Magazines / Nr 05 2018

Nr 05 2018

‘De warmtepomp is aan zet’

De warmtepomp is definitief doorgebroken in de (woning)bouw. Toch moet de markt voorzichtig zijn, schrijven de rapporteurs van Dutch New Energy Research in het Nationaal Warmtepomp Trendrapport, dat tijdens de Warmtepomp Business Day in Driebergen werd gepresenteerd. In de pers en bij potentiele eindgebruikers bestaan er namelijk nog veel onzekerheden over prijs, prestatie, kwaliteit en beleving.

De huidige snelle groei van het aantal opgestelde warmtepompen toont aan dat de stap van de early adopters naar de (vroege) massa- markt is gemaakt, schrijft Frank Agterberg, voorzitter van de Dutch Heat Pump Association (DHPA) en voorzitter van BodemenergieNL in het Nationaal Warmtepomp Trendrapport. De verwachting is dat er in 2020 al meer dan 200.000 warmtepompen opgesteld zullen zijn en in 2030 bijna 1,3 miljoen. Momenteel concurreren warmtepompen vooral met warmtenetten, als het gaat om de verduurzaming van gebouwen. Maar Agterberg wijst erop dat een lagetemperatuurwarmtenet ook een bron kan zijn voor warmtepompen. En daarmee ligt er juist samenwerking in het verschiet…

Op basis van de data over verwachtingen rond kosten- en productontwikkelingen tot 2023 mag geconcludeerd worden dat de meerderheid van de 131 respondenten (installateurs, leveranciers en adviesbureaus) optimistisch is. Meer dan 80% kijkt positief naar verdere verbete- ringen in de efficiëntie van warmtepompen, waardoor minder energie vereist is voor dezelfde verwarming/koeling. Daarnaast denkt 88% van de respondenten dat de gasprijs zal stijgen terwijl slechts 31% van mening is dat de elektriciteitsprijs tegelijkertijd zal stijgen. Grote eensgezindheid is er over het moment waarop de verkoop van gasketels gelijk is aan die van warmtepompen. Bijna 95% denkt dat dat moment in 2030 al is aangebroken.

In deze editie van Installatie & Bouw besteden we ruime aandacht aan warmtepompen, waarbij we de techniek koppelen aan interessante projecten. Zoals de nieuwbouw van het Graafschap College op Sportpark Zuid in Doetinchem, waar twee lucht/water-warmtepompen de vloerverwarming, klimaatplafonds en VAV-boxen voeden. Op basis van de wensen en eisen van het college – waaronder een optimale efficiency, duurzaamheid (energielabel A+++), energiezuinigheid en regelbaarheid – is uiteindelijk gekozen voor een 4-pijps warmtepompsysteem waar- mee gelijktijdig en onafhankelijk gekoeld en verwarmd kan worden.

Een tweede warmtepompproject betreft de bouw van een nieuw bedrijfspand voor Koemans Verpakkingen in Bodegraven, waar twee warmte- pompen in plaats van één zijn geïnstalleerd. Niet alleen om de bedrijfszekerheid van de installatie te garanderen, maar ook om aanspraak te kunnen maken op de ISDE-subsidie. Bovendien interessant is de nieuwbouw en renovatie van het hoofdkantoor van Inspectorate Netherlands in Rotterdam. Daarnaast besteden we in deze Installatie & Bouw magazine aandacht aan de renovatie van de Tilburgse LocHal, het nieuwe verlichtingsconcept van Nemag in Zierikzee, de realisatie van het e-fulfilment center van Jumbo in Raalte, de transformatie van kantoorgebouw World Wide Building naar woongebouw Next Building en project Pontsteiger in Amsterdam. Ik wens u weer veel leesplezier!

Lieke van Zuilekom-Bousema

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: