Tagarchief: AFAS Experience Center

Klimaatplafonds accentueren bijzondere gebouwvormen AFAS Experience Center

MKoelink_AFAS_0183
Lees het gehele artikel

De nieuwbouw omvat een ensemble gekoppelde gebouwen (totaal: 62.000 m²), inclusief een hoofdkantoor met twee kantoortorens, een atrium voor evenementen en tentoonstellingen, een restaurant, een theater, een opleidingscentrum en diverse demoruimtes op een perceel van 4,5 hectare. Bijzonder aan dit project zijn niet alleen de hoge duurzaamheidsambities, maar ook de ronde gebouwvormen. Dit stelde specifieke eisen aan de installatietechnieken, waaronder de klimaatplafonds.

Inteco werd al in 2015 door installatie-adviseur Valstar Simonis benaderd, om mee te denken over de best passende klimaatplafonds voor de kantoor-, demo- en vergaderruimtes. “Uiteindelijk viel de keuze op de PareauLux® lamellenplafonds, die wij samen met Hunter Douglas hebben ontwikkeld”, vertelt tendermanager Toine Vermeulen. “In onze fabriek in Boxtel is een mock-up gemaakt met aluminium lamellen in waaiervorm en inclusief ons unieke MeandRo klimaatsysteem. Voordeel van deze activering is dat langs de gebogen gevel, waar de lamellen het verst uit elkaar zitten, de hoogste capaciteit wordt geleverd. Na de aanbestedingsprocedure hebben wij in opdracht van HOMIJ Technische Installaties alle technieken verder uitgewerkt.”

Lamellen van vilt

Met name de engineeringsintensiteit per vierkante meter was bijzonder, benadrukt hij. “Uit het 3D-model dat bij de aanvraag werd overlegd, bleek dat de lamellenplafonds niet alleen een waaiervorm zouden krijgen, maar ook schuin moesten oplopen richting de gevel. Behoudens de kantoortorens zijn de radii en onderlinge afstanden nergens gelijk. Bovendien moesten de luchtroosters uit het zicht worden weggewerkt. Dit stelde nieuwe eisen aan het luchttoevoersysteem, dat we op maat voor dit project en in nauwe samenwerking met HOMIJ hebben ontworpen.” Een klimaatkamertest volgde, waarbij ook AFAS-directeur Ton van der Veldt aanwezig was. “In het hoofdkantoor van Inteco viel ons oog op een geactiveerd stucwerk plafond met lamellen van vilt”, vertelt hij. “De bijzondere esthetiek én C2C-eigenschappen van deze lamellen spraken ons direct aan. Met vilt kan een nog betere akoestiek gerealiseerd worden. Daarnaast heeft het materiaal een meer huiselijke uitstraling. We hebben Inteco gevraagd om ook hiervoor een aanbieding te maken, inclusief geïntegreerde verlichting. Uiteindelijk is onze keuze gevallen op vilten lamellen met minieme LED’s die het effect van een sterrenhemel nabootsen. Het visuele resultaat is prachtig. Leuk is bovendien dat in de diverse ruimtes met verschillende kleuren vilt is gewerkt.”

Drie typen klimaatplafonds

In het AFAS Experience Center zijn uiteindelijk drie typen klimaatplafonds van Inteco toegepast, waarbij het unieke MeandRo klimaatelement het gewenste koel- resp. verwarmingsvermogen levert. “In totaal hebben wij ca. 6.000 m² PareauLux-HeartFelt® klimaatplafonds met vilten lamellen geleverd, waarvan ca 4.000 m² in de meest gecompliceerde vorm. Het Hunter Douglas-team heeft hiervoor speciale ophangclips ontworpen en geleverd”, vertelt Vermeulen. “Ook hebben we ca. 800 m² metalen plafonds geleverd voor met name de verkeersruimtes. In de ruimtes waarin hogere koelcapaciteiten gevraagd worden, is het MeandRo-V strekmetalen klimaatplafond geïnstalleerd (ca. 225 m²).”

Ionisatieproces zorgt voor schone, hygiënische lucht in AFAS Experience Center

veritasnet
Lees het gehele artikel

In het AFAS Experience Center wordt de luchtbehandeling voor de diverse bouwdelen op maat geconfigureerd. In opdracht van hoofdinstallateur HOMIJ Technische Installaties voorziet ionair Benelux de luchtkanalen van hoogwaardige ionisatiesystemen, waarmee de hoogst haalbare luchtkwaliteit in onder andere de keukens, sportzalen, kantoren, auditoria en het theater wordt geborgd.

In de strijd tegen het coronavirus is hygiënische binnenlucht relevanter dan ooit. Ionisatie kan hierin van grote toegevoegde waarde zijn, meent Jeroen Posthumus van ionair Benelux. “Ionisatie is een natuurlijk proces waarbij luchtverontreinigingen zoals bacteriën, schimmels, pollen, virusdeeltjes, aerosolen, uitlaatgassen of fijnstoffen onder invloed van zon en wind gereduceerd worden. Op hooggelegen locaties zoals in de bergen, maar ook aan zee kan de natuurlijke concentratie van zuurstofionen oplopen tot wel 8.000 ionen per cm³. In de stad daarentegen varieert de dichtheid tussen de 20 en 200 ionen per cm³. Wanneer luchtbehandelingskasten deze buitenlucht aanzuigen, filteren en voorbehandelen, verdwijnt de ionisatiefase. Om dit te ondervangen, verrijken wij de aangezogen, verse buitenlucht vraaggestuurd met zuurstofionen, waardoor de lucht in het gebouw zijn natuurlijke, zelfreinigende eigenschappen terugkrijgt en luchtverontreinigingen rondom medewerkers en bezoekers doeltreffend worden afgebroken.”

Effectieve afbraak van organische stoffen en micro-organismen

Niet alleen mensen, maar ook processen en materialen scheiden continu stoffen uit die de binnenlucht kunnen verontreinigen, benadrukt Posthumus. “De positieve en negatieve zuurstofionen die wij aan de ruimtes toevoegen, gaan hiermee de strijd aan met als resultaat tot 50% minder vluchtige organische stoffen (VOS), geuren en fijnstoffen en tot 90% minder micro-organismen dan zonder ionisatie. Hierdoor worden klachten zoals hoofdpijn, een droge keel, droge ogen en vermoeidheid tot een minimum beperkt en kunnen mensen zich beter concentreren. Een zuiver binnenklimaat draagt zo bij aan een lager ziekteverzuim, een beter welbevinden en een hogere productiviteit.”

24/7 schone en hygiënische lucht

Het ionisatieproces vindt direct na de luchtbehandelingskasten en in de luchtkanalen plaats, vertelt Posthumus. “Speciale sensoren meten 24/7 de luchtkwaliteit in de verschillende ruimtes. En ook de kwaliteit van de aangezogen buitenlucht en afgeblazen binnenlucht wordt actief gemonitord. Op basis van de meetresultaten kunnen we per 2 seconden de ionisatiestrategie voor het betreffende bouwdeel aanpassen, waarmee medewerkers en bezoekers te allen tijde zijn verzekerd van schone, hygiënische lucht.”


Systeemintegratie zorgt voor een optimaal comfort in iedere ruimte.

DSC05377
Lees het gehele artikel

Het nieuwe AFAS Experience Center is duurzaam, innovatief en toekomstproof en daarmee een kartrekker voor de regio Amersfoort. Ook als het om de meet- en regeltechniek gaat. In opdracht van HOMIJ Technical Systems B.V. heeft Celsius Benelux B.V. de systeemintegratie voor de (na)regelingen en alle primaire (klimaat)installaties verzorgd. Van de WKO-installatie en warmtepompen tot en met de luchtbehandelingskasten, klimaatplafonds, vloerverwarming en vloerkoeling en inclusief de besturing van de verlichtings- en zonweringsinstallaties.

“Alle technieken zijn gekoppeld aan onze energiemanagementtool”, vertelt Theo Smulders, Directeur-Eigenaar van Celsius Benelux B.V.. “Bovendien hebben we het complete gebouwensemble voorbereid op IoT/webbased gebouwbeheer. Bijna elke ruimte is uitgerust met onze Integrated Multi Sensoren (totale levering: ca. 1.200 stuks), die we in nauwe samenwerking met HOMIJ Technische Installaties hebben ontwikkeld. De Integrated Multi Sensor (IMS) functioneert op basis van Bluetooth Low Energie (BLE). Hierdoor kunnen bijvoorbeeld Beacons gesignaleerd worden, inclusief de smartphones van medewerkers en bezoekers.”

Optimaal en vraaggestuurd comfort

De Beacon-technologie slaat een brug tussen de klimaat-/lichtregeltechniek en security disciplines in het AFAS Experience Center en maakt het eenvoudig mogelijk om mensen én roerende zaken te traceren, vertelt hij. “Omdat de Beacons gekoppeld zijn aan ons ComfortKey® Smart Building Systeem kan deze data bovendien worden gebruikt voor gebouwbeheerdoeleinden. Zo kan bijvoorbeeld op grond van de bezetting worden bepaald hoeveel verse lucht in een ruimte ingebracht moet worden en wat de warmte-/koudebehoefte is. Dit resulteert niet alleen in optimaal en vraaggestuurd ruimtecomfort, maar ook in een forse energiebesparing.”

Bijna elke ruimte is uitgerust met de Integrated Multi Sensoren van Celsius Benelux B.V. (totale levering: ca. 1.200 stuks).

Communicatieve corrigerende organen

“We hebben het AFAS Experience Center op de meest moderne manier uitgevoerd”, benadrukt Smulders. “Om de klimaat- en verlichtingsinstallaties te sturen, hebben wij bijvoorbeeld communicatieve servomotoren toegepast. In combinatie met een Multi Point Bus interface garanderen deze servomotoren een optimale besturing én terugmelding. Ook op afstand. Zodra een servomotor geen data meer terugkoppelt, wordt automatisch een storingsmelding aangemaakt. Hierdoor kan al actie worden ondernomen vóórdat medewerkers comfortklachten ervaren.” Naast de servomotoren zijn ook de Integrated Multi Sensoren in de kantoren, vergaderzalen en het theater communicatief uitgevoerd. “Middels BLE- en IP-technologie kunnen eenvoudig grootheden zoals ruimtetemperaturen, relatieve vochtigheid, licht-intensiteit, CO2- en geluidsniveau worden uitgelezen, op basis waarvan de klimaatinstallatie, verlichting en zonwering worden aangestuurd. Bovendien wordt in het AFAS Experience Center gebruik gemaakt van ons SmartFlow concept, dat een eenvoudige en IT-gestuurde (jaarlijkse) waterzijdige inregeling van de klimaatinstallaties mogelijk maakt, op basis van druk én flow.”

SmartFlow betreft een combinatie van zeer nauwkeurige regelafsluiters, flowsensoren en druksensoren. Het concept maakt tevens onderdeel uit van het ComfortKey® Smart Building Systeem, dat ook bijbehorende regeltechnieken, bekabelingen, montagewerkzaamheden én garanties omvat. “Doordat we per 800 m² een decentrale regelaar/webserver hebben aangebracht, wordt een perfect bereik in alle gebouwvleugels gegarandeerd.”

Naar wens zijn alle IoT-producten van Celsius Benelux te bewaken en beheren in de ComfortKey® App. AFAS heeft echter gekozen voor implementatie in de eigen Profit softwareapplicatie, aldus Smulders. “Dankzij deze gezamenlijke oplossing kunnen medewerkers lokaal en via Bluetooth Low Energie communiceren met de Integrated Multi-Sensoren, zonder dat het ICT-netwerk wordt belast.”

Turnkey energievoorziening voor AFAS Experience Center:

Lees het gehele artikel

Om een betrouwbare en efficiënte energievoorziening in het AFAS Experience Center te borgen, is gekozen voor een uitgekiende combinatie van railkokers, hoofd- en onderverdelers en noodstroomvoorzieningen. De elektrische infrastructuur is turnkey geëngineerd, geleverd, gemonteerd en in bedrijf gesteld door Legrand Nederland BV, in opdracht van HOMIJ Technische Installaties en in nauwe samenwerking met projectpartners Eltechna en Cablespace.

“Voor HOMIJ is Legrand een betrokken projectpartner die in de volle breedte ondersteuning biedt. Bijvoorbeeld als het om energievraagstukken gaat”, vertelt Mark van der Pol, Accountmanager bij Legrand Nederland BV. “Dit betekent dat wij vanaf de transformator tot aan de wandcontactdozen in wanden of vloeren de volledige elektrische gebouwinfrastructuur kunnen verzorgen. Naast een uitgebreid productportfolio kunnen opdrachtgevers rekenen op een uitgebreide dienstverlening. Wij zijn transparant, realistisch en deskundig als het gaat om de mogelijkheden én onmogelijkheden van een project. Bovendien werken we nauw samen met onze paneelbouw- en montagepartners, waardoor we een optimale samenhang tussen de diverse installaties kunnen garanderen. Ook in het AFAS Experience Center heeft deze aanpak geleid tot een hoogwaardig opleverresultaat.”

Efficiënte en veilige energievoorziening

Het AFAS Experience Center betrof een zeer mooi, maar ook complex project, benadrukt Van der Pol. “Bijvoorbeeld als het om de installatietechnieken gaat. In de calculatiefase hebben onze productspecialisten actief gezocht naar oplossingen om de elektrische energie efficiënt en veilig door de nieuwbouw te distribueren. Al gauw bleek dat maatwerk hierbij onontbeerlijk was. We hebben een aanbieding gemaakt en onderbouwd met (spanningsverlies)berekeningen en certificeringen. Vervolgens hebben we de aanbieding met HOMIJ besproken en waar nodig geoptimaliseerd, waarna we op basis van prijs, kwaliteit én projectaanpak de turnkey opdracht gegund hebben gekregen.” In de kelder van het AFAS Experience Center zijn twee middenspanningstransformatoren geplaatst, vertelt hij. “Vanaf hier is met behulp van railkokers een trafo-bordverbinding aangelegd naar twee hoofdverdelers; één voor de kantoren en één voor het theater. Vanaf de hoofdverdelers vertrekken diverse railkokers naar de installatieschachten.”

Legrand staande schakel- en verdeelbehuizing.

Maatwerk oplossingen

Een uitdaging tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase was de beperkte beschikbare ruimte, vertelt John Veltrop, Projectleider bij Legrand Nederland BV. “In het kantoorgedeelte moesten we de modulaire, vierkante energietransportrails bovendien monteren in ronde schachten, rekening houdend met de leidingen en voorzieningen van de overige installatiepartijen. Daarbij moesten diverse aftakkasten aangebracht en geopend kunnen worden voor de gebruikers op de verdiepingen. Om dit mogelijk te maken, hebben we veel energie gestoken in de selectie van de juiste producten.” Ook in het theater moesten veel installaties in een relatief kleine ruimte worden ingepast, vertelt hij. “In het originele ontwerp van HOMIJ waren de railkokers daarom uitgevoerd met schuine kanten, afgeronde hoeken en andere voorzieningen. Echter is dit in de praktijk niet zomaar te realiseren. Onze engineer heeft actief gezocht naar alternatieve en maakbare oplossingen. In een 3D-model zijn bovendien verschillende oplossingen getoetst. Ook hebben we contact opgenomen met onze R&D-afdeling in Italië, om alle mogelijkheden te bespreken. Dit heeft binnen afzienbare tijd geleid tot een railkoker op maat die past als een handschoen én netjes in de schacht kon worden weggewerkt. HOMIJ was hier zeer enthousiast over.”

Naast de railkokers en hoofd- en onderverdelers heeft Legrand een UPS (Uninterruptible Power Supply) met batterij geleverd, die bij netuitval de stroomvoorziening overneemt. “Bovendien hebben we een railkoker aangelegd voor de elektrische laadvoorzieningen in de parkeergarage”, aldus Van der Pol. Veltrop: “Alle systemen van Legrand zijn opgeleverd conform de geldende normeringen en inclusief documentatie en opleverprotocollen.”

AFAS Experience Center, Leusden:

Lees het gehele artikel

Na een bouwtijd van 24 maanden is in september het AFAS Experience Center in Leusden bouwkundig opgeleverd. Het project omvat een ensemble gekoppelde gebouwen (totaal: 62.000 m²) in een glooiend landschap met waterpartij, bestaand uit een kantoordeel met een gekromde gevel en een uitnodigende entree, een koepelvormig theater en een restaurant met een gewelfd dak en imposante daglichtpartijen, uitgedrukt in omlopen en lichtstraten, op een ruim perceel van 4,5 hectare aan de Olmenlaan.

Een integraal bouwteam met Dura Vermeer, HOMIJ Technische Installaties en AFAS was verantwoordelijk voor de realisatie, inclusief de planning op dagbasis, doorontwikkeling tijdens de uitvoering én kwaliteitscontrole richting de oplevering. Op dit moment vindt de inhuizing plaats, waarna de nieuwbouw half december in gebruik wordt genomen.

De nieuwbouw functioneert zo goed als energieneutraal, dankzij de toepassing van bijvoorbeeld zonwerende beglazing, zeer energiezuinige en dimbare LED-verlichting en een duurzame en energiezuinige klimaatinstallatie.

Waar Dura Vermeer verantwoordelijk was voor de bouwkundige werkzaamheden, realiseerde HOMIJ Technische Installaties een grote diversiteit aan werktuigbouwkundige, sanitaire en elektrotechnische installaties, inclusief bijbehorende regeltechnieken. Duurzaamheid speelde hierin een sleutelrol, aldus Wouter Ruisch, Project Manager bij HOMIJ Technische Installaties. “De nieuwbouw functioneert zo goed als energieneutraal, dankzij de toepassing van bijvoorbeeld zonwerende beglazing, zeer energiezuinige en dimbare LED-verlichting en een duurzame en energiezuinige klimaatinstallatie.”

Plug-and-play WKO-installatie

Aan de basis van de klimaatinstallatie ligt een plug-and-play WKO-installatie van Dubotechniek, dat net als HOMIJ Technische Installaties deel uitmaakt van VolkerWessels, aldus Ruisch. “De zogenaamde MEGA ONE SKID heeft een totale opstelling van maar liefst 1.200 kW. In de installatie zijn twee warmtepompen geïntegreerd met een vermogen van 600 kW. Voor de piekvraag is bovendien een elektrische cv-ketel bijgeplaatst met een vermogen van 180 kW. De schakelvaten hebben een inhoud van 2.100 liter.” De WKO-installatie is gekoppeld aan een doublet (warme en koude bron), met een capaciteit van 136 m³/h, vertelt hij. “Vanaf de installatie is een warmte en koude distributiesysteem aangelegd naar het inpandige HOMIJ DLS gebouw-installatiesysteem; een integraal installatieconcept op basis van prefab installatiecomponenten. Voor de plafonds in de kantoren heeft AFAS gekozen voor een 100% recyclebaar vilt open plafondsysteem, met bovenliggend afgiftesysteem van meanders. De overige ruimtes zijn voorzien van geactiveerde klimaatplafonds, aangevuld met lage temperatuur vloerverwarming en vloerkoeling.”

Alle platte en hellende daken van het AFAS Experience Center zijn uitgerust met ultra-lichtgewicht polyester zonnepanelen.

Smart Buildingconcept met sensoren

Een Smart Buildingconcept met sensoren maakt een intelligente klimaat- en verlichtingssturing mogelijk. “In nauwe samenwerking met Celsius Benelux BV hebben wij een geïntegreerde Multi-Sensor ontwikkeld, die in bijna elke ruimte aan het plafond is bevestigd”, aldus Ruisch. “Hier meet de Multi-Sensor grootheden zoals ruimtetemperatuur, relatieve vochtigheid, lichtintensiteit, CO2- en geluidsniveau, op basis waarvan de ruimte wordt geklimatiseerd. Medewerkers die dit wensen, kunnen de basisinstellingen eenvoudig naar boven of beneden bijstellen en de verlichting controleren, middels een app op hun smartphone of tablet. Hierdoor wordt een optimaal werkklimaat voor iedere medewerker geborgd.”

Alle platte en hellende daken van het AFAS Experience Center zijn uitgerust met ultra-lichtgewicht polyester zonnepanelen en het glazen dak van het bedrijfsrestaurant is voorzien van geïntegreerde zonnecellen, waarvoor HOMIJ Technische Installaties alle aansluitingen heeft verzorgd. De overige daken zijn voorzien van groene sedum. De eigen opgewekte zonne-energie wordt opgeslagen in accu’s, voor gebruik tijdens bijvoorbeeld de avond- en nachtelijke uren.