Magazines / Nr 01 2017

Nr 01 2017

Hoe vertrouwd bent u al met stekerbaar installeren?

Stekerbaar installeren heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Niet alleen worden steeds vaker installaties stekerbaar uitgevoerd, omdat dit faalkosten in het werk, arbeidstijd en arbeidskrachten bespaart, ook de mogelijkheden nemen toe. Dat kunt u lezen in deze Installatie & Bouw, waarin we niet alleen stekerbare specialisten aan het woord laten, maar ook een aantal sprekende stekerbare projecten voor u hebben verzameld. Waaronder transformatieproject De Molen 43-49 in Houten, waarin alle elektrotechnische installaties in de woningen – met uitzondering van de loze leidingen, televisie- en data-installaties – stekerbaar zijn uitgevoerd. Of multifunctioneel zorgge- bouw CORAL in Dordrecht waar de elektrotechnische installatie op de begane grond (Fysioooo, Livit) en bovenste twee verdiepingen (Crabbehoff) grotendeels stekerbaar zijn uitgevoerd, onder andere vanwege het flexibele karakter van het gebouw, naast de eerder genoemde voordelen.

Ook zeer de moeite waard zijn de artikelen over de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar de Sanders Building (Gebouw L) en het Bibliotheekgebouw (Gebouw B) onlangs een tweede leven heb- ben gekregen. In verschillende fases tracht de universiteit de campus levendiger en aantrekkelijker te maken, waarbij duurzaamheid, comfort en transparantie uitgangspunt zijn. Niet alleen het gebouw, maar vooral ook de installaties spelen hierbij een centrale rol. Negen luchtbehandelingskasten, een nieuwe broninstallatie, een koppeling met de stadsverwarming en (hybride) klimaatplafonds zorgen hier voor een aangenaam binnenklimaat, zonder dat teveel energie wordt verbruikt.

Energiebesparing staat ook centraal bij de bouw van het Frits Philips Lyceum/Mavo in Eindhoven, waar een gevarieerd pakket hypermoderne installatietechnische oplossingen – zowel in de school als in de vernieuwde sporthal in combinatie met CO2-detectoren zorgt dat nergens onnodig frisse lucht wordt toegevoegd. Wanneer er geen leerlingen in een lokaal aanwezig zijn, zorgen de detectoren ervoor dat de VAV-kleppen in de luchtkanalen worden gesloten en vervolgens het toerental van de luchtbehandelingskasten omlaag gaat, waardoor energieverbruik, een gezond binnenklimaat en een optimaal comfort perfect in balans blijven.

Naast bovengenoemde projecten besteden we in deze uitgave onder andere aandacht aan de bouw van internationale campus Little Manhattan in Amsterdam Nieuw-West, de Rotterdam Business School in Rotterdam, de Tasman Toren in Groningen, het ROC ID College in Leiden en de NNM Studentenflat in Den Haag. Daarnaast besteden we aandacht aan de nieuwste technieken in LED- verlichting, beveiliging en toegangscontrole. Ik wens u weer veel leesplezier.

Lieke van Zuilekom-Bousema

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: