Tagarchief: Binnenklimaat Nederland

Ernstige nadelige gevolgen nog steeds onderschat

lbk3
Lees het gehele artikel

Pleidooi voor een gezond binnenklimaat

Als je bedenkt dat we gemiddeld tachtig tot negentig procent van onze tijd binnen doorbrengen, dan is aandacht voor een gezond binnenklimaat geen overbodige luxe. Toch laten we vieze lucht ongefilterd binnenkomen om vervolgens de deur te sluiten en weer uren te verblijven in die bedompte lucht. Dat gebeurt in huizen, scholen en talloze openbare gelegenheden. En dat terwijl hiervoor uitstekende ventilatieoplossingen zijn.  

Als iemand hiervan niet hoeft te worden overtuigd, dan is het Wouter Wijma, voorzitter van branchevereniging Binnenklimaat Nederland. Hij is doordrongen van het belang van een gezond binnenklimaat en zet zich vanuit Binnenklimaat Nederland in om dit overal, altijd én voor iedereen beschikbaar te maken. De aangesloten leden zijn fabrikanten, leveranciers en dienstverlenende organisaties van ventilatie- en filtersystemen, lucht- en klimaattechnologie en producten en diensten op het gebied van koelen en verwarmen. De leden zijn actief in omgevingen voor wonen, werken, leren, verzorgen en recreëren. Samen zetten zij zich in voor een gezond binnenklimaat in utiliteits- en woningbouw. 

Wouter Wijma, voorzitter van Binnenklimaat Nederland: ‘De gevolgen van een slecht binnenklimaat reiken verder dan veelal wordt aangenomen’.

Bewustwording door CO2-meters

Op dit moment focust Binnenklimaat Nederland zich op twee thema’s. Een ervan is de verplichtstelling van CO2-meters. “Het gaat ons hierbij niet om de verplichting”, benadrukt Wijma. “Wat wij belangrijk vinden is de bewustwording. Overal waar de CO2-meter uitslaat, ziet de gebruiker met eigen ogen dat de luchtkwaliteit niet in orde is. Deze bewustwording blijkt de beste manier om over te dragen dat er werk aan de winkel is, dat het tijd is om het binnenklimaat aan te pakken.”

Pleidooi voor subsidie

Tegelijkertijd zet de branchevereniging zich in om deze bewustwording ook bij de overheid tot stand te brengen. “Op dit moment geeft de overheid subsidie aan huiseigenaren die hun woning isoleren. Onbegrijpelijk genoeg geldt deze subsidie niet voor de aanleg van een ventilatiesysteem ter verbetering van het binnenklimaat, terwijl een modern ventilatiesysteem ook energie bespaart door significant minder warmteverlies. Wij vragen hiervoor aandacht in de politiek. Zo waren we zeer verheugd dat we onlangs VVD Tweede Kamerlid Peter de Groot mochten ontvangen bij Brink Climate Systems. We hebben hem de ontwikkeling en werking van ventilatie en ventilatie-verwarmingssystemen laten zien. Tevens hebben we een pleidooi gehouden om de subsidie uit te breiden. Met de aandacht voor dit onderwerp zijn we weer een stap verder. Voor scholen is er al wel de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen, de ‘SUVIS-regeling’. Scholen die hun ventilatiesysteem verbeteren, krijgen hierdoor 30% van hun investeringskosten terug. In de praktijk blijkt dit percentage onvoldoende, maar het is een verbetering.”

Onderschatte gevolgen

De gevolgen van een slecht binnenklimaat reiken verder dan veelal wordt aangenomen. Als een woning schimmel vertoont, dan weet iedereen dat dit wordt veroorzaakt door vocht en dat vocht slecht is voor onze gezondheid. Op het moment dat iemand allergisch reageert of eczeem vertoont, wordt dit verband veel minder gelegd, terwijl de relatie even evident is. “Hier geldt bovendien nog een extra argument om de ventilatie te verbeteren”, vertelt Wijma. “Het vraagt aanzienlijk meer energie om vochtige lucht op te warmen dan droge lucht. Dus ook uit milieuoogpunt is een gezond binnenklimaat beter. Op dit moment heeft één op de vijf woningen een schimmelproblematiek. Dit wordt nog erger nu de regering oproept om de thermostaat twee graden lager te zetten. Ook onderzoeken van TNO tonen het belang van een gezond binnenklimaat aan. Zo presteren leerlingen 20% beter als het klaslokaal goed geventileerd wordt en daalt in werksituaties het ziekteverzuim met 18% nadat een ventilatiesysteem is aangelegd.”

Veelheid aan activiteiten

Behalve de directe inzet voor een gezond binnenklimaat, werpt Binnenklimaat Nederland zich op als adviesinstituut voor professionals zoals installateurs, adviseurs en eindgebruikers. Zij stelt richtlijnen, bestekken en PvE’s op voor gezonde woningen en werkruimtes en legt hierbij de lat hoger dan het Bouwbesluit. Daarnaast verbreedt Binnenklimaat Nederland voortdurend haar werkterrein. Lag de focus tot voor kort nog op scholen en utiliteit, nu zijn de activiteiten ook gericht op zorginstellingen en woningen. Zij stelde hiervoor een ventilatiekeurmerk op, dat nu wordt uitgerold naar de utiliteitsbouw. En ten slotte is zij de oprichter van het platform ‘Gezond Binnen’ voor de consument.

Bekroning

Het totaal van deze prestaties was in 2020 aanleiding om Binnenklimaat Nederland te bekronen tot de meest innovatieve en vooruitstrevende vereniging van Nederland. Nederland telt op dit moment zo’n 65.000 verenigingen en stichtingen.  

Belimo en Binnenklimaat Nederland bundelen krachten

image001[2]
Lees het gehele artikel

Met het lidmaatschap van Belimo is voor Binnenklimaat Nederland een belangrijke partner aangesloten om een gezond binnenklimaat te realiseren. Belimo is wereldmarktleider in de ontwikkeling, productie en verkoop van onder andere aandrijvingen, regelafsluiters en sensoren. Deze producten zijn essentieel voor het juist (in)regelen en monitoren van klimaatinstallaties in gebouwen. 

Wouter Wijma

Wouter Wijma, voorzitter Binnenklimaat Nederland en Richard Daamen, managing director bij Belimo, delen een gezamenlijke missie: een gezond binnenklimaat realiseren in woningen, gebouwen en scholen. Meet- en regeltechniek is een belangrijk onderdeel daarvan. Wijma: “We kennen Belimo al vanuit de markt – een aantal leden van Binnenklimaat Nederland werkt nauw met ze samen – en hun lidmaatschap is voor onze branche een belangrijke aanvulling op de missie om een gezond binnenklimaat te realiseren. Hierin kunnen we elkaar versterken.” 

Richard Daamen

Daamen: “Er is – mede door corona – in de afgelopen jaren veel meer aandacht gekomen voor het binnenklimaat, maar er moet nog een hoop gebeuren. Met het lidmaatschap van Binnenklimaat Nederland verplicht je jezelf om het samen nog beter voor elkaar te krijgen, daar wil ik graag aan bijdragen. Binnenklimaat Nederland is daarvoor een mooi platform. We kunnen van elkaar leren en samen onze boodschap vertellen.”

Belimo is ook een van de initiatiefnemers van het Vakcentrum Binnenklimaattechniek voor de utiliteit aan het ROVC in Ede. Met deze praktijkgerichte opleiding wordt de monteur van de toekomst op het gebied van klimaattechniek opgeleid. Kennis en kunde die de sector nodig heeft om aan de groeiende vraag naar een gezond binnenklimaat te kunnen voldoen. 

ROVC en Binnenklimaat Nederland openen Vakcentrum Binnenklimaattechniek voor utiliteit op 15 september

Schermafbeelding 2022-08-19 om 11.24.49
Lees het gehele artikel

Donderdag 15 september openen technisch opleider ROVC en Binnenklimaat Nederland het Vakcentrum Binnenklimaattechniek voor de utiliteit in het ROVC TechCenter in Ede. De afgelopen anderhalf jaar is er samen met Binnenklimaat Nederland en diverse partners, waaronder Rosenberg, Orange Climate, SystemAir, Vink Systemen, Kerssens Luchtbehandeling, Belimo, LPD Techniek en Maintec hard gewerkt aan een innovatief practicum op het gebied van luchtbehandeling en -distributie. Het practicum biedt diverse en complete innovatieve (leer)mogelijkheden om de monteur van de toekomst op het gebied van klimaattechniek op te leiden. Geïnteresseerden zijn op 15 september van harte welkom om bij het officiële openingsmoment van het vakcentrum aanwezig te zijn.

Uniek totaalaanbod met realistische praktijkinstallaties

Dorien Terpstra, vicevoorzitter van Binnenklimaat Nederland, trapt de middag af door het belang van een gezond binnenklimaat toe te lichten. Hierna volgt een paneldiscussie met Dorien Terpstra, Peter Kerris van de provincie Gelderland en Nico van Leeuwen van ROVC. Ook zal iemand van Croonwolter&dros aansluiten. Zij gaan in gesprek over actuele ontwikkelingen op het gebied van luchtbehandeling, luchtdistributie en gebouwautomatisering. Aansluitend vindt er een officieel ondertekenings- en openingsmoment plaats, gevolgd door practicumdemonstraties in het vakcentrum. Dit betreft de vakgebieden luchtbehandeling, luchtdistributie, BIM, elektrotechniek, gebouwbeheersystemen, meet- en regeltechniek, airco en VRF-systemen en (woning) ventilatietechniek. De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Nico van Leeuwen, Business Developer bij ROVC: “We zijn heel trots om het Vakcentrum Binnenklimaattechniek voor de utiliteit te openen. Samen met onze partners en met behulp van een SLIM-subsidie vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een subsidie vanuit de provincie Gelderland (Onderwijs & Arbeidsmarkt) hebben we een uniek totaalaanbod gerealiseerd rondom drie verschillende luchtbehandelingskasten, ieder met een andere techniek. Naast realistische praktijkinstallaties zijn er ook losse panelen waar cursisten kunnen inzoomen op de werking van individuele componenten. Met de totaliteit van dit aanbod bieden we complete en zeer realistische leerlijnen met uitgebreide practica op het gebied van luchtbehandeling, luchtdistributie en gebouwautomatisering. Hiermee vervullen we een sleutelrol in het verbeteren van het binnenklimaat in Nederland en zeker ook de energietransitie. We kijken ernaar uit om samen met Binnenklimaat Nederland onze cursisten alle relevante kennis en ervaring mee te geven wat betreft klimaattechniek, luchtbehandeling, elektrotechniek, gebouwbeheersystemen en waterzijdige regelingen.”

Remi Hompe, directeur bij Vereniging Binnenklimaat Nederland: “Een gezond binnenklimaat overal, altijd én voor iedereen, dat is ons doel. Om dit te bereiken, zijn monteurs en installateurs met kennis van zaken onmisbaar. Om te voorzien in de toenemende vraag zullen we de komende jaren een groot aantal nieuwe mensen verwelkomen én opleiden. Bovendien vraagt de constante innovatie op het gebied van binnenklimaat om steeds meer kennis en vaardigheden van installateurs en gebouwbeheerders. Met de opening van het Vakcentrum Binnenklimaattechniek spelen we hierop in. Dit vakcentrum is de eerste plek waar een volledig totaalaanbod beschikbaar is van praktijktrainingen op het gebied van klimaattechniek. We zijn erg blij om samen met het ROVC voorop te lopen als totaalpracticum voor de klimaattechniek om zo het vakgebied op deze manier naar een hoger niveau te tillen.”

Aanmelden

De opening van het Vakcentrum Binnenklimaattechniek voor de utiliteit vindt plaats op donderdag 15 september aan de Galvinistraat 13 in Ede. De ontvangst is vanaf 15.00 uur en de borrel start om 17.00 uur. Aanmelden kan gratis via deze link.

VLA gaat verder als Binnenklimaat Nederland

Unknown-1
Lees het gehele artikel

Binnenklimaat Nederland: dat is de nieuwe naam voor de Vereniging van Luchttechnische Apparaten (VLA). Op 15 oktober maakten de voorzitter van Binnenklimaat Nederland Wouter Wijma en FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming de nieuwe naam officieel bekend met de onthulling van het nieuwe logo. Binnenklimaat Nederland past bij de ambitie van deze branchevereniging om een gezond binnenklimaat in alle huizen, kantoren en scholen te realiseren. 

Wouter Wijma: “Als iets duidelijk is geworden in de afgelopen maanden, dan is het wel het belang van een gezond binnenklimaat. Door corona gingen school- en kantoorgebouwen op slot en moesten we bijna allemaal thuiswerken. In huizen waar het wel wat gezonder kan wat ons betreft. Maar ook  in gebouwen en scholen is er serieus werk aan de winkel. Verouderde of niet goed werkende ventilatiesystemen in schoolgebouwen bijvoorbeeld, zijn een groot probleem nu het coronavirus nog steeds niet onder controle is. Het enige alternatief is om de ramen open te zetten in de klassen, maar dat is natuurlijk geen structurele oplossing. Onze leden hebben de kennis en expertise om deze enorme klus te klaren en om iedereen ook bewust te maken van een gezond binnenklimaat.”

Binnenklimaat Nederland is aangesloten bij FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “We weten én kunnen steeds meer dankzij technologische innovaties. Alle technologie die bijdraagt aan onze gezondheid, moeten we stimuleren. Het zijn juist de dingen die we niet zien, die grote invloed hebben op onze gezondheid: CO2, fijnstof, vocht en schimmels, temperatuur en luchtvochtigheid: Binnenklimaat Nederland is zóveel meer dan alleen ventilatie. Het gaat over hoe we overal gezond kunnen wonen, werken en leven.”

Binnenklimaat Nederland maakt werk van een gezond binnenklimaat voor iedereen. De leden zijn fabrikanten, leveranciers en dienstverlenende organisaties van met name ventilatie- en filtersystemen en lucht- en klimaatbeheersing. Daarnaast verzorgen onze leden ook producten en diensten op het gebied van koelen en verwarmen.