03:04
21-10-2016

Oosterpoort | Bouw van 94 woningen met 322 parkeerplekken

Na vele jaren overleg, presenteerden de Gemeente Nijkerk en projectontwikkelaar Aprisco in 2007 een definitief akkoord voor het project Oosterpoort. In het centrum van Nijkerk zou de bouw van 94 woningen, 6500 m2 winkelunits en een ondergrondse parkeergarage, met 322 parkeerplekken, worden gerealiseerd. Sommige bestaande panden, waaronder De Eierhal en de pakhuizen zouden gerestaureerd worden, andere delen volledig nieuw gebouwd.

Vanaf dat moment is Nieman-Valk technisch adviesbureau B.V. bij het project betrokken. Als integraal adviseur creëren de raadgevende ingenieurs van Nieman-Valk duurzame gebouwen waar mensen veilig, gezond en comfortabel kunnen wonen, werken en recreëren.

Reinold van der Garde en Wouter van de Kamp zijn beide adviseurs van Nieman-Valk en vanaf het eerste moment betrokken bij project Oosterpoort. Reinold van der Garde als integraal projectleider; naast installatietechniek vallen ook regelgeving, akoestiek en bouwfysica onder zijn verantwoordelijkheid. Wouter van de Kamp als adviseur brandbeveiligingsinstallaties.

Uitdagingen parkeergarage

Reinold van der Garde vertelt dat de projectontwikkelaar de bouwgrond zo optimaal mogelijk wilde benutten. In de praktijk betekende dit dat de Oosterpoort helemaal op de perceelgrenzen werd gebouwd. Ontwerptechnisch was dit een enorme uitdaging. “Alleen al voor de parkeergarage ontstonden er door deze keuze verschillende kwesties. Door de omvang van de garage (ruim 9.500 m2) en omdat brandcompartimentering ongewenst was. Daarnaast hadden we ook te maken met de vorm van de garage. De inrit van de garage zit namelijk precies in het midden van de parkeergarage en de parkeerplekken zijn aan twee kanten gesitueerd. Dat zorgt ervoor dat de lucht ook twee kanten op kan, wat brandventilatie ingewikkeld maakt.”

“Dus moest er een slimme oplossing aangedragen worden”, vult Wouter van de Kamp aan. “Er waren twee mogelijkheden: een sprinklerinstallatie of brandventilatie. De opdrachtgever heeft voor het laatste gekozen. Omdat we hier te maken hadden met brandcompartimenten groter dan 1.000 m2, konden we niet van de standaard regels uitgaan. In zo’n situatie moet gelijkwaardigheid aangetoond worden bij het bevoegd gezag, in dit geval de brandweer.

In 2007 was alleen nog maar de Praktijkrichtlijn (aanvullende) Brandveiligheidseisen van het Landelijk Netwerk Brandpreventie (LNB) van toepassing. De brandweer heeft in 2012 besloten dat aanvullend hierop, vanwege de grotere loopafstanden vanaf de plaatsen waar de brandweer haar inzet pleegt, de 2e ontwerp-norm van NEN6098 van februari 2010 moest worden toegepast met betrekking tot zicht op brand in de parkeergarage van Oosterpoort.” Doel van het systeem was om uit schade-oogpunt voorwaarden te creëren voor een repressieve inzet door de brandweer.

Omkeerbaar systeem

Samen met Systemair is voor de brandventilatie een omkeerbaar brandventilatiesysteem bedacht. Zo kan er selectief geventileerd worden. Het gehele ventilatiesysteem wordt aangestuurd door een automatische branddetectiesysteem. De adresseerbare brandmelders geven door in welke zone er een brandmelding is, waarna het ventilatiesysteem vraaggestuurd gaat ventileren. Er zijn 3 branddetectiezones. Afhankelijk van welke detectiezone in alarm komt zullen sommige ventilatoren in meer of mindere mate gaan toevoeren en andere ventilatoren in meer of mindere mate gaan afvoeren. Ook de inductieventilatoren worden selectief gestuurd zodat er een binneninzet door de brandweer kan worden gedaan.

Wouter van de kamp licht dit nader toe. “Op de locatie waar de brand ontstaat wordt lucht afgevoerd om de brand zo snel mogelijk te kunnen blussen. Elders in de parkeergarage kan lucht toegevoerd worden zodat mensen die nog in de garage zijn, veilig kunnen vluchten. Vandaar dat de F300 (300oC) axiaalventilatoren verspreid door de garage opgesteld staan. In verband met de vorm van de parkeergarage is de mechanische afvoerventilatie verdeeld over 4 locaties. Op elke afvoerlocatie zijn 2 afvoerventilatoren aangebracht die ook als toevoerventilatoren kunnen dienen.

Separaat van het brandventilatiesysteem zijn er 9 stuwkrachtventilatoren en 4 standaard axiaalventilatoren geïnstalleerd die voor de dagelijkse ventilatie zorgen. Deze basisventilatie is gebaseerd op vraaggestuurd ventileren en uitgevoerd volgens bouwbesluit NEN2443:2000, natuurlijke toevoer, mechanische afvoer. Het gehele ventilatiesysteem wordt aangestuurd door een CO/LPG detectiesysteem. De CO/LPG opnemers bemonsteren de CO en LPG concentratie en geven in geval van verhoogde concentraties een melding naar de regelkast waarna de ventilatoren selectief naar een hoger toerental worden gestuurd.”

Getest en goedgekeurd

In de ontwerpfase heeft Nieman Raadgevende Ingenieurs de CFD-berekening voor zijn rekening genomen en hierbij virtueel diverse brandlocaties gesimuleerd. Maar ook in de praktijk voldoet de parkeergarageventilatie naar tevredenheid. Certificeringsbureau Veritas heeft getest of het uitgangspuntendocument en de CFD-berekeningen in de praktijk ook kloppen. Enthousiast vertelt Wouter van de Kamp hoe dat in zijn werk ging. “Iedere brandventilator heeft een capaciteit van 90.000 m3/h dus tijdens het testen was er het nodige ‘geweld’; 360.000 m3 lucht rondblazen is immers niet niks. Zowel de brandweer als Veritas waren direct heel tevreden over het ventilatiesysteem. De bewoners en het winkelend publiek kunnen met een gerust hart gebruik maken van deze parkeergarage.”

Het resultaat

Inmiddels is project Oosterpoort nu ruim een jaar opgeleverd en beide collega’s kijken met een tevreden gevoel terug op het verloop van het project. Wouter van de Kamp: “Plan Oosterpoort heeft pakweg 20 jaar in beslag genomen. Met de kennis van nu zouden er misschien andere keuzes zijn gemaakt maar we zijn heel tevreden over het eindresultaat. Het systeem is robuust en beproeft.”

Reinold van der Garde sluit zich hier volledig bij aan. “Er waren genoeg uitdagingen maar de samenwerking met Systemair is heel soepel verlopen. Ook als het ging om levertijden. Zélfs toen tijdens de uitvoeringsfase bleek dat vanwege het grote energieverbruik in het complete plan er een transformator geplaatst moest worden. Hier was echter geen ruimte voor. Door de axiaalventilatoren een maatje groter te selecteren, kon het motorvermogen aangepast worden en werd het energieverbruik zodanig laag dat er alsnog geen transformator nodig was. Dankzij de flexibele samenwerking met Systemair zijn we tot deze slimme oplossing gekomen.”

dsc07873_bewerkt

Installatie en Bouw Nederland partners