Magazines / Nr 06 2017

Nr 06 2017

Samen werken aan een duurzame toekomst

De gemeente Soest en Larderel Energy, onderdeel van Ingenieursbureau Herman de Groot uit Amers- foort, willen een energiecentrale bouwen die zowel elektra, warmte als koude levert. De energie- centrale zal gebruikmaken van ultra-diepe geothermie, een techniek waarbij geboord wordt tot een diepte van circa zeven kilometer in de aarde. De nieuwe energiecentrale zal voorzien in ruim vijftig procent van de duurzame energiebehoefte voor de 20.000 huishoudens in Soest. Het voornemen maakt onderdeel uit van het beleid van de gemeente om minimaal twintig procent van de duurzame energie binnen de eigen grenzen te realiseren. Inmiddels is een Letter of Intent ondertekend. Larderel Energy en moederbedrijf Herman de Groot Ingenieurs gaan nu samen met de gemeente Soest de haalbaarheid van de plannen onderzoeken. De resultaten hiervan zullen medio 2018 bekend zijn.

Het plan in Soest is een schoolvoorbeeld van duurzame technieken en oplossingen, die in de hedendaagse bouw steeds belangrijker worden. Dat blijkt ook uit de artikelen in deze Installatie & Bouw magazine, waarin duurzaamheid, energiezuinigheid en flexibiliteit hand-in-hand gaan met een gunstige Total Cost of Ownership en Return of Investment. Zoals de bouw van het nieuwe fulfilment center voor bol.com in Waalwijk, waarvan het BREEAM-NL ‘Outstanding’ ontwerpcertificaat in maart 2017 werd opgevolgd met een internationale BREEAM-award voor het meest duurzame bouwproject in de categorie industriële gebouwen. Een WKO-installatie, gebalanceerde ventilatie, een uitgekiend energieconcept en slimme regelingen garanderen hier een energiezuinige opwekking, evenals een minimaal verbruik.

Ook zeer de moeite waard zijn de artikelen over Fresh-Care Convenience op de Poort van Dronten, dat de nieuwbouw van een hightech groentensnijderij en productiesite voor kant-en-klaar maaltijden omvat. Bijzonder onderdeel van de productiesite is de ‘city farm’, een geconditioneerde ruimte waar sla op water met voedingsstoffen onder speciale LED-verlichting volautomatisch wordt opgekweekt. Uitgangspunt in deze nieuwbouw was dat er geen gebruik wordt gemaakt van externe energiebron- nen om het gebouw te verwarmen, maar uitsluitend van de restwarmte van de koelinstallatie. De warmtepomp zorgt hierbij voor de benodigde naverwarming.

Bovenstaande artikelen worden gecompleteerd met onder andere de herontwikkeling van de twee voormalige Citroëngebouwen in Amsterdam tot ‘The Olympic Amsterdam’, de bouw van het nieuwe universiteitsgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam, de renovatie van het Stadhuiscomplex in Zoetermeer en de vernieuwing van het entreegebouw van het Nederlands Openluchtmuseum in Arn- hem. Daarnaast besteden we in onze specials uitgebreid aandacht aan vloerverwarming, noodstroom en stoom. Ik wens u weer veel leesplezier!

Lieke van Zuilekom-Bousema

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: