Platform over installatietechniek, klimaatbeheersing en elektriciteit
Solid Air en WOLF slaan handen ineen

Solid Air en WOLF slaan handen ineen

Solid Air Climate Solutions, onderdeel van de Nijburg Industry Group, en WOLF Energiesystemen zijn experts als het gaat om binnenklimaat. Beide bedrijven hebben veel met elkaar gemeen. Vanuit eerdere samenwerkingen is het idee ontstaan om samen een concept op te starten dat zich inzet voor goede schoolventilatie. Met een door beide samengesteld projectteam is Wij willen VentiLEREN ontstaan. Een concept met een samenwerkingsverband dat zich inzet voor een gezond binnenklimaat voor leerlingen en leraren op scholen. Een benutting van de kennis en de kunde van beide bedrijven.

Wat houdt het scholenconcept in?Wij willen ventiLEREN biedt een totaal-oplossing voor scholen die stappen willen maken in het verbeteren van het binnenklimaat. Dit betekent dat er meegedacht wordt met de wensen van schoolbesturen of gemeentes en dat de juiste techniek geleverd en geïnstalleerd wordt. Voorheen had men daar meerdere partijen voor nodig. WOLF en Solid Air Climate Solutions hebben samen alles in huis

om in één pakket alles te verzorgen. “Scholen kunnen hun ventilatiezor-gen van a tot z bij ons kwijt en dat zie je volgens mij nergens anders” vertelt Michel Luesink. “We zijn er voor scholen en gemeentes die ad-vies willen over hoe ze het beste het pand kunnen ventileren. Wij willen ventiLEREN moet bekend worden als informatiebron en als partner voor een gezonde school.”

Hoe is het idee ontstaan?

Vanuit een commerciële samenwer-king in luchtbehandelingskasten heb-ben beide partijen elkaar gevonden. WOLF en Solid Air delen dezelfde normen en waarden als het gaat om een gezond binnenklimaat. Hierom besloten de twee partijen om de samenwerking uit te breiden en een andere niet commerciële afslag te nemen. Vanuit de markt zagen zij ook dat scholen en gemeentes het erg lastig vinden om informatie te vinden over hoe je goede schoolven-tilatie realiseert.

Mirjam: “Wij denken dat het heel be-langrijk is dat we binnen de branche de samenwerking opzoeken. We kunnen dan veel meer gebruik ma-ken van elkaars krachten. In dit geval delen we dezelfde visie, namelijk een goed binnenklimaat voor iedereen en daarmee de wereld een stukje gezonder maken. Daar voelen we ons maatschappelijk verantwoorde-lijk voor.”

Martin: “We zijn beide actief binnen de scholensector, vanuit hier is het idee ontstaan om gezamenlijk daar verdere stappen in te maken. Om zo de samenwerking naar een hoger ni-veau te tillen door een totaalconcept als deze te bieden, zodat we daad-werkelijk scholen kunnen ontzorgen.” Michel: “We zijn er als maatschappij achter gekomen tijdens de corona crisis dat een gezond binnenklimaat ontzettend belangrijk is. Dit was en is bij veel scholen niet op orde. Wij willen ventiLEREN is in het leven ge-roepen om scholen een totaaloplos-sing te bieden. Daarnaast willen we ook dienen als een informatiepunt waar schoolbesturen terecht kunnen met vragen.”

Hoe ziet de samenwerking eruit?

Voor het concept hebben beide partijen een projectteam opgezet. Bestaande uit techneuten en een marketing team. Beide bedrijven hebben een verschillende achtergrond. Toch zijn ze er in geslaagd om een team samen te stellen dat zeer nauw met elkaar samenwerkt. “Eerlijk en open zijn naar elkaar is de basis. Iedereen weet waar de ander mee bezig is en daarin is contact houden erg belangrijk. Dit geldt zowel voor de technische mensen als voor het marketing team. Het is heel uniek dat het zo goed klikt, dat hebben we, op deze manier, in eerdere samen-werkingen nog nooit gezien.”

Wat hopen jullie te bereiken?

De twee partners hopen met Wij willen ventiLEREN meer aandacht voor gezonde scholen te wekken. Het concept bestaat er niet alleen voor commerciële doeleinden, helemaal niet juist. Dat is voor beide bedrijven het geval. Uiteindelijk gaat het om de scholen en de bewust-wording dat ventilatie voor leerlingen en leraren ontzettend belangrijk is.

MEER INFORMATIE?
WIJWILLENVENTILEREN.NL

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.