Magazines / Nr 05 2019
cover installatieenbouwnl

Nr 05 2019

Een goede waterkwaliteit voorkomt storingen

In moderne verwarmings- en koelinstallaties worden uiteenlopende materialen gebruikt, waaronder metalen, kunststoffen, rubbers en gemengde samenstellingen. In combinatie met de vaak kleine diameters zijn de systemen gevoelig voor vervuiling door corrosie. De nieuwe ISSO-publicatie 13 echter gaat hiermee de strijd aan. De publicatie bevat namelijk richtlijnen voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud en beheer van een storingsvrije installatie. Schade door lekkage, vroegtijdige vervanging van componenten, vastzittende regelkleppen en comfortklachten zijn hierdoor niet langer aan de orde.

De ISSO-publicatie ‘Aanbevelingen ter voorkoming van corrosie en ketelsteenvorming in watervoerende installaties’ bestaat al sinds 1983. Maar 40 jaar geleden werden cv-installaties aangelegd in staal en werd er op hoge temperaturen gestookt. Tegenwoordig bestaan installaties uit veel meer materialen en stoken we op lagere watertemperaturen (LTV). Daardoor was ISSO-publicatie 13 niet langer volledig en actueel. De nieuwe uitgave (die beschikbaar is via de ISSO-KennisBank) sluit weer aan bij de hedendaagse installatiepraktijk. De publicatie is voornamelijk bedoeld voor vakmensen die gesloten gekoeld- en warmwatersystemen ontwerpen en realiseren, zoals installatieadviseurs, ontwerpers en werkvoorbereiders. Maar aangezien het handboek ook gaat over de beheerfase is Publicatie 13 ook van belang voor servicetechnici, waterbehandelaars en gebouwbeheerders.

Het voorkomen van zuurstof-toetreding in de installatie is een essentiële factor om corrosie te voorkomen. Daarover zijn ook de specialisten in deze Installatie & Bouw editie het eens. Zo vertelt Bas Stalpers, Area Sales Manager Utiliteit en Industrie bij Spirotech, over het belang van goed en ultra-puur installatiewater en staat Mario van Gorsel, directeur van KOREX Benelux, stil bij het zuurstofarm maken van systeemwater in uw verwarmings-, koel- en vriesinstallaties.

Maar we besteden ook aandacht aan andere elementen, zoals de lucht. In ons themakatern over luchtbehandeling stellen diverse specialisten hun nieuwste producten en toepassingen voor. Van luchtbehandelingskast tot textiel luchtverdeelpaneel. Bovendien besteden we weer aandacht aan een aantal sprekende projecten, zoals de nieuwbouw van Integraal Kind Centrum (IKC) Triade in Aalsmeer en zwembad Aquarena in Emmen, de renovatie van Willemswerf in Rotterdam en de bouw van een nieuwe vleugel bij het hoofdkantoor van MercachemSyncom in Nijmegen. Ik wens u weer veel leesplezier!

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een:

cover installatieenbouwnlcover ib