Magazines / Nr 03 2019
installatie

Nr 03 2019

BENG-eisen worden tóch strenger

Minister Ollongren heeft begin juni de definitieve BENG-eisen bekend gemaakt, die vanaf 1 juli 2020 in werking zullen treden. Met de nieuwe BENG-eisen reageert de minister op de kritieken op de in november gepubliceerde eisen, die geen vooruitgang zouden betekenen ten opzichte van de huidige EPC-eis van 0,4. “De reacties vertonen een grote verscheidenheid”, schrijft Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer. “Duidelijk is wel dat er een breed gedragen vraag is om de concept BENG 1-eis, de maximale energiebehoefte van een gebouw, voor de meeste gebouwfuncties aan te scherpen. Dat heb ik gedaan. Daarnaast is de optie om differentiatie bij BENG 1 voor grondgebonden woningen mogelijk te maken genoemd.”

De BENG 1-eis voor grondgebonden woningen wordt straks gedifferentieerd bepaald op basis van de geometrieverhouding. “De meest voorkomende tussenwoningen hebben een geometrieverhouding gelijk of kleiner dan 1,5. Voor deze woningen zal de BENG 1-eis gaan van 70 kWh/m².jr naar 55 kWh/m².jr. Verder leidt deze differentiatie tot een aanscherping van de eis voor de meeste woongebouwen, voor een deel van de hoekwoningen en twee-onder-een-kapwoningen en voor een beperkt deel van de vrijstaande woningen”, schrijft de minister. In de internetconsultatie was verder aangegeven dat lichte bouwwijzen (zoals hout- en skeletbouwwoningen) onnodig worden benadeeld, terwijl op bouwmaterialenniveau de daarbij gebruikte materialen juist goed hergebruikt kunnen worden. Hieraan is tegemoetgekomen doordat de BENG 1-eis voor lichte bouwmaterialen wordt gecorrigeerd met 5 kWh/m².jr.

De minister erkent ook het belang van extra aandacht voor wooncomfort en een gezond binnenklimaat. Veel bewoners hebben de neiging om bij tocht ventilatieopeningen af te sluiten, waardoor nadelige gevolgen voor de gezondheid kunnen ontstaan. Om dit te voorkomen, is er een maximum gesteld aan luchtsnelheid van verse (koude) ventilatielucht in gebouwen, zodat er geen tochtoverlast wordt ervaren. Om oververhitting in de zomer tegen te gaan, is er in de berekeningsmethode NTA 8800 (Energieprestatie van gebouwen) een parameter (TOjuli) opgenomen die het risico hierop inschat. Voor woningen die niet worden uitgerust met actieve koelsystemen zal in de regelgeving een grenswaarde worden opgenomen aan het maximum van deze TOjuli.

In de komende edities van Installatie & Bouw zullen we veelvuldig aandacht besteden aan de nieuwe BENG-eisen. In deze editie echter staan waterbehandeling, vloerverwarming en duurzame installatietechnieken centraal. Ook hebben we weer een aantal sprekende projecten voor u verzameld, waaronder de bouw van het nieuwe, grootschalige Europees sorteercentrum van pakketvervoerder DPD Nederland in Oirschot, de transformatie van De Oliphant tot The Sharing Tower in Amsterdam en het nieuwe distributiecentrum van de Bijenkorf in Tilburg. Tot slot blikken we vooruit op de Installatie & Elektro Vakbeurs in Hardenberg en stellen diverse bedrijven hun nieuwste producten en technieken voor. Ik wens u weer veel leesplezier.

Lieke van Zuilekom

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een:

cover installatieenbouwnlcover installatieenbouwnl