Tagarchief: Brandpreventie

Rookmelders volgend jaar ook verplicht voor de bestaande bouw

Gateway screenshot image kopiëren
Lees het gehele artikel

De wetswijziging die volgend jaar plaatsvindt, heeft veel impact op onder meer woningcorporaties. Wat gaat er precies wijzigen en waar moet je rekening mee houden als het gaat om brandveiligheid? Jan Nies, Productmanager Veilig & Comfortabel Wonen bij Hemmink, vertelt er meer over.

​Het gevaar van rookverspreiding

Bij brand in een woongebouw is het gevaar van rookverspreiding groot. Uit onderzoek is onlangs weer gebleken hoe gemakkelijk rook zich van de ene naar de andere ruimte kan verplaatsen. “En ook van de ene naar de andere woning”, zegt Nies. “Een snelle ontdekking van brand is cruciaal en de rol van rookmelders is daarin heel belangrijk.” De combinatie van brandveiligheid en wetgeving luistert bovendien nauw, vertelt hij. “Je kunt je voorstellen dat het realiseren van brand- en vluchtveiligheid in een groot woongebouw met veel kruip-door-sluip-door écht complex is. Je moet als woningcorporatie dus voor elke situatie afzonderlijk bepalen welke oplossingen voor een maximale veiligheid kunnen zorgen om aan je zorgplicht te kunnen voldoen.”

Realtime monitoren

“De zorgplicht van corporaties als het gaat om het brandveilig maken van woningen stopt overigens niet als de juiste rookmelder is geplaatst”, zegt Nies. “De melders moeten natuurlijk wel blijven werken, dus je moet ze onderhouden. Maar hoe regel je dat? De meeste bewoners merken het niet eens als hun rookmelder stuk is, laat staan dat ze het melden. De oplossing hiervoor is monitoring.” Hij vervolgt: “Wij gebruiken bijvoorbeeld de SmartLINK gateway. Hiermee kunnen we rookmelders realtime monitoren. Bewoners hangen de portal op in hun woning, waardoor je als corporatie op elk moment weet wat de status is van de geïnstalleerde rookmelders. Je krijgt direct een signaal als er brand uitbreekt en daarnaast ontvang je een melding wanneer iemand na een vals alarm zijn melder onklaar maakt of verwijdert. Bovendien meet de tool lage koolmonoxidewaardes, waardoor je preventief actie kunt ondernemen.”

Actuele informatie uitlezen

Naast monitoring is het voor corporaties en andere verhuurders ook belangrijk om te beschikken over de meest actuele informatie. Nies: “Met Hemmink Insight kunnen vastgoedbeheerders rook- en koolmonoxidemelders uitlezen en de gegevens in een database bewaren en bekijken. Daarmee heb je niet alleen de statistische informatie, maar weet je ook direct waar de melders hangen. En als er onderhoud is gepleegd, zet de monteur eenvoudig een update in de database. Hier kun je ook zien of de melder ooit is afgegaan of verwijderd en ga zo maar door. Met de juiste oplossingen en tools op het gebied van brandveiligheid kunnen woningcorporaties dus aantoonbaar aan hun zorgplicht voldoen.”    


De belangrijkste wijzigingen

• Rookmelders worden verplicht voor bouwlagen met een verblijfsruimte of besloten ruimte. Dit betekent dat je in ieder geval op iedere verdieping van een bestaande woning een rookmelder moet plaatsen.
• Voordeuren van woningen in wooncomplexen die uitkomen op een inpandige gang moeten straks verplicht zelfsluitend zijn door middel van een vrijloopdranger. Een rookmelder kan deze vrijloopdranger bij brand activeren.
• Rookmelders moeten iedere 10 jaar worden vervangen.

Unieke objectbrandbeveiliging voor bedrijfscontinuïteit

esa5-kopieren
Lees het gehele artikel

Sinds enige tijd is er een uniek brandbeveiligingssysteem op de markt waarmee bedrijfskritische processen aan de bron beveiligd kunnen worden. Hoewel gebaseerd op de ruimtevaartechnologie is het eenvoudig te installeren.

Wereldwijd maken bedrijven gebruik van IT om bedrijfsprocessen en productie mogelijk te maken. In Nederland staat bij 90 procent van de bedrijven een lokale server. Daarnaast zijn er telefoon- en elektriciteitscentrales en systemen die productielijnen of complete fabrieken aansturen. Allemaal regelapparatuur die essentieel is voor de voortgang van de bedrijfsvoering van een onderneming/organisatie. Deze bedrijfskritische apparatuur bevindt zich in kasten waarin regelmatig koeling geïntegreerd is.

Out of business

“Maar hoe veilig is deze bedrijfskritische hardware als er brand uitbreekt?”, zegt Edwin Verver, commercieel directeur bij Exxfire. “Helaas wordt daar bij een risicoanalyse van de bedrijfscontinuïteit in het kader van brandbeveiliging nog te weinig rekening mee gehouden. Bij brandpreventie en -onderdrukking wordt vooral gekeken naar de veiligheid van mens en gebouw. Dit betekent dat er brandbeveiligingsapparatuur aanwezig moet zijn om de mensen en het pand te beschermen.” Maar wanneer die veilig zijn en je bedrijf out of business is omdat schade is ontstaan aan de bedrijfskritische onderdelen, de productie stilligt en/of gegevens verloren zijn gegaan, wat gebeurt er dan? Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven na brandincidenten ernstige verliezen leden of zelfs bankroet gingen.

EXXFIRE Artikel Installatie Bouw vakblad Nederland

Hoe kun je deze risico’s nu verminderen? Exxfire uit Noordwijk heeft een oplossing gevonden: EXXFIRE™ geïntegreerde branddetectie en -blussystemen. Verver: “Je gaat eerst bij bedrijven kijken naar de plaatsen waar het brand­risico het grootst is. Vaak is dit in de – meestal gesloten – kasten waarin zich alle stroomverdeling, regel- of stuurapparatuur, data en/of kennis en de administratie bevinden. Hierop kan  EXXFIRE™ branddetectie en -blussing worden toegepast. Bij brand in zo’n kast kan dan direct geblust worden zonder dat er schade ontstaat. Ons systeem is gebaseerd op blussen met drukloos opgeslagen stikstof en is uniek in de wereld. De gebruikelijke hogedruksystemen kunnen lekken en hebben speciale behandeling en onderhoud nodig, ons concept niet.”

Werken met ruimtevaarttechnologie

EXXFIRE™ werkt op basis van de gepatenteerde koelgasgenerator-technologie die door European Space Agency (ESA) samen met TNO voor de ruimtevaart is ontwikkeld. Verver: “Het is hier bedoeld voor gesloten kasten. Ons product detecteert brand al in een heel vroeg stadium. De rookdetectie schakelt de generator in die de stikstof maakt. Door dit in een afgesloten ruimte te blazen, verdwijnt de zuurstof en zodra zuurstof onder de 14 procent komt, is brand niet meer mogelijk. De koelgasgeneratoren zijn gevuld met stikstof in vaste vorm dat drukloos wordt opgeslagen. Bij brand wordt dit gasvormig vrijgegeven om de zuurstof te verdrijven. Stikstof laat geen residu achter en is daarom veilig en zonder gevolgschade te gebruiken. Een unieke oplossing.”

EXXFIRE Artikel Installatie Bouw vakblad Nederland

De koelgasgeneratoren zijn gevuld met stikstof in vaste vorm dat drukloos wordt opgeslagen. Bij brand wordt dit gasvormig vrijgegeven om de zuurstof te verdrijven.

 

Het systeem bevat drie optische sensoren die zo gevoelig zijn dat ze rook al detecteren lang voordat er brand uitbreekt. Zodra twee van de drie sensoren rookdeeltjes bespeuren, wordt het pre-alarm geactiveerd, dat op een brandmeldcentrale kan worden aangesloten met een potentiaal vrij contact. Als in de tussentijd niet ingegrepen wordt, zal met blussen begonnen worden. Door een chemische reactie in de koelgasgenerator komt de stikstof in 15 tot 20 seconden op kamertemperatuur en op lage druk vrij waardoor verdere schade aan bedrijfskritische apparatuur wordt voorkomen.

Drie typen

Uiteindelijk gaat het om het beschermen van kleine gesloten volumes. Daarvoor zijn de typen 750, 1500 en 2250 ontwikkeld. De aantallen staan voor het volume in aantal liters stikstof. Zo beschikt type 750 over 1 generator die 750 liter stikstof produceert, de 1500 heeft 2 generatoren die 1500 liter stikstof produceren en type 2250 heeft 3 generatoren die 2250 liter stikstof voortbrengen. De hoeveelheid stikstof bepaalt hoeveel volume ermee beveiligd kan worden. Zo beschermt de 750 liter 1,2 m³ aan volume, de 1500 liter 2,4 m³ en de 2250 liter 3,6 m³ bij Higher Hazard Class A (hoogenergetische of elektrische) brandtypen.

Voordelen

Verver: “Maar er zijn meer voordelen, vooral voor de installatiebranche. Niet alleen beschermt ons product systemen tegen brand zonder de hardware te beschadigen, het is eveneens plug-and-play, betrouwbaar en schoon. En 30 procent kleiner dan conventionele systemen, het bevat de nieuwste branddetectiemogelijkheden en is onderhoudsarm.” Vergeleken met andere (hogedruk) brandbestrijdingssystemen heeft EXXFIRE™ alleen onderhoud nodig op het detectiegedeelte zoals de rookmelders. Dit levert op lange termijn een aanzienlijk kostenvoordeel op en kan dus makkelijk mee verkocht worden in een branddetectie- of ontruimingsalarmproject.

EXXFIRE Artikel Installatie Bouw vakblad Nederland

Makkelijk installeren

Een ander voordeel is de eenvoudige installatie waarvoor geen echte gasbluskennis en -ervaring nodig zijn. Als bij een klant alle kritische kasten geïnventariseerd zijn, zijn ze gemakkelijk te beveiligen. Dit kan heel eenvoudig door het volume van zo’n kast te berekenen, dus lengte, breedte en hoogte. En dan te bepalen in hoeverre de kast gasdicht is. Zijn er niet teveel roosters, of ventilatoren die afgezet kunnen worden, dan is de toepassing van EXXFIRE™ prima mogelijk. “Dus ook voor installateurs is het prettig werken met dit systeem. Bij twijfel over de toepasbaarheid kan de Exxfire-helpdesk ondersteuning bieden. Omdat EXXFIRE™ volledig drukloos is, is het makkelijk te vervoeren en te gebruiken. Voorheen bestonden er alleen hogedruksystemen die speciale expertise vereisten of systemen met vervelende bijwerkingen zoals corrosie na blussing. Dat is hier niet zo. Kortom, een meerwaarde voor alle partijen”, aldus Verver. 

Totaaloplossingen in brandbluspompen en -systemen

foto-1-pentair-kopieren
Lees het gehele artikel

De continuïteit van bedrijfsactiviteiten is essentieel, zeker op het moment dat de vraag naar producten en diensten hoog is. Het is voor elke ondernemer dan ook een nachtmerrie dat zijn bedrijf getroffen wordt door brand, waardoor de bedrijfsprocessen tot stilstand komen. Om nog maar te zwijgen over eventuele persoonlijke letselschade en andere, vaak verstrekkende gevolgen. Zo is ongeveer de helft van de bedrijven die getroffen worden door een grote brand binnen twee jaar failliet….

Om de risico’s van brand te beperken, worden bedrijfspanden steeds vaker voorzien van een sprinklerinstallatie. Het is een ontwikkeling die de nodige ongemakken en ellende voorkomt. “Wanneer een met een sprinklerinstallatie uitgerust pand door brand wordt getroffen, bedraagt de schade slechts een fractie in vergelijking met een gebouw dat níet over een dergelijke voorziening beschikt”, zegt Martijn Kolsté, area sales manager namens Pentair, de in Winterswijk gevestigde ontwikkelaar en producent van brandbluspompen en -systemen. “En wat verder tot de verbeelding spreekt en nog véél belangrijker is: de afgelopen dertig jaar zijn in Nederlandse gebouwen met sprinklers geen mensen omgekomen door brand. Dat heeft alles te maken met de effectieve werking van een sprinklerinstallatie. De meeste branden zijn al geblust op het moment dat de brandweer arriveert.”

Pentair Fairbanks Brandbluspompen Artikel Installatie Bouw vakblad Nederland

Impressie van de in Moerdijk gerealiseerde prefab pompkamer.

 

In eigen huis

Het hart en het meest cruciale onderdeel van elke sprinklerinstallatie is de pomp. Immers: geen pomp, geen bluswater. Pentair heeft al 115 jaar ervaring met de productie van geavanceerde brandbluspompen en -systemen. Hoogstandjes die over de hele wereld en binnen uiteenlopende projectkaders en sectoren worden gebruikt. Zoals de onshore, offshore, industrie, logistiek en utiliteit. Nog steeds wordt het overgrote deel van de systemen volledig bij Pentair in Winterswijk vervaardigd. Met een eigen R&D-afdeling, engineering, gieterij en verspaning heeft het bedrijf alle disciplines onder één dak. Ook het assembleren en testen van de pompen en pompsystemen gebeurt in eigen huis. Zo vinden de oplossingen van Pentair hun weg naar klanten over de hele wereld.

Méér reikwijdte

Met vier servicevestigingen, verspreid door heel Nederland, is Pentair altijd dichtbij om de klant snel terzijde te staan. In het geval van problemen, maar ook wanneer er bijvoorbeeld regulier onderhoud uitgevoerd moet worden. Sinds de overname door het Amerikaanse Pentair Inc. in 2011 is het assortiment van de pomp- en pompsystemenspecialist uitgebreid. “Onze reikwijdte is verder vergoot en we kunnen de klanten via een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit nóg beter bedienen”, vervolgt Kolsté. “Pentair zet steeds meer in op de afzet van gestandaardiseerde brandbluspompunits. In nauw overleg met de klant wordt bepaald welke configuratie het beste aansluit bij de wensen. Door zo veel mogelijk te standaardiseren, zijn we in staat om kortere levertijden, een betere kwaliteit en aanzienlijke kostenvoordelen te bewerkstelligen.”

Pentair Fairbanks Brandbluspompen Artikel Installatie Bouw vakblad Nederland

Pentair heeft een speciale productielijn voor standaard brandbluspompsets. Dit is onder meer gunstig voor de levertijd en kwaliteit.

 

Prefab pompkamers

Naast het ontwikkelen, fabriceren en leveren van pompen en pompsystemen richt Pentair zich steeds meer op het bieden van een totaaloplossing. “Zo hebben we momenteel een aantal projecten in uitvoering waarbij we een complete prefab pompkamer leveren”, legt Kolsté uit. “Deze pompkamers worden compleet in Winterswijk opgebouwd en stekkerklaar naar de klant getransporteerd. Eenmaal aangekomen op locatie dient alleen nog de watervoorziening aangesloten te worden. Het is een activiteit waarmee we niet alleen in een groeiende behoefte voorzien, maar het schetst tegelijkertijd de uitgebreide expertise die binnen onze bedrijfsmuren aanwezig is…”