Magazines / Nr 02 2017

Nr 02 2017

‘Energie besparen doe je nu’

Met de slogan ‘Energie besparen doe je nu’ is de Rijksoverheid, in samenwerking met voorlichtings- organisatie Milieu Centraal, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en lokale overheden in oktober 2016 een campagne gestart, om huiseigenaren te motiveren hun woning beter te isoleren. In de eerste vijf maanden van de campagne – die nog tot eind 2019 loopt – hebben al meer dan 10.000 huiseigenaren subsidie aangevraagd, om hun vloeren en gevels te isoleren. Echter schuilt in deze maatregelen ook gevaar, vertellen verschikkende klimaatspecialisten in onze special Klimaat & Ventilatie. ‘Zeker wanneer geen aanvullende maatregelen voor ventilatie worden genomen’.

Door het dichtmaken van naden, kieren en andere lekken in de woning blijft de warmte beter binnen, waardoor veel energie kan worden bespaard. Maar tegelijkertijd verdwijnt hiermee de natuurlijke infiltratie van frisse lucht. Mechanische ventilatie kan in zo’n geval uitkomst bieden. Maar ook hierin schuilt gevaar. Omdat met het aanzuigen van verse buitenlucht ook schadelijke (fijn)stoffen naar bin- nen worden gezogen. Deeltjes zo klein dat we ze met ons blote oog niet kunnen waarnemen, maar die enorme gevolgen kunnen hebben. Zeker wanneer ze hun weg vinden naar onze ademhalingswe- gen en circulatiesystemen, waar ze aandoeningen aan onder andere onze luchtwegen en hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken. Om dit te voorkomen, zijn specifieke maatregelen nodig. In deze uitgave leest u wat ú kunt doen om klimaat en ventilatie in uw gebouw te optimaliseren.

Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan brandpreventie en brandveiligheid. Want ook op dit terrein is nog heel wat te winnen, volgens onze experts. In veel gebouwen blijkt de brandveiligheid (nog) niet op orde. Door gebrek aan kennis rond dit onderwerp, maar ook doordat geen bouwkun- dige en installatietechnische aanpassingen worden gedaan, wanneer bestemmingen of indelingen in een pand wijzigen. Met alle gevolgen van dien. Het is de hoogste tijd dat installateurs, onderhouds- partijen én pandeigenaren hierin hun verantwoordelijkheid nemen.

Zoals u van ons gewend bent, hebben we ook voor deze uitgave weer een aantal mooie projecten voor u verzameld. Zoals de nieuwbouw van het Dr. Nassau College, locatie Quintus en de naastge- legen Sporthal Olympus in Assen, het nieuwe hoofdkantoor van NautaDutilh aan de Amsterdamse Zuidas, de renovatie van Q-Park Ossenmarkt in Groningen en de transformatie van het voormalige Ministerie van Defensie-kantoor in Den Haag tot tweehonderd studenten-appartementen. Ik wens u weer veel leesplezier!

Lieke van Zuilekom-Bousema

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: