Tagarchief: Belimo Servomotoren BV

Minder praten, meer doen

IMG_7062
Lees het gehele artikel

In de bouw heerst een groot tekort aan technisch geschoold personeel. Maar ook aan voldoende kennis. “Nieuwe technieken, bouwwijzen én regelgevingen volgen elkaar in rap tempo op”, vertelt Richard Daamen, Managing Director van Belimo Servomotoren BV. “(Bij)scholing is noodzakelijk, maar hiervoor ontbreekt vaak de tijd. De branche komt hierdoor steeds meer onder spanning te staan. Om deze trend te doorbreken, moeten we niet praten, maar dóen. Hierin is een belangrijke taak weggelegd voor de fabrikanten.”

In een onderzoek van de Installatie Academie onder 3.000 installatiebedrijven geeft meer dan 40% van de ondervraagden aan dat monteurs en binnendienstmedewerkers achterlopen in kennis, trends en ontwikkelingen. Reden hiervoor zijn bijvoorbeeld drukte, personeelstekort en corona. Ondanks dat ze wel willen, is er onvoldoende tijd en ruimte voor verdieping en verbreding. Alle beschikbare trainingstijd wordt gestoken in ‘verplichte’ trainingen in plaats van in nieuwe technieken. Hoe kan deze steeds groter wordende kloof worden gedicht?

Belimo heeft negen type trainingen ontwikkeld voor HVAC-installateurs, systeemintegratoren en servicemonteurs.

Belimo Customized Products

“Als fabrikant en partner van HVAC-installateurs, systeemintegratoren, servicemonteurs én gebouw-eigenaren nemen wij hierin onze verantwoordelijkheid”, aldus Daamen. “Al in 2015 hebben wij de Belimo Customized Products geïntroduceerd, waarmee lucht- en waterzijdige aandrijvingen alvast als prefab modules worden voorgemonteerd en/of gelabeld. Ook kunnen klantspecifieke instellingen al vooraf geactiveerd worden, waarna de producten just-in-time en just-in-place als maatwerk naar de bouw worden vervoerd.” Klantspecifieke kabels en connectoren worden alvast voorgemonteerd. “En ook hydraulisch bieden we meerwaarde, door het voormonteren van leidingwerk, bevestigingsbeugels, bochten, koppelingen of ander fittingwerk aan onze regelafsluiters en kogelkranen. Hierdoor kan de samengestelde set naadloos en plug-and-play op het leidingwerk worden aangesloten. Zelfs het dampdicht isoleren van de set is geen enkel probleem! Dankzij onze Customized Products zijn klanten verzekerd van een hoge elektrische en hydraulische kwaliteit, terwijl arbeidstijd en -kosten worden verlaagd, bouwafval wordt gereduceerd, vervoersbewegingen worden beperkt en onze totale CO2-voetafdruk wordt verkleind.”

Train-de-trainer

Om het tekort aan nieuwe, goed geschoolde vakmensen vanuit het beroepsonderwijs te ondervangen, is Belimo ook de ROC’s gaan trainen. Bijvoorbeeld om het vak van installateur aantrekkelijker te maken. Maar ook om de kennis en kunde van de leerkrachten te vergroten, volgens het train-de-trainerprincipe. “Omdat we zagen dat de innovaties in de markt voorlopen op de kennis en kunde van de studenten, zijn we de markt gaan ‘sandwichen’”, vertelt Daamen. “Bijvoorbeeld door de producten die wij als innovaties in de markt introduceren, ook beschikbaar te stellen aan de scholen.” Om ook de HVAC-installateurs, systeemintegratoren en servicemonteurs mee te nemen in alle ontwikkelingen, heeft Belimo bovendien negen type trainingen ontwikkeld. Zowel online als in het Belimo Kenniscentrum in Vaassen en zowel voor groepen als individueel. “Via onze website kunnen relaties zich bovendien aanmelden voor diverse webinars over het berekenen en selecteren van druk(on)afhankelijke regelventielen, het toepassen van de intelligente Energy Valve en de geschiedenis en betekenis van VAV en CAV. Hierdoor leren zij (nog) betere productselecties maken en nauwkeurig(er) inregelen, met wederom minimale faalkosten, kortere doorlooptijden en een perfect werkende installatie als resultaat.”

De zeven voorwaarden voor een gezond binnenklimaat.

Onderwijs, techniek en commercie

De meest recente stap die Belimo heeft gezet, is de koppeling tussen onderwijs, techniek en commercie. “Hoe kun je een installateur of systemintegrator overtuigen van de juiste toepassingen? Om studenten ook hierin te ondersteunen, hebben wij de Belimo City ontwikkeld”, aldus Daamen. “Studenten worden uitgenodigd om als Belimo-student mee te lopen op onze beurzen, waar een Belimo City is opgebouwd met diverse utiliteitsgebouwen waarin techniek, commercie en trainingen harmonieus worden samengebracht. Zo maken wij de cirkel rond. Bijvoorbeeld tijdens de VSK-beurs in Utrecht is deze aanpak zeer succesvol gebleken.”

Zeven voorwaarden voor een gezond binnenklimaat

Om te benadrukken hoe belangrijk een gezond binnenklimaat in gebouwen is, heeft Belimo wereldwijd onderzoek gedaan onder adviseurs en experts in de ventilatietechniek. Bijvoorbeeld om erachter te komen waar de prioriteiten liggen om tot gezonde ruimtelucht te komen. In dit onderzoek zijn zeven essentiële factoren voor niet-residentiële gebouwen naar voren gekomen:

1. Continue en betrouwbare meting, weergave en bewaking van de binnenluchtkwaliteit.
2. Een precieze hoeveelheid lucht die naar de zone  stroomt en een gecontroleerde afvoer van gecontamineerde lucht.
3. Goed ontworpen luchtvermenging en luchtstroompatroon.
4. Actieve drukopbouw binnen de gebouwomhulling en ruimtes.
5. Correcte conditionering van temperatuur, CO2 en luchtvochtigheid.
6. Doeltreffende filtering.
7. Juiste hoeveelheid buitenlucht.

De trainingen worden niet alleen verzorgd in groepen, maar ook individueel. Zo kan iedereen op zijn eigen manier leren.

“Om een gezond binnenklimaat te borgen, is het belangrijk dat je weet waar je ‘verse buitenlucht’ vandaan komt”, benadrukt Daamen. “Bevind je je in een groene omgeving of op een industrieterrein? Welke filters zijn nodig om de buitenlucht te zuiveren van pollen, stikstof, fijnstof en andere vervuilingen? Hoe zorg je voor een goede luchtverspreiding? En hoe breng je met behulp van sensoren de luchtkwaliteit vraaggestuurd naar het juiste niveau?” Om de markt hiervan nóg bewuster te maken, is Daamen afgelopen juli toegetreden tot de vereniging Binnenklimaat Nederland. Wordt ongetwijfeld vervolgd…     

‘We bring together what belongs together’

IMG_7910
Lees het gehele artikel

Dit motto van Belimo Servomotoren BV komt tijdens de VSK beurs op verschillende manieren tot uiting. Blikvanger op de stand is de Belimo Energy Valve™ met thermische energiemeter (TEM). Met deze vierde generatie Energy Valves worden de werelden van energieregeling, gecertificeerde energiemeting en op Internet of Things (IoT) gebaseerde facturering op efficiënte wijze samengebracht.

De Belimo Energy Valve™ met geïntegreerde thermische energiemeter. (Beeld: Inge Zinsli)

Belimo is marktleider in de ontwikkeling, productie en verkoop van klepaandrijvingen, regelkleppen en sensoren voor verwarmings-, koel- en ventilatietechnologieën. Al in 2012 introduceerde het bedrijf de Energy Valve, die door de jaren heen steeds verder geoptimaliseerd en uitgebreid is. Waar in de Energy Valve 3 al zes functies in één product zijn geïntegreerd (regelen, inregelen, afsluiten, meten, energiemonitoring en de Cloud), is daar in de nieuwste generatie nog een belangrijke feature aan toegevoegd: het EN1434/MID gecertificeerd afrekenen. 

Permanente en automatische glycolbewaking

Met de introductie van de Energy Valve 4 beschikt Belimo nu over vier modellen per nominale doorlaat: een 2-weg basisuitvoering, een 2-weg basisuitvoering met veiligheidsfunctie, een 3-weg basisuitvoering en de 2-weg Energy Valve TEM met MID-certificering. “Alle versies beschikken over een glycolmeting”, aldus Danny de Laater, Manager Technical Support bij Belimo. “Waar de basisversies deze functies gebruiken voor een glycolcompensatie, wordt in MID-installaties juist geëist dat er géén glycol aanwezig is. Dit zou de energiemetingen namelijk negatief kunnen beïnvloeden.

De Belimo Energy Valve™ met losse thermische energiemeter. (Beeld: Inge Zinsli)

Belimo benut de meting daarom als permanente en glycolbewaking. Zodra in het water glycol gesignaleerd wordt, geeft de EV4.0 MID automatisch een alarm.”

Naadloze en direct integratie in elk systeem

Dankzij de combinatie van de gecertificeerde Belimo Energy Valve™ en thermische energiemeter wordt vanaf nu écht transparant energiebeheer mogelijk. “Net als onze eerdere modellen kan ook de vierde generatie Energy Valves eenvoudig via Modbus of BACnet geïntegreerd worden in het gebouwbeheersysteem of de op IoT gebaseerde monitoringplatforms”, aldus De Laater. “De in de Belimo Energy Valve™ geïntegreerde Delta T-manager meet voortdurend het temperatuurverschil en vergelijkt dit met een door de gebruiker gedefinieerde vaste limiet. Door het temperatuurverschil tussen aanvoer en retour bij elke warmtewisselaar te meten, garanderen wij zo laag mogelijke pomp-energiekosten. De geïntegreerde logica voorkomt lage temperatuurverschillen bij de warmtewisselaar, terwijl het comfort behouden blijft.”

Stroom en meetdata over één ethernetkabel

De Belimo Energy Valve™ met thermische energiemeter kan geïntegreerd worden met behulp van ‘Power over Ethernet’. Dankzij deze technologie kunnen stroom en (meet)data tegelijkertijd en over dezelfde ethernetkabel worden verzonden. Dit vereenvoudigt de installatie, voorkomt bedradingsfouten én maakt een plaatselijke voedingsbron overbodig, aldus De Laater. “Het energieverbruik voor facturering kan eenvoudig worden afgelezen op de Belimo Energy Valve™ zelf of via de vermelde bus-communicaties, Assistant App en eigen Smartphone, de EV geïntegreerde webserver, het Cloud-account van de eigenaar of Cloud-API. Door een digitale kopie van de Energy Valve 4 op te slaan in de Belimo Cloud kunnen geautoriseerde gebruikers rechtstreeks met de gegevens werken. Ongeacht plaats, tijd en toestel. Bovendien kunnen derde partijen gemachtigd worden om facturerings- en/of analysediensten te verlenen.”

Diverse demo-opstellingen

Tijdens VSK worden diverse Belimo-sensoren in een demo-opstelling gepresenteerd, inclusief de losse thermische energiemeter. De Belimo Energy Valve™ 4 steelt de show in een draaiende glazen bol. “Uniek is bovendien onze interactieve tafel, waarop klanten op futuristische wijze de functie van onze producten in een gebouw kunnen zien en beleven.” Tot slot wordt in de Belimo-stand aandacht besteed aan het samenbrengen van cloud en data én aan kennisdeling. De Belimo medewerkers kijken ernaar uit om relaties, studenten en bedrijfsleven weer te ontmoeten en samen te brengen!

Benieuwd? Bezoek de Belimo City van 17 t/m 20 mei in hal 11, stand D030.