Magazines / Nr 06 2016

Nr 06 2016

‘Koolmonoxide – Onderschat en onbegrepen gevaar’

Het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, ‘Koolmonoxide – Onderschat en onbegrepen gevaar’ deed de afgelopen maanden flink wat stof opwaaien. Zowel bij installateurs als bij andere stakeholders in de markt. In het rapport staat bijvoorbeeld dat maar liefst 46 procent van de koolmo- noxideongevallen ontstaat door moderne cv-installaties. En niet door de keukengeisers en cv-ketels van vroeger, zoals velen dachten. Het is dan ook hoog tijd voor actie, vinden de specialisten die in onze special ‘Rookgasafvoersystemen’ aan bod komen. Niet alleen door veiligere installaties te bouwen, maar ook door installateurs én opdrachtgevers bewust te maken van een veilige montage, waarvoor voldoende tijd en ruimte een vereiste is.

Daarnaast hebben we voor deze uitgave weer een aantal mooie projecten voor u verzameld. Zoals de nieuwbouw van het International Criminal Court (ICC); de permanente locatie van het Internationaal Strafhof in Den Haag, waaraan strikte randvoorwaarden ten grondslag lagen op het gebied van veilig- heid, functionaliteit, duurzaamheid en esthetica. Een integraal installatiepakket voorziet alle ruimtes van elektra, verlichting, verwarming, koeling, (brand)veiligheid en beveiliging, waarbij de installaties volledig autonoom functioneren. Ze zijn van buitenaf niet toegankelijk. De flexibiliteit en duurzaam- heid van het installatiepakket is geborgd door een DLS-systeem, een prefab systeem dat vanwege het modulaire karakter de bouwsnelheid verhoogt én toekomstbestendig is.

Zeer interessant is ook het artikel over de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft, dat sinds medio 2016 is gehuisvest in een state-of-the-art gebouw waarin gebruikers op het hoogste (internationale) niveau kunnen presteren. Voor de ‘potentiele Nobelprijswinnaars van de toekomst’ is een omgeving gecreëerd waarin zij kunnen excelleren, in een optimaal en stabiel onderzoekklimaat. Naast de functionaliteit van de installaties speelden in de ontwerp- en bouwfase ambities rond duur- zaamheid en energiezuinigheid een belangrijke rol.

Duurzaamheid speelt ook een centrale rol bij de bouw het nieuwe, gemechaniseerde distributiecen- trum van Albert Heijn in Zaandam, dat wordt gerealiseerd conform de BREEAM-NL ‘Excellent’ certifice- ringscriteria. Onder andere 6.200 pv-panelen, energiezuinige LED-verlichting en een hybride klimaat- oplossing dragen hieraan bij.

Verder leest u in deze Installatie & Bouw alles over ijsstadion Thialf in Heerenveen, de Tijdelijke Recht- bank in Amsterdam en Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. Ik wens u weer veel leesplezier!

Lieke van Zuilekom-Bousema

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: