Magazines / Nr 03 2018

Nr 03 2018

Beperkte ruimte vraagt om innovatieve verduurzamingsoplossingen

Woningcorporatie Bo-Ex gaat samen met haar consortiumpartners van ‘Inside Out’ de hoogbouwflat aan de Henriëttedreef in Utrecht verduur- zamen. Het eerste bewoonde appartement wordt aangepakt volgens het Inside Out renovatiesysteem. Met de proefwoning gaat het consortium twee uitdagingen aan. De eerste is het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Hoogbouwflats zoals aan de Henriëttedreef vormen hiervoor een flinke uitdaging, met veel woningen onder één dak en beperkte ruimte om energie op te wekken. De tweede uitdaging is om te zorgen dat huurders van sociale woningen voordeel hebben bij de energietransitie. Hoe zorg je voor een groot onderhoudstraject waarbij huurders een comfortabele, opgeknapte woning krijgen met lagere woonlasten en minimale overlast van de werkzaamheden?

De flats aan de Henriëttedreef krijgen een slimme gevel met multifunctionele bouwdelen die de woningen duurzaam verwarmen en ventileren, gecombineerd met energie-opwek door zon en wind. Onderzoek wijst uit dat de 10 verdiepingen hoge flat hiermee op jaarbasis niet langer energie opslurpt, maar juist energie kan opleveren. Bo-Ex wil hiermee bereiken dat huurders onder de streep minder woonlasten hebben. Ook wordt met dit systeem de overlast door verbouwing beperkt. Uniek aan het systeem is dat de installaties aan de buitenzijde van de flat komen. De bouwdelen kunnen daardoor geprefabriceerd geleverd worden, de installateurs kunnen snel doorwerken en de bewoners ervaren minimale overlast.

Dat de ruimte om energie op te wekken steeds schaarser wordt, zal voor u geen nieuws zijn. Maar de oplossingen die de verschillende marktpar- tijen hiervoor bedenken, waarschijnlijk wel. In deze editie van Installatie & Bouw vindt u onder andere de oplossing van Eneco, dat opteert voor een gebiedsgerichte in plaats van gebouwgerichte aanpak, waarbij energieopwekking en -opslag slim gedeeld worden en reststromen optimaal worden benut. Vooral in de grote steden, waar de ruimte om zonnepanelen te plaatsen en WKO- en geothermiebronnen te boren, beperkt is.

Ook interessant is het artikel over de Frame Offices in Haarlem, waar allerhande ondernemers en ondernemingen de verwarmings- en koelinstallaties eenvoudig én individueel kunnen bedienen, voor een optimaal klimaat voor iedere gebruiker. Daarnaast besteden we in deze uitgave aandacht aan de realisatie van Corendon Village in Badhoevedorp, de bouw van de 100 meter hoge Amstel Tower in Amsterdam, de nieuwbouw van het Erasmus MC in Rotterdam en de bouw van de nieuwe nevenlocatie van reformatorische scholengemeenschap Gomarus in Zaltbommel. De uitgave wordt gecompleteerd met diverse bedrijfs- en productpresentaties, een verslag van de driedaagse Masters van Crestron EMEA in Amsterdam én een voorbeschouwing van de Elektro Vakbeurs en Installatie Vakbeurs in Hardenberg, waar E- en W-techniek zullen versmelten. Ik wens u weer veel leesplezier.

Lieke van Zuilekom-Bousema

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: