Magazines / Nr 05 2016

Nr 05 2016

‘Een slim gebouw, dat klaar is voor de toekomst’

In navolging van de maak-, vliegtuig- en scheepvaartindustrie wordt ketenintegratie steeds actiever toegepast in de bouw, met als doel om beter, sneller en goedkoper te presteren en om faalkosten tot een minimum te beperken. Een belangrijke sleutel in dit proces is BIM, dat niet alleen voor bij de bouw betrokken partijen, maar ook voor opdrachtgevers én gebruikersgroepen uitkomst biedt. Hoe? Dat vertellen verschillende specialisten in onze BIM-special.

BIM speelde onder andere een sleutelrol bij de bouw van Plus Ultra op de campus van de Universiteit van Wageningen, dat in slechts anderhalf jaar tijd is gerealiseerd, van ontwerp tot en met ingebruik- name. Om dit mogelijk te maken, hebben architect, constructeur, bouwkundig aannemer én instal- lateur hun ontwerpen uitgewerkt én samengevoegd in BIM, om clashes, faalkosten én tijdverlies te voorkomen.

Datzelfde geldt onder andere voor de transformatie van het Potentiaal-gebouw in Eindhoven, de nieuw- bouw van de 59 huurappartementen aan de Pijlstaartlaan in Vinkeveen, de duurzame renovatie en nieuwbouw van het bovenregionale kantoor van Enexis in Zwolle en de nieuwbouw van de ‘Smiley’, een studenten-appartementencomplex in Amsterdam, waarover u in deze Installatie & Bouw alles kunt lezen.

Verder besteden we in deze uitgave aandacht aan gebouwautomatisering, waardoor installaties niet alleen inzichtelijk maar ook beter beheersbaar worden, met als resultaat een duurzamer én energiezui- niger gebouw, afgestemd op de individuele wensen van de gebruikers. Onderdeel van deze special is de komende Nationale Conferentie Gebouw Automatisering (NCGA) 2016 in Utrecht, waar onder het thema ‘Kijken naar de toekomst, waar ICT en gebouwbeheer elkaar ontmoeten in nieuwe netwerken’ stevig wordt ingestoken op het tot elkaar brengen van de binnen de vastgoedwereld en gebouwauto- matisering actieve marktpartijen. ‘Omdat pas dan de huidige technologische mogelijkheden optimaal kunnen worden benut’. Op de eerste dag vertellen verschillende deskundigen uit de vastgoedwereld over het ‘waarom wel of waarom niet’ van technologie in gebouwen. Tijdens dag twee komen onder meer adviesbureaus, technische gebouwbeheerders en technologen aan het woord. Zullen zij dezelfde conclusie trekken als de specialisten in deze uitgave?

Lieke van Zuilekom-Bousema

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: