Tagarchief: Breman Schoorsteentechniek

Renovatie of vervanging van het rookgasafvoersysteem: ‘Wij denken graag mee over duurzame oplossingen’

Lees het gehele artikel

“Wij zijn al meer dan 30 jaar actief in een markt waarin voorschriften voortdurend veranderen en ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen”, aldus directeur Albert de Wilde. “Erg actueel op dit moment is de energietransitie. In nieuwbouwprojecten worden gasgestookte ketels steeds vaker vervangen door warmtepompen, waardoor rookgasafvoertechnieken niet meer aan de orde zijn. In de renovatiemarkt moet constant een afweging worden gemaakt tussen optimalisatie, renovatie of vervanging. Daarbij speelt, naast de bouwkundige mogelijkheden, ook het financiële aspect een belangrijke rol, waarin wij Verenigingen van Eigenaren, woningcorporaties én installateurs graag adviseren.”

Schetsmodel renovatiesysteem.

De keteltechnieken van vandaag vragen om een optimale lekdichtheid, weet Albert. “Want alleen zo kunnen de kwaliteit en veiligheid van rookgasafvoersystemen worden geborgd; een vereiste voor renovatie bij iedere ketelvervanging. Breman Schoorsteentechniek kan hier perfect in voorzien.” Bijna ieder renovatieproject start met een uitgebreide inventarisatie ter plaatse, om de bouwkundige situatie in kaart te brengen. Want waar in het gebouw is de rookgasafvoertechniek gesitueerd? Staat de CLV direct achter de schachtwand of achter een mechanische ventilatiepijp? Zit het systeem technisch nog goed in elkaar? En hoeveel ruimte is beschikbaar in de schacht? Hoeveel en welke cv-toestellen zijn aangesloten? “Op basis van deze informatie werken wij diverse scenario’s uit. Denk bijvoorbeeld aan de montage van een nieuwe voering, het ombouwen naar individuele rookgasafvoervoorzieningen of transformatie naar een duurzaam concept. Aan elk scenario wordt een kostenplaatje gekoppeld, waarna we samen met de VvE, woningcorporatie of installateurs de beste oplossing kiezen. Hierbij hebben we oog voor de ambities op zowel korte als lange termijn. Zo kan het voor opdrachtgevers die op termijn van het gas af willen, voordelig zijn om nu al de kleine doorvoerkanalen mee te nemen. Hierdoor kan in de toekomst namelijk relatief eenvoudig een collectieve oplossing op het dak worden geplaatst, zonder dat de schachten opnieuw geopend hoeven te worden.”

Producent en leverancier 2.0

Uniek volgens Albert is dat Breman Schoorsteentechniek niet alleen adviseert en installeert, maar ook zelf produceert. “We zijn goed bekend met de trends en uitdagingen in de markt, op basis waarvan we onze producten continu optimaliseren. Door het gebruik van de modernste (teken)applicaties zijn wij bovendien in staat om elke vraag snel visueel te maken én hiervoor een passende oplossing uit te werken. Ook als het om afwijkende producten gaat.” Collega en productontwikkelaar Cezar de Jong: “Wij hebben geen voorraden, maar produceren op maat voor ieder project. In nauwe samenspraak met de klant bepalen we de juiste vorm, maatvoering en kleur. Hoe eenvoudig of complex een project ook is. Bovendien zoeken we actief naar oplossingen om de overlast voor bewoners tot een minimum te beperken. Bijvoorbeeld door ketensamenwerking en industrialisatie te koppelen aan de renovatiemarkt.”

Luchttoevoerkanalen, integraal ontwerp.

Ketensamenwerking

Een mooi voorbeeld hiervan is een appartementengebouw van 11 verdiepingen in Zwolle, waar de complete schacht is leeggemaakt en van een nieuw leidingsysteem wordt voorzien. Hierbij werkt Breman Schoorsteentechniek met een innovatief en modulair systeem, dat in nauwe samenwerking met Breman Utiliteit Zwolle en Breman Techniek is ontwikkeld. “In het verleden moesten we onze kanalen één voor één in de schacht laten zakken en in een krappe ruimte beugelen”, vertelt De Jong. “Met het nieuwe systeem wordt dit beperkt tot twee modules per verdieping, die eenvoudig als legoblokjes gestapeld kunnen worden. Hierdoor kunnen we in korte tijd de complete schacht vernieuwen, inclusief de riolering en overige leidingen.”

Slimme oplossingen voor de complete schacht

Breman Schoorsteentechniek is altijd een producent en leverancier van prefab schoorstenen en rookgasafvoertechnieken geweest. Toch stopt de dienstverlening hier niet, benadrukt Albert. “Onze ambitie is om klantwensen te vertalen naar een aluminium eindproduct. Vaak is dit een rookgaskanaal of schoorsteen, maar dit kunnen ook andere oplossingen in de installatieschacht zijn.” De Jong: “We zitten graag al in een vroeg stadium bij klanten aan tafel, om hun specifieke vraag horen. Wat moet er in de schacht gebeuren? En welke (slimme) oplossingen kunnen we hiervoor maken? Deze aanpak heeft, vanuit een samenwerking met Breman Woningbeheer, bijvoorbeeld geleid tot de ontwikkeling van een collectief hybride systeem voor een woningcorporatie in Rotterdam. Waar Breman Woningbeheer verantwoordelijk was voor de centrale verwarming van de portiekwoningen, hebben wij meegedacht over hoe we de installatie op het dak konden plaatsen. Hierdoor zal de impact voor bewoners tot een minimum worden beperkt, terwijl toch een optimum in duurzaamheid wordt behaald.”