Platform over installatietechniek, klimaatbeheersing en elektriciteit
Sommige gewoontes in openbare toiletten mogen we niet doorbreken

Sommige gewoontes in openbare toiletten mogen we niet doorbreken

Vergeet Legionella niet: blijf regelmatig spoelen!

Het huidige advies om massaal van thuis te werken, en om publieke gebouwen te sluiten om zo de verspreiding van ziektekiemen en bacteriën te helpen voorkomen, heeft gevolgen voor de dinkwaterinstallatie. Het is extra belangrijk onderhoud aan deze drinkwaterinstallaties te laten doorgaan. Want wanneer deze niet meer of gedeeltelijk in gebruik zijn, kunnen bacteriën zich gemakkelijk vestigen in de biofilm (een geheel van micro-organismen dat zich aan elkaar en aan een oppervlak in contact met water vasthecht). En afgezien van de huidige situatie moeten we ervoor zorgen dat goede hygiënische gewoontes worden versterkt en ook in de toekomst worden voortgezet in onze openbare sanitaire voorzieningen.

443406-kopieren

TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan met automatische periodieke spoeling voorkomt waterstagnatie

 

Legionella: een publieke bedreiging

De legionellabacterie veroorzaakt de veteranenziekte, een luchtweginfectie die mensen met chronische ademhalingsproblemen en mensen met een verzwakt immuunsysteem treft. De bacterie komt van nature voor in water en ontwikkelt zich daar waar stilstaand water en een bron van voedingsstoffen aanwezig is, bijvoorbeeld biofilm in leidingen of verroeste wateropslagtanks. De bacterie vermenigvuldigt zich bij temperaturen van 20-45°C en kan bij inademing in aërosolvorm schadelijk zijn.

Scholen, zwembaden, kantoren, luchthavens en horeca zijn voorbeelden van publieke gebouwen waar het gebruik van de sanitaire voorzieningen intensief is. In tijden van vakantie of langdurige sluiting wordt het drinkwater (bijna) niet gebruikt, waardoor biofilmvorming in de leidingen versneld kan optreden.

Grotere commerciële gebouwen hebben vaak facilitaire teams voor het opstellen en uitvoeren van een legionellapreventieplan, maar in kleinere gebouwen ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaren. Op hun beurt vertrouwen zij op lokale expertise om ervoor te zorgen dat hun installatie voldoet aan de regelgeving. De oplossingen zijn eenvoudig: voorkomen dat het water temperaturen bereikt waarbij bacteriën zich vermenigvuldigen* en waterstagnatie in de installatie beperken.

792410-kopieren

SECURITHERM elektronisch douchepaneel met anti-verbrandingsveiligheid

 

Blijven spoelen is de boodschap

Het is verplicht in elk publiek gebouw de bacteriologische kwaliteit van het water in het net te controleren, door regelmatig monsters af te nemen en analyses uit te voeren. Wat betreft de aanwezigheid van Legionella in het water dienen bijkomende tests te worden uitgevoerd wanneer waarden van > 1.000 Kolonie Vormende Eenheden per liter (KVE/L) worden gemeten en curatieve maatregelen worden opgestart vanaf 10.000 KVE/L.

De geldende reglementering duidt stilstaand water in de sanitaire installatie aan als bevorderend voor bacteriegroei. Daarom is het gebruik van ringleidingen, of een gesloten kringloop, ten sterkste aanbevolen. De Europese norm NF EN 806-5 stelt bovendien dat delen van de installatie die zelden worden gebruikt, regelmatig gespoeld dienen te worden. De aanbevolen interval is eenmaal per week. De Duitse richtlijn van april 2013, Hygiene in Trinkwasser-Installationen VDI/DVGW 6023, vereist maatregelen voor het verversen van water na meer dan 72 uur onderbroken gebruik van de sanitaire installatie.

Drinkwaterbedrijven adviseren daarom gebouwbeheerders hun legionellapreventieplan goed te blijven uitvoeren. Ook aan bedrijven zonder (verplicht) legionellapreventieplan wordt geadviseerd leidingen goed door te spoelen voor ze weer in gebruik te nemen. Dit kan door alle kranen even te openen en het water een minuut lang rustig te laten stromen. Handmatig spoelen is echter arbeidsintensief en kostbaar, vooral bij grotere installaties.

763box-763040-kopieren

Toiletsysteem met directe spoeling TEMPOFLUX 3 heeft geen reservoir nodig

 

Heet, heter, heetst

De Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (NEN 1006) stellen dat warm water dient geproduceerd te worden aan maximaal 70°C, met een temperatuur van het circulatiewater van 60°C. Bij deze temperatuur sterft 90% van de bacteriën binnen 2 minuten*. Als de temperatuur onder deze richtlijn daalt, neemt het risico op bacteriegroei toe.

Complexe systemen en lange buisleidingen leiden tot temperatuurdalingen en verhogen het risico op besmetting. Om dit risico te beperken, moet de lengte van uittapleidingen tot een minimum worden beperkt. Isolatie van de leidingen voorkomt warmteverlies en, waar koud- en warmwaterleidingen naast elkaar lopen, zal isolatie de warmteoverdracht tegenhouden, waardoor wordt voorkomen dat de temperatuur van het koud water stijgt tot boven de 20°C en de legionellabacteriën niet langer inactief zijn*.

71470082002430050-kopieren

BIOFIL-filters bieden een tijdelijke oplossing wanneer er een bacteriële besmetting optreedt

 

Technische oplossingen in de strijd tegen Legionella

DELABIE voelt zich sterk betrokken bij de bestrijding en preventie van bacteriegroei en biedt een ruime waaier aan technische oplossingen aan. Zo biedt een centrale thermostaat de gebouwbeheerder de mogelijkheid de voorgeschreven temperaturen in het net aan te houden en de veiligheid van de gebruikers te verzekeren. De thermostaat dient een antiverbrandingsveiligheid te hebben die verzekert dat het warm water automatisch en onmiddellijk wordt afgesloten als het koud water uitvalt en omgekeerd.

Door daarnaast te kiezen voor elektronische kranen die zijn uitgerust met een periodieke spoeling, wordt waterstagantie en dus ook bacteriegroei voorkomen. Een automatische spoeling activeert zichzelf namelijk elke 24 uur na het laatste gebruik en spoelt gedurende 60 seconden. Een antistagnatie elektroventiel, zonder rubberen membraan waarachter steeds een kleine hoeveelheid stilstaand water achterblijft, is een bijkomend voordeel in de strijd tegen bacteriegroei.

Ook toiletsystemen met directe spoeling zijn specifiek ontworpen voor openbare sanitaire ruimtes met een hoge bezoekfrequentie. Doordat de spoeling direct is aangesloten op het waternet, is er geen reservoir met stilstaand water, en dus geen kalkaanslag of ophoping van onzuiverheden, waardoor er geen elementen aanwezig zijn die de bacteriegroei bevorderen.

Beheren van verontreiniging

Indien er door langdurige sluiting van de installatie verontreiniging van het water blijkt, kunnen waterfilters aan het tappunt gebruikt worden als een tijdelijke controlemaatregel, totdat er een permanente en veilige oplossing is aangebracht. BIOFIL antibacteriële filters voor specifiek gebruik met een levensduur van 2 maanden zorgen voor gemoedsrust voor zowel gebouwbeheerder als voor de gebruiker. Dankzij de innovatieve, holle-vezel-membraantechnologie om het water te microfilteren, hebben deze filters een groot filteroppervlak voor grotere watervolumes en een hoge weerstand tegen verstopping, terwijl ze toch zeer compact zijn. Deze waterfilters aan het tappunt zijn zowel beschikbaar voor wastafel- en douchekranen.

Het belang van Legionellapreventie staat reeds lang stevig op de volksgezondheidsagenda. Het risico op legionellabesmetting verminderen in publieke gebouwen brengt specifieke uitdagingen met zich mee voor de veiligheid van de gebruiker en voor het systeemontwerp. Door de risico’s te begrijpen en producten te installeren die specifiek zijn ontwikkeld om deze uitdagingen aan te gaan, kan het risico op besmetting en verbranding gemakkelijk worden overwonnen.

*

Temperatuur Legionellavorming
<20°C Slapend
24-45°C Optimale vermenigvuldiging
50°C 90% sterft af binnen 2 uur
60°C 90% sterft af binnen 5 minuten

Bron: Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB: 2002)

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.