Platform over installatietechniek, klimaatbeheersing en elektriciteit
Waarom brandbeveiliging zo belangrijk is in bedrijven

Waarom brandbeveiliging zo belangrijk is in bedrijven

Het gevaar schuilt overal op de loer: brandgevaar is een belangrijk thema in zowel ons privéleven als op onze werkplek. Ondernemers of werkgevers zijn verantwoordelijk voor de operationele veiligheid in het bedrijf en op de werkplek. Elk bedrijf moet aan brandveiligheidsmaatregelen voldoen en is verplicht om ernstige brand en persoonlijk letsel te doen voorkomen. 

De gevolgen van brandschade

In Nederland gaan er per jaar enkele miljarden euro’s in vlammen op. Een zowel grote materiële als economische schade. Volgens de verzekeringssector veroorzaakt één op de drie branden materiële schade ter waarde van meer dan 500.000 euro. Ondanks deze angstaanjagende bedragen investeren veel bedrijven slechts het noodzakelijke minimum in brandbeveiliging. Dit geldt vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen. De oorzaken van brand zijn vaak talrijk: een foutje met grote gevolgen zit in een klein hoekje.

Naast de ontstane brandschade kan er ook onderschatte gevolgschade optreden, zoals financiële verliezen als gevolg van marktverplaatsing. In het ergste geval ook het verlies van gekwalificeerd personeel, evenals een verloren vertrouwen bij belangrijke klanten of een verlies van status bij de klant. Er kunnen civiel- en strafrechtelijke procedures zijn, die kunnen leiden tot de economische ondergang van de onderneming. Insolventie is eerder het gevolg van het verlies van klanten en medewerkers dan van ontoereikende verzekeringsuitkeringen. Deze vervangen vaak de schade aan gebouwen en eigendommen of dekken de exploitatiekosten en gederfde winst. Ondertussen, totdat alles weer normaal kan worden, vertrekken veel klanten en gaan naar de concurrentie. Vaste werknemers die misschien tijdelijk werkloos waren, hebben mogelijk in tussentijd al een nieuwe baan gevonden.

Voordelen van brandbeveiliging

Wanneer een ondernemer een consistent en preventief brandbeveiligingsmanagement voert, beschermt hij of zij zichzelf van onaangename verrassingen. Dit omvat ook:

 • Het herkennen van potentiële gevaren en brandrisico’s
 • Evaluatie van de risicograad
 • Het nemen van passende beschermende maatregelen

 

Om de risico’s van een brand en de gevolgen daarvan te voorkomen, is uitgebreide kennis over branden en de schadelijke gevolgen een vereiste. Hiervoor is het noodzakelijk om goed op de wettelijke brandverzekeringspolissen en de voorgeschreven brandveiligheidseisen te letten. Het hoogste doel is natuurlijk de preventie van brandvorming en de preventie van brandverspreiding.

Maatregelen voor brandbeveiliging

Brandveiligheidsmaatregelen worden nagestreefd in relatie tot de brandveiligheidsdoelstellingen. De doelstellingen bepalen wat beschermd moet worden. De volgende aspecten zijn uiterst belangrijk:

 1. voorkom de vorming of verspreiding van vuur en rook
 2. indien ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch brand ontstaat, moet deze onmiddellijk worden geblust en moet de schade tot een minimum worden beperkt.
 3. potentiële gevaren moeten onmiddellijk worden vertraagd en geëlimineerd. Hieronder vallen ook gevaren voor het milieu, het menselijk welzijn of materiële activa.
 4. dankzij de brandveiligheidsmaatregelen moeten de activiteiten worden voortgezet zonder grote stilstand.

Deze doelstellingen omvatten bijvoorbeeld de volgende maatregelen:

 • Scheiding van de afzonderlijke delen van een bedrijf door middel van een brandwerende muur. Dit voorkomt dat de brand zich verspreidt.
 • Alle bouwmaterialen moeten een hoge brandwerendheid hebben.
 • Informatie over het brandgedrag en veiligheidsinstructies moeten voor iedereen beschikbaar zijn.
 •  Rook- en branddetectoren moeten op alle plaatsen worden geïnstalleerd.
 •  Er moeten ook sproei-installaties worden geïnstalleerd.
 •  Beveiligingssystemen zoals bliksemafleiders en overspanningsbeveiligingen moeten worden geïnstalleerd.
 •  Bescherming tegen brandstichting

 

Met brandwerende bouwmaterialen kunnen ondernemers nu al het brandgevaar en de verspreiding ervan voorkomen. Het is daarom de moeite waard om te bestellen bij een professionele online leverancier van brandbeveiligingsmaterialen, zoals gevelkasten, ontluchters of brandkranen.

Brandbeveiliging & bouwbegeleiding

Preventieve brandbeveiliging is al tijdens de bouw van het gebouw voorgeschreven door het bouwrecht. Iedere gebouweigenaar is wettelijk verplicht om structurele maatregelen te nemen om brand of de verspreiding ervan te voorkomen. Dit is ook van belang om zo bezoekers en medewerkers te beschermen. Voor speciale gebouwen, zoals industriële gebouwen, verkooppunten of ziekenhuizen, is een brandbeveiligingsconcept vereist voor de bouwvergunning. Dit moet niet alleen worden uitgewerkt en ingediend voor nieuwe gebouwen, maar ook voor verbouwingen.

Brandbeveiliging & arbeidsveiligheid

Veel erger dan pure materiële schade is het potentiële persoonlijk letsel dat het gevolg kan zijn van een brand. Daarom is het uiterst belangrijk om medewerkers te beschermen tegen brandgevaar. Elke werkgever heeft de volgende verplichtingen in het kader van de Arbo-wetgeving voor preventieve brandbeveiliging:

“De werkgever moet de nodige maatregelen nemen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers, onafhankelijk van het type werkplek en activiteiten en het aantal werknemers. Zij ziet er tevens op toe dat in geval van nood de nodige verbindingen met externe instanties tot stand worden gebracht, met name op het gebied van eerste hulp, medische noodhulp, reddings- en brandbestrijding”.

Conclusie

Brandbeveiliging en haar richtlijnen vormen enorme uitdagingen voor de ondernemer van een bedrijf. Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer om de veiligheid van de werknemers en het voortbestaan van de onderneming te waarborgen. De wetgeving bepaald dat ondernemers aandacht moeten besteden aan de veiligheids- en gezondheidsaspecten in hun bedrijf en deze moeten garanderen. Deze maatregelen voor de veiligheid en het behoud van de gezondheid hebben de hoogste prioriteit. Brandbeveiliging maakt hier groot onderdeel van uit. Vandaar is het extra belangrijk om te voldoen aan de eisen op dit gebied.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.