Platform over installatietechniek, klimaatbeheersing en elektriciteit
Verklein de kans op besmetting met het coronavirus met een goed binnenklimaat

Verklein de kans op besmetting met het coronavirus met een goed binnenklimaat

Het coronavirus SARS-CoV-2 heeft onze wereld op zijn kop gezet. Wat in december 2019 begon in de Chinese metropool Wuhan, heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een pandemie. Er zijn nu wereldwijd tientallen miljoen mensen besmet met corona, al zal het aantal niet-gemelde gevallen waarschijnlijk veel groter zijn. En het einde lijkt nog lang niet in zicht. Zelfs als een infectie in veel gevallen mild is, kan de ziekte van COVID-19 in sommige gevallen tot enorme gezondheidsproblemen leiden, of erger. Bovendien klagen patiënten die hersteld zijn na een ernstig ziekteproces vaak over flinke nawerkingen die maanden aanhouden. Omdat er nog geen effectief vaccin beschikbaar is, moet de verdere verspreiding van de infectieziekte zoveel mogelijk worden voorkomen.

Hoe wordt het corona-virus overgedragen?

De ziekte COVID-19 of de coronavirussen worden voornamelijk overgedragen via druppels of aerosolen. Verschillende onderzoeken hebben nu zonder enige twijfel bewezen dat het virus enige tijd in de lucht en op objecten kan blijven of overleven. Iedereen dient daarom minimaal 1,5 meter afstand te houden van andere mensen en de hygiënevoorschriften in acht te nemen, zoals handen wassen of desinfecteren van voorwerpen. Desinfectie is belangrijk in tijden van Corona. Als u buiten blijft en de nodige afstand houdt van andere mensen, is de kans op infectie relatief laag. Binnenshuis of in het openbaar vervoer is het een ander verhaal. De kans op infectie is hier relatief hoog. Daarom moeten in bijv. het openbaar vervoer mondmaskers worden gedragen. Hiermee wordt voorkomen dat er bij het uitademen, spreken, hoesten of niezen een grote aërosol wolk met druppels wordt geproduceerd. Omdat de wolk in gesloten ruimtes lang blijft hangen en zich gestaag verspreidt, is het slechts een kwestie van tijd voordat andere mensen de potentieel besmettelijke aerosolen weer inademen.

Om deze reden vermijden veel mensen het om met anderen in gesloten ruimtes te zijn. Helaas is dit niet mogelijk op school of op kantoor. Gelukkig is ondertussen wel duidelijk dat de verspreiding van het coronavirus kan worden teruggedrongen met het juiste binnenklimaat.

Bekijk de CO2 meters


Welke invloed heeft luchtvochtigheid op de overdracht van virussen?

Volgens verschillende studies is de luchtvochtigheid en het infectierisico direct aan elkaar gerelateerd. Als de luchtvochtigheid te laag of te hoog is, is het risico op infectie met virussen groter. De aanbevolen waarde is 40% – 60% rel. vochtigheid. Als de luchtvochtigheid lager is, blijven de virussen bij uitgedroogde oppervlakken langer infectieus en kunnen ze ook langer in de lucht zweven. Het is ook gemakkelijker voor hen om op te worden gewerveld van stevige oppervlakken. Licht de luchtvochtigheid boven de aanbevolen waarde, dan wordt de verspreiding en verdeling van de aerosoldruppels in de lucht positief beïnvloed. Dit verklaart ook waarom de meeste griepvirussen tijdens de wintermaanden voorkomen. Een hoge luchtvochtigheid buiten en oververhitte en droge lucht binnen maken het gemakkelijk voor de virussen om zich te verspreiden.

Bekijk de CO2 meters


Welke invloed heeft temperatuur op virusoverdracht?

De hoop dat het virus verzwakt of zelfs geëlimineerd wordt door de hoge zomertemperaturen in 2020 is helaas niet uitgekomen. Integendeel. SARS-CoV-2 overleeft ook hoge temperaturen. In een studie van de Ruhr-universiteit in Bochum keken onderzoekers de halfwaardetijd van infectieuze deeltjes nauwkeuriger. De halfwaardetijd is de periode waarin het aantal infectieuze deeltjes met 50% wordt verminderd. Bij kamertemperatuur (20-23 °C) was de halfwaardetijd ongeveer 9,1 uur. Bij koelkasttemperatuur (4 °C) was de halfwaardetijd significant hoger op 12,9 uur. De maximale waarde van 17,9 uur werd bepaald bij 30 ° C. Als gevolg hiervan kunnen zowel hoge als lage temperaturen het virus niet echt schaden.

Bekijk de thermo-/hygrometers


Welke invloed heeft de CO2-concentratie op de overdracht van virussen?

De uitgeademde lucht bestaat voor 78% uit stikstof (N2), 17% zuurstof (O2) en ca. 4% kooldioxide (CO2). De rest van 1% bestaat uit andere componenten zoals eele gassen. Bovendien komen bij het uitademen de fijnste druppeltjes waterdamp (aerosolen) vrij, die bij temperaturen onder nul als condenserende nevel zichtbaar worden. In het geval van een besmette persoon kunnen de aerosolen ook virussen bevatten. Als een gezond persoon de aerosolen inademt, kan hij via de slijmvliezen besmet raken met het virus. Op voorwaarde dat het de minimale dosis overschrijdt die nodig is voor de infectie. Maar hoe meer uitgeademde lucht (en dus ook aërosolen) er in de kamerlucht aanwezig is, hoe groter de kans op infectie. De concentratie van aerosolen en CO2 is dus direct gerelateerd. Uit de huidige CO2-concentratie kunnen dus concrete conclusies over de aerosol verontreiniging worden afgeleid. Hoe hoger de CO2-waarde, hoe groter de aerosol belasting en het risico op infectie met COVID-19

Bekijk de CO2 meters


Houd de verspreiding van virussen tegen met het juiste binnenklimaat

Op basis van de beschikbare bevindingen is het essentieel om te zorgen voor een optimaal binnenklimaat in winkels, logeerkamers, kantoren, klaslokalen en alle andere binnenruimtes waar constant mensen zijn. Noch de temperatuur, noch de rel. vochtigheid kan de aanbevolen grenswaarden overschrijden. Daarom is het zinvol om de kamers te bewaken met geschikte thermometers en hygrometers. Als alternatief zijn er ook combinatieapparaten die beide meetwaarden betrouwbaar registreren en weergeven.

Bekijk de thermometers

Met een temperatuurafhankelijke verwarmingsregeling, voldoende ventilatie en extra luchtbevochtiging zijn de meetwaarden relatief eenvoudig te beïnvloeden. De waterbak op de radiator is echter geen echte remedie tegen te droge lucht. Het is eerder de bekende druppel in de oceaan. Afhankelijk van de grootte van de kamer moeten geschikte luchtbevochtigers worden gebruikt. Als de luchtvochtigheid te hoog is, kunnen ontvochtigers worden gebruikt om de grenswaarden weer te behouden. Daarnaast is het essentieel om de CO2-vervuiling van de binnenlucht in scholen en kantoren te monitoren, omdat de vervuiling door uitgeademde lucht niet met het blote oog kan worden gemeten. Daarom is het des te belangrijker om in gesloten ruimtes continu het CO2-gehalte van de lucht te monitoren met geschikte meetapparatuur. Indien nodig kunt u door intensieve ventilatie voor veel frisse lucht zorgen en zo effectief CO2-vervuiling en aerosolen verminderen.

Bekijk de CO2 meters


CO2-meting op scholen

Het is niet perse nodig om in elk klaslokaal een hoogwaardige en dure meter te installeren. In plaats daarvan kunnen metingen in een aantal lokalen worden uitgevoerd en worden geregistreerd. Als de groottes van het lokaal en het aantal studenten ongeveer gelijk zijn, kan de optimale ventilatieprocedure ook voor andere lokalen worden toegepast.

Bekijk ons assortiment CO2-meters

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.