Platform over installatietechniek, klimaatbeheersing en elektriciteit
Twee instrumenten voor de uitdagingen van de toekomst

Twee instrumenten voor de uitdagingen van de toekomst

Van aannemers en bouwers wordt de laatste vijf jaar meer gevraagd dan de hele 50 jaar daarvoor. De bouw- en installatiesector verandert snel. Razend snel. Dat komt door invloeden van buitenaf en door veranderingen van binnenuit. Probeer als ondernemer op dit moment maar eens een paar jaar vooruit te kijken. En tegelijkertijd je personeel voor te bereiden op alle veranderingen die komen gaan. Dat kan niet. Het grote antwoord van vandaag is dat er niet één oplossing is. We kennen wel de richting: CO2-uitstoot en vervuiling drastisch verminderen en de circulaire economie.

Het VN Klimaatverdrag, de aardbevingen in Groningen en de angst om afhankelijk te zijn van Russisch gas zijn grote aanjagers geweest voor het Energie- en Klimaatakkoord. Hoewel de pers regelmatig kritisch schrijft over de energietransitie en er terechte zorgen zijn, is de noodzaak voor verduurzaming bij de meeste bedrijven en burgers wel ingedaald. Het is geen ‘of’ meer, maar een ‘hoe’ geworden.

Nu de koers is uitgezet, wordt gekeken naar de bouw- en installatiesector om met oplossingen te komen. De transitie wordt, nu het politieke spel bijna gestreden is, vervolgens uitgevoerd langs vier pijlers: techniek, systeem, financiering en communicatie.

Techniek begint met het reduceren van de vraag naar energie, waarna oplossingen bestaan voor het duurzaam verwarmen van huizen en bedrijven en het duurzame opwekken van elektriciteit. Daarna komen de systeem oplossingen, we kunnen immers niet eenvoudig een gasketel door een warmtepomp vervangen. Systeemoplossingen omvatten factoren als isolatie, ventilatie, gebruik, comfort- en warmtevraag, dak oriëntatie en netinpassing. De derde grote uitdaging is financiële innovatie. Goedkope leningen en subsidies zijn beschikbaar, maar met gebouwgebonden financiering kan de markt echt goed loskomen. De laatste pijler is juiste eenvoudige en juiste communicatie naar eindklanten.

Als we (hopelijk) in het voorjaar van 2019 een definitief Klimaatakkoord hebben, zal dat een impuls geven aan de bouw- en installatiesector. Maar zelfs zonder (grote) politiek steun is de duurzame transitie niet te stoppen, maar wordt hooguit tijdelijk geremd. Duurzame oplossingen zijn en worden immers goedkoper en interessanter dan alle fossiele en vervuilende alternatieven. Dat wordt niet in Nederland bepaald, maar het is een wereldwijde trend.

Technisch zijn alle producten en oplossingen al voorhanden: zonnepanelen, zonnecollectoren,  pvt-panelen, warmtepompen, warmtenetten, pelletkachels, wtw-ventilatiesystemen, alle soorten isolatie, hr++(+) ramen, energieopslag, elektrisch vervoer en nog veel meer. Het stokt vaak bij beperkte interesse of bij het ontbreken van de mogelijkheid om een stevige investering te doen. Dat kan verholpen worden met lage rente leningen en subsidies (ISDE, SDE+, EIA). Wanneer de gebouwgebonden financiering in het Klimaatakkoord definitief is, zijn er geen excuses meer om niet te investeren in je huis. Maar met alle pijlers – politiek, techniek, systeem en financiering – zijn we er nog niet.

Enerzijds weten veel bedrijven en burgers niet af van het bestaan van alle mogelijkheden en voordelen, en anderzijds spreken specialisten elkaar vaak tegen, worden foute adviezen gegeven en zien we dagelijks veel te technische offertes die een eindklant afschrikken. Een landelijke Postbus51 campagne en daaraan verbonden website (Milieu Centraal voor consumenten? En voor bedrijven?) kan een enorme aanjager zijn. Daar kan een deel van het niet gerealiseerde SDE+-budget voor ingezet worden.

Ook de scholing en bijscholing van personeel voor de bouw- en installatiebedrijven heeft hoge prioriteit. We moeten niet alleen alle 10 miljoen gebouwen die Nederland rijk is verduurzamen, maar er moeten ook 1 miljoen huizen bijgebouwd worden. De uitdaging is niet te onderschatten en er zijn veel, heel veel geschoolde handjes voor nodig. Voldoende goed geschoolde bouwers en installateurs zijn cruciaal voor het realiseren van de duurzame doelstellingen en om ervoor te zorgen dat geen foute adviezen meer worden gegeven.

Om een serieuze rol te spelen in de nieuwe wereld als installatie- en bouwbedrijf heeft u twee instrumenten nodig: nieuwe kennis en een groter netwerk. Op 19, 20 en 21 maart komen in drie dagen 10.000+ vakspecialisten samen. Zij bezoeken samen 130+ gratis seminars en bekijken ruim 500+ innovaties die op de markt komen in 2019. Bezoekers maken kennis met 250+ bedrijven uit 25+ verschillende landen. Alle oplossingen onder één dak met twee van de grootste duurzame energie kennisevents van Nederland die tegelijkertijd worden georganiseerd Solar Solutions (zonne-energie) en Duurzaam Verwarmd.

Geïnteresseerd? Bezoek Duurzaam Verwarmd & Solar Solutions gratis met onze invitatiecode 2019I&B

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.