Tagarchief: Coronavirus

De hele wereld roept op om meer te ventileren, maar Nederland niet

De-hele-wereld-roept-op-om-meer-te-ventileren
Lees het gehele artikel

Daar waar het in buitenland steevast in het rijtje van ‘handen wassen, afstand houden en testen’ ook ventileren wordt genoemd, moet je in de communicatie in Nederland op zoek naar de rol en regels omtrent ventilatie met corona. 

Hoe kan het dat dit in het buitenland een groot thema is maar hier niet? Pas in afgelopen voorjaar werd stilletjes het RIVM-advies aangepast naar dat aerosolen over grotere afstand eventueel een rol kunnen spelen. Hier werd amper aandacht aan besteed en ook de omschrijvende woorden als “onder bepaalde omstandigheden”, maakt dat je weinig urgentie voelt. 

Ventilatie heeft cruciale rol en is van grootste belang in België 

Figuur 1: Transmissie routes volgens The Journal of Hospital Infection 

Dat pakken de landen om ons heen toch echt heel anders aan. De Belgische Federale overheid stelt luidt en duidelijk: “Het is van het grootste belang dat de ventilatie van gebouwen wordt beheerd overeenkomstig de aanbevelingen. Aangezien het virus door aerosolen wordt verspreid, speelt ventilatie een cruciale rol bij het beperken van het besmettingsrisico. Het maakt het mogelijk de binnenlucht van lokalen te vernieuwen en de aanwezigheid van deze aerosolen, die mogelijk besmet zijn met COVID-door een besmette aanwezige in de ruimte, te verminderen. Het CO2-gehalte van de lucht mag, idealiter, niet hoger zijn dan 900 ppm en mag in geen geval de norm van 1200 ppm overschrijden.” 

De woordkeuze is totaal anders en ook de heldere grensnormen met bijbehorende wettelijke eisen laten niks in het midden. Zo moeten er mensen de ruimte verlaten als de grenswaarde wordt overschreden, publieke ruimtes moeten zijn voorzien van CO2-meter en in communicatie zoals deze wordt helder gesteld dat buiten veiliger is en ventileren viruswolken helpt vermeiden. 

Ventileren onderdeel van basisregels in Duitsland 

Ook in ons andere buurland Duitsland staat ventileren hoog op de corona-agenda. De basisregels stellen: Abstand, Hygiene, Alltagsmasken en Lüften (oftewel: afstand, hygiëne, mondkapjes en ventileren). Scholen en kantoren (die geen mechanisch ventilatiesysteem hebben) moeten bijvoorbeeld Stoßlüften: schokluchten. Wat voor scholen inhoudt dat iedere 20 minuten de ramen 3 tot 5 minuten tegen elkaar dienen te worden opengezet. Voor kantoren geldt ieder uur 5 minuten. 

Figuur 2: Aerosolen verspreiding (bron

Ook de WHO en andere landen: ventilatie onderdeel van de oplossing 

Er zijn genoeg voorbeelden te noemen van landen waar ventilatie een veel prominentere plek heeft in de bestrijding dan in Nederland. Bijvoorbeeld in Frankrijk, Spanje en de Verenigde Staten

Verder stelt de World Health Organization: “The spread of COVID-19 occurs most often when an infected person is in close or direct contact with another person. The risk of the spread of the virus is higher in crowded and poorly ventilated spaces where people spend long periods of time together in close proximity. Improving indoor ventilation can reduce the risk of the virus spreading indoors. Ventilation is not a standalone measure and it should be implemented as part of a comprehensive package of measures.” 

Wetenschappers roepen op voor meer aandacht voor aerosolen-route 

Dat er aan het begin van de corona-pandemie veel onduidelijk was, dat is een feit. Dus dat er toen onzekerheid was over de rol van ventilatie, is logisch; dit moest nog worden uitgezocht. Inmiddels is er meer dan voldoende (wetenschappelijk) onderzoek dat aantoont dat ventilatie een rol speelt. De roep van wetenschappers en deskundigen in het vakgebied lijkt alleen niet te worden gehoord. 

Zo stelden in mei, niet voor de eerste keer, een groep van 39 gerenommeerde wetenschappers in magazine Science dat er meer moet worden ingezet op ventilatie: “In andere landen hebben ze dit probleem al veel eerder ingezien en is men al veel langer bezig met ventilatiemogelijkheden”, stelt Philomena Bluyssen, hoogleraar binnenmilieu aan de TU Delft en medeauteur van het Science-artikel. “Het RIVM is nu een van de weinige partijen in de wereld die het belang van de aerosolen-route nog niet duidelijk heeft erkend”. 

RIVM advies is Bouwbesluit 2012 

Het RIVM houdt, zo ongeveer vanaf dag één, vast aan het advies: ‘houd je aan het bouwbesluit’. Het is twijfelachtig of de gevraagde luchtverversing van 25 m³ per persoon voldoende is in relatie tot corona. Het Bouwbesluit is immers pre-corona geschreven in 2012.

In de praktijk gaat het om een grenswaarde van 1200 PPM CO2-concentratie in een ruimte. In verschillende branches, zoals onderwijs, gelden overigens strengere richtlijnen voor de luchtverversing. 

Zo ook tot voor kort in de horeca, maar tot verbazing van zowel de horeca als de ventilatiedeskundigen zijn de ventilatierichtlijnen eind juni vijf keer minder streng geworden. Onbegrijpelijk gezien de huidige stijging in besmettingen. 

Laatste met mondkapjesadvies, laatste in ventilatie advies? 

De vraag rijst waarom niet ook in Nederland de adviezen zijn aangepast door voortschrijdend inzicht. Het doet denken aan de mondkapjes, Nederland was één van de laatste Europese landen met de invoering van mondkapjes. Destijds sprak het OMT ook over dit onderwerp met vergelijkbare woorden als nu over ventilatie: “Niet-medische mondneusmaskers dragen mogelijk enigszins bij aan het beperken van verspreiding van COVID-19”. 

Het voortschrijdende inzicht wat betreft de ventilatie laat vooralsnog in ieder geval op zich wachten. 

Het kunstje afkijken in het buitenland 

Stel dat Nederland meer de internationale richtlijnen gaat volgen, dan staan we voor een enorme opgave met z’n allen. Als onze gebouwen al kunnen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, is de vraag of we niet meer moeten willen ventileren dan die ondergrens. 

Ongeacht wat ons wordt voorgeschreven, kunnen we natuurlijk ook hand in eigen boezem steken en zelf actie ondernemen. Het loont de moeite eens te verdiepen in de eisen die gesteld worden en handvaten die geboden worden in het buitenland. Zo kunt u ook een Stoßlüft instellen op uw kantoor, kan u meer inzicht krijgen door een CO2-meter op te hangen of natuurlijk oriënteren op mechanische ventilatie oplossingen

 

Is UV-C een realistische optie om het coronavirus te bestrijden?

Lees het gehele artikel

Helaas zijn veel van deze oplossingen echter niet doeltreffend of zelfs gevaarlijk. Een uitzondering is Virobuster International GmbH. Het van origine Nederlands bedrijf biedt al sinds 2003 succesvol oplossingen aan op basis van UV-C.

Virussen zijn DNA/RNA-deeltjes die zich vermenigvuldigen door hun gastheercellen ‘over te nemen’. Ze hebben sterk variërende vormen en besmettingsgraden. De omgevingscondities bepalen of virussen als een druppel of aerosol door de lucht worden verspreid. Omdat virussen erg klein zijn en zich zowel biologisch als fysisch anders gedragen dan bijvoorbeeld bacteriën, zijn er ook andere maatregelen of hygiëneconcepten nodig om ze te beheersen. Bovendien veroorzaken virussen andere typen uitdagingen, zoals pandemieën en de eis van constante vaccinontwikkelingen wegens mutaties.

Omdat virussen – letterlijk en figuurlijk – jarenlang niet serieus werden genomen in bijvoorbeeld bouwbesluiten, is het de vraag of de huidige maatregelen voldoende voorzien in virusveilige gebouwen. De nieuwe aanpak vergt een andere denkwijze en moet er naast comfort en veiligheid ook de gezondheid van gebouwen mee worden genomen in de nieuwbouw c.q. aanpassing van gebouwen. Deze transitie vraagt om een stevige aanpak van zowel de installatie- als de bouwbranche.

Starten met ‘meer ventileren’ is fout

Het advies om ‘meer te ventileren’ veroorzaakt tevens hogere ‘windsnelheden’, waardoor het risico op het meedragen van aerosolen over grotere afstanden toeneemt. Ook kan meer ventileren de luchtbalansen tussen gebouwafdelingen verstoren en zo tot gevaarlijke interne stromingen leiden. Het is daarom veiliger om eerst de luchtstromen in goede banen te leiden, alvorens meer lucht toe te voeren.

Virobuster UVPE-modules in een luchtbehandelingskast.

Luchtrecirculatie als gevolg van energiebesparingen, is in de afgelopen decennia in onmin geraakt, maar de vraag is of dat terecht is. Als gevolg van directe luchtcirculatie stegen klachten rondom CO2 en VOC’s in gebouwen. Fysiek gescheiden toevoer- en afvoerluchtstromen met warmtewisselaars zoals een warmtewiel boden de vermeende oplossing. Virologisch gezien is het gebruik van bijvoorbeeld warmtewielen echter een schijnveiligheid, omdat warmtewielen een leklucht (‘carry-over-effect’) veroorzaken. Hierdoor kunnen virussen terug de ruimte in worden gestuurd. In de wintermaanden is ‘100% buitenluchtventilatie’ ecologisch en economisch ook niet te rechtvaardigen. Bovendien kan droge (winter)lucht de slijmvliezen uitdrogen en de vorming van virusdragende aerosolen weer stimuleren. De combinatie van een eenvoudiger en goedkoper ventilatiesysteem zonder warmtewisselaars, meer ventilatiecapaciteit om CO2- en VOC-accumulatie te voorkomen en het behandelen van gerecirculeerde lucht middels HEPA- of UV-C-systemen lijkt dé oplossing om comfort, veiligheid en gezondheid naar het hoogste niveau te tillen, waarbij UV-C-systemen enkele praktische voordelen bieden.

De voordelen van UV-C

Virussen kunnen nog altijd besmettelijk zijn nadat ze door een airconditioningsysteem zijn gegaan en omdat conventionele HVAC-filters niet in staat zijn om virussen tegen te houden, wordt het gebruik van UV-C- of HEPA-filters sterk aanbevolen. HEPA-filters kunnen vanwege de tegendruk en installatiegrootte slechts in beperkte mate (retrofit) worden toegepast. UV-C-systemen daarentegen kunnen volledig worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld om energie- en onderhoudsredenen, en geactiveerd worden naar risicobehoefte.

Geforceerde convectie kan aerosolen meedragen.

UV-C-licht van 254 nm is bekend als een biologisch zeer effectieve en schone technologie. Het heeft de potentie om het DNA/RNA van micro-organismen te blokkeren, waardoor zij niet meer infectieus zijn. Het coronavirus kan dus middels UV-C al in de lucht onschadelijk worden gemaakt. Naast open-UV-C uit de jaren ’70 en ’80 waarbij UV-straling vrij en zonder bescherming in de ruimte werd verspreid, werden in de jaren ’90 systemen voor inbouw in HVAC-systemen ontwikkeld. Deze zogenaamde Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI) systemen waren weliswaar veiliger dan open UV-C, maar helaas ook veel minder effectief. Bijvoorbeeld omdat de lucht met veel te grote snelheden voorbij schoot. 

Het probleem van de geringe effectiviteit werd in 2003 erkend en als gevolg van SARS1 en de opkomende vraag naar UV-C werd een nieuw type UV-C-toepassing ontwikkeld die wel genoeg dosis kon leveren. Door speciale Ultra Violet Pathogen Elimination (UVPE) modules te gebruiken, worden de micro-organismen in de lucht dicht langs de lampen gedwongen. Samen met het gebruik van virtuele lampen door reflectoren zorgt dat voor een maximale UV-C-intensiteit.

Bekend en bewezen

De werking van UV-C is al decennialang bekend en bewezen. Buiten de gezondheidszorg en de levensmiddelenindustrie heeft het echter nooit echt kunnen doordringen. Het coronavirus heeft daar verandering in gebracht. UVPE zal de komende jaren een goed alternatief zijn voor (HEPA-) filters, als het gaat om het onschadelijk maken van micro-organismen.

Over Virobuster International GmbH

Virobuster werd opgericht in 2002 en ontwikkelde aanvankelijk met succes oplossingen voor de medische markt, voordat het de voedingsindustrie en gebouwenmarkt betrad. Na de overname in 2007 worden de UVPE Steritubes vervaardigd door de Duitse JK Group.

Ventilatie-eisen: hier moet uw gebouw aan voldoen en zo krijgt u dat voor elkaar

corona en ventileren
Lees het gehele artikel

Bij een slecht binnenklimaat hebben we vaak last van kwalen als hoofdpijn en een futloos gevoel. Toch wordt er, als deze gevolgen van slechte ventilatie optreden, vaak niet gedacht aan beter ventileren als oplossing. Terwijl dat dus wel heel belangrijk is voor de gezondheid van iedereen in het gebouw. Er zijn bovendien ventilatie-eisen waar uw gebouw aan moet voldoen. Welke zijn dat en hoe voldoet u daaraan? Dat leest u hier.

Meer aandacht voor ventilatie-eisen door corona

Met het uitbreken van de coronapandemie in ons land kwam er veel aandacht voor de relatie tussen ventileren en de kans op besmetting met het coronavirus. Die relatie werd eerst flink onderschat, maar ondertussen is het duidelijk dat goede ventilatie de kans op verspreiding van het virus aanzienlijk verkleint. Op de website van het RIVM staat het volgende: “Goed ventileren is noodzakelijk voor een gezond en prettig binnenklimaat. Het helpt ook om de overdracht van luchtweginfecties, zoals COVID-19, te beperken. Ventileren is het 24 uur per dag verversen van de binnenlucht met verse buitenlucht. De verse buitenlucht vervangt steeds een deel van de lucht in huis die vervuild is door bijvoorbeeld fijnstof en vocht.”

Hoe ventileert u zelf beter?

We onderkennen dus inmiddels het belang van goed ventileren. Ook bij gebouweigenaren staat het verbeteren van de ventilatie steeds hoger op de agenda. Herkenbaar? U wilt dat uw gebouw voor alle gebruikers niet alleen comfortabel, maar ook veilig is. Hoe bereikt u dat?

De regelgeving in Nederland rondom goede ventilatie is beperkt. Het enige handvat dat we hebben is het Bouwbesluit uit 2012. Daarin staan ventilatie-eisen waaraan ook uw gebouw moet voldoen. Maar, zo weten we bij de Schilt bedrijven uit ervaring, dat Bouwbesluit is eigenlijk veel te summier. Het is meestal niet voldoende om comfort en een veilig binnenklimaat te realiseren. Daarom nemen wij daar in onze adviezen en ontwerpen geen genoegen mee en adviseren we meer. We werken daarbij volledig situatiegericht, zodat u een persoonlijke en perfect passende oplossing krijgt. We kijken daarvoor onder andere naar: 

  • Welke functie heeft de te ventileren ruimte?
  • Hoe intensief wordt de ruimte gebruikt?
  • Hoeveel personen maken gebruik van de ruimte?
  • Wat is de huidige ventilatievoorziening?
  • Zijn er bouwkundige (on)mogelijkheden waar we rekening mee moeten houden?

Door dit soort zaken bij een opname te bekijken en niet alleen vanuit eisen uit het Bouwbesluit te redeneren, zorgen we voor een oplossing die beter werkt, rendeert en een comfortabele en veilige situatie oplevert.

De Schilt bedrijven helpen gebouweigenaren

Bij de Schilt bedrijven weten we dat het lastig is om het vraagstuk Ventilatie aan te pakken. Waar begint u? Hoe weet u hoe het precies met het binnenklimaat in uw gebouw zit? En hoe voldoet u aan de geldende ventilatie-eisen? In dit blog hebben we het probleem en de situatie al kort uitgelegd, maar er komt nog veel meer bij kijken. Neem daarom eens een kijkje op onze pagina over ventilatie in gebouwen, speciaal voor gebouweigenaren. Daar vindt u ook de handige Schilt bedrijven Ventilatiewijzer. Die vertelt u precies wat u nu zelf kunt doen om de ventilatie in uw gebouw te verbeteren en wat de Schilt bedrijven voor u kunnen betekenen.

Is UV-C een realistische optie om het coronavirus te bestrijden?

Lees het gehele artikel

Een uitzondering is Virobuster International GmbH. Het van origine Nederlands bedrijf biedt al sinds 2003 succesvol oplossingen aan op basis van UV-C.

De driehoek.

Virussen zijn DNA/RNA-deeltjes die zich vermenigvuldigen door hun gastheercellen ‘over te nemen’. Ze hebben sterk variërende vormen en besmettingsgraden. De omgevingscondities bepalen of virussen als een druppel of aerosol door de lucht worden verspreid. Omdat virussen erg klein zijn en zich zowel biologisch als fysisch anders gedragen dan bijvoorbeeld bacteriën, zijn er ook andere maatregelen of hygiëneconcepten nodig om ze te beheersen. Bovendien veroorzaken virussen andere typen uitdagingen, zoals pandemieën en de eis van constante vaccinontwikkelingen wegens mutaties.

Geforceerde convectie kan aerosolen meedragen.

Omdat virussen – letterlijk en figuurlijk – jarenlang niet serieus werden genomen in bijvoorbeeld bouwbesluiten, is het de vraag of de huidige maatregelen voldoende voorzien in virusveilige gebouwen. De nieuwe aanpak vergt een andere denkwijze en moet er naast comfort en veiligheid ook de gezondheid van gebouwen mee worden genomen in de nieuwbouw c.q. aanpassing van gebouwen. Deze transitie vraagt om een stevige aanpak van zowel de installatie- als de bouwbranche.

Schematische weergave van een ideaal ontwerp op basis van maximale ventilatie, eenvoudige uitvoering en maximale veiligheid.

Starten met ‘meer ventileren’ is fout

Het advies om ‘meer te ventileren’ veroorzaakt tevens hogere ‘windsnelheden’, waardoor het risico op het meedragen van aerosolen over grotere afstanden toeneemt. Ook kan meer ventileren de luchtbalansen tussen gebouwafdelingen verstoren en zo tot gevaarlijke interne stromingen leiden. Het is daarom veiliger om eerst de luchtstromen in goede banen te leiden, alvorens meer lucht toe te voeren.

Luchtrecirculatie als gevolg van energiebesparingen, is in de afgelopen decennia in onmin geraakt, maar de vraag is of dat terecht is. Als gevolg van directe luchtcirculatie stegen klachten rondom CO2 en VOC’s in gebouwen. Fysiek gescheiden toevoer- en afvoerluchtstromen met warmtewisselaars zoals een warmtewiel boden de vermeende oplossing. Virologisch gezien is het gebruik van bijvoorbeeld warmtewielen echter een schijnveiligheid, omdat warmtewielen een leklucht (‘carry-over-effect’) veroorzaken. Hierdoor kunnen virussen terug de ruimte in worden gestuurd. In de wintermaanden is ‘100% buitenluchtventilatie’ ecologisch en economisch ook niet te rechtvaardigen. Bovendien kan droge (winter)lucht de slijmvliezen uitdrogen en de vorming van virusdragende aerosolen weer stimuleren. De combinatie van een eenvoudiger en goedkoper ventilatiesysteem zonder warmtewisselaars, meer ventilatiecapaciteit om CO2- en VOC-accumulatie te voorkomen en het behandelen van gerecirculeerde lucht middels HEPA- of UV-C-systemen lijkt dé oplossing om comfort, veiligheid en gezondheid naar het hoogste niveau te tillen, waarbij UV-C-systemen enkele praktische voordelen bieden.

De voordelen van UV-C

Virussen kunnen nog altijd besmettelijk zijn nadat ze door een airconditioningsysteem zijn gegaan en omdat conventionele HVAC-filters niet in staat zijn om virussen tegen te houden, wordt het gebruik van UV-C- of HEPA-filters sterk aanbevolen. HEPA-filters kunnen vanwege de tegendruk en installatiegrootte slechts in beperkte mate (retrofit) worden toegepast. UV-C-systemen daarentegen kunnen volledig worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld om energie- en onderhoudsredenen, en geactiveerd worden naar risicobehoefte.

UV-C-licht van 254 nm is bekend als een biologisch zeer effectieve en schone technologie. Het heeft de potentie om het DNA/RNA van micro-organismen te blokkeren, waardoor zij niet meer infectieus zijn. Het coronavirus kan dus middels UV-C al in de lucht onschadelijk worden gemaakt. Naast open-UV-C uit de jaren ’70 en ’80 waarbij UV-straling vrij en zonder bescherming in de ruimte werd verspreid, werden in de jaren ’90 systemen voor inbouw in HVAC-systemen ontwikkeld. Deze zogenaamde Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI) systemen waren weliswaar veiliger dan open UV-C, maar helaas ook veel minder effectief. Bijvoorbeeld omdat de lucht met veel te grote snelheden voorbij schoot. 

Het probleem van de geringe effectiviteit werd in 2003 erkend en als gevolg van SARS1 en de opkomende vraag naar UV-C werd een nieuw type UV-C-toepassing ontwikkeld die wel genoeg dosis kon leveren. Door speciale Ultra Violet Pathogen Elimination (UVPE) modules te gebruiken, worden de micro-organismen in de lucht dicht langs de lampen gedwongen. Samen met het gebruik van virtuele lampen door reflectoren zorgt dat voor een maximale UV-C-intensiteit.

Virobuster UVPE-modules in een luchtbehandelingskast.

Bekend en bewezen

De werking van UV-C is al decennialang bekend en bewezen. Buiten de gezondheidszorg en de levensmiddelenindustrie heeft het echter nooit echt kunnen doordringen. Het coronavirus heeft daar verandering in gebracht. UVPE zal de komende jaren een goed alternatief zijn voor (HEPA-) filters, als het gaat om het onschadelijk maken van micro-organismen.

Over Virobuster International GmbH

Virobuster werd opgericht in 2002 en ontwikkelde aanvankelijk met succes oplossingen voor de medische markt, voordat het de voedingsindustrie en gebouwenmarkt betrad. Na de overname in 2007 worden de UVPE Steritubes vervaardigd door de Duitse JK Group.  

Uitstel vakbeurzen Solar Solution en Duurzaam Verwarmd door coronavirus

verplaatst-naar-sept-2020-kopieren
Lees het gehele artikel

Vanwege de verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19) heeft de organisatie van Solar Solutions International en Duurzaam Verwarmd besloten om deze vakbeurzen te verplaatsen naar maandag 7 tot en met woensdag 9 september.

“De afgelopen weken hebben wij intensief contact gehad met autoriteiten, experts en andere betrokken partijen,” aldus Rolf Heynen, directeur van de vakbeurzen. “Inmiddels is er officieel een uitbraak in Nederland vastgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en dreigt er een verdere verspreiding. Uiteraard heeft de gezondheid van onze exposanten en onze 15.000 bezoekers onze hoogste prioriteit. Daarom zien wij geen andere mogelijkheid dan dit uitstel.”

Belangrijke factoren bij dit besluit waren de zorgen van vele exposanten over de veiligheid van hun personeel, en over de verwachte uitwerking op het bezoekersaantal. In omringende landen en in zuid-Limburg heeft de overheid al besloten tot de annulering van grote evenementen. Door nu dit besluit te nemen, bleek het nog mogelijk om vervangende data te vinden in Expo Haarlemmermeer, de gebruikelijke locatie van Solar Solutions International en Duurzaam Verwarmd.

Rolf Heynen: “Onze beurzen bieden professionals inzicht in de nieuwste innovaties en ontwikkelingen, maar zijn ook een onmisbare gelegenheid om te netwerken. De industrie heeft ons de afgelopen weken laten weten absoluut niet zonder dit platform te kunnen. Door Solar Solutions International en Duurzaam Verwarmd te verplaatsen naar begin september, zorgen wij ervoor dat exposanten en bezoekers de beschikking houden over alle zakelijke mogelijkheden die de beurzen bieden.”

OVER SOLAR SOLUTIONS INTERNATIONAL EN DUURZAAM VERWARMD

Solar Solutions International is de grootste vakbeurs voor zonne-energie in Noordwest-Europa. Duurzaam Verwarmd is de nationale vakbeurs voor duurzame klimaattechnieken. Met ruim 300 exposanten uit 60 landen en 15.000 exclusief zakelijke bezoekers vormen zij het toonaangevende evenement over duurzame energieopwekking en verwarming in de Benelux.