Tagarchief: Akoestiek

Ieder lokaal een eigen oplossing
 Betere leerprestaties dankzij een goede akoestiek 


De-Henricus_4
Lees het gehele artikel

Het onderwijs is continu in beweging met nieuwe onderwijssystemen en veranderende technieken. Dit brengt nieuwe uitdagingen en mogelijkheden met zich mee op het gebied van huisvesting en binnenklimaat. Hoe de school er ook uitziet, een goede leeromgeving is van essentieel belang. Ecophon biedt hiervoor akoestische oplossingen, en die hoeven niet altijd ingewikkeld te zijn.

Ecophon ontwikkelt, produceert en levert akoestische plafond- en wandpanelen, systeemplafonds en baffles die bijdragen aan een betere werk- en leeromgeving. Behalve leverancier is Ecophon ook een bron van kennis op het gebied van akoestiek. Het bedrijf is betrokken bij onderzoeksprojecten, voert eigen tests uit en gaat continu de dialoog aan met akoestici en geluidsdeskundigen. “Gezond leven is een basisbehoefte, dus een gezonde leefomgeving ook. We brengen 80 tot 90% van onze tijd binnen door. Dan wil je dus dat het binnenklimaat gezond is”, zegt Bianca Scherpenhuyzen, Concept Developer Education bij Ecophon. Zij is specialist op het gebied van akoestiek in de leeromgeving. Wanneer de akoestiek binnen een school in orde is, dan heeft dat direct een merkbaar effect op het gedrag van de mensen in het gebouw, zegt zij. “Uit onderzoek* is gebleken dat de meest storende geluiden binnen een school niet van buitenaf komen, maar van de leerlingen zelf. Je hebt er te maken met het zogenaamde Lombard effect, waarbij mensen steeds luider gaan spreken in een rumoerige omgeving. Bij een goede akoestiek vermindert dit effect. Er is dan niet alleen minder lawaai, kinderen gaan zich ook rustiger gedragen. Dat geeft een ontspannen en rustig gevoel, wat weer een positief effect heeft op de leerprestaties. En niet te vergeten, docenten krijgen minder vaak last van vocale problemen.”

Binnen scholen worden vaak harde materialen gebruikt, zoals glas en steen. Het is belangrijk om de omgeving dan zo aan te passen dat de akoestiek goed is.


Iedere leeromgeving een eigen oplossing

Scherpenhuyzen ziet dat de nadruk op dit moment ligt op de luchtkwaliteit binnen scholen, terwijl meerdere aspecten van Frisse Scholen belangrijk zijn: ook temperatuur, comfort, licht, geluid en energieverbru ik. De situatie verschilt wanneer het om nie uwbouw, renovatie of een bestaande omgeving gaat. “Frisse Scholen kent de klassen A, B en C. Wij kijken naar de mogelijkheden en welke producten het beste passen. Daarbij is niet alleen de nagalm belangrijk, maar ook de spraakverstaanbaarheid en geluidssterkte. Een standaard klaslokaal vraagt om een andere aanpak dan een open leeromgeving. We kijken naar de activiteiten die er plaatsvinden, de gebruikers en hoe de ruimte is ingedeeld. Je hebt bijvoorbeeld scholen die werken met stamgroepen die uitwaaieren over een leerplein. Dat vergt een andere oplossing dan een standaard klaslokaal. Vaak vraagt de situatie om aanvullende akoestische oplossingen. Dat kan bijvoorbeeld een extra absorberende deken bovenop plafondpanelen zijn of absorberende panelen aan de wand.”


Betere prestaties

Als het binnenklimaat klopt in een school, levert dit alleen maar voordelen op voor zowel leerlingen als leerkrachten. Veel kennis wordt immers nog altijd overgebracht via spraak. Een goede akoestiek zorgt voor een betere spraakverstaanbaarheid, een betere concentratie, minder stress, minder stemproblemen en werkt positief op het geheugen. En dat terwijl de oplossingen vaak helemaal niet zo ingewikkeld hoeven te zijn.

*Referentie: D. J. MacKenzie, S Airey, ‘Classroom Acoustics’ Summary Report, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, 1999.