Magazines / Nr 02 2018

Nr 02 2018

Binnenklimaat nog altijd niet onder controle

Het was al bekend dat koken niet goed is voor onze binnenluchtkwaliteit, vooral niet als de afzuigkap te laat of niet wordt aangezet. Maar recent onderzoek toont aan dat ook met een ingeschakelde afzuiging de kwaliteit zorgwekkend kan zijn. Vooral aan het begin van de avond, als bewoners gaan koken, stijgt de hoeveelheid fijnstof in huizen aanzienlijk.

Volgens het onderzoek, dat in opdracht van het Longfonds werd uitgevoerd in 749 woningen zou in maar liefst één op de zeven woningen de binnenluchtkwaliteit meer dan twaalf uur per dag onvoldoende zijn, als gevolg van fijnstof. In één op de tien woningen worden de advieswaar- den voor CO2 bovendien langer dan zes uur per dag overschreden.

Ook in scholen, kantooromgevingen en publieke gebouwen is de binnenluchtkwaliteit nog altijd onder de maat. Reden voor Installatie & Bouw magazine om een complete special aan dit onderwerp te wijden. In ons themakatern Klimaat & Ventilatie komen verschillende specialisten en fabrikanten/leveranciers aan het woord over de problemen in onze bebouwde omgeving én de oplossingen die hiervoor beschikbaar zijn.

Daarnaast hebben we weer een aantal mooie projecten voor u verzameld. Zoals de renovatie en uitbreiding van het Prins Claus Conservatorium in Groningen, waar installatietechniek en gebruikerswensen in perfecte harmonie zijn. Zowel tijdens het ontwerp als de bouw is maximaal aandacht besteed aan akoestiek, relatieve luchtvochtigheid en aardbevingsbestendigheid. Benieuwd hoe? Blader dan snel verder!

Ook interessant is het artikel over het hoofdkantoor van Noldus Information Technology in Wageningen, dat onlangs grondig is gerenoveerd omdat de klimaatinstallaties niet meer aan de gewenste condities voldeden. Een taskforce werd opgezet om de ervaringen van het personeel te inventariseren en om een plan voor de toekomst uit te werken, waarin verschillende scenario’s de revue passeerden. Uiteindelijk werd gekozen voor onder meer een 3-pijps VRV-systeem, in combinatie met een nieuwe luchtbehandelingskast en een nieuwe lucht/water-warmtepomp, waarbij zoveel mogelijk oude installatiedelen behouden zijn gebleven.

Andere projecten die in deze uitgave aan bod komen, zijn de Grolsch Bierbrouwerij in Enschede, Hotel Kauwgomballenfabriek in Amsterdam, het Nordwin College in Leeuwarden, Digibase in Nieuwgein, de Mytylschool in Hilversum, het Graafschap College in Doetinchem, het Paviljoen van De Dame in Groningen, De Boompjes in Rotterdam en de Twentsche Kabelfabriek in Lochem. Daarnaast besteden we o.a. aandacht aan BIM-software, brandpreventie en -veiligheid, waterbehandeling en legionellapreventie. Ik wens u weer veel leesplezier!

Lieke van Zuilekom-Bousema

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: