Tagarchief: comfort

Cementgebonden gietvloeren in combinatie met vloerverwarming: Hét optimum in comfort, energiezuinigheid en uitstraling

Facebook 1 kopiëren
Lees het gehele artikel

“Zeer populair zijn onze cementgebonden gietvloeren, die veelal in combinatie met vloerverwarming worden aangebracht. De vloeivloeren sluiten de vloerverwarmingsslangen uitstekend en rondom af, met een zeer energiegunstige en comfortabele warmteafgifte als resultaat.” Dit resultaat wordt nog eens versterkt door de eventuele kruipruimte te isoleren met schuimbeton, vertelt hij. “Dankzij het schuimbeton zijn tocht en optrekkend vocht niet meer aan de orde. Bovendien kan warmte niet meer naar beneden ontsnappen én zijn bewoners verlost van ongedierte onder hun woning.”

Aanbrengen van de egalinelaag.

In de meeste ruimtes in Nederland wordt nog altijd gekozen voor traditionele vloerverwarming met slangen, in combinatie met een warmtebron. Deze warmtebron kan zowel een cv-ketel op gas als een zonneboiler of warmtepomp betreffen. Ook is het mogelijk om de vloerverwarming vanuit de warmtewisselaar te voeden. “Dankzij vloerverwarming kan een ruimte met lage temperaturen (tot ca. 35°C) worden verwarmd”, aldus Gilein. “Dit levert een aanzienlijke energiebesparing op ten opzichte van radiatoren, die een aanvoertemperatuur van ca. 70°C vragen. Doordat vloerverwarming stralingswarmte afgeeft, zit er weinig beweging in de lucht. Hierdoor is stofverplaatsing nauwelijks aan de orde. Door de radiatoren te verwijderen, ontstaat bovendien een veel grotere indelingsvrijheid. Vloerverwarming kan eenvoudig in zones worden ingedeeld en geschakeld, waarbij gebruikers zelfs kunnen kiezen voor een smartphonebediening.”

Totaaldienstverlening

Bij de montage van de gietvloeren en vloerverwarming worden gebouweigenaren van A tot Z ontzorgd, benadrukt Gilein. “In renovatieprojecten wordt vaak de bestaande houten balkenvloer verwijderd, omdat deze vloer zeer slecht isoleert. Vervolgens voeren we een inspectie uit van de riolering en andere leidingen in de kruipruimte. We vlakken de kruipruimte uit en brengen een speciale bouwfolie aan, zodat het vocht uit het schuimbeton niet in de woning kan trekken. Ook slaan we piketpaaltjes, die de maximale hoogte van het schuimbeton en de onderzijde van de gietvloer duidelijk aangeven.” Met een speciale betonpomp wordt het schuimbeton gestort. “Afhankelijk van de dikte van de vloer brengen we een laag van 25 tot 50 centimeter aan, dat een aantal dagen moet uitharden. Vervolgens plaatsen we bovenop het schuimbeton de noppenplaten, waarin de vloerverwarmingsbuizen worden vastgeklemd. Na het afpersen van de installatie wordt de gietvloer gestort.”

Indien u op zoek bent naar een stoere, strakke, vlakke en slijtvaste industriële betonvloer met een natuurlijke uitstraling, dan is woonbeton een doordachte en duurzame keuze.

Naast een cementgebonden gietvloer hebben opdrachtgevers keuze uit een vloeibare zandcement dekvloer, een anhydrietvloer of een woonbetonvloer. “In dat laatste geval wordt na het uitharden van het beton de vloer gevlinderd en afgewerkt met een beschermlaag, zodat geen vuil in de vloer kan trekken.” Op de verdiepingen wordt vaak gekozen voor een magnesietvloer met vloerverwarming, die wordt afgewerkt met een egaline gietvloer.

Infrarood vloerverwarming

Naast traditionele vloerverarming installeert Woodstock regelmatig elektrische vloerverwarming, dat een enorme comeback heeft gemaakt. “Heel populair is infrarood vloerverwarming, dat uitstekend gevoed kan worden door de overcapaciteit van de zonnepanelen”, aldus Gilein. “Infrarood vloerverwarming is uiterst energiezuinig, omdat je een minder hoge temperatuur nodig hebt om hetzelfde warmtegevoel te ervaren. Bovendien is infrarood vele malen sneller warm dan watergedragen vloerverwarming. De ultradunne folie van 0,38 mm dik kan direct op de geïsoleerde vloer worden geplaatst, waardoor de vloerhoogte beperkt blijft.”      

Comfort en gezondheid door één kanaal

hoofdfoto-kopieren
Lees het gehele artikel

Comfort en gezondheid zijn hot items in de markt. Toch zijn de definities van deze begrippen niet altijd eenduidig. Want wat bijvoorbeeld de één als een comfortabele woontemperatuur beschouwt, wordt door een ander al gauw als te warm of te koud ervaren. “Wat we wel zeker weten, is welke zaken ons comfortgevoel positief beïnvloeden”, vertelt Albert van Lohuizen, Commercieel Manager bij Brink Climate Systems. “Denk bijvoorbeeld aan het vermijden van tocht, een snelle reactietijd, de mogelijkheid tot verwarmen én koelen, minder stof, minimale energielasten en voldoende verse ventilatielucht op de plaatsen waar dit nodig is.”

“Behalve over de ideale woontemperatuur, verschillen ook de meningen over de beste manier van ventileren”, weet Van Lohuizen. “Waar echter geen discussie over is, is over het hoge thermische comfort van een ventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW).” Ventilatiesystemen met WTW zorgen kortgezegd voor een efficiënte afvoer van vervuilde lucht uit badkamer, keuken en toilet en de toevoer van verse lucht in onze verblijfsruimtes. “Dankzij de toepassing van een ventilator is de luchttoevoer in alle verblijfsruimtes gegarandeerd. Daarnaast wordt 95% van de warmte uit onze woningen gebruikt om de koude buitenlucht op te warmen. Wanneer we uitbreiden met sensoren zoals CO2-sturing, zonesturing en vochtsturing, kunnen we het systeem bovendien meer en meer bewonersonafhankelijk verfijnen.”

Speciaal voor duurzame woningen kan er bijvoorbeeld een compacte luchtverwarmer (Elan 4 of Elan E) onder de WTW-unit worden geplaatst.

 

Combinatie van ventilatie en verwarming in één systeem

“Om het nog mooier te maken, kunnen we het ventilatiesysteem ook voor een groot deel benutten om de verwarming en koeling van de woning te waarborgen”, vertelt Van Lohuizen. “Speciaal voor duurzame woningen kan er bijvoorbeeld een compacte luchtverwarmer (Elan 4 of Elan E) onder de WTW-unit worden geplaatst. Hierdoor wordt het toevoerkanaal van de verse ventilatielucht tevens benut om verwarmde lucht te transporteren bij een warmtevraag en koelere lucht bij een koudevraag.”

Prachtige resultaten

Of we de lucht nu verwarmen op water (van bijvoorbeeld een warmtepomp of cv-ketel) of direct elektrisch, de mogelijkheden zijn eindeloos, weet Van Lohuizen. “Doordat de gehele woning met lucht kan worden verwarmd, zijn vloerverwarming en radiatoren overbodig. Bovendien kan uitstekend worden voldaan aan een positieve comfortbeleving. We hebben inmiddels al veel prachtige resultaten gerealiseerd in Nul-Op-de-Meter-woningen (NOM) en andere energiezuinige huizen, zowel in nieuwbouwprojecten als in de bestaande bouw. Rode draad hierbij is dat de bewoner altijd centraal staat.” Zijn er dan geen aandachtspunten? “Zeker wel! Bij goed geïsoleerde woningen is bijvoorbeeld een goede buitenzonwering onontbeerlijk. Bovendien moeten voldoende spuimogelijkheden in de woning worden opgenomen.” Door vraaggestuurd te ventileren, wordt de luchtkwaliteit minder bewonersafhankelijk, benadrukt Van Lohuizen. “Dit alles bij elkaar biedt een uitstekende basis voor excellente lucht in huis en dus een comfortabele, gezonde woning.”

Van gasgestookt naar all-electric, met behoud van de bestaande afgiftesystemen

dji_0006-kopieren
Lees het gehele artikel

Een prominent kantoorverzamelgebouw in Tilburg heeft begin dit jaar een flinke verduurzamingsslag gemaakt. “Tot voor kort werd het 5.000 vierkante meter grote gebouw verwarmd middels cv-ketels”, vertelt Cees van de Groep, commercieel technisch adviseur bij Airview Luchtbehandeling BV. “Omdat deze ketels hun technische levensduur hadden bereikt en omdat de vastgoedeigenaar graag van het gas af wilde, werd gezocht naar een duurzaam en all-electric alternatief. In opdracht van installateur J. Ketelaars-Vromans hebben wij twee Clivet WSAN-XEM HW 60.4 lucht/water-warmtepompen geleverd. Deze hoog temperatuur warmtepompen hebben een totale verwarmingscapaciteit van 260 kW bij -10°C buitentemperatuur en geven optimaal invulling aan de duurzaamheidsambitie in dit project.”

“Door gebouwzijdig extra isolatievoorzieningen aan te brengen, konden de bestaande cv-afgiftesystemen (radiatoren) behouden blijven en is voor de gebouwverwarming geen hoog temperatuurtraject (90-70°C) meer nodig. In plaats hiervan wordt nu een watertraject van 60-50°C toegekend” vertelt Van de Groep. “Bovendien werd de omschakeling aanzienlijk vergemakkelijkt.”

De hoog temperatuur warmtepompen hebben een totale verwarmingscapaciteit van 260 kW bij -10°C buitentemperatuur en geven optimaal invulling aan de duurzaamheidsambitie in dit project.

 

Hoge temperatuur warmtepompen

“Om voldoende warmteafgifte te borgen, was de installateur op zoek naar een hoog temperatuur warmtepomp. Bovendien werden hoge eisen gesteld aan de efficiëntie van de installatie”, vertelt hij. “Dit is een oplossing die steeds meer wordt aangeboden door Airview en zodoende ook in het kantoorverzamelgebouw in Tilburg is toegepast – het eerste project dat Airview voor J. Ketelaars-Vromans heeft uitgevoerd. De Clivet WSAN-XEM HW 60.4 lucht/water-warmtepompen voldoen uitstekend aan de gestelde eisen en vormen de ideale oplossing voor verwarmen in de winter en koelen in de zomer. Standaard zijn de units geschikt voor werking met lage buitenluchttemperaturen tot -15° in verwarmingsbedrijf en -10°C in koelingsbedrijf. De maximale wateruittredetemperatuur bedraagt 65°C.”

Maximaal comfort, minimale energiekosten

De Clivet WSAN-XEM HW lucht/water-warmtepompen zijn voorzien van automatische toerengeregelde inverter circulatiepompen die de installatie aanzienlijk vereenvoudigen. “Hierdoor zijn geen externe 3-weg mengkleppen meer nodig om het retourwater op de gewenste temperatuur te houden”, aldus Van de Groep. “Wanneer de gewenste temperatuur eenmaal is bereikt, dan behoudt het systeem deze door op een laag niveau te opereren, waarbij het energieverbruik op minimaal wordt gehouden. Mocht de temperatuur gaan afwijken van de gewenste waarde, dan zal het systeem automatisch meer capaciteit leveren. Dit zogenaamde Vari Flow-principe resulteert in een aanzienlijk efficiëntere koeling en verwarming. Gebruikers merken niets van de temperatuurschommeling, maar genieten wel constant van een maximaal comfort, tegen minimale energiekosten.”

De lucht/water-warmtepompen in Tilburg zijn in een master/slave-opstelling geplaatst. “Een geavanceerde regeling zorgt ervoor dat de warmtepompen hetzelfde aantal draaiuren maken en borgt dat de installatie – afhankelijk van de warmte- en/of koudevraag – zo efficiënt mogelijk wordt benut. Door de werking in deellast te optimaliseren, wordt het energieverbruik over de gehele levensduur geminimaliseerd.”

Door gebouwzijdig extra isolatievoorzieningen aan te brengen, konden de bestaande cv-afgiftesystemen (radiatoren) behouden blijven en is voor de gebouwverwarming geen hoog temperatuurtraject (90-70°C) meer nodig. In plaats hiervan wordt nu een watertraject van 60-50°C toegekend.

 

Betrouwbare werking, optimale levensduur

De Clivet WSAN-XEM HW lucht/water-warmtepompen zijn standaard voorzien van elektronische expansieventielen en speciale compressoren met een hot-gas bypass. “Deze voorziening voorkomt oververhitting van de compressoren wanneer de hoogste watertemperaturen worden gevraagd. Hierdoor worden een betrouwbare werking én een optimale levensduur geborgd”, aldus Van de Groep. “Met de hoog temperatuur warmtepompen hebben wij een duurzame oplossing gerealiseerd, die goed inspeelt op een maximaal comfort tegen minimale energiekosten. We hebben zeer nauw met de installateur samengewerkt en zo een passende oplossing voor de vastgoedeigenaar kunnen bieden. Het kantoorverzamelgebouw is een mooi project, waarin de transitie van gas naar een warmtepomp voor bestaande bouw optimaal tot uitvoering is gebracht.” 

Extra comfort met de nieuwe ruimteregelingen van ROBOT Vloerverwarming B.V.

robot
Lees het gehele artikel

ROBOT Vloerverwarming B.V. introduceert dit najaar de Robot Easy Flex HC ruimteregelingen. Met deze nieuwe serie ruimteregelingen kan worden verwarmd en gekoeld. Bovendien is het mogelijk de temperatuur per ruimte op afstand te regelen via een app.

Comfort

Met de Robot Easy Flex HC ruimteregelingen kan de vloerverwarmingsinstallatie efficiënt worden geregeld door nauwkeurig temperatuur management in de individuele ruimtes. Door iedere ruimte te voorzien van een eigen thermostaat wordt het comfort verhoogd en kunnen besparingen in energieverbruik worden gerealiseerd.

Verwarmen en koelen

Lekker warm in de winter en koeling in de zomer. De Robot Easy Flex HC ruimteregelingen zijn geschikt voor verwarmen én koelen. Het signaal voor omschakelen tussen verwarmen en koelen wordt gegeven vanuit de warmtepomp naar de master. Indien de warmtepomp in koelmodus staat, is het mogelijk om ruimtes hiervan uit te sluiten. Dit kan wenselijk zijn als men bijvoorbeeld niet wil koelen in een badkamer.

Bediening op afstand

Via de wifi-module of het bedieningspaneel kan eenvoudig met een app op afstand de temperatuur en diverse programma’s, zoals een dag/nacht modus, week modus en vakantie modus, per individuele ruimte worden ingesteld. Hiermee heeft de gebruiker de controle over de gehele woning. Als bediening op afstand niet nodig is, kunnen de gewenste temperaturen en programma’s worden ingesteld in de master. Via de thermostaten is de gewenste temperatuur tevens eenvoudig tijdelijk aan te passen.

Capaciteit

Per master kunnen tot 8 zones worden geregeld en tot 19 thermomotoren aangesloten worden. Thermostaten kunnen zowel bedraad als draadloos worden aangesloten op de master. Er kunnen tot 4 masters bedraad aan elkaar worden gekoppeld. Het systeem kan tevens radiatoren regelen door middel van de Robot Easy Flex HC motor gestuurde radiatorknop RF. Robot Easy Flex HC ruimteregelingen zijn geschikt als master/master of master/slave regeling.

Technische informatie

De nieuwe Robot Easy Flex HC serie omvat een master, digitale LCD thermostaten bedraad en draadloos (RF), een mini thermostaat RF (temperatuurbewaking zonder bedieningstoetsen of scherm), een wifi-module, een bedieningspaneel, bedrade thermomotoren 230V en een motor gestuurde radiatorknop RF. Kijk voor meer details over de Robot Easy Flex HC ruimteregelingen op de ROBOT website.

In elk seizoen een comfortabel binnenklimaat 

strada-hybrid-slaapkamer-wide-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Jaga introduceert Briza 22

Een klimaattoestel dat actief verwarmt én koelt. De nieuwe Briza 22 van Jaga verwarmt in de winter en zorgt voor verkoeling in de zomer. De ventilatorconvector is qua vermogen en koelcapaciteit te vergelijken met airconditioning, maar kan daarnaast een ruimte ook snel verwarmen zoals een reguliere radiator. De innovatieve inbouw Briza 22 zorgt zo voor een comfortabel binnenklimaat in elk seizoen.

Door de warmtewisselaar kan het apparaat verwarmen en koelen. In de winter stroomt er warm water door het toestel en wordt er warme lucht via een ingebouwde ventilator de ruimte in gebracht. In de zomer gebeurt hetzelfde alleen dan met koud water en koude lucht. Bijzonder aan de Briza 22 is dat het toestel het slankste type is op de markt met zo’n groot vermogen. Het apparaat kan verwarmen tot 21162 W (75/65/20°C) en koelen tot 10042 W (7/12/27°C). Door de kleine waterinhoud en dit grote vermogen reageert de ventilatorconvector snel op elke temperatuurschommeling. Hierdoor is Briza 22 uitermate geschikt voor aansluiting op lagetemperatuursystemen, zoals warmtepompen, zonne-energiesystemen en condensatieketels.

Energiezuinig

De Briza 22 beschikt over de ingenieuze Low-H2O-techniek om energiezuinig te verwarmen. Door de hoge efficiëntie is het energieverbruik van de Briza 22 zeer laag en door de lage temperaturen hebben de motoren een langere levensduur. De nieuwste EC-motoren van EBM-PAPST zorgen voor een verlaging van de bedrijfskosten, verminderen de impact op het milieu en imponeren met hun stille werking.

In elke ruimte een andere temperatuur

De moderne Briza 22 is verkrijgbaar als wand- of plafondinbouw in verschillende afmetingen. Daarnaast zijn er twee modellen: een 2-pijpsuitvoering en een 4-pijpsuitvoering. De 2-pijpsuitvoering beschikt over één warmtewisselaar waardoor deze kan verwarmen óf koelen. De 4-pijpsuitvoering maakt het mogelijk om te verwarmen én tegelijkertijd te koelen in verschillende ruimtes van een gebouw, doordat het apparaat beschikt over twee warmtewisselaars.

strada-hybrid-werkkamer-2-kopieren

Super stil en onopvallend

Briza 22 heeft, ondanks het hoge vermogen, een uitzonderlijke stille werking en voldoet aan zeer strenge geluidseisen. Dit maakt dit toestel uitermate geschikt voor utiliteitsbouw, zoals winkelruimtes, kantoorpanden, schoolgebouwen, hotels en meer. Vooral in publieke gebouwen met meerdere ruimtes is het handig als verschillende ruimtes andere temperaturen kunnen hebben. Dit is eenvoudig te regelen via de nieuwste domoticasystemen en thermostaten.