Tagarchief: Energiebeheer

Een nieuw tijdperk voor uw energiebeheer

cloth_cover_belimo_201019
Lees het gehele artikel

De groeiende vraag naar energie stelt ons allen voor enorme uitdagingen die we alleen het hoofd kunnen bieden met nieuwe, innovatieve producten. We presenteren de toekomst van geïntegreerd energiebeheer. Ontmoet de Belimo-experts die dit baanbrekende apparaat zullen introduceren en hun inzichten en expertise in deze spannende transitie zullen delen.

We zouden het leuk vinden als u deel uitmaakt van deze baanbrekende verandering tijdens ons online evenement op 10 juni 2021.

Meld u nu gratis aan op
belimo.com/change
en maak deel uit van deze spannende transitie.

‘De industrie verandert, blijf niet achter’

藍色網格線的城市天際線
Lees het gehele artikel

Buildings of the Future helpt de industrie aan milieu- en zakelijke verplichtingen te voldoen, als ook aan de verwachtingen van gebouwgebruikers.

“Er zijn zowel oude als nieuwe behoeften die ertoe leiden dat de wereld anders over gebouwen gaat denken”, zegt Laurent Bataille, executive vice president van de Digital Energy Division van Schneider Electric. “Met de juiste ontwerpaanpak en inzet van nieuwe digitale technologieën kunnen we voldoen aan de behoeften van planeet, investeerders, ontwikkelaars en gebruikers van gebouwen – zonder compromissen te sluiten. Gebouwen spelen een cruciale rol in onze economische en ecologische gezondheid en er is een kritieke behoefte aan aanpassing van industriële toepassingen voor bestaande en nieuwe gebouwen. De industrie verandert, blijf niet achter.”

Duurzame toekomst

Grote zakelijke en duurzame vraagstukken dwingen de bouwsector de rol van CO2-uitstoot en afvalproductie te onderzoeken. De bouwsector verbruikt ongeveer 30% van de energie in de wereld en is verantwoordelijk voor bijna 40% van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Er zijn nieuwe technologieën die deze statistieken kunnen omkeren. Zo zijn wereldwijd meer dan 30 miljoen medium-voltage schakelaars (MV) geïnstalleerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van zwavelhexafluoride (SF6), een krachtig broeikasgas. In het kader van het Green Premium-programma heeft Schneider Electric MV-schakelapparatuur ontwikkeld die zuivere lucht gebruikt in plaats van SF6-gas. Nieuwe technologieën en het volledig digitale, all-electric Buildings of the Future-initiatief helpen de wereld de strijd tegen klimaatverandering te winnen, aldus Schneider Electric.

EcoStruxure Building biedt big data voor beter onderbouwde beslissingen.

Bouwen aan veerkracht

COVID-19 vraagt aanpassend vermogen van gebouweigenaren en -beheerders in het kader van bedrijfscontinuïteit, bedrijfsprioriteiten, personeelsbestand en operationele budgetten. Nieuwe mogelijkheden kunnen de veerkracht van gebouwen aanzienlijk vergroten. EcoStruxure Power van Schneider Electric digitaliseert bijvoorbeeld de elektrische infrastructuur om betrouwbaarheid te leveren, ‘uptime’ te verhogen en netwerken te stabiliseren met harmonische controle, ononderbroken voedingen en mitigatieoplossingen. ‘De Connected Room-oplossing maakt de infrastructuur van het gebouw toekomstbestendig door eenvoudig ruimtes anders in te delen en op te schalen gedurende de gehele levenscyclus. Beide oplossingen verbeteren de veerkracht en het vermogen van een gebouw om zich aan te passen, te groeien en te evolueren’.

Hyperefficiënt gebouw

Gebouwen moeten volgens Schneider Electric ‘hyperefficiënt’ worden ingericht, van ontwerp- en bouwproces tot onderhouds- en operationele fasen. Het begint met RIB-software. Projectstakeholders kunnen met deze software real-time samenwerken in de cloud, tijdens de gehele levenscyclus. Als een gebouw eenmaal operationeel is, moeten alle systemen binnen een gebouw (inclusief elektrische distributie en HVAC-systemen) flexibel genoeg zijn om te reageren op complexe omstandigheden en de mogelijkheid bieden tot risico- en kansenanalyses. Deze risico-/opbrengstberekening kan alleen plaatsvinden als de gebouwbeheerder beschikt over voldoende gegevens en gedetailleerde controleniveaus, om het gebouw optimaal te laten functioneren en aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het EcoStruxure Building open innovatieplatform van Schneider Electric biedt oplossingen die stroomverdeling en beheer, gebouwautomatisering en IT-systemen verenigen om gegevens vast te leggen en te analyseren, voor beter onderbouwde beslissingen en een hogere mate van efficiëntie.

‘De mens centraal’

De mens brengt het grootste deel van zijn tijd binnenshuis door, tot bijna 90% van zijn leven. Gebouwen zijn het epicentrum voor de lucht die we inademen en de mensen met wie we omgaan. Schneider Electric heeft oplossingen als EcoStruxure Workplace Advisor en de Engage Enterprise App die digitale bouwomgevingen creëren, het comfort verbeteren en de ruimte optimaliseren. EcoStruxure Building Advisor, opgebouwd uit een serie analytische monitoringsdiensten, helpt HVAC-systemen te beheren en zorgt ervoor dat de lucht goed stroomt.