Tagarchief: Energielabel

FedEC geeft met webinar sterke impuls aan werving energieadviseurs

Afbeelding_FedEC_energielabel_persbericht
Lees het gehele artikel

De huidige adviesbureaus zien reeds nu, of voorzien komend jaar, een schaarste aan deze specialisten. Daarom organiseert de Federatie van Energieconsulenten (FedEC) op 18 mei aanstaande een webinar. Via dit online event wil de FedEC potentiële energieadviseurs enthousiasmeren en hun positieve carrièrekansen toelichten.

In Nederland en Europa geldt al jaren een wettelijke verplichting om woningen en gebouwen van een energielabel te voorzien. Op 1 januari 2021 is in ons land de NTA8800 in werking getreden en daarmee zijn de regels voor het energielabel aangepast. Het gevolg is dat deze verplichting nog serieuzer en met meer vakkennis moet worden uitgevoerd.
 
De FedEC verwacht dat de markt in de komende jaren sterk blijft groeien, ook omdat de overheid het energielabel steeds dwingender voorschrijft. Zo moeten kantoorgebouwen uiterlijk in 2023 aan energielabel C voldoen en mogelijk in 2030 aantoonbaar aan energielabel A. Ook woningen moeten bij de verkoop of bij een andere transactie over een geldig energielabel beschikken. Alleen vakbekwame en gecertificeerde energieadviseurs mogen deze labels afgeven.
 
Om het vak van energielabeladviseur te kunnen uitoefenen, moeten mensen een opleiding volgen. Elke energielabeladviseur moet gediplomeerd (vakbekwaam) zijn en met specifieke software overweg kunnen. Voldoet hij of zij aan deze voorwaarden, dan kan die persoon ook aan de vereiste, gecertificeerde kwaliteitsborging voldoen. Het vak van energieadviseur is voor verschillende type mensen aantrekkelijk. Eenieder met een MBO+ denk- en werkniveau komt in aanmerking voor de opleiding. Dit is interessant voor zowel zzp’ers als mensen in dienst bij een bedrijf met een installatiekundige en/of bouwkundige achtergrond. Het beroep kent veel zelfstandigheid en vrijheid en biedt mogelijkheden tot verdere doorgroei in de onstuimige groeimarkt van energieadvisering.

FedEC organiseert op 18 mei, samen met het ministerie van BZK en een aantal andere partijen, een kosteloos bij te wonen webinar. Tijdens deze online sessie krijgen deelnemers informatie over het beroep, het werkveld en de marktpotentie. Tevens biedt FedEC een ontzorgingstraject aan, met een opleiding, examen en een aanbod voor lidmaatschap van FedEC. Daarmee hoopt de belangenorganisatie potentiële adviseurs optimaal te begeleiden richting het vak. Overigens sluit FedEC ook trajecten via andere opleiders niet uit: het is ‘alle hands aan dek’ om de nieuwe generatie energielabeladviseurs binnen te halen.

Interesse? Klik op de link voor meer informatie en (kosteloze) aanmelding.
www.fedec.nl/detailpagina-bijeenkomsten/55/fedec-webinar-word-energielabel-adviseur

Kantoren stapsgewijs naar energielabel C, B en A

Label-C[1]
Lees het gehele artikel

Heel relevant op dit moment is de aankondiging dat er een energielabel C verplichting voor kantoren komt. Voor wie geldt die verplichting, zijn er subsidies voor energieneutraal verbouwen en welke oplossingen zijn er zoal?

De Nederlandse overheid heeft in het nieuwe Bouwbesluit laten opnemen dat alle kantoren met een vloeroppervlakte van meer dan 100m2 in 2023 minimaal met energielabel C beoordeeld moeten zijn. Op dit moment voldoet al ongeveer de helft van de gebouwen aan de eisen, maar dat betekent ook dat er bij zo’n 50% van de kantoren groter dan 100m2 nog werk aan de winkel is. En daarmee houdt het waarschijnlijk niet op, de kans is reëel dat vanaf 2030 energielabel A verplicht is. Het is dus zonder meer verstandig om daarop nu al in te spelen.

Voor wie geldt de labelplicht?

De verplichting geldt voor zowel vastgoedeigenaren als hun huurders. De eigenaar van een bedrijfspand blijft echter eindverantwoordelijk voor het verkrijgen van een geldig energielabel. De nieuwe wet gaat ook op voor kantoren met een loods, magazijn of een productieruimte als 50% van het bruto vloeroppervlak kantoorruimte is.

Er zijn enkele uitzonderingen: een pand van minimaal 100m2 met minder dan 50% kantoorruimte, monumenten met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten en vastgoed dat binnen twee jaar wordt gesloopt, getransformeerd of onteigend. Ook als de terugverdientijd meer dan 10 jaar is geldt de verplichting niet, maar dan moeten wel alle maatregelen genomen worden die een maximale terugverdientijd van 10 jaar hebben – ook als dat niet leidt tot energielabel C.

Vind hier meer antwoorden op de veelgestelde vragen omtrent Label C van Remeha.

Maatwerkadvies en financiële regelingen

Alleen met een geldig energielabel voldoe je aan de wet. Heb je nog geen label, schakel dan een energielabeladviseur in voor maatwerkadvies. Hij controleert het gebouw op de cruciale kenmerken en stelt vervolgens een energieprestatieadvies op. Als vastgoedeigenaar kun je op verschillende financiële regelingen en subsidies een beroep doen: EIA, ISDE, SDE+ en MIA/Vamil. Het is belangrijk de mogelijkheden goed te onderzoeken. Vervolgens moeten de werkzaamheden die door de adviseur zijn aangegeven worden uitgevoerd. Is dat gebeurd, dan moet er een nieuw energielabel door een gecertificeerde energielabeladviseur worden opgesteld.

Vind hier meer informatie over subsidies.

Kleine ingrepen, grote vooruitgang

Bij veel panden met energielabel D, E of F is met relatief kleine ingrepen flink vooruitgang te boeken. Denk daarbij aan het investeren in zonnepanelen en het plaatsen van een HR-ketel. Bij een zwaar verouderd gebouw kan isolatie van daken, vloeren en gevels, het plaatsen van HR++-ramen en/of een warmtepomp nodig zijn om een beter label te verkrijgen. Dat zijn vaak aanzienlijke investeringen.

Stap voor stap naar C, B en A label

Vanuit de kennis en ervaring vanuit Remeha hebben we enkele trajecten op weg naar een beter label op een rijtje gezet. Ook hebben we een downloadbare Label C checklist gemaakt. Kijk voor een totaal overzicht op de adviespagina over Label C van Remeha.

Naar Label C

In gebouwen met een sterk verouderde cv-installatie helpt het vervangen van een oude cv-ketel door een moderne HR-ketel. De nieuwe generatie Remeha ketels hebben een lage NOx-uitstoot waardoor je als vastgoedeigenaar in aanmerking komt voor diverse subsidieregelingen. Daarnaast levert een nieuwe ketel meer comfort en lagere maandlasten op.

Naar Label B/C

Met het upgraden van de cv-installatie naar een hybride uitvoering is ook veel winst te boeken. Bij een hybride oplossing wordt een cv-ketel aangevuld met zonnewarmte of een warmtepomp. Afhankelijk van de specifieke situatie is een hoger rendement van 165% te halen. Bij de keuze voor een absorptiewarmtepomp zijn er geen grote aanpassingen aan de stroomvoorziening nodig, is slechts een minimale verbouwing noodzakelijk en is er altijd meer comfort.

Naar Label A

Vroeg of laat – het regeringsvoornemen is 2030 – moet de stap naar label A worden gezet. Je kunt daar nu al op anticiperen met een elektrische warmtepomp voor de verwarming van het pand. Er kan daarbij gebruik worden gemaakt van bodemwarmte of grondwater, of van omgevingslucht. Bijkomend pluspunt: beide warmtepomptypen kunnen aangenaam koelen in de zomer. Er moet mogelijk wel geïnvesteerd worden in lage temperatuur verwarming (vloerverwarming), isolatie en luchtbehandeling met warmteterugwinning. Zo wordt het pand energieneutraal en is het klaar voor de toekomst.

Helemaal klaar voor de toekomst

Alle gebouwen in Nederland zijn verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik en 30% van de CO2-uitstoot. Met kleine en grote ingrepen zijn besparingen van 30% op het energieverbruik en tot 60% aardgasverbruik mogelijk. Het gaat niet alleen om verduurzaming, er is ook financieel voordeel te behalen. Bij de keuze voor Remeha producten om aan de labelplicht te voldoen profiteer je van de volgende voordelen: minimale of geen verbouwing bij vervanging van een cv-ketel, relatief lage investeringen, altijd hoog comfort, financiële zekerheid, maatwerkadvies en oplossingen op elk ambitieniveau. Bovendien ben je dan helemaal klaar voor de toekomst. Wil je daar alles over weten of vrijblijvend advies energieneutraal verbouwen?

Bekijk hier een voorbeeldadvies.

Wij geloven niet in één oplossing

Remeha is van mening dat onze energievoorziening een mix moet zijn waarin ruimte is voor verschillende energiedragers. We zijn realistisch: in onze ogen zijn er meerdere wegen die naar duurzaamheid leiden. Op die manier kunnen we aan het Klimaatakkoord voldoen en werken aan een duurzame samenleving. Gasvormigen, elektriciteit en warmtenetten helpen gezamenlijk bij de verduurzaming en dus het terugdringen van CO2-uitstoot in Nederland.