Tagarchief: Floating Office Rotterdam

Water/water-warmtepompen waarderen (te) lage watertemperaturen Rijnhaven op tot het juiste niveau:

NXW_800
Lees het gehele artikel

Floating Office Rotterdam (FOR) is een uithangbord voor duurzaam bouwen. Zo wordt het nieuwe, drijvende hoofdkantoor van het Global Center on Adaptation (GCA) op een bijzondere manier voorzien van warmte. Onder het gebouw bevinden zich vijftien gekoppelde drijflichamen. In de bodem van deze bakken zijn leidingen ingestort die energie uitwisselen met het oppervlaktewater van de Rotterdamse Rijnhaven. Waar in de warme zomermaanden een aantal luchtbehandelingskasten voor de gewenste extra koeling zorgt, waarderen twee Aermec NXW water/water-warmtepompen (te) lage watertemperaturen op tot het juiste niveau.

Gemiddeld halen de warmtepompen een zeer hoge ‘Seasonal Coëfficiënt of Performance’ (SCOP) van 6,29. Bovendien zijn de Aermec NXW water/water-warmtepompen zeer stil.

Voor de levering van de Aermec water/water-warmtepompen namen installateur Roodenburg Installatie Bedrijf b.v. en partner Eteck contact op met Aerkoel, een gespecialiseerde aanbieder van Aermec airconditioningsproducten zoals koelmachines, warmtepompen en machines voor tapwaterproductie. “Normaliter halen onze water/water-warmtepompen hun energie uit een bodembron”, vertelt Martin Peek, directeur/eigenaar van Aerkoel. “In dit specifieke project echter worden warmte en koude onttrokken uit het water van de Rijnhaven. Dit gebeurt met behulp van een zeer geavanceerde warmtewisselaar in de betonconstructie. Afhankelijk van de seizoenen bedraagt de watertemperatuur 0-25°C.” De warmtepompen staan opgesteld in de technische ruimte in de drijflichamen, vertelt hij. “Ze bevinden zich dus deels onder het waterniveau.”

Hoog rendement, laag geluidsniveau

De Aermec NXW water/water-warmtepompen kenmerken zich door een zeer hoog rendement, aldus Peek. “Daarnaast kunnen de 

warmtepompen uitstekend in deellast functioneren. Zowel in de zomer als in het voor- en najaar is deze functie zeer interessant. Gemiddeld halen de warmtepompen een zeer hoge ‘Seasonal Coëfficiënt of 

Performance’ (SCOP) van 6,29. Bovendien zijn de Aermec NXW 

water/water-warmtepompen zeer stil. Het Italiaanse Aermec is technologisch marktleider in deze warmtepomptechnieken en levert deze systemen over de hele wereld.”

Bekende partners, soepele uitvoering

Een transportpartner heeft de warmtepompen vanuit de fabriek van Aermec in Italië rechtstreeks naar Rotterdam vervoerd, waar Roodenburg alle leidingen, pompen en regeltechniek heeft aangesloten. Ondersteuning vanuit Aerkoel was hierbij niet nodig, aldus Peek. “Roodenburg is één van de grootste afnemers van onze Aermec producten en goed bekend met de technieken, eigenschappen én mogelijkheden. Ook in dit project heeft zich dat vertaald in een soepele uitvoering. Binnenkort vindt een gezamenlijke inbedrijfstelling plaats, waarna alle gebruikers van Floating Office Rotterdam gebruik kunnen maken van zeer duurzaam opgewekte warmte.” 

Floating Office Rotterdam

FOR-02—RED-Company—Powerhouse-Company—copyright-Atchain-c
Lees het gehele artikel

Het mondiale hoofdkantoor van het Global Center on Adaptation (GCA) wordt gehuisvest in een uniek en drijvend kantoorgebouw in de Rotterdamse Rijnhaven: het Floating Office Rotterdam (FOR). Begin 2020 is gestart met het betonnen drijflichaam en vanaf augustus 2020 volgde de bovenbouw van het ‘grootste drijvende kantoor ter wereld’, dat vanaf de oplevering begin Q2-2021 volledig zelfvoorzienend en energieneutraal zal functioneren. Het gebouw, naar een ontwerp van Powerhouse Company, beschikt over een breed scala state-of-the-art duurzaamheidsmaatregelen, is grotendeels gebouwd van hout en is volledig demontabel en circulair. In opdracht van aannemerscombinatie FOR Building VOF (Valleibouw en Bouwbedrijf Osnabrugge) is Roodenburg Installatie Bedrijf b.v. verantwoordelijk voor alle werktuigbouwkundige, sanitaire en elektrotechnische installaties.

Het mondiale hoofdkantoor van het Global Center on Adaptation (GCA) wordt gehuisvest in een uniek en drijvend kantoorgebouw in de Rotterdamse Rijnhaven: het Floating Office Rotterdam (FOR).

“Zowel aan het ontwerp als de bouw van FOR ligt een BREEAM-NL ‘Outstanding’ ambitie ten grondslag; de basisopdracht is BREEAM-NL ‘Excellent’”, vertelt Kevin Lems, projectleider bij Roodenburg. “Onder andere de warmte- en koude-opwekkingsinstallatie levert hier een belangrijke bijdrage aan. In de betonnen drijflichamen van het kantoorgebouw zijn twee water/water-warmtepompen geplaatst, die warmte en koude onttrekken uit het water van de Rijnhaven en beschikbaar stellen aan de afgiftesystemen. In tegenstelling tot de meeste projecten, waar het water fysiek wordt opgezogen en door een warmtewisselaar wordt gehaald, is in dit project gekozen voor een bijzonder alternatief. Toen de drijflichamen in aanbouw waren, hebben we kunststof leidingen in de betonvloer van de bakken aangebracht. De in totaal dertien systemen zijn slim gekoppeld en vormen straks gezamenlijk de warmtewisselaar. Dankzij dit systeem kunnen waterfiltratie en andere specifieke maatregelen efficiënt worden ondervangen.”

Voor de klimaatregeling zijn de kantoorruimtes ingedeeld in zones van 6 bij 6 meter, vertelt hij. “Per regelzone is een vierpijps klimaatplafond geïnstalleerd, waarmee zowel verwarmd als gekoeld kan worden. En ook de toevoer van voldoende verse lucht wordt door de klimaatplafonds geregeld. In de drijflichamen is per mogelijk bouwdeel en/of huurder een luchtbehandelingskast geplaatst, die de aangezogen buitenlucht conditioneert.” In totaal zijn vijf luchtbehandelingskasten geïnstalleerd, voor de horeca, het vergadercentrum en de twee kantoorverdiepingen.

Leidingwerk ten behoeve van de klimaatplafonds.

Aanleg van de nutsvoorzieningen

Bijzonder in dit project is volgens Lems dat Roodenburg alle nutsvoorzieningen zelf moet aanleggen. Denk bijvoorbeeld aan de waterleidingen, data- en elektrakabels, maar ook aan de  riolering. “Alle nutsbedrijven stoppen op de vaste wal, terwijl het nieuwe kantoorgebouw op ruim 70 meter van de kade komt te liggen”, vertelt hij. “Omdat het tussenliggende drijvende park door de gemeente pas op een later moment wordt aangelegd, was aansluiten op deze constructie geen optie.” Een oplossing werd gevonden bij duik- en bergingsbedrijf W. Smit, dat samen met Roodenburg alle kabels en leidingen over de bodem van de Rijnhaven gaat aanleggen. “Om de waterhoeveelheid, waterdruk en waterverversing/-kwaliteit te garanderen, wordt op de kade een drukverhogingsinstallatie toegevoegd. De prefab betonnen techniekruimte wordt ingebouwd in de kade, onder de bestrating, waardoor de beeldkwaliteit van de kade niet wordt verstoord.”

Uniek project

Bovenstaande werkzaamheden, in combinatie met de korte doorlooptijd én bijzondere ligging in de Rijnhaven maken Floating Office Rotterdam tot een uniek project, benadrukt Lems, die ook een constructieve uitdaging aanhaalt: “Zoals verwacht trad tijdens de bouwwerkzaamheden een lichte bolling op in het drijflichaam. Daarom is op voorhand een systeem van voorspanning ontworpen die, samen met het toenemende gebouwgewicht, de constructie nivelleert. Het drijflichaam heeft in de uiteindelijke staat echter nog altijd een lichte bolling. Constructief en bouwtechnisch was dat ingecalculeerd, maar voor de installatietechniek heeft het wel gevolgen. Immers moeten wij zorgen dat bijvoorbeeld schoon en vuil water straks zonder belemmeringen de juiste kant op stromen. Om hier binnen de beperkte natuurlijke afschothoogtes invulling aan te geven, is niet eenvoudig, maar dankzij een gezonde dosis creativiteit kunnen we ook deze uitdaging ondervangen. In korte tijd hebben we al gigantisch veel werk verzet, met een beperkt aantal mensen. Iedereen die bij FOR betrokken is, verdient hiervoor een groot compliment.”