02:16
12-01-2016

Vlissingen | Battery Storage AES

In het Sloegebied, het haventerrein ten oosten van Vlissingen, is eind november de elektriciteitsopslag voor het Amerikaanse energiebedrijf AES opgeleverd. De zogenaamde ‘Battery Storage’ beschikt over 20 MW regelvermogen (10 MW op- en 10 MW afregelvermogen), afkomstig uit duizenden ‘gestapelde’ accu’s. AES zal deze batterijopslag gebruiken om snel inzetbaar regelvermogen te kunnen leveren via het lokale elektriciteitsnet van Delta Netwerkbedrijf aan het landelijke elektriciteitsnet van netbeheerder TenneT.

De Battery Storage kan pieken en dalen in de elektriciteitsbehoefte opvangen, zonder vervuilende uitstoot. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Een ‘groene’ oplossing waarmee AES door de realisatie vooroploopt in Europa.

Voor de realisatie van de Battery Storage zijn hoofdaannemer DELTA Infra, aannemingsbedrijf Fraanje en technisch dienstverlener Actemium een samenwerking aangegaan, waarbij Actemium zowel de complete laagspanningsinstallatie als de gebouwgebonden installaties voor haar rekening heeft genomen. “Van het installeren van de batterijen, het stapelen in de rekken en de brandmeld- en verlichtingsinstallatie tot de koppelingen naar de transformatoren”, licht Jasper Crucq, Manager Engineering en Automatisering bij Actemium, toe. “Bovendien hebben wij de koeling verzorgd, die in dit project van groot belang is. In de Battery Storage wordt een vermogen opgeslagen in Lithium-Ion batterijen, dat vergelijkbaar is met ongeveer 440.000 mobiele telefoons. Daarbij komt veel warmte vrij, waardoor een krachtige koelinstallatie onmisbaar is.”

Voor de koeling zijn op het terrein twee grote airconditioningunits geplaatst, vertelt hij. “Aan het dak van het gebouw hangen bovendien enorme luchtkanalen, die dienstdoen als transportweg voor de aanvoer van koude lucht en de afvoer van warme lucht.”

Kunststof versus staal
Om alle batterijen te koelen, zijn in het gebouw – met een vloeroppervlak van circa 465 m2 – maar liefst 1.432 m² voorgeïsoleerde kunststof luchtkanalen geïnstalleerd. BRAGO Luchttechniek BV heeft in technische opdracht van Actemium deze luchtkanalen geproduceerd, geleverd en gemonteerd. “De technische en logistieke uitvoering hebben we in een nauwe samenwerking met Actemium gerealiseerd”, vertelt Arjen Donders, directeur van BRAGO Luchttechniek BV. “Gekozen is voor onze voorgeïsoleerde BRAGO PIR AL/AL-30 kunststof luchtkanalen die niet alleen koude lucht inblazen, maar ook de warme lucht afzuigen en terugleiden richting de koelunits.”

Er is bewust voor kunststof luchtkanalen gekozen, omdat deze ten opzichte van staal een aantal belangrijke voordelen hebben, vertelt hij. “Allereerst zijn kunststof luchtkanalen een stuk lichter van gewicht, waardoor de luchtkanalentracés minder zwaar zijn. Extra staal- of hulpstaalconstructies zijn hierdoor niet nodig. Ook niet bij de kanalen voor de Battery Storage, waar we zelfs kanalen van 5,5 meter breed en 1,5 meter hoog hebben gemonteerd. Bovendien kunnen wij hierdoor luchtkanalen met langere lengtes in één keer aanbrengen. Hierdoor neemt het aantal kanaalverbindingen af, wat een positieve invloed heeft op de luchtdichtheid van de installatie. Tijdens het transport van de lucht door de kanalen vindt nagenoeg geen luchtlekkage plaats. Hierdoor kan energiezuiniger gekoeld worden.”

Geprefabriceerd
“De luchtkanalen zijn in de fabriek van BRAGO Luchttechniek BV in Veghel geprefabriceerd en just-in-time op het project aangeleverd”, vertelt Donders. Daarnaast heeft één trailer op de projectlocatie als tijdelijke opslag gediend. “Omdat de luchtkanalen standaard geïsoleerd zijn, hoefden ze op de projectlocatie niet nageïsoleerd te worden. Dit scheelde enorm veel tijd en handelingen tijdens de bouw. Dat was erg prettig gezien de beperkte ruimte op de bouwlocatie en de korte doorlooptijd van het project. Bovendien zijn ook de moeilijk bereikbare plekken standaard goed geïsoleerd.”

Montagevolgorde
Vanwege het beperkte vloeroppervlak was het volgens Crucq een uitdaging om alle installaties goed in de ruimte te plaatsen. “De volgorde van de montage is vooraf goed besproken en ook tijdens de uitvoering vond regelmatige afstemming plaats, om clashes op de bouw te voorkomen.” Er werd begonnen met de hoofdtoevoer- en de retourkanalen van BRAGO Luchttechniek BV, vertelt hij, vanwege hun enorme omvang en lengtematen. “Daarna volgden de luchtkanalen in de technische ruimtes, waarbij voor het aanleveren en plaatsen van de luchtbehandelingskasten en luchtkanalen nabij de kasten (bochten en passtukken) zelfs het dak van het gebouw tijdelijk gelicht moest worden. Pas toen deze werkzaamheden gereed waren, konden ook de overige installateurs starten in het project.”

Tekst: Lieke van Zuilekom Beeldmateriaal: BRAGO Luchttechniek BV en Actemium

 


Bouwinfo
Opdrachtgever AES
Uitvoering DELTA Infra BV, Actemium, Fraanje Aannemingsbedrijf
Luchtkanalen BRAGO Luchttechniek BV

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Installatie en Bouw Nederland partners

GEBO GrondboringenLinum voet Belcolade