingsunit ter plaatse – en volledig in eigen beheer – inwendig gestript, gereinigd en gecoat”, vertelt Bergmans. “Ook hebben we een aantal door roest aangetaste en/of vervuilde delen vervangen. Van het filterraam t/m de F7 filters en dempers. We hebben een nieuwe verwarmer en twee nieuwe vorstthermostaten geleverd en geplaatst en de V-snaar gedreven ventilatoren vervangen door direct gedreven EC-ventilatoren. De nieuwe ventilatoren zijn niet alleen energetisch vriendelijker, maar ook onderhoudsvrij.” In navolging van deze werkzaamheden heeft Flow Care Installatietechniek de regeltechnisch aansluiting van de plugventilatoren verzorgd, waardoor het wijkcentrum voortaan vraaggestuurd geventileerd kan worden.