Tagarchief: F.F. Kanaalrenovatie

Snel en efficiënt rookgaskanalen renoveren

FF-3
Lees het gehele artikel

Een jaar of tien geleden begon F.F. Kanaalrenovatie uit Wateringen met een eenvoudige en heel praktische methode om rookgaskanalen te renoveren: FuranFlex. Inmiddels worden ruim tweeduizend aansluitingen per jaar met dit zeer effectieve systeem aangepakt. De snelheid, de geringe overlast voor bewoners en het feit dat FuranFlex geschikt is voor vrijwel alle rookgaskanalen en alle typen HR-ketels verklaren onder meer het succes van deze renovatiemethode. 

Adapter met stoomuitlaat op een dak.

Het principe van FuranFlex is simpel: je laat een flexibele slang zakken in een rookgaskanaal, blaast er stoom doorheen en na een paar uur heb je een voegloze, naadloze en luchtdichte voering die bestand is tegen hitte, corrosie en vocht. De slang bestaat uit drie lagen: een buitenlaag van kevlar versterkt glasvezel, een tussenlaag van composiet en glasvezel en een binnenfolie die na het uitharden uit de buis wordt verwijderd. “Het is een goed doorontwikkeld systeem dat toepasbaar is voor de meeste typen rookgaskanalen, maar ook voor ventilatiekanalen”, vertelt Rudie Balink van F.F. Kanaalrenovatie. “We hebben FuranFlex in 2019 laten keuren door Kiwa. Zij heeft zowel het product technisch als de installatietechnische toepassing doorgelicht en vervolgens geschikt verklaard als wij de installatie uitvoeren.” Kiwa voert jaarlijks meerdere audits uit bij F.F. Kanaalrenovatie om de werkwijze te beoordelen. “Als er een wijziging in de richtlijnen komt, wordt dit direct in de beoordeling meegenomen. Hierdoor wordt altijd volgens de huidige geldende eisen, normen en richtlijnen gewerkt.”

Gerenoveerde rookgasafvoeren op een appartementengebouw.

Minimale overlast

Het systeem is met name ideaal voor renovaties van rookgaskanalen in appartementengebouwen met cv-ketels. Dat kan zijn als een VR-ketel wordt vervangen door een HR-ketel, maar ook wanneer een kanaalrenovatie nodig is als een HR-ketel geplaatst is. Dan is een nieuwe voering van het kanaal de slimste en goedkoopste oplossing. Omdat breken niet nodig is en een renovatie in een dag gebeurd is, hebben de bewoners vrijwel nergens last van. Bij de aftakkingen van de woningaansluitingen op een collectief kanaal worden nieuwe roestvrijstalen T-stukken geplaatst waarna de FuranFlex slang wordt aangebracht en met stoom in vorm wordt geblazen. “Zo doen we zes tot acht aansluitingen op een dag”, aldus Balink. “Na twee uur is de slang zo hard als staal en heeft hij exact de vorm van het oude kanaal. Na de renovatie wordt bij oplevering een compleet technisch dossier opgesteld waarin alle specificaties en technische gegevens van de rookgaskanalen staan. Onderdeel hiervan is de geschiktheidsverklaring. Aan de hand van deze verklaring kan de ketelleverancier bepalen welk type ketel hij kan en mag installeren.” 

Geschikt voor WTW

Als het op zijn plaats zit, is het materiaal nog geen 2,5 mm dik. “Dat is een van de grote voordelen van FuranFlex”, benadrukt Ballink. “Andere systemen beperken de capaciteit van een kanaal en daardoor functioneert deze minder. Met ons systeem gebeurt dat niet. Daardoor is FuranFlex ook het enige systeem waarmee je veilig en goed een collectieve rookgasafvoer kunt renoveren waarin een warmteterugwinunit is toegepast. Bij zo’n installatie is de rookgasafvoer gecombineerd met de uitblaas van de ventilatie van de woning. Het beperken van het debiet is geen optie en daarom is FuranFlex hiervoor de ideale oplossing.” 

Furanflex is toepasbaar op alle CLV-systemen (Combinatie Luchttoevoer en Verbrandingsgasafvoer), half CLV-systemen (toevoer vanuit de gevel, afvoer collectief door het dak, WTW) en alle individuele rookgasafvoeren. F.F. Kanaalrenovatie heeft vergelijkbare Furanflex-oplossingen voor ventilatiekanalen, schoorsteenkanalen van open haard en houtkachels.  

Rookgaskanalen van gasinstallaties: Tot de transitie een punt van aandacht

Lees het gehele artikel

Begrippen als transitie, energieneutraal en all-electric voeren de boventoon op dit moment. Rudie Balink van F.F. Kanaalrenovatie onderschrijft ook beslist het belang hiervan, maar als kanaalrenovator ziet hij ook een andere kant. “In veel gebouwen zijn we nog niet zover. Zeker in de particuliere sector zijn warmtepompen en andere alternatieven voor gas/cv-ketels nog maar zeer beperkt aanwezig. Tot die tijd zullen we de rookgaskanalen van gasinstallaties in de gaten moeten houden.”

“In 2019 werd in Nederland nog een recordaantal cv-ketels verkocht”, weet Balink. “Sindsdien zijn de jaarlijkse verkoopaantallen stabiel, ook nu in de nieuwbouw geen vergunningen meer worden afgegeven voor gasinstallaties. Al die installaties en rookgaskanalen vragen onderhoud of aanpassing volgens de richtlijnen voor nieuw geplaatste ketels en rookgasafvoeren, zodat beide weer de gehele levensduur mee kunnen.”

Renoveren vereist geen ingrijpende bouwkundige werkzaamheden en veroorzaakt dus nauwelijks overlast voor de bewoners.

Vernieuwen of renoveren

Het ligt het meest voor de hand om de conditie van de rookgaskanalen te onderzoeken als de installatie wordt vernieuwd. Dat is het moment om te beslissen of de aanwezige kanalen moeten worden vernieuwd of gerenoveerd. “Renoveren is vaak een hele goede optie”, weet Balink als specialist op dit gebied. “Renoveren vereist geen ingrijpende bouwkundige werkzaamheden en veroorzaakt dus nauwelijks overlast voor de bewoners. Na de renovatie kunnen de rookgaskanalen weer een ketel­leven – dat is zo’n vijftien jaar – mee.”

Renovatie

Bij renovatie worden de rookgaskanalen voorzien van een nieuwe composietvoering. Alle aansluitingen op het afschot naar de ketel worden vervangen en gebeugeld volgens de voorschriften. Balink: “Zo ontstaat een compleet nieuw kanaal, waarbij de buitenste laag – het oude rookgas­kanaal – fungeert als ophangsysteem voor het nieuwe Furanflex-rookgaskanaal. De renovatie zit dus aan de binnenkant.” 

Geschiktheidsverklaring

Na de renovatiewerkzaamheden ontvangt de opdrachtgever een technisch dossier, waarin is vastgelegd dat de kanalen weer volledig voldoen aan de actuele normen en eisen. Hierin is ook de geschiktheidsverklaring opgenomen. “Deze geschiktheidsverklaring kan de eigenaar overhandigen aan zijn installateur, zodat deze de conditie vakkundig kan inschatten en weet welke ketel hij op de kanalen kan aansluiten.” In het technisch dossier staan alle specificaties van de geïnstalleerde Furanflex-kanalen, zoals diameter, lengte en het aantal toestellen per kanaal, evenals de certificering en richtlijnen aan de hand waarvan de Furanflex-kanalen zijn beoordeeld. Het technisch dossier is gebaseerd op de NPR 2759:2020.

Ook bij hybride systemen

Renovatie bezorgt eigenaren een flinke beperking van de bouwkundige kosten en bijbehorende overlast. Dit geldt dus ook voor eigenaren van een hybride systeem, waarbij de warmte wordt aangeleverd door een warmtepomp en de ketel alleen wordt ingeschakeld als de vraag oploopt, zoals tijdens het douchen. “Ook hierbij is het zaak om de rookgaskanalen tijdig te renoveren dan wel te vervangen.”  

Uw rookgasafvoer in één dag gerenoveerd

Lees het gehele artikel

Renovatie van deze kanalen is nodig, om een goede en veilige werking van het cv-systeem in de toekomst te garanderen. Met FuranFlex biedt F.F. Kanaalrenovatie niet alleen een hoogwaardige maar ook een zeer snelle oplossing. Zowel voor individuele kanalen als voor collectieve systemen.

“Wanneer een nieuwe ketel wordt geplaatst, moet gegarandeerd worden dat het rookgaskanaal nog een ketelleven meegaat”, weet Rudie Balink van F.F. Kanaalrenovatie. “Echter zijn er maar weinig inspecteurs die dit objectief kunnen beoordelen. Daarom wordt in de praktijk bij de montage van nieuwe ketels bijna altijd het rookgaskanaal gerenoveerd of vervangen.” Rookgaskanalen betreffen veelal aluminium kanalen waarin putcorrosie plaatsvindt, vertelt hij. “Daarnaast drogen de siliconen rubbers op de verbindingen uit, waardoor ze na verloop van tijd niet meer goed afdichten. Bij collectieve kanalen speelt bovendien het probleem van onderdruk.”

Onder- en overdruk

“De meeste oude(re) collectieve rookgaskanalen in Nederland zijn gebaseerd op onderdruk”, aldus Balink. “Niet verwonderlijk, want warmte lucht stijgt en creëert zo een natuurlijke trek in het kanaal. Echter zijn de rookgastemperaturen van de nieuwe type cv-ketels een stuk lager, waardoor deze thermische trek verdwijnt. Hierdoor blijven de rookgassen in het kanaal hangen of zakken zij zelfs naar beneden, waar zij in het luchtzijdige deel van de installatie terechtkomen. Hier worden de rookgassen aangezogen door de ketel, die als gevolg hiervan in storing gaat. Een overdrukkanaal gaat hiermee de strijd aan.”

Snel en met minimale bouwkundige ingrepen

Bij de renovatie van collectieve en individuele rookgaskanalen maakt F.F. Kanaalrenovatie gebruik van FuranFlex, dat snel en met slechts minimale bouwkundige ingrepen te installeren is. Bovendien wordt hiermee de volledige capaciteit van het bestaande kanaal benut. “FuranFlex is zowel geschikt voor vr- als hr-ketels en beschikbaar voor kanalen van 80 tot 800 mm. De oplossing betreft een innovatieve en flexibele schoorsteenvoering, die op maat vanuit de fabriek wordt aangeleverd en is opgebouwd uit drie lagen: een buitenlaag van kevlarversterkt glasvezel, een tussenlaag van composiet en glasvezel en een binnenfolie die na het uitharden uit de buis wordt verwijderd. Omdat we slechts een paar uur per woning bezig zijn, wordt overlast tot een minimum beperkt.”

Ook voor hoogbouwprojecten

FuranFlex is niet alleen geschikt voor laagbouw- maar ook voor hoogbouwprojecten. De grootste klus die F.F. Kanaalrenovatie heeft uitgevoerd, betreft de renovatie van de 60 meter hoge Skydome in Amsterdam. “Het rookgassysteem in deze woontoren bestond uit een vijftal aluminium CLV-kanalen, gebaseerd op onderdruk, die bij de bouw van 1995 in het gebouw zijn aangebracht”, vertelt Balink. “Sindsdien was er niet meer naar omgekeken. Tijdens de bouw zijn 20 vr-ketels geplaatst, die door de jaren heen op individuele basis zijn vervangen door (hoofdzakelijk) hr-ketels. Dit had slijtage in de rookgaskanalen tot gevolg. Daarom hebben wij in opdracht van beheerder Facilicom het complete systeem preventief gerenoveerd. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van een bijna 60 meter lange schoorsteenvoering, met een diameter van 400 mm.”

Voegloos, naadloos en luchtdicht

Voor de montage van FuranFlex wordt altijd een haalbaarheidsonderzoek op locatie uitgevoerd, benadrukt Balink. “Is renovatie technisch én financieel haalbaar? Of is complete vervanging aan te bevelen? De volgende stap bij collectieve kanalen is de montage van roestvrijstalen T-stukken. Immers kun je aftakkingen niet renoveren met een liner. Wanneer alle T-stukken op hun plaats zitten, dan wordt de FuranFlex in het kanaal aangebracht en plaatsen we speciale adapters op de twee uiteinden. Deze adapters worden aangesloten op een stoomgenerator, die buiten of op de galerij staat. Onder de stoomdruk zet de liner uit en na 2 uur beschikt men over een voegloze, naadloze en luchtdichte kanaalvoering die bestand is tegen hitte, corrosie en vocht. Per dag kunnen we tot 5 individuele kanalen renoveren; een collectief kanaal met 15 aansluitingen doen we in 2 dagen.”

De FuranFlex liner beschikt over een CE-markering en een gunstige KIWA Gastec-beoordeling.