Magazines / Nr 03 2020
cover installatieenbouwnl 03 2020

Nr 03 2020

Ventileren, ventileren, ventileren!

Zwevende druppeltjes kunnen hoogstwaarschijnlijk een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Dat bewijzen diverse (inter)nationale onderzoeken. In artsenblad The Lancet schrijft een Amsterdamse onderzoeksgroep onder leiding van fysicus Daniel Bonn bijvoorbeeld dat in slecht geventileerde ruimte experimenteel opgewekte vochtdruppels van 5 micron (een duizendste millimeter) groot tot wel 9 minuten blijven hangen. In een goed geventileerde kamer was de hoeveelheid druppeltjes echter na 30 seconden al gehalveerd.

Ventileren, ventileren, ventileren is een advies dat we in de nog altijd ontwikkelende inzichten over het COVID-19 virus vaak zien en horen. Zo beweert de Berlijnse hoofdviroloog Christian Drosten in een radio-interview dat ventilatie onder sommige omstandigheden misschien zelfs beter helpt tegen verspreiding van het virus dan handen wassen. Een visie die wordt gesteund door veel specialisten die in ons themakatern over Frisse Scholen aan bod komen. Ventilatie is volgens hen niet alleen al jaren een (terecht) belangrijk aandachtspunt in kantooromgevingen, maar ook in het onderwijs, omdat het de leerprestaties, concentratie en gezondheid verbetert en het risico op griep of verkoudheid sterk reduceert. Nu we ons nog meer bewust worden van het feit dat ziekteverwekkers zich ook door de lucht kunnen verspreiden, hopen de specialisten dan ook dat ventileren nog hoger op de (school)agenda’s wordt gezet. In nieuwbouwprojecten, maar zeker ook in bestaande onderwijsomgevingen waarvoor tal van oplossingen voorhanden zijn.

Naast Frisse Scholen vindt u in deze Installatie & Bouw editie themakaternen over waterbehandeling en noodstroom. Bovendien hebben we weer een aantal mooie projecten voor u verzameld. Zoals de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van ING, dat als eerste gebouw in Amsterdam-Zuidoost het BREEAM-NL ‘Outstanding’ certificaat heeft ontvangen. Deze beoordeling is mede behaald dankzij de toepassing van hoogwaardige isolatie, gerecycled beton, elektrische autolaadstations, circa 3.000 m² zonnepanelen, LED-verlichting met bewegingssensoren en daglichtregelingen, actieve warmteterugwinning, waterbesparend sanitair én een hemelwaterbuffer, waarbij waar mogelijk de installatietechnische basisvoorzieningen volgens een stramienmaat van 2,40 meter en met behulp van prefab componenten zijn aangebracht.

Ook zeer de moeite waard is de artikelenserie over de nieuwbouw van DuPont Industrial Biosciences in Leiden, dat onderdak biedt aan een groot onderzoekslaboratorium en diverse kantoren, vergader- en overlegruimtes en is ontworpen en gebouwd volgens een hoge duurzaamheidsambitie en BREEAM-NL-ambitie ‘Excellent’. De gebouwinstallaties leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van warmteterugwinning. Bovendien wordt de ventilatie in de vergader- en bijeenkomstruimtes CO2-geregeld, zodat niet onnodig energie wordt verbruikt.

Bovenstaande projecten worden aangevuld met de bouw van zestien bijzondere villa’s in Almere, die gebaseerd zijn op Amerikaanse schuren: groot, met rood hout en inclusief de karakteristieke, ‘zeshoekige’ vorm in het dak. Daarnaast besteden we aandacht aan de nieuwe vestiging van BRControls in Zwolle, de realisatie van een flexhotel voor arbeidsmigranten in Bladel, de nieuwbouw van duurzaam en multifunctioneel kantoorgebouw Awarehouse in de Amsterdamse Houthavens en de luchttechnieken in het nieuwe Rotterdam Ahoy Convention Centre in Rotterdam. Kortom: we hebben weer een bomvolle uitgave voor u verzameld. Ik wens u veel leesplezier.

Lieke van Zuilekom

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een:

cover installatieenbouwnl 02 2020cover installatieenbouw042020